wpu.nu

Index:Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Från wpu.nu


Flera förhör tillsammans

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Läs uppslag E13-01-B

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Håkan Ström


Uppgiftslämnare / Förhörd Nicola Fauzzi
Förhöret påbörjat 1986-03-03 18:37
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-YYYY-MM-DD_OKÄND_UPPSLAGSKOD_VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf
Författare [[:]]
Status Problem
Sidor