wpu.nu

Index:Pol-1989-03-13 T2-03 Kiristit.pdf

Från wpu.nu


Förhör med Mårten Olof C2-00

Dublett

Pol-1989-03-13 T2-03 Kiristit.pdf

Läs uppslag T2-03

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Olof Palme


Uppgiftslämnare / Förhörd Mårten Olof
Förhöret påbörjat 1989-03-13
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1989-03-13_T2-03_Kiristit.pdf
Författare [[:]]
Status Problem
Sidor

1