wpu.nu

Index:Pol-1989-01-12 A11408-00 Personal tjänstgörande på KSN på kvällen.pdf

Från wpu.nu


Personal tjänstgörande på KSN på kvällen

Pol-1989-01-12 A11408-00 Personal tjänstgörande på KSN på kvällen.pdf

Läs uppslag A11408-00

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Johnny Karlsson


Uppgiftslämnare / Förhörd
Förhöret påbörjat 1985-12-16
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1989-01-12_A11408-00_Personal_tjänstgörande_på_KSN_på_kvällen.pdf
Författare [[:{{{Author}}}]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1 2 3 4 5