wpu.nu

Uppslag:EBA7183-00-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7183-00-C
Registrerat
1992-01-28
Ad acta
1993-09-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Kompl fh om WT man på Tunnelgatan mordkvällen
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-01-27 09:30
Avslutat
1992-01-27 09:40


Protokoll fört vid förhör med herr
 Uppgiftslämnaren (UL) , -

 UL  är för närvarande boende i men kan nås via sina föräldrar på


Förhöret hållet telefonledes 1992-01-27 09:30.

Förhörsledare: krinsp Tuve Johansson.

 UL  kommer fortsättningsvis under förhöret att tilltalas vid sitt efternamn

Förhöret ingår i Palmeutredningen.

 UL  underrättad om att han höres kompletterande avseende sin observation rörande person med walkie-talkieTunnelgatan 1986-02-28.

 UL  får de under förhöret gjorda konceptanteckningarna löpande redovisade för godkännande.

 UL  som vid dagens förhör ringer från betonar att han har ett mycket diffust minne från tiden ifråga.

Han minns dock med säkerhet att han 1986-02-28 besökte en kamrat vid namn  Lundgren , då bosatt på Tunnelgatan, okänt nummer.

 UL  beskriver det som att  Lundgren  bodde i fastigheten korsningen Sveavägen & Tunnelgatan på dess norra sida.

 UL  kan ej erinra sig nummer på fastigheten, men vid fråga från förhörsledaren om det låg en bankomat i omedelbar närhet till porten, så uppger han att så var fallet.

Pol-1992-01-27 0930-0940 EBA7183-00-C Kompl fh om WT-man på Tunnelgatan mordkvällen.pdf

Pol-1992-01-27 0930-0940 EBA7183-00-C Kompl fh om WT-man på Tunnelgatan mordkvällen.pdf

Protokoll fört vid förhör med herr
 Uppgiftslämnaren (UL) , -

 UL  är för närvarande boende i men kan nås via sina föräldrar på


Förhöret hållet telefonledes 1992-01-27 09:30.

Förhörsledare: krinsp Tuve Johansson.

 UL  kommer fortsättningsvis under förhöret att tilltalas vid sitt efternamn

Förhöret ingår i Palmeutredningen.

 UL  underrättad om att han höres kompletterande avseende sin observation rörande person med walkie-talkieTunnelgatan 1986-02-28.

 UL  får de under förhöret gjorda konceptanteckningarna löpande redovisade för godkännande.

 UL  som vid dagens förhör ringer från betonar att han har ett mycket diffust minne från tiden ifråga.

Han minns dock med säkerhet att han 1986-02-28 besökte en kamrat vid namn  Lundgren , då bosatt på Tunnelgatan, okänt nummer.

 UL  beskriver det som att  Lundgren  bodde i fastigheten korsningen Sveavägen & Tunnelgatan på dess norra sida.

 UL  kan ej erinra sig nummer på fastigheten, men vid fråga från förhörsledaren om det låg en bankomat i omedelbar närhet till porten, så uppger han att så var fallet.

 UL  anländer vid klockslag cirka 19:30, till denne  Lundgren 

Förutom  UL  och  Lundgren  fanns eventuellt en tredje person i lägenheten vid namn . Denna person blev dock innebränd i en olycka för något år sedan, som på intet sätt har någon koppling till Palmeutredningen.

Sällskapet inmundigar i  Lundgrens  lägenhet ett antal groggar, och vid cirka klockslag 20:30 upptäcker  UL  att groggvirket behöver fyllas på.

Han beger sig då ensam ner till en kiosk vid Hötorgets T-bana för att köpa detta.

Då han kommer ut ur fastigheten så kan han mitt över gatan konstatera att på Tunnelgatans södra sida, cirka 15 meter väster om Sveavägen, står en person iklädd blå parkas med luddig kapuschong.

Personen håller i sin ena hand, okänt vilken hand, en walkie-talkie.  UL  kan i dagsläget ej erinra sig vilken färg som nämnda walkie-talkie har, men förutsätter att tidigare lämnad uppgift är korrekt.

 UL  har vid tidigare förhör EBA7183-00 sagt att walkie-talkie-apparaten var orange.

 UL  beger sig springande snett över Tunnelgatan upp på Sveavägen i sydlig riktning, och vid observationstillfället så befinner han sig springande över Tunnelgatan. Den tid som  UL  gör observationen utav mannen, är endast några sekunder då han passerar denne.

 UL  korsar sedan Sveavägen och kommer att springa Sveavägen söderut på dess östra sida. Vid Hötorgets T-bana springer han ner och inhandlar groggvirket.

 UL  beger sig sedan samma väg tillbaks till  Lundgrens  bostad.  UL  kan ej erinra sig om han såg den parkasklädda mannen med walkie-talkie då han återkommer till fastigheten där  Lundgren  bor.

 UL  minns att hans tanke då han gör observationen utav mannen med walkie-talkie, är att han trodde att det var gatukontoret som fanns på plats för något arbete.

Efter att suttit i Lundgrens lägenhet ytterligare ett tag, så kommer de att lämna denna framemot 21:30-tiden alternativt 22:00.

 UL  har ett mycket

Pol-1992-01-27 0930-0940 EBA7183-00-C Kompl fh om WT-man på Tunnelgatan mordkvällen.pdf

Pol-1992-01-27 0930-0940 EBA7183-00-C Kompl fh om WT-man på Tunnelgatan mordkvällen.pdf

 UL  anländer vid klockslag cirka 19:30, till denne  Lundgren 

Förutom  UL  och  Lundgren  fanns eventuellt en tredje person i lägenheten vid namn . Denna person blev dock innebränd i en olycka för något år sedan, som på intet sätt har någon koppling till Palmeutredningen.

Sällskapet inmundigar i  Lundgrens  lägenhet ett antal groggar, och vid cirka klockslag 20:30 upptäcker  UL  att groggvirket behöver fyllas på.

Han beger sig då ensam ner till en kiosk vid Hötorgets T-bana för att köpa detta.

Då han kommer ut ur fastigheten så kan han mitt över gatan konstatera att på Tunnelgatans södra sida, cirka 15 meter väster om Sveavägen, står en person iklädd blå parkas med luddig kapuschong.

Personen håller i sin ena hand, okänt vilken hand, en walkie-talkie.  UL  kan i dagsläget ej erinra sig vilken färg som nämnda walkie-talkie har, men förutsätter att tidigare lämnad uppgift är korrekt.

 UL  har vid tidigare förhör EBA7183-00 sagt att walkie-talkie-apparaten var orange.

 UL  beger sig springande snett över Tunnelgatan upp på Sveavägen i sydlig riktning, och vid observationstillfället så befinner han sig springande över Tunnelgatan. Den tid som  UL  gör observationen utav mannen, är endast några sekunder då han passerar denne.

 UL  korsar sedan Sveavägen och kommer att springa Sveavägen söderut på dess östra sida. Vid Hötorgets T-bana springer han ner och inhandlar groggvirket.

 UL  beger sig sedan samma väg tillbaks till  Lundgrens  bostad.  UL  kan ej erinra sig om han såg den parkasklädda mannen med walkie-talkie då han återkommer till fastigheten där  Lundgren  bor.

 UL  minns att hans tanke då han gör observationen utav mannen med walkie-talkie, är att han trodde att det var gatukontoret som fanns på plats för något arbete.

Efter att suttit i Lundgrens lägenhet ytterligare ett tag, så kommer de att lämna denna framemot 21:30-tiden alternativt 22:00.

 UL  har ett mycket

diffust minne beträffande tidpunkter nämnda kväll.

Han minns dock att sällskapet beger sig gående på Sveavägens västra sida i nordlig riktning. Syftet är att de ämnar besöka restaurang Mama Rosa, beläget på Sveavägens västra sida, ett kvarter norr om biograf Grand.

 UL  vet att dom passerar biograf Grand, men att han inte har något minne av att dom såg någonting anmärkningsvärt.

Efter att ha besökt restaurang Mama Rosa, så beger dom sig sedan gående Sveavägen norrut, i riktning mot Surbrunnsgatan.

De kommer då att gå på Sveavägens västra sida fram till Surbrunnsgatan, då de korsar Sveavägen och viker in på Surbrunnsgatan i ostlig riktning.

I höjd med Roslagsgatan så besöker de sedan en universitetspub, där de stannar någon timme.

Senare på kvällen besöker de restaurang Riche och  UL  kan vid dagens förhör ej erinra sig hur dom beger sig till nämnda restaurang och ej heller vilket klockslag.

Han kan dock erinra sig att framemot 00:30 så börjar ett rykte cirkulera på Riche att Olof Palme är mördad. Då  UL  får höra detta, uppsöker han en telefon och ringer Tidningarnas Telegrambyrå.

 UL  är under hela kvällen i sällskap med  Lundgren  och först då de lämnar restaurang Riche så skils de åt.

 Lundgren  beger sig hem till sin fästmö och  UL  hamnar i sällskap med någon kvinna, okänt namn, och tillbringar natten hos henne.

Han minns att han hade en blå tröja på sig, för att tröjan blev alldeles luddig utav en matta som hon hade i sin bostad, och detta ludd fick han ej heller senare bort från tröjan då han tvättade denna.

Signalement beträffande  UL  1986. Cirka år, centimeter lång, smal kroppskonstitution, vägande cirka 75 kilo, mellanblont kort hår.

Iklädd en vit täckjacka, märke Rocky Mountains, med blått ok samt gult foder. Troligtvis iklädd mössa och halsduk, men kan ej erinra sig detta.

Bar ej på något under kvällen.

Pol-1992-01-27 0930-0940 EBA7183-00-C Kompl fh om WT-man på Tunnelgatan mordkvällen.pdf

Pol-1992-01-27 0930-0940 EBA7183-00-C Kompl fh om WT-man på Tunnelgatan mordkvällen.pdf

diffust minne beträffande tidpunkter nämnda kväll.

Han minns dock att sällskapet beger sig gående på Sveavägens västra sida i nordlig riktning. Syftet är att de ämnar besöka restaurang Mama Rosa, beläget på Sveavägens västra sida, ett kvarter norr om biograf Grand.

 UL  vet att dom passerar biograf Grand, men att han inte har något minne av att dom såg någonting anmärkningsvärt.

Efter att ha besökt restaurang Mama Rosa, så beger dom sig sedan gående Sveavägen norrut, i riktning mot Surbrunnsgatan.

De kommer då att gå på Sveavägens västra sida fram till Surbrunnsgatan, då de korsar Sveavägen och viker in på Surbrunnsgatan i ostlig riktning.

I höjd med Roslagsgatan så besöker de sedan en universitetspub, där de stannar någon timme.

Senare på kvällen besöker de restaurang Riche och  UL  kan vid dagens förhör ej erinra sig hur dom beger sig till nämnda restaurang och ej heller vilket klockslag.

Han kan dock erinra sig att framemot 00:30 så börjar ett rykte cirkulera på Riche att Olof Palme är mördad. Då  UL  får höra detta, uppsöker han en telefon och ringer Tidningarnas Telegrambyrå.

 UL  är under hela kvällen i sällskap med  Lundgren  och först då de lämnar restaurang Riche så skils de åt.

 Lundgren  beger sig hem till sin fästmö och  UL  hamnar i sällskap med någon kvinna, okänt namn, och tillbringar natten hos henne.

Han minns att han hade en blå tröja på sig, för att tröjan blev alldeles luddig utav en matta som hon hade i sin bostad, och detta ludd fick han ej heller senare bort från tröjan då han tvättade denna.

Signalement beträffande  UL  1986. Cirka år, centimeter lång, smal kroppskonstitution, vägande cirka 75 kilo, mellanblont kort hår.

Iklädd en vit täckjacka, märke Rocky Mountains, med blått ok samt gult foder. Troligtvis iklädd mössa och halsduk, men kan ej erinra sig detta.

Bar ej på något under kvällen.

Under täckjackan hade han troligtvis en blå tröja och detta erinrar han sig just för att han kan koppla ihop det med det ludd som fastnade på tröjan då han senare tillbringade natten hos okänd kvinna.

 UL  bar glasögon, modell Mikael Wiehe, runda till formen.

 UL  att han i någon mån ser ut som Stig Helmer Olsson, som är huvudfigur i Lasse Åbergs filmer.

Avslutningsvis så tillfrågas  UL  om han är säker på färgen på walkie-talkien. Han uppger att han vid dagens förhör är osäker, men han hänvisar till tidigare förhör och är övertygad om att har han sagt orange vid tidigare tillfällen så är detta nog en riktig uppgift.

Personen som bär på walkie-talkien pratar ej i den vid tillfälle då  UL  passerar honom.

 UL  gör stora reservationer beträffande tider under kvällen, och hänvisar även i detta fall till tidigare förhör.

 UL  betonar avslutningsvis att då han lämnar  Lundgrens  lägenhet för att bege sig mot restauarang Mama Rosa, så har han inget minne av att mannen i den gröna parkasen fanns kvar utanför fastigheten.

 UL  har löpande under förhörets gång fått uppgifterna relaterade för sig och godkänner dessa.

Förhöret slut 1992-01-27 09:40

Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Tuve Johansson
Krinsp.

Pol-1992-01-27 0930-0940 EBA7183-00-C Kompl fh om WT-man på Tunnelgatan mordkvällen.pdf

Pol-1992-01-27 0930-0940 EBA7183-00-C Kompl fh om WT-man på Tunnelgatan mordkvällen.pdf

Under täckjackan hade han troligtvis en blå tröja och detta erinrar han sig just för att han kan koppla ihop det med det ludd som fastnade på tröjan då han senare tillbringade natten hos okänd kvinna.

 UL  bar glasögon, modell Mikael Wiehe, runda till formen.

 UL  att han i någon mån ser ut som Stig Helmer Olsson, som är huvudfigur i Lasse Åbergs filmer.

Avslutningsvis så tillfrågas  UL  om han är säker på färgen på walkie-talkien. Han uppger att han vid dagens förhör är osäker, men han hänvisar till tidigare förhör och är övertygad om att har han sagt orange vid tidigare tillfällen så är detta nog en riktig uppgift.

Personen som bär på walkie-talkien pratar ej i den vid tillfälle då  UL  passerar honom.

 UL  gör stora reservationer beträffande tider under kvällen, och hänvisar även i detta fall till tidigare förhör.

 UL  betonar avslutningsvis att då han lämnar  Lundgrens  lägenhet för att bege sig mot restauarang Mama Rosa, så har han inget minne av att mannen i den gröna parkasen fanns kvar utanför fastigheten.

 UL  har löpande under förhörets gång fått uppgifterna relaterade för sig och godkänner dessa.

Förhöret slut 1992-01-27 09:40

Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Tuve Johansson
Krinsp.