wpu.nu

Index:Pol-1992-01-27 0930-0940 EBA7183-00-C Kompl fh om WT-man på Tunnelgatan mordkvällen.pdf

Från wpu.nu


Kompl fh om WT man på Tunnelgatan mordkvällen

Pol-1992-01-27 0930-0940 EBA7183-00-C Kompl fh om WT-man på Tunnelgatan mordkvällen.pdf

Läs uppslag EBA7183-00-C

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Tuve Johansson


Uppgiftslämnare / Förhörd
Förhöret påbörjat 1992-01-27 09:30
Förhöret avslutat 1992-01-27 09:40
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1992-01-27_0930-0940_EBA7183-00-C_Kompl_fh_om_WT-man_på_Tunnelgatan_mordkvällen.pdf
Författare [[:]]
Status Väntar på granskning
Sidor

1 2 3 4