wpu.nu

Johnny Karlsson

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Jonny Karlsson

Relevans
Förhörsledare. Kriminalinspektör
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


I utredningen

KE10413-01 1989-01-23
Spaningsrapporter. Arkivering. Nummerserier. Grupp 1 S178-S387. S359= span.rapp. för 1986-02-27. ”Någon spaningsrapport från 1986-02-28 , finnes ej.” S360 = span.rapp för 1986-03-01.


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

A11409-00

1989-04-11

1989-04-16

Anders Nylander

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

A11410-00

1989-04-11

1989-04-16

Bengt Segersten

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

A11411-00

1989-04-11

1991-07-01

Gunnar Hollstein / KSN

 [PDF] 

FHL Pomn 

A11412-00

1989-04-11

1989-04-16

Hans Brolin krinsp KSN - Kokain-äremdet

 [PDF] 

Hörd Pomn 

KE10413-01

1989-04-11

1993-03-31

Johnny Karlsson RK om spaningsrapporter.

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder