wpu.nu

Index:Pol-1989-06-12 0910 T2-00-L Förhör med Mårten Palme om ljusa skor.pdf

Från wpu.nu


Förhör med Mårten Palme om ljusa skor

Dublett Kompletterande med anledning av att han telefonledes kontaktade undertecknad den 6/6 1989, med anledning av att han ville göra vissa tillägg till tidigare hållna förhör med honom med tanke på de omskriva "ljusa skorna"

Pol-1989-06-12 0910 T2-00-L Förhör med Mårten Palme om ljusa skor.pdf

Läs uppslag T2-00-L

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Lars


Uppgiftslämnare / Förhörd Mårten Palme
Förhöret påbörjat 1989-06-09 09:10
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1989-06-12_0910_T2-00-L_Förhör_med_Mårten_Palme_om_ljusa_skor.pdf
Författare [[:]]
Status Problem
Sidor

1 2