wpu.nu

Uppslag:T2-03

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
2-03
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
PM om förhör med Mårten Palme
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-03-13 00:00
Avslutat


PM

På begäran av Kriminalkommisarie, Lars Jonsson nerskrives minnesbilder av det förhör som hållts med Mårten Palme på natten efter det Olof Palme mördats.

Någon gång vid 04:30 -tiden så ringer Mårten från föräldrarnas bostad i Gamla stan och vill bli hämtad till förhör då han kanske har några upplysningar att lämna.

När Mårten anländer till våldsroteln så får jag besked om att höra honom vilket sker på dåvarande chefs, Nils Linders, tjänsterum.

Med under förhören är kriminalavdelningens chef, Gunnar Severin.

Vad jag i dag kan komma ihåg så omtalade jag för Mårten, att i och med man nu såg honom så förelåg full identitet av den person som enligt tips på natten påtalade, att Olof Palme stått vid sidan om en person klädd i skinnjacka vid den i ärendet aktuella bokhandeln, Denne person måste alltså varit Mårten.

Mårten omtalar, att han vid avskedet av föräldrarna lägger märke till en man som går efter makarna Palme i samma riktning från tidigare nämnd plats vid bokhandeln. Det enda jag i dag kan komma ihåg av lämnat signalement från Mårten är, att mannen skulle bära stålbågade glasögon.

Under natten efter mordet hade av kollegor frankastats misstankar mot en person vid namn Kirisits, WALTER Blasius, 380201-9632, detta på grund av dennes uttalade hot mot Olof Palme och Hans Holmér, allt tydligen inspelade på band inspelade vid telefonsamtal mellan Kirisits och befattningshavare vid våldsrotein.

Vid denna tidpunkt var läget sådant, att Kirisits skulle hämtas till förhör kommande måndag enligt beslut av chefsåklagate K.G. Svensson och jag var tilldelad ärendet.

Utöver nämnda hot fanns också ärende anmält från affärspersonal i city om uttalade hotelser från Kirisits mot dem.

Snabbeslut on hämtning av Kirisits kom direkt efter mordet, okänt klockslag, men denne anträffades inte i sin bostad av personal som där sökte honom.

Det framtogs också daktningsfoto på Kirisits och dessa distribuerades ut till alla platser som ansågs berörda i ärendet, exempelvis Rosenbad, sjukhusen, vakter utanför Palmes bostad m,m.

Ett foto föreställande Kirisits visades också upp för Mårten men hur han reagerade för detta har jag i dag ingen aning on.

Vad jag däremot klart minns är, att krinsp Eric Skoglund var den som kom in med fotot till förhörsrummet.

Stockholm 1989-03-13
(Namnteckning)

Börje Wingren krinsp

Pol-1989-03-13 T2-03 Mårten Palme PM Börje Wingren.pdf

Pol-1989-03-13 T2-03 Mårten Palme PM Börje Wingren.pdf

PM

På begäran av Kriminalkommisarie, Lars Jonsson nerskrives minnesbilder av det förhör som hållts med Mårten Palme på natten efter det Olof Palme mördats.

Någon gång vid 04:30 -tiden så ringer Mårten från föräldrarnas bostad i Gamla stan och vill bli hämtad till förhör då han kanske har några upplysningar att lämna.

När Mårten anländer till våldsroteln så får jag besked om att höra honom vilket sker på dåvarande chefs, Nils Linders, tjänsterum.

Med under förhören är kriminalavdelningens chef, Gunnar Severin.

Vad jag i dag kan komma ihåg så omtalade jag för Mårten, att i och med man nu såg honom så förelåg full identitet av den person som enligt tips på natten påtalade, att Olof Palme stått vid sidan om en person klädd i skinnjacka vid den i ärendet aktuella bokhandeln, Denne person måste alltså varit Mårten.

Mårten omtalar, att han vid avskedet av föräldrarna lägger märke till en man som går efter makarna Palme i samma riktning från tidigare nämnd plats vid bokhandeln. Det enda jag i dag kan komma ihåg av lämnat signalement från Mårten är, att mannen skulle bära stålbågade glasögon.

Under natten efter mordet hade av kollegor frankastats misstankar mot en person vid namn Kirisits, WALTER Blasius, 380201-9632, detta på grund av dennes uttalade hot mot Olof Palme och Hans Holmér, allt tydligen inspelade på band inspelade vid telefonsamtal mellan Kirisits och befattningshavare vid våldsrotein.

Vid denna tidpunkt var läget sådant, att Kirisits skulle hämtas till förhör kommande måndag enligt beslut av chefsåklagate K.G. Svensson och jag var tilldelad ärendet.

Utöver nämnda hot fanns också ärende anmält från affärspersonal i city om uttalade hotelser från Kirisits mot dem.

Snabbeslut on hämtning av Kirisits kom direkt efter mordet, okänt klockslag, men denne anträffades inte i sin bostad av personal som där sökte honom.

Det framtogs också daktningsfoto på Kirisits och dessa distribuerades ut till alla platser som ansågs berörda i ärendet, exempelvis Rosenbad, sjukhusen, vakter utanför Palmes bostad m,m.

Ett foto föreställande Kirisits visades också upp för Mårten men hur han reagerade för detta har jag i dag ingen aning on.

Vad jag däremot klart minns är, att krinsp Eric Skoglund var den som kom in med fotot till förhörsrummet.

Stockholm 1989-03-13
(Namnteckning)

Börje Wingren krinsp
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-03-13 00:00
Avslutat


PM.

På begäran av krim.kom, Lars Jonsson nerskrives minnesbilder av det förhör som hållts med Mårten Palme på natten efter det Olof Palme mördats.

Någon gång vid 04.30-tiden så ringer Mårten från föräldrarnas bostad i Gamla stan ocj vill bli hämtad till förhör då han kanske har några upplysningar att lämna

När Mårten anländer till våldsroteln så får jag besked om att höra honom vilket sker på dåvarande chefs, Nils Linders, tjänsterun. Med under förhören är kriminalavdelningens chef, Gunnar Severin.

Vad jag i dag kan komma ihåg så omtalade jag för Mårten, att i och med man nu såg honom så förelåg full identitet av den person som enligt tips på natten påtalade, att 0101 Palme stått vid sidan om en person klädd i skinnjacka vid den i ärendet aktuella bokhandeln. Denne persom måste alltså varit Mårten.

Mårten omtalar, att han via avskedet av föräldrarna lägger märke till en man som går efter makarna Palme i samma riktning från tidigare nämnd plats vid bokhandeln. Det enda jeg i dag kan komma ihåg av lämnat signalement från Mårten är, att mannen skulle bära stålbågade glasögon.

Under natten efter mordet hade av kollegor framkastats misstankar mot en person vid namn Kirisits, WALTER Blasius, 380201-9632, detta på grund av dennes uttalade hot mot 0101 Palme och Hans Holmér, allt tydligen inspelade på band inspelade vid telefonsamtal mellan Kirisist och befattningshavare vid våldsrotein, Vid denna tidpunkt var läget sådant, att Kirisist skulle hämtas till förhör kommande måndag enligt beslut av cà K.G. Svensson och jag var tilldelad ärendet. Utöver nämnda hot fanns också ärende anmält från affärspersonal i city om uttalade hotelser från Kirisits mot dem.

Snaabeslut om hämtning av Kirisits kom direkt efter mordet, okänt klockslag, men denne anträffades inte i

tad avpersonal som där sökte honom. Det framtogs också daktnings foto på Kirisits och dessa distribuerades ut till alla platser som ansågs berörda i ärendet, ex,-vis Rosenbad, sjukhusen, vakter utanför Palmes bostad men, Ett foto föreställande Kirisits visades också upp för Mårten men hur han reagerade för detta har jag i dag ingen aning om. Vad jag däremot klart minns är, att krinsp Erik Skoglund var den som kom in med fotot till förhörsrummet.

Stoel kolm 890313

Börje Wing per krinsp

Pol-1989-03-13 T2-03 Kiristit.pdf

Pol-1989-03-13 T2-03 Kiristit.pdf

PM.

På begäran av krim.kom, Lars Jonsson nerskrives minnesbilder av det förhör som hållts med Mårten Palme på natten efter det Olof Palme mördats.

Någon gång vid 04.30-tiden så ringer Mårten från föräldrarnas bostad i Gamla stan ocj vill bli hämtad till förhör då han kanske har några upplysningar att lämna

När Mårten anländer till våldsroteln så får jag besked om att höra honom vilket sker på dåvarande chefs, Nils Linders, tjänsterun. Med under förhören är kriminalavdelningens chef, Gunnar Severin.

Vad jag i dag kan komma ihåg så omtalade jag för Mårten, att i och med man nu såg honom så förelåg full identitet av den person som enligt tips på natten påtalade, att 0101 Palme stått vid sidan om en person klädd i skinnjacka vid den i ärendet aktuella bokhandeln. Denne persom måste alltså varit Mårten.

Mårten omtalar, att han via avskedet av föräldrarna lägger märke till en man som går efter makarna Palme i samma riktning från tidigare nämnd plats vid bokhandeln. Det enda jeg i dag kan komma ihåg av lämnat signalement från Mårten är, att mannen skulle bära stålbågade glasögon.

Under natten efter mordet hade av kollegor framkastats misstankar mot en person vid namn Kirisits, WALTER Blasius, 380201-9632, detta på grund av dennes uttalade hot mot 0101 Palme och Hans Holmér, allt tydligen inspelade på band inspelade vid telefonsamtal mellan Kirisist och befattningshavare vid våldsrotein, Vid denna tidpunkt var läget sådant, att Kirisist skulle hämtas till förhör kommande måndag enligt beslut av cà K.G. Svensson och jag var tilldelad ärendet. Utöver nämnda hot fanns också ärende anmält från affärspersonal i city om uttalade hotelser från Kirisits mot dem.

Snaabeslut om hämtning av Kirisits kom direkt efter mordet, okänt klockslag, men denne anträffades inte i

tad avpersonal som där sökte honom. Det framtogs också daktnings foto på Kirisits och dessa distribuerades ut till alla platser som ansågs berörda i ärendet, ex,-vis Rosenbad, sjukhusen, vakter utanför Palmes bostad men, Ett foto föreställande Kirisits visades också upp för Mårten men hur han reagerade för detta har jag i dag ingen aning om. Vad jag däremot klart minns är, att krinsp Erik Skoglund var den som kom in med fotot till förhörsrummet.

Stoel kolm 890313

Börje Wing per krinsp