wpu.nu

Johnny Karlsson

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Förhörsledare. Kriminalinspektör
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Det finns inget registrerat i wpu på Johnny Karlsson

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer

I utredningen

KE10413-01 1989-01-23
Spaningsrapporter. Arkivering. Nummerserier. Grupp 1 S178-S387. S359= span.rapp. för 1986-02-27. ”Någon spaningsrapport från 1986-02-28 , finnes ej.” S360 = span.rapp för 1986-03-01.