wpu.nu

Uppslag:T2-00-L

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
2-00-L
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-09 09:10
Avslutat


Protokoll över förhör Palme, Mårten Olof, född - .

Boende , Stockholm, tfn. .

Förhöret hållet i RK-A2:s lokaler, fredagen 1989-06-09 09:10 .

Förhörsledare: Krinsp Lars Hamrén.

Föhörsvittne ej tillgängligt.


Mårten underrättas om att han skulle höras kompletterande med anledning av att han telefonledes kontaktade undertecknad 1989-06-06 , med anledning av att han ville göra vissa tillägg till tidigare hållna förhör med honom med tanke på de omskrivna "ljusa skorna".


Mårten Palme uppger att han någon tid efter mordet på statsminister Olof Palme läst i någon artikel i Aftonbladet att en person som eventuellt var gäst på ett hotell på Gamla Brogatan där hade visat upp ett par vita skor för receptionisten. Dessa skor hade enligt denna artikel nyligen inköpts. Gästen i fråga hade varit tysktalande.

Vidare så uppger Mårten Palme att han till sin bror Joakim Palme strax efter mordet på deras far och det att han läst artikeln i Aftonbladet sagt att han tyckte att den man han sett vid skyltfönstret i möbelaffären invid Grand hade haft ljusa skor på sig.

På fråga vad för slags ljusa skor detta skulle ha varit så uppger Mårten att det ej var några gymnastikskor utan mer så kallade fotriktiga skor, och dessa var till färgen enligt Mårten ljusgrå.

På fråga om Mårten blivit påverkad angående ljusa skorna med anledning av de skriverier som förekommit i tidningarna angående ljusa skor, så uppger Mårten att han förmodligen inte har blivit det vid de skriverier som har förekommit

Pol-1989-06-09 0910 T2-00-L Mårten Palme.pdf

Pol-1989-06-09 0910 T2-00-L Mårten Palme.pdf

Protokoll över förhör Palme, Mårten Olof, född - .

Boende , Stockholm, tfn. .

Förhöret hållet i RK-A2:s lokaler, fredagen 1989-06-09 09:10 .

Förhörsledare: Krinsp Lars Hamrén.

Föhörsvittne ej tillgängligt.


Mårten underrättas om att han skulle höras kompletterande med anledning av att han telefonledes kontaktade undertecknad 1989-06-06 , med anledning av att han ville göra vissa tillägg till tidigare hållna förhör med honom med tanke på de omskrivna "ljusa skorna".


Mårten Palme uppger att han någon tid efter mordet på statsminister Olof Palme läst i någon artikel i Aftonbladet att en person som eventuellt var gäst på ett hotell på Gamla Brogatan där hade visat upp ett par vita skor för receptionisten. Dessa skor hade enligt denna artikel nyligen inköpts. Gästen i fråga hade varit tysktalande.

Vidare så uppger Mårten Palme att han till sin bror Joakim Palme strax efter mordet på deras far och det att han läst artikeln i Aftonbladet sagt att han tyckte att den man han sett vid skyltfönstret i möbelaffären invid Grand hade haft ljusa skor på sig.

På fråga vad för slags ljusa skor detta skulle ha varit så uppger Mårten att det ej var några gymnastikskor utan mer så kallade fotriktiga skor, och dessa var till färgen enligt Mårten ljusgrå.

På fråga om Mårten blivit påverkad angående ljusa skorna med anledning av de skriverier som förekommit i tidningarna angående ljusa skor, så uppger Mårten att han förmodligen inte har blivit det vid de skriverier som har förekommit

i samband med att förundersökningen blev offentlig.

Däremot så uppger han att han kan ha blivit påverkad av de skriverier som förekom i Aftonbladet strax efter mordet på Olof Palme hade skett, alltså de skriverier som tidigare nämnts i innevarande förhör.

Vid konfrontationen med Mårten Palme 1988-12-14 så uppger Mårten att han då han såg gruppen och sedermera såg konfrontationsgruppen en och en, hade tänkt för sig själv "Oj, fan han har ljusa skor också".

Mårten har dock ej tidigare vid något förhör nämnt något om att mannen utanför möbelaffären skulle haft ljusa skor på sig.

Mårten uppger dock att han är lite osäker på huruvida han eventuellt vid något tillfälle då han har pratat med poliser i detta ärende eventuellt i förbigående har nämnt något om dessa ljusa skor.


F = Förhörsledare

P = Palme, Mårten


F: Ja Mårten, du har ju lyssnat på vad vi har dikterat in på bandet, är det .. riktigt som jag har dikterat in det här och är det någonting du vill tillägga spontant här?

P: Nej.


F: Vadå nej?

P: Nej, ingenting jag vill tillägga.


F: Är det riktigt som jag har dikterat in det då?

P: Ja.


F: Det är det du ville säga vid det här förhöret?

P: Ja, just det.


F: Och vi kan låta flickorna skriva ut det eller vill du lyssna på bandet?

P: Nej, låt flickorna skriva ut det.


F: Tack för det.

Då avslutar vi förhöret Stockholm som ovan klockan 09:40 .


(Namnteckning)
Lars Hamrén
Krinsp

Pol-1989-06-09 0910 T2-00-L Mårten Palme.pdf

Pol-1989-06-09 0910 T2-00-L Mårten Palme.pdf

i samband med att förundersökningen blev offentlig.

Däremot så uppger han att han kan ha blivit påverkad av de skriverier som förekom i Aftonbladet strax efter mordet på Olof Palme hade skett, alltså de skriverier som tidigare nämnts i innevarande förhör.

Vid konfrontationen med Mårten Palme 1988-12-14 så uppger Mårten att han då han såg gruppen och sedermera såg konfrontationsgruppen en och en, hade tänkt för sig själv "Oj, fan han har ljusa skor också".

Mårten har dock ej tidigare vid något förhör nämnt något om att mannen utanför möbelaffären skulle haft ljusa skor på sig.

Mårten uppger dock att han är lite osäker på huruvida han eventuellt vid något tillfälle då han har pratat med poliser i detta ärende eventuellt i förbigående har nämnt något om dessa ljusa skor.


F = Förhörsledare

P = Palme, Mårten


F: Ja Mårten, du har ju lyssnat på vad vi har dikterat in på bandet, är det .. riktigt som jag har dikterat in det här och är det någonting du vill tillägga spontant här?

P: Nej.


F: Vadå nej?

P: Nej, ingenting jag vill tillägga.


F: Är det riktigt som jag har dikterat in det då?

P: Ja.


F: Det är det du ville säga vid det här förhöret?

P: Ja, just det.


F: Och vi kan låta flickorna skriva ut det eller vill du lyssna på bandet?

P: Nej, låt flickorna skriva ut det.


F: Tack för det.

Då avslutar vi förhöret Stockholm som ovan klockan 09:40 .


(Namnteckning)
Lars Hamrén
Krinsp

EPARINCEPSLAG

T2-3 154

PM.

beräran av krim, kom, Lars Jonsson nerskrives minnesbilder av det förhör som h:11+s med Mårten Palme på natten efter det 010f Palme mördats.

Agon Anc vid 04.30-tiden så ringer mårten frin föräldrarnas bostad i Gamla stan oci vill bli hämtad till förhör då han kanske har några upplysninr rott

När vårten anländer till våldsroteln så får jaz besked om att höra honom vilket sker på dåvarande chefs, Nils Linders, tjänsterum. Med under förhören är kriminalavdelningens chef, Gunnar Severin,

Vad jag i dag kan komma ihåg så omtalade jag för Mårten, att i och med man nu sêa honom så förelåg full identitet av den person son enligt tips på netten påtalede, att Olof Palme stått vid sidan om en person klädd i skinnjacka vid den i ärendet aktuella bokhandeln. Denne person måste alltså varit Mårten.

Mårten omtalar, att han vid avskedet av föräldrarna lägger märke till en man som går efter makarna Palme i samma riktning från tidigare nämnd plats vid bokhandeln. Det enda jag i dag kan komma ihåg av lämnat siqnalement frin Orten är, at mannen skulle bära stålbågade glasögon,

Und er natten efter mordet hade av kollegor framkastats misstankar mot en person vid namn Kirisits, WALTER Blasius, 380201-9632, detta på grund av dennes uttalade hot mot Olof Palme och Hans Holmér, allt tydligen inspelade på band inspelade vid telefonsamtal mellan Kirisist och befattningshavare vid vâldsroteln. Bond BSTB Tid renna tidpunkt var laget dant, **: Piri ist skulle hänt till förhör kommande måndag enligt beslut av c& K... Svensson och jag var tilldelad ärendet. Utöver nämnda hot fanns också ärende anmält från affärspersonal i city om uttalade hotelser från Kirisits mot dem.

Snabbeslut om hämtning av Kirisits kom direkt efter mordet, okänt klockslag, men denne anträffades inte i sin bostad avpersonal som där sökte honom. Det framtogs också daktningsfoto på Kirisits och dessa distribuerades ut till alla platser som ansågs berörda i ärendet, ex,-vis Rosenbad, sjukhusen, vakter utanför Palmes bostad mm, Ett foto föreställande Kirisits visades också upp för Mårten men hur han reager: de för detta har jag i dag ingen aning om. Vad jag däremot klart minns är, att krinsp Erik Skoglund var den som kom in med fotot till förhörsrummet.

Stoelholm 890313

igual

Börte Wingren, krinsp

Pol-1989-06-09 0910 T2-00-L Mårten Palme.pdf

Pol-1989-06-09 0910 T2-00-L Mårten Palme.pdf

EPARINCEPSLAG

T2-3 154

PM.

beräran av krim, kom, Lars Jonsson nerskrives minnesbilder av det förhör som h:11+s med Mårten Palme på natten efter det 010f Palme mördats.

Agon Anc vid 04.30-tiden så ringer mårten frin föräldrarnas bostad i Gamla stan oci vill bli hämtad till förhör då han kanske har några upplysninr rott

När vårten anländer till våldsroteln så får jaz besked om att höra honom vilket sker på dåvarande chefs, Nils Linders, tjänsterum. Med under förhören är kriminalavdelningens chef, Gunnar Severin,

Vad jag i dag kan komma ihåg så omtalade jag för Mårten, att i och med man nu sêa honom så förelåg full identitet av den person son enligt tips på netten påtalede, att Olof Palme stått vid sidan om en person klädd i skinnjacka vid den i ärendet aktuella bokhandeln. Denne person måste alltså varit Mårten.

Mårten omtalar, att han vid avskedet av föräldrarna lägger märke till en man som går efter makarna Palme i samma riktning från tidigare nämnd plats vid bokhandeln. Det enda jag i dag kan komma ihåg av lämnat siqnalement frin Orten är, at mannen skulle bära stålbågade glasögon,

Und er natten efter mordet hade av kollegor framkastats misstankar mot en person vid namn Kirisits, WALTER Blasius, 380201-9632, detta på grund av dennes uttalade hot mot Olof Palme och Hans Holmér, allt tydligen inspelade på band inspelade vid telefonsamtal mellan Kirisist och befattningshavare vid vâldsroteln. Bond BSTB Tid renna tidpunkt var laget dant, **: Piri ist skulle hänt till förhör kommande måndag enligt beslut av c& K... Svensson och jag var tilldelad ärendet. Utöver nämnda hot fanns också ärende anmält från affärspersonal i city om uttalade hotelser från Kirisits mot dem.

Snabbeslut om hämtning av Kirisits kom direkt efter mordet, okänt klockslag, men denne anträffades inte i sin bostad avpersonal som där sökte honom. Det framtogs också daktningsfoto på Kirisits och dessa distribuerades ut till alla platser som ansågs berörda i ärendet, ex,-vis Rosenbad, sjukhusen, vakter utanför Palmes bostad mm, Ett foto föreställande Kirisits visades också upp för Mårten men hur han reager: de för detta har jag i dag ingen aning om. Vad jag däremot klart minns är, att krinsp Erik Skoglund var den som kom in med fotot till förhörsrummet.

Stoelholm 890313

igual

Börte Wingren, krinsp
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett Kompletterande med anledning av att han telefonledes kontaktade undertecknad den 6/6 1989, med anledning av att han ville göra vissa tillägg till tidigare hållna förhör med honom med tanke på de omskriva "ljusa skorna"
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-09 09:10
Avslutat


Protokoll över förhör med Palme, Mårten Olof, född - . Boende Norrbackagatan 68-70, 113 41 Stockholm, tfn, 08-335512. Förhöret hållet i RK-A2:s lokaler, fredagen den 9 juni 1989 med början klockan 09.10. Förhörsledare: Krinsp Lars Hamrén. Föhörsvittne ej tillgängligt.

Mårten underrättas om att han skulle höras kompletterande med anledning av att han telefonledes kontaktade undertecknad den 6/6 1989, med anledning av att han ville göra vissa tillägg till tidigare hållna förhör med honom med tanke på de omskriva "ljusa skorna".

Mårten Palme uppger att han någon tid efter mordet på statsminister Olof Palme läst i någon artikel i Aftonbladet att en person som eventuellt var gäst på ett hotell på Gamla Brogatan där hade visat upp ett par vita skor för receptionisten. Dessa skor hade enligt denna artikel nyligen inköpts. Gästen i fråga hade varit tysktalande.

Vidare så uppger Mårten Palme att han till sin bror Joakim Palme strax efter mordet på deras far och det att han läst artikeln i Aftonbladet sagt att han tyckte att den man an sett vid skyltfönstret

eren invid Crand haft ljusa skor på sig. På fråga vad för slags ljusa skor detta skulle ha varit så uppger Mårten att det ej var några gymnastikskor utan mer så kallade fotriktiga skor, och dessa var till färgen enligt Mårten ljusgrå.

På fråga om Mårten blivit påverkad angående ljusa skorna med anledning av de skriverier som förekommit i tidningarna angående ljusa skor, så uppger Mårten att han förmodligen inte har blivit det vid de skriverier som har förekommit

ryals ej om blanketten används som forts511n insblad.

Pol-1989-06-12 0910 T2-00-L Förhör med Mårten Palme om ljusa skor.pdf

Pol-1989-06-12 0910 T2-00-L Förhör med Mårten Palme om ljusa skor.pdf

Protokoll över förhör med Palme, Mårten Olof, född - . Boende Norrbackagatan 68-70, 113 41 Stockholm, tfn, 08-335512. Förhöret hållet i RK-A2:s lokaler, fredagen den 9 juni 1989 med början klockan 09.10. Förhörsledare: Krinsp Lars Hamrén. Föhörsvittne ej tillgängligt.

Mårten underrättas om att han skulle höras kompletterande med anledning av att han telefonledes kontaktade undertecknad den 6/6 1989, med anledning av att han ville göra vissa tillägg till tidigare hållna förhör med honom med tanke på de omskriva "ljusa skorna".

Mårten Palme uppger att han någon tid efter mordet på statsminister Olof Palme läst i någon artikel i Aftonbladet att en person som eventuellt var gäst på ett hotell på Gamla Brogatan där hade visat upp ett par vita skor för receptionisten. Dessa skor hade enligt denna artikel nyligen inköpts. Gästen i fråga hade varit tysktalande.

Vidare så uppger Mårten Palme att han till sin bror Joakim Palme strax efter mordet på deras far och det att han läst artikeln i Aftonbladet sagt att han tyckte att den man an sett vid skyltfönstret

eren invid Crand haft ljusa skor på sig. På fråga vad för slags ljusa skor detta skulle ha varit så uppger Mårten att det ej var några gymnastikskor utan mer så kallade fotriktiga skor, och dessa var till färgen enligt Mårten ljusgrå.

På fråga om Mårten blivit påverkad angående ljusa skorna med anledning av de skriverier som förekommit i tidningarna angående ljusa skor, så uppger Mårten att han förmodligen inte har blivit det vid de skriverier som har förekommit

ryals ej om blanketten används som forts511n insblad.

i samband med att förundersökningen blev offentlig. Däremot så uppger han att han kan ha blivit påverkad av de skriverier som förekom i Aftonbladet strax efter mordet på Ilof Palme hade skett, alltså de skriverier som tidigare nämnts i innevarande förhör.

Vid konfrontationen med Mårten Palme den 14/12 1998 så uppger Mårten att han då han såg gruppen och sedemera såg konfrontationsgruppen en och en, hade tänkt för sig själv "Oj, fan han har ljusa skor också".

Mårten har dock ej tidigare vid något förhör nämnt något om att mannen utanför möbelaffären skulle haft ljusa skor på sig.

Mårten uppger dock att han är lite osäker på huruvida han eventuellt vid något tillfälle då han har pratat med poliser i detta ärende eventuellt i förbigående har nämnt något om dessa ljusa skor.

F

Förhörsledare

P

Palme, Mårten

F: Ja Mårten, du har ju lyssnat på vad vi har dikterat in på bandet, är det riktigt som jag har dikterat in det här och är det någonting du vill tillägga spontant här?
P: Nej. Vadå nej?


F:
P: Nej, ingenting jag vill tillägga.


F: Är det riktigt som jag har dikterat in det då?
P: Ja. Det är det du ville säga vid det här förhöret? P. Ja, just det.


F: Och vi kan låta flickorna skriva ut det eller vill du lyssna på bandet?
P: Nej, låt flickorna skriva ut det.


F: Yack för det. då avslutar vi förhöret Stockholm som ovan klockan 09.40. Lars Hamrén Krins
p.

Pol-1989-06-12 0910 T2-00-L Förhör med Mårten Palme om ljusa skor.pdf

Pol-1989-06-12 0910 T2-00-L Förhör med Mårten Palme om ljusa skor.pdf

i samband med att förundersökningen blev offentlig. Däremot så uppger han att han kan ha blivit påverkad av de skriverier som förekom i Aftonbladet strax efter mordet på Ilof Palme hade skett, alltså de skriverier som tidigare nämnts i innevarande förhör.

Vid konfrontationen med Mårten Palme den 14/12 1998 så uppger Mårten att han då han såg gruppen och sedemera såg konfrontationsgruppen en och en, hade tänkt för sig själv "Oj, fan han har ljusa skor också".

Mårten har dock ej tidigare vid något förhör nämnt något om att mannen utanför möbelaffären skulle haft ljusa skor på sig.

Mårten uppger dock att han är lite osäker på huruvida han eventuellt vid något tillfälle då han har pratat med poliser i detta ärende eventuellt i förbigående har nämnt något om dessa ljusa skor.

F

Förhörsledare

P

Palme, Mårten

F: Ja Mårten, du har ju lyssnat på vad vi har dikterat in på bandet, är det riktigt som jag har dikterat in det här och är det någonting du vill tillägga spontant här?
P: Nej. Vadå nej?


F:
P: Nej, ingenting jag vill tillägga.


F: Är det riktigt som jag har dikterat in det då?
P: Ja. Det är det du ville säga vid det här förhöret? P. Ja, just det.


F: Och vi kan låta flickorna skriva ut det eller vill du lyssna på bandet?
P: Nej, låt flickorna skriva ut det.


F: Yack för det. då avslutar vi förhöret Stockholm som ovan klockan 09.40. Lars Hamrén Krins
p.
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-12 00:00
Avslutat


Protokoll över förhör med

Palme, Mårten Olof, född

611031-0254. Boende Norrbackagatan 68-70, 113 41 Stockholm, tfn. 08-335512. Förhöret hållet i RK-A2:s lokaler, fredagen den 9 juni 1989 med början klockan 09.10. Förhörsledare: Krinsp Lars Hamrén. Föhörsvittne ej tillgängligt.

Mårten underrättas om att han skulle höras kompletterande med anledning av att han telefonledes kontaktade undertecknad den 6/6 1989, med anledning av att han ville göra vissa tillägg till tidigare hållna förhör med honom med tanke på de omskriva "ljusa skorna".

Mårten Palme uppger att han någon tid efter mordet på statsminister Olof Palme läst i någon artikel i Aftonbladet att en person som eventuellt var gäst på ett hotell på Gamla Brogatan där hade visat upp ett par vita skor för receptionisten. Dessa skor hade enligt denna artikel nyligen inköpts. Gästen i fråga hade varit tysktalande.

Vidare så uppger Mårten Palme att han till sin bror Joakim Palme strax efter mordet på deras far och det att han läst artikeln i Aftonbladet sagt att han tyckte att den man han sett vid skyltfönstret i möbelaffären invid Grand de haft ljusa skor på sig. På fråga vad för slags ljusa skor detta skulle ha varit så uppger Mårten att det ej var några gymnastikskor utan mer så kallade fotriktiga skor, och dessa var till färgen enligt Mårten ljusgrå.

På fråga om Mårten blivit påverkad angående ljusa skorna med anledning av de skriverier som förekommit i tidningarna angående ljusa skor, så uppger Mårten att han förmodligen inte har blivit det vid de skriverier som har förekommit

Pol-1989-06-12 T2-00-L Mårten Palme.pdf

Pol-1989-06-12 T2-00-L Mårten Palme.pdf

Protokoll över förhör med

Palme, Mårten Olof, född

611031-0254. Boende Norrbackagatan 68-70, 113 41 Stockholm, tfn. 08-335512. Förhöret hållet i RK-A2:s lokaler, fredagen den 9 juni 1989 med början klockan 09.10. Förhörsledare: Krinsp Lars Hamrén. Föhörsvittne ej tillgängligt.

Mårten underrättas om att han skulle höras kompletterande med anledning av att han telefonledes kontaktade undertecknad den 6/6 1989, med anledning av att han ville göra vissa tillägg till tidigare hållna förhör med honom med tanke på de omskriva "ljusa skorna".

Mårten Palme uppger att han någon tid efter mordet på statsminister Olof Palme läst i någon artikel i Aftonbladet att en person som eventuellt var gäst på ett hotell på Gamla Brogatan där hade visat upp ett par vita skor för receptionisten. Dessa skor hade enligt denna artikel nyligen inköpts. Gästen i fråga hade varit tysktalande.

Vidare så uppger Mårten Palme att han till sin bror Joakim Palme strax efter mordet på deras far och det att han läst artikeln i Aftonbladet sagt att han tyckte att den man han sett vid skyltfönstret i möbelaffären invid Grand de haft ljusa skor på sig. På fråga vad för slags ljusa skor detta skulle ha varit så uppger Mårten att det ej var några gymnastikskor utan mer så kallade fotriktiga skor, och dessa var till färgen enligt Mårten ljusgrå.

På fråga om Mårten blivit påverkad angående ljusa skorna med anledning av de skriverier som förekommit i tidningarna angående ljusa skor, så uppger Mårten att han förmodligen inte har blivit det vid de skriverier som har förekommit

i samband med att förundersökningen blev offentlig. Däremot så uppger han att han kan ha blivit påverkad av de skriverier som förekom i Aftonbladet strax efter mordet på Olof Palme hade skett, alltså de skriverier som tidigare nämnts i innevarande förhör.

Vid konfrontationen med Mårten Palme den 14/12 1988 så uppger Mårten att han då han såg gruppen och sedemera såg konfrontationsgruppen en och hade tänkt för sig själv "Oj, fan han har ljusa skor också".

en,

Märten har dock ej tidigare vid något förhör nämnt något om att mannen utanför möbelaffären skulle haft ljusa skor på sig.

Mårten uppger dock att han är lite osäker på huruvida han eventuellt vid något tillfälle då han har pratat med poliser i detta ärende eventuellt i förbigående har nämnt något om dessa ljusa skor.

F

Förhörsledare

Р

-

Palme, Mårten

F: Ja Mårten, du har ju lyssnat på vad vi har dikterat in på bandet, är det riktigt som jag har dikterat in det här och är det någonting du vill tillägga spontant här?
P: Nej.


F: Vadá nej?
P: Nej, ingenting jag vill tillägga.


F: Är det riktigt som jag har dikterat in det då?
P: Ja.


F: Det är det du ville säga vid det här förhöret?
P: Ja, just det.


F: Och vi kan låta flickorna skriva ut det eller vill du lyssna på bandet?
P: Nej, låt flickorna skriva ut det.


F: Tack för det. Då avslutar vi förhöret Stockholm som ovan klockan 09.40. Pere Main Lars Hamrén Krins
p.

Pol-1989-06-12 T2-00-L Mårten Palme.pdf

Pol-1989-06-12 T2-00-L Mårten Palme.pdf

i samband med att förundersökningen blev offentlig. Däremot så uppger han att han kan ha blivit påverkad av de skriverier som förekom i Aftonbladet strax efter mordet på Olof Palme hade skett, alltså de skriverier som tidigare nämnts i innevarande förhör.

Vid konfrontationen med Mårten Palme den 14/12 1988 så uppger Mårten att han då han såg gruppen och sedemera såg konfrontationsgruppen en och hade tänkt för sig själv "Oj, fan han har ljusa skor också".

en,

Märten har dock ej tidigare vid något förhör nämnt något om att mannen utanför möbelaffären skulle haft ljusa skor på sig.

Mårten uppger dock att han är lite osäker på huruvida han eventuellt vid något tillfälle då han har pratat med poliser i detta ärende eventuellt i förbigående har nämnt något om dessa ljusa skor.

F

Förhörsledare

Р

-

Palme, Mårten

F: Ja Mårten, du har ju lyssnat på vad vi har dikterat in på bandet, är det riktigt som jag har dikterat in det här och är det någonting du vill tillägga spontant här?
P: Nej.


F: Vadá nej?
P: Nej, ingenting jag vill tillägga.


F: Är det riktigt som jag har dikterat in det då?
P: Ja.


F: Det är det du ville säga vid det här förhöret?
P: Ja, just det.


F: Och vi kan låta flickorna skriva ut det eller vill du lyssna på bandet?
P: Nej, låt flickorna skriva ut det.


F: Tack för det. Då avslutar vi förhöret Stockholm som ovan klockan 09.40. Pere Main Lars Hamrén Krins
p.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-09 00:00
Avslutat


Protokoll över förhör med Palee, Kürten Olof, född 611031-0254. Boende Norrbackagatan 68-70, 113 41 Stockholm, tfn. 08335512. Förhöret hållet i RK-A2:s lokaler, fredagen den 9 juni 1989 med början klockan 09.10. Förhörsledare: Krinsp Lars Hamrén. Föhörsvittne ej tillgängligt.

Mårten underrättas om att han skulle höras kompletterande med anledning av att han telefonledes kontaktade undertecknad den 6/6 1989, med anledning av att han ville göra vissa tillägg till tidigare hållna förhör med honom med tanke på de: omskriva "ljusa skorna".

Mårten Palme uppger att han någon tid efter nordet på statsminister Olof Palme läst i någon artikel i Aftonbladet att en person som eventuellt var gäst på ett hotell på Gamla Bragatan där hade visat upp ett par vita skor för receptionisten. Dessa skor hade enligt denna artikel nyligen inköpts. Gästen i fråga hade varit tysktalande.

Vidare så uppger Mårten Palme att han till sin bror Joakim Palme strax efter mordet på deras far och det att han läst artikeln i Aftonbladet sagt att han tyckte att den man han sett vid skyltfönstret i möbelaffären invid Grand hade haft ljusa skor på sig. På fråga vad för slags ljusa skor detta skulle ha varit så uppger Mårten att det ej var några gymnastikskor utan mer så kallade fotriktiga skor, och dessa var till färgen enligt Mårten ljusgrå.

På fråga om Mårten blivit påverkad angående ljusa skorna med anledning av de skriverier som förekommit i tidningarna angående ljusa skor, så uppger Mårten att han förmodligen inte har blivit det vid de skriverier som har förekommit

Pol-1989-06-09 T2-00-L Förhör-Mårten-Palme.pdf

Pol-1989-06-09 T2-00-L Förhör-Mårten-Palme.pdf

Protokoll över förhör med Palee, Kürten Olof, född 611031-0254. Boende Norrbackagatan 68-70, 113 41 Stockholm, tfn. 08335512. Förhöret hållet i RK-A2:s lokaler, fredagen den 9 juni 1989 med början klockan 09.10. Förhörsledare: Krinsp Lars Hamrén. Föhörsvittne ej tillgängligt.

Mårten underrättas om att han skulle höras kompletterande med anledning av att han telefonledes kontaktade undertecknad den 6/6 1989, med anledning av att han ville göra vissa tillägg till tidigare hållna förhör med honom med tanke på de: omskriva "ljusa skorna".

Mårten Palme uppger att han någon tid efter nordet på statsminister Olof Palme läst i någon artikel i Aftonbladet att en person som eventuellt var gäst på ett hotell på Gamla Bragatan där hade visat upp ett par vita skor för receptionisten. Dessa skor hade enligt denna artikel nyligen inköpts. Gästen i fråga hade varit tysktalande.

Vidare så uppger Mårten Palme att han till sin bror Joakim Palme strax efter mordet på deras far och det att han läst artikeln i Aftonbladet sagt att han tyckte att den man han sett vid skyltfönstret i möbelaffären invid Grand hade haft ljusa skor på sig. På fråga vad för slags ljusa skor detta skulle ha varit så uppger Mårten att det ej var några gymnastikskor utan mer så kallade fotriktiga skor, och dessa var till färgen enligt Mårten ljusgrå.

På fråga om Mårten blivit påverkad angående ljusa skorna med anledning av de skriverier som förekommit i tidningarna angående ljusa skor, så uppger Mårten att han förmodligen inte har blivit det vid de skriverier som har förekommit

i samband med att förundersökningen blev offentlig. Däremot så uppger han att han kan ha blivit påverkad av de skriverier som förekom i Aftonbladet strax efter mordet på Olof Palme hade skett, alltså de skriverier som tidigare nämnts i imevarande förhör.

Vid konfrontationen med Mårten Palme den 14/12 1988 så uppger Mårten att han då han såg gruppen och sedemera såg konfrontationsgruppen en och en, hade tänkt för sig själv "Oj, fan han har ljusa skor också".

Mårten har dock ej tidigare vid något förhör nämnt något om att mamen utanför möbelaffären skulle haft ljusa skor på sig.

Mårten uppger dock att han är lite osäker på huruvida han eventuellt vid något tillfälle då han har pratat med poliser i detta ärende eventuellt i förbigående har nämnt något om dessa ljusa skor.

F

Förhörsledare Palme, Mårten

P

F: Ja Mårten, du har ju lyssnat på vad vi har dikterat in på bandet, är det riktigt som jag har dikterat in det här och är det någonting du vill tillägga spontant här?
P: Nej.


F: Vadå nej?
P: Nej, ingenting jag vill tillägga.


F: Ar det riktigt som jag har dikterat in det då?
P: Ja.


F: Det är det du ville säga vid det här förhöret?
P: Ja, just det.


F: Och vi kan låta flickorna skriva ut det eller vill du lyssna på bandet?
P: Nej, låt flickorna skriva ut det.


F: Yeck för det. Då avslutar vi förhöret Stockholm som ovan klockan 09.40. Min

Pol-1989-06-09 T2-00-L Förhör-Mårten-Palme.pdf

Pol-1989-06-09 T2-00-L Förhör-Mårten-Palme.pdf

i samband med att förundersökningen blev offentlig. Däremot så uppger han att han kan ha blivit påverkad av de skriverier som förekom i Aftonbladet strax efter mordet på Olof Palme hade skett, alltså de skriverier som tidigare nämnts i imevarande förhör.

Vid konfrontationen med Mårten Palme den 14/12 1988 så uppger Mårten att han då han såg gruppen och sedemera såg konfrontationsgruppen en och en, hade tänkt för sig själv "Oj, fan han har ljusa skor också".

Mårten har dock ej tidigare vid något förhör nämnt något om att mamen utanför möbelaffären skulle haft ljusa skor på sig.

Mårten uppger dock att han är lite osäker på huruvida han eventuellt vid något tillfälle då han har pratat med poliser i detta ärende eventuellt i förbigående har nämnt något om dessa ljusa skor.

F

Förhörsledare Palme, Mårten

P

F: Ja Mårten, du har ju lyssnat på vad vi har dikterat in på bandet, är det riktigt som jag har dikterat in det här och är det någonting du vill tillägga spontant här?
P: Nej.


F: Vadå nej?
P: Nej, ingenting jag vill tillägga.


F: Ar det riktigt som jag har dikterat in det då?
P: Ja.


F: Det är det du ville säga vid det här förhöret?
P: Ja, just det.


F: Och vi kan låta flickorna skriva ut det eller vill du lyssna på bandet?
P: Nej, låt flickorna skriva ut det.


F: Yeck för det. Då avslutar vi förhöret Stockholm som ovan klockan 09.40. Min