wpu.nu

Uppslag:E13-01-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
13-01-B
Registrerat
2017-11-28
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Vallning av Nicola Fauzzi 1987-02-28, årsdagen av mordet.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-02-28 11:15
Avslutat
1987-02-28 15:00


1987-02-28 med början klockan 11:15 "vallades"  Nicola  Fauzzi på mordplatsen, Sveavägen samt på och omkring Adolf Fredriks kyrkogård.

Fauzzi betonade att han aldrig såg ansiktet på den person som gick efter paret Palme på Sveavägen.

Fauzzis enda minnesbild är mannens jacka, samt att han gick lite underligt.

"Vallningen" pågick till klockan 15.00 .

Under den tiden reagerade inte Fauzzi för någon person.

Beledsagare vid vallningen var kriminalinspektör Håkan Ström och Lars Hamrén, KK 1.

Pol-1987-02-28 E13-01-B Mordplatsvittne-Fauzzi-Nicola-VallningsFörhör.pdf

Pol-1987-02-28 E13-01-B Mordplatsvittne-Fauzzi-Nicola-VallningsFörhör.pdf

1987-02-28 med början klockan 11:15 "vallades"  Nicola  Fauzzi på mordplatsen, Sveavägen samt på och omkring Adolf Fredriks kyrkogård.

Fauzzi betonade att han aldrig såg ansiktet på den person som gick efter paret Palme på Sveavägen.

Fauzzis enda minnesbild är mannens jacka, samt att han gick lite underligt.

"Vallningen" pågick till klockan 15.00 .

Under den tiden reagerade inte Fauzzi för någon person.

Beledsagare vid vallningen var kriminalinspektör Håkan Ström och Lars Hamrén, KK 1.
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett. Korrekturläst finns
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-02-28 00:00
Avslutat


med början klockan 11.15 "vallades" Fauzzi på mordplatsen, Sveavägen samt på och omkring Adolf Fredriks kyrkogård. Fauzzi be tonade att han til aldrig såg ansiktet på den person som giok efter paret Palme på Sveavägen. Fauzzis enda minnesbild är panneng jaoka, samt att han gick lite underligt.

"Vallningen" pågick till klockan 15.00. Under den tiden reagerade inte Fauzzi för någon person. Beledsagare vid vallningen var krinep Håkan Ström och Lars Hamrén, KK 1.

Pol-1987-02-28 E13-01-B VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Pol-1987-02-28 E13-01-B VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

med början klockan 11.15 "vallades" Fauzzi på mordplatsen, Sveavägen samt på och omkring Adolf Fredriks kyrkogård. Fauzzi be tonade att han til aldrig såg ansiktet på den person som giok efter paret Palme på Sveavägen. Fauzzis enda minnesbild är panneng jaoka, samt att han gick lite underligt.

"Vallningen" pågick till klockan 15.00. Under den tiden reagerade inte Fauzzi för någon person. Beledsagare vid vallningen var krinep Håkan Ström och Lars Hamrén, KK 1.
Förhör
Kort sammanfattning
Flera förhör tillsammans
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-03 18:37
Avslutat


(5)

SKANDIA{Längd=40}Nicola Fauzzi promenerade Sveavägen norrut på den östra trottoaren.

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

(5)

SKANDIA{Längd=40}Nicola Fauzzi promenerade Sveavägen norrut på den östra trottoaren.

(5)

Nicola Fauzzi såg Olof och Lisbeth Palme när de var i höjd med butiken La Carterie, Sveavägen 44. Det var Olof Palme som gick närmast väggen.

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

(5)

Nicola Fauzzi såg Olof och Lisbeth Palme när de var i höjd med butiken La Carterie, Sveavägen 44. Det var Olof Palme som gick närmast väggen.

(5)

A

man,

som kom gående ca 10 meter efter

Nicola Fauzzi såg en makarna Palme.

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

(5)

A

man,

som kom gående ca 10 meter efter

Nicola Fauzzi såg en makarna Palme.

(5)

INS

& L

ede

När Nicola Fauzzi passerade fastigheten Sveavägen 56, hörde han ett skott. Någon sekund senare hördes ytterligare ett skott. Fauzzi fortsatte sin promenad i ytterligare 10-15 sekunder. Under tiden tänkte han: Nu har Palme blivit skjuten ". När Fauzzi vände sig om, såg han en grupp på 4-5 personer. En person låg på trottoaren.

11

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

(5)

INS

& L

ede

När Nicola Fauzzi passerade fastigheten Sveavägen 56, hörde han ett skott. Någon sekund senare hördes ytterligare ett skott. Fauzzi fortsatte sin promenad i ytterligare 10-15 sekunder. Under tiden tänkte han: Nu har Palme blivit skjuten ". När Fauzzi vände sig om, såg han en grupp på 4-5 personer. En person låg på trottoaren.

11

[ 113-1-A A

01 Polisdistrikt

Sidns

SPANINGSUPPSLAG Stockholm

1 grövre brottmál

07 Avsnitt 08 Lopande nr 02 Arbetsenhet

K 03 Upprättat(d) av telefon

04 Fortsätt Uppgiftslamnare (efternamn och tornamn Krkom Jan Länninge 86-03-25 kl 11.15 ningsblad Fauzzi, Nicola 09 Brott mod vilket uppgiften hör samman

05 06

Utskriftsdatum Olof Palme

86-03-25 Förhörsprot

Promemoria 10 sak

Förhöret hålles på Sveavägen under vallning.

Fauzzi gick norrut på Sveavägens östra gångbana. Då han befann sġ mittför ingånge till nr. 44_såg han på c:a 20 meters avstånd(utanför butiken La Cartarie) makarna Palme komma gående i promenadtakt. Qlof Palme gick längst till höger dvs närmast husväggen.De möttes efter c:a 10 meter och Fauzzi passerade dem till vänster i sin egen gångriktning.Han gick själv ungefär mitt i gångbanan som är 0:a 7 meter bred. C:a 8-10 meter bakom makarna Palme gick en man i blå jacka. Fauzzi kopplade omede bart ihop mannan med Palme och antog att det måste vara någon säkerhetsvakt. Mannen gick ute i gångbanan,c:a 3 meter från sträckstenskanten, och gick något saktare än makama Palme. Fauzzi passerade honom till höger i den egna gångriktningen. Han har vid tidigare förhör lämnat en ingåenge beskrivning av mannen såg långt han kommer ihåg honom.Mannen verkade vara lite äldre, äldre än fhi(44). Han hade troligen händerna fb i fickorna. Just som Fauzzi hade passerat makarna Palme, gick han förbi butiken La Cartarie och såg att en man arbetade i skyltfönstret, Fauzzi gick vidare Sveavägen norrut.Då han passerade nr 56 hörde han ett skott och någon sekund senare ytterligare ett. Han fortsatte framåt c:a 10-15 sekunder innan han stannade och vände sig om. Han hann tänka att nu hade Palme blivit skjuten. Han såg några personer vid korsningen med Tunnelgatan och hänvisar till tidigare förhör, Han uppger att den man som han såg i en port måste ha varit samme man som hade gått bakom makarna Palme, Han stödjer sig främst på jackan och dess färg. Fauzzi får i egen takt provgå den aktuella sträckan från mötet med makarna Palme och tills skotten hördes. Tiden klockas till 1 minut 35 sekunder.

Sträckan från mötesplatsen till korsningen med Tunnelgatan, dvs makarza Palmes väg klockas till 52 sekunder i promenadtakt.

Fauzzi uppger att han under sin gång Sveavägen norrut inte och fram till mötesplatsen endast mötte ett ungt par, Han såg inga andra personer, varken gående eller stående. Han lade inte heller märke till några personer eller bilar på andra sidan Sveavägen. O2 st fotografier på Fauzzi finns i fotoregister R.

• Ifylls aj om blanketten används som

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

[ 113-1-A A

01 Polisdistrikt

Sidns

SPANINGSUPPSLAG Stockholm

1 grövre brottmál

07 Avsnitt 08 Lopande nr 02 Arbetsenhet

K 03 Upprättat(d) av telefon

04 Fortsätt Uppgiftslamnare (efternamn och tornamn Krkom Jan Länninge 86-03-25 kl 11.15 ningsblad Fauzzi, Nicola 09 Brott mod vilket uppgiften hör samman

05 06

Utskriftsdatum Olof Palme

86-03-25 Förhörsprot

Promemoria 10 sak

Förhöret hålles på Sveavägen under vallning.

Fauzzi gick norrut på Sveavägens östra gångbana. Då han befann sġ mittför ingånge till nr. 44_såg han på c:a 20 meters avstånd(utanför butiken La Cartarie) makarna Palme komma gående i promenadtakt. Qlof Palme gick längst till höger dvs närmast husväggen.De möttes efter c:a 10 meter och Fauzzi passerade dem till vänster i sin egen gångriktning.Han gick själv ungefär mitt i gångbanan som är 0:a 7 meter bred. C:a 8-10 meter bakom makarna Palme gick en man i blå jacka. Fauzzi kopplade omede bart ihop mannan med Palme och antog att det måste vara någon säkerhetsvakt. Mannen gick ute i gångbanan,c:a 3 meter från sträckstenskanten, och gick något saktare än makama Palme. Fauzzi passerade honom till höger i den egna gångriktningen. Han har vid tidigare förhör lämnat en ingåenge beskrivning av mannen såg långt han kommer ihåg honom.Mannen verkade vara lite äldre, äldre än fhi(44). Han hade troligen händerna fb i fickorna. Just som Fauzzi hade passerat makarna Palme, gick han förbi butiken La Cartarie och såg att en man arbetade i skyltfönstret, Fauzzi gick vidare Sveavägen norrut.Då han passerade nr 56 hörde han ett skott och någon sekund senare ytterligare ett. Han fortsatte framåt c:a 10-15 sekunder innan han stannade och vände sig om. Han hann tänka att nu hade Palme blivit skjuten. Han såg några personer vid korsningen med Tunnelgatan och hänvisar till tidigare förhör, Han uppger att den man som han såg i en port måste ha varit samme man som hade gått bakom makarna Palme, Han stödjer sig främst på jackan och dess färg. Fauzzi får i egen takt provgå den aktuella sträckan från mötet med makarna Palme och tills skotten hördes. Tiden klockas till 1 minut 35 sekunder.

Sträckan från mötesplatsen till korsningen med Tunnelgatan, dvs makarza Palmes väg klockas till 52 sekunder i promenadtakt.

Fauzzi uppger att han under sin gång Sveavägen norrut inte och fram till mötesplatsen endast mötte ett ungt par, Han såg inga andra personer, varken gående eller stående. Han lade inte heller märke till några personer eller bilar på andra sidan Sveavägen. O2 st fotografier på Fauzzi finns i fotoregister R.

• Ifylls aj om blanketten används som

B

of Polisdistrikt (där uppslaget mottagits)

SPANINGSUPPSLAG 07 Avsnitt

06 Lopande ar Stockholm

i grövre brottmål

E 02 Arbatsenhet KK 1

09 Plats för förtursstämpel 03 Uppgittsmottagare 04 telefon

05 datum

08 klockan Kringo Håkan Ström 4167

870228 10 Brott mod vilket uppslaget hör sammen

11 Spaningsuppslaget lämnat

vid personMordet på Olof Palme

ligt besök per telaton

por brey 12 Uppgiftslämnarens afternamn och alle förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras)

| F-ar-man-dag i -nr Fauzzi, Nicola

63 07 03 1150 13 Yrka/titel

14 Postadress (utdelningsadress och ortsadress), telefon bostaden Kook

Sörgården 155, 3 tr, 186 00 Vallentuna, tfn 0762-72009 15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress och teleton arbetet) Rea taurang Bückabäa ten, Hamngatan 2, Stockholp, tfn 08-11 57 88 16 Uppslaget avser

17 Händelse (kort rubricoring t ex iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid

och plats) misstänkt person fordon

Vallning av Fauzzi på årsdagen av nordet.

gods 18 ! sak, (anteckna först kind persons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare – okind persons kön, alder, signaloment och klädsel -

berort fordons reg nr, fabrikat, typ. ársmodell, färg mm ramt annat gods med noggrann beskrivning. Därefter övriga sakuppgifter med angivande av av hållpunkter för tider och platser samt bedömning av uppgiftslämnarens trovärdighet och ov sprit- eller narkotikapåverkan)

1987-02-28 med början klockan 11.15 "vallades" Fauzzi på mordplatson, Sveavägen samt på och omkring Adolf Fredriks kyrkogård. Fauzzi be tonade att han at aldrig såg ansiktet på den person som gick efter paret Palme på Sveavägen. Fauzzis enda pinnasbild är banneng jaoka, samt att han gick lite underligt.

"Vallningen" pågick till klockan 15.00. Under den tiden reagerade inte Fauzzi för någon person. Beledsagare vid vallningen var kringp Håkan Ström och Lars Hamrén, KK 1.

Forty-blad

19 Ovanatdando uppslag

SE202303 bar spaningschot ? Registrator

Bitr spaningschef | Registrator Signatur

Signatur

Signati

kan anknyta till uppslag nr 21

anknyter till uppslag nr 22 Registrerat: 23 Ärendet tilldelat

Signatur

+

| datum

signatur

Ardbearbetstatum

T25 Spenchal, sign

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

B

of Polisdistrikt (där uppslaget mottagits)

SPANINGSUPPSLAG 07 Avsnitt

06 Lopande ar Stockholm

i grövre brottmål

E 02 Arbatsenhet KK 1

09 Plats för förtursstämpel 03 Uppgittsmottagare 04 telefon

05 datum

08 klockan Kringo Håkan Ström 4167

870228 10 Brott mod vilket uppslaget hör sammen

11 Spaningsuppslaget lämnat

vid personMordet på Olof Palme

ligt besök per telaton

por brey 12 Uppgiftslämnarens afternamn och alle förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras)

| F-ar-man-dag i -nr Fauzzi, Nicola

63 07 03 1150 13 Yrka/titel

14 Postadress (utdelningsadress och ortsadress), telefon bostaden Kook

Sörgården 155, 3 tr, 186 00 Vallentuna, tfn 0762-72009 15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress och teleton arbetet) Rea taurang Bückabäa ten, Hamngatan 2, Stockholp, tfn 08-11 57 88 16 Uppslaget avser

17 Händelse (kort rubricoring t ex iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid

och plats) misstänkt person fordon

Vallning av Fauzzi på årsdagen av nordet.

gods 18 ! sak, (anteckna först kind persons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare – okind persons kön, alder, signaloment och klädsel -

berort fordons reg nr, fabrikat, typ. ársmodell, färg mm ramt annat gods med noggrann beskrivning. Därefter övriga sakuppgifter med angivande av av hållpunkter för tider och platser samt bedömning av uppgiftslämnarens trovärdighet och ov sprit- eller narkotikapåverkan)

1987-02-28 med början klockan 11.15 "vallades" Fauzzi på mordplatson, Sveavägen samt på och omkring Adolf Fredriks kyrkogård. Fauzzi be tonade att han at aldrig såg ansiktet på den person som gick efter paret Palme på Sveavägen. Fauzzis enda pinnasbild är banneng jaoka, samt att han gick lite underligt.

"Vallningen" pågick till klockan 15.00. Under den tiden reagerade inte Fauzzi för någon person. Beledsagare vid vallningen var kringp Håkan Ström och Lars Hamrén, KK 1.

Forty-blad

19 Ovanatdando uppslag

SE202303 bar spaningschot ? Registrator

Bitr spaningschef | Registrator Signatur

Signatur

Signati

kan anknyta till uppslag nr 21

anknyter till uppslag nr 22 Registrerat: 23 Ärendet tilldelat

Signatur

+

| datum

signatur

Ardbearbetstatum

T25 Spenchal, sign

Rikspolisstyrelsen Rikskriminalen Rotel A-2

Den på video inspelade konfrontationsgruppen har samma deltagare som vid konfrontationen med Mårten Palme, "Grand-avsnittet" eller Martin Wesslèn, "Mordplatsen-avsnittet". Den misstänkte bär dock nummerbricka 8,

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Rikspolisstyrelsen Rikskriminalen Rotel A-2

Den på video inspelade konfrontationsgruppen har samma deltagare som vid konfrontationen med Mårten Palme, "Grand-avsnittet" eller Martin Wesslèn, "Mordplatsen-avsnittet". Den misstänkte bär dock nummerbricka 8,

Palisdistrikt

E 13 sidhi - Gó

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmál

07 Avsnitt

08 Lapande nr

KD 107004

04 FortsattUppgitt slamnare (efternamn och förnamn)

Starkbodem RK A2. 03 Upprättat(d) av

telefon" Krinsp Håkan Ström 09 Brott med vilket uppgitten hör samman Mord Olof Palme 10 sek

ningsblad

05

06

Utskriftsdatum

881219

Förhörsprot

Promemoria

18638

Protokoll fört vid konfrontation med Fauzzi, Nicola, fd - , boende Sörgården 155, 3 tr, 186 00 Vallentuna, tfn 0762-72009. Anställd som kock på restaurang Bäckahästen, Hamngatan 2, Stockholm, tfn 08-11 57 88. Konfrontationen är hållen den 18 december 1988 med början klockan 10.10. Konfrontationsplats är rikskriminalen. Konfrontationsledare krinsp Håkan Ström. Konfrontationsvittne krinsp Lars Hamrén.

Fauzzi skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den man som gick ca 10 meter bakom makarna Palme, när Fauzzi mötte dem på Sveavägens östra trottoar i höjd med port nummer 44 den 28 februari 1986 vid 23.20-tiden. Konfrontationsgruppen är filmad på ett videoband som uppspelas för Fauzzi.

K: Konfrontationsledaren H: Hamrén


F: Fauzzi
K: Innan vi börjar konfrontationen så vill jag fråga dig, hur mycket har du läst om det senaste som har hänt i den här utredningen och hur mycket har du iövrigt hört på nyhetsutsändningar samt om du har sett någon publicerad bild på den senast gripne personen?


F: Jag har inte läst så mycket, inte sett så mycket.
K: Har du sett någon bild i någon tidning..?


F: Ja i tidning har jag sett en bild men då var ansiktet borta.
K: Tror du att dom här skriverierna respektive det du har sett i tidningen har påverkat din minnesbild av den här personen du mötte?


F: Nej det tror jag inte.
K: Det tror du inte?


F: Nej.
K: Då kan videofilmen starta. Hela konfrontationgruppen visas i helfigur. Nu

visas deltagarna i konfrontationsgruppen i halvfigur och kameran sveper över O

konfrontationsgruppen. Nu har hela konfrontationsgruppen visats i halvfigur

ANUNT

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Palisdistrikt

E 13 sidhi - Gó

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmál

07 Avsnitt

08 Lapande nr

KD 107004

04 FortsattUppgitt slamnare (efternamn och förnamn)

Starkbodem RK A2. 03 Upprättat(d) av

telefon" Krinsp Håkan Ström 09 Brott med vilket uppgitten hör samman Mord Olof Palme 10 sek

ningsblad

05

06

Utskriftsdatum

881219

Förhörsprot

Promemoria

18638

Protokoll fört vid konfrontation med Fauzzi, Nicola, fd - , boende Sörgården 155, 3 tr, 186 00 Vallentuna, tfn 0762-72009. Anställd som kock på restaurang Bäckahästen, Hamngatan 2, Stockholm, tfn 08-11 57 88. Konfrontationen är hållen den 18 december 1988 med början klockan 10.10. Konfrontationsplats är rikskriminalen. Konfrontationsledare krinsp Håkan Ström. Konfrontationsvittne krinsp Lars Hamrén.

Fauzzi skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den man som gick ca 10 meter bakom makarna Palme, när Fauzzi mötte dem på Sveavägens östra trottoar i höjd med port nummer 44 den 28 februari 1986 vid 23.20-tiden. Konfrontationsgruppen är filmad på ett videoband som uppspelas för Fauzzi.

K: Konfrontationsledaren H: Hamrén


F: Fauzzi
K: Innan vi börjar konfrontationen så vill jag fråga dig, hur mycket har du läst om det senaste som har hänt i den här utredningen och hur mycket har du iövrigt hört på nyhetsutsändningar samt om du har sett någon publicerad bild på den senast gripne personen?


F: Jag har inte läst så mycket, inte sett så mycket.
K: Har du sett någon bild i någon tidning..?


F: Ja i tidning har jag sett en bild men då var ansiktet borta.
K: Tror du att dom här skriverierna respektive det du har sett i tidningen har påverkat din minnesbild av den här personen du mötte?


F: Nej det tror jag inte.
K: Det tror du inte?


F: Nej.
K: Då kan videofilmen starta. Hela konfrontationgruppen visas i helfigur. Nu

visas deltagarna i konfrontationsgruppen i halvfigur och kameran sveper över O

konfrontationsgruppen. Nu har hela konfrontationsgruppen visats i halvfigur

ANUNT

Polisdistrikt"

Sid nr ..

...2..97

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmål

07 Avsnitt

OB Löpande nr

02 Arbetsenhet

03 Upprättat(d) ay

teleton"

Uppgiftslamnare (etternamn och förnamn)

04 Fortsatt

ningsblad

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

05

06

Utskriftsdatum

Förhörsprot

Promemoria

10

sak

och de visas ånyo en kort stund i helfigur. Nu kommer nummer 1. Har du någon

kommentar till nummer 1? F: Nej.
K: Sa du nej?


F: Ja.
K: Du får försöka tala så högt och tydligt som möjligt. Nu kommer nummer 2. Har du någon kommentar till nummer 2?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 3. Har du någon kommentar till nummer 3?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 4. Har du någon kommentar till nummer 4?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 5. Har du någon kommentar till. nummer 5?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 6. Har du någon kommentar till nummer 6?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 7. Har du någon kommentar till nummer 7?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 8. Har du någon kommentar till nummer 8?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 9. Har du någon kommentar till nummer 9?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 10. Har du någon kommentar till nummer 10?


F: Nej.
K: Nu kommer nunner 11. Har du någon kommentar till nummer 11?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 12. Har du någon kommentar till nummer 12?


F: Nej.
K: Det var alltså den sista personen i konfrontationsgruppen och jag undrar vill du se bandet en gång till eller anser du att du har sett personerna tillräcligt?


F: Jag har sett dom tillräckligt. Jag känner inte igen någon.
K: Det gör du inte? Har Lars Hamrén någon fråga? H: Nej. K: Innan vi avslutar konfrontationen skall jag delge dig rättegångsbalken23:10

Ifylls ej om

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Polisdistrikt"

Sid nr ..

...2..97

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmål

07 Avsnitt

OB Löpande nr

02 Arbetsenhet

03 Upprättat(d) ay

teleton"

Uppgiftslamnare (etternamn och förnamn)

04 Fortsatt

ningsblad

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

05

06

Utskriftsdatum

Förhörsprot

Promemoria

10

sak

och de visas ånyo en kort stund i helfigur. Nu kommer nummer 1. Har du någon

kommentar till nummer 1? F: Nej.
K: Sa du nej?


F: Ja.
K: Du får försöka tala så högt och tydligt som möjligt. Nu kommer nummer 2. Har du någon kommentar till nummer 2?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 3. Har du någon kommentar till nummer 3?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 4. Har du någon kommentar till nummer 4?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 5. Har du någon kommentar till. nummer 5?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 6. Har du någon kommentar till nummer 6?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 7. Har du någon kommentar till nummer 7?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 8. Har du någon kommentar till nummer 8?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 9. Har du någon kommentar till nummer 9?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 10. Har du någon kommentar till nummer 10?


F: Nej.
K: Nu kommer nunner 11. Har du någon kommentar till nummer 11?


F: Nej.
K: Nu kommer nummer 12. Har du någon kommentar till nummer 12?


F: Nej.
K: Det var alltså den sista personen i konfrontationsgruppen och jag undrar vill du se bandet en gång till eller anser du att du har sett personerna tillräcligt?


F: Jag har sett dom tillräckligt. Jag känner inte igen någon.
K: Det gör du inte? Har Lars Hamrén någon fråga? H: Nej. K: Innan vi avslutar konfrontationen skall jag delge dig rättegångsbalken23:10

Ifylls ej om

Polisdistrikt

Sid n!

..3...93

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Lopander

02 Arbetsenhet

03 Upprättat(d) av

telefonº

04 FortsättUppgiftslämnare (etternamn och förnamn)

ningsblad

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

05

06

Utskrittsdatum

Förhörsprot

Promemoria

10 sak

sista stycket där det står att undersökningensledaren äger förordna att vad som framkommit under förhör icke får uppenbaras och det innebär alltså att det du har varit med om och det du nu har sett får du inte berätta om för någon

annan, är du införstådd med detta? F: Ja.

K: Då avslutar vi konfrontationen klockan 10.28.

Shockholm dag som ovan

Hakan Ström

krinsp

Ifylls ej om blanketten används som

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Polisdistrikt

Sid n!

..3...93

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Lopander

02 Arbetsenhet

03 Upprättat(d) av

telefonº

04 FortsättUppgiftslämnare (etternamn och förnamn)

ningsblad

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

05

06

Utskrittsdatum

Förhörsprot

Promemoria

10 sak

sista stycket där det står att undersökningensledaren äger förordna att vad som framkommit under förhör icke får uppenbaras och det innebär alltså att det du har varit med om och det du nu har sett får du inte berätta om för någon

annan, är du införstådd med detta? F: Ja.

K: Då avslutar vi konfrontationen klockan 10.28.

Shockholm dag som ovan

Hakan Ström

krinsp

Ifylls ej om blanketten används som

Uppslag: E 13-1 - E

99

Tegnergatan

GRAND biogrraf

Kammakargatan

SVEAVAGEN

Luntmakargatan

1

Ad Fr Kyrkog

x

122,7 meter

Trappor

Tunnelgatan

David Bagares Gata

Malmskillnadsgatan

Apelbergsgatan

REKONSTRUKTION angående mordet på statsminister

OLOF PALME

Skissen visar vittnets plats då iakttagelserna gjordes.

Kungsgatan

Skala 1:2000.

stockholm i tekniska roteln Waune W. 'Lange

1

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD VITTNESFÖRHÖR-Nicola-Fauzzi.pdf

Uppslag: E 13-1 - E

99

Tegnergatan

GRAND biogrraf

Kammakargatan

SVEAVAGEN

Luntmakargatan

1

Ad Fr Kyrkog

x

122,7 meter

Trappor

Tunnelgatan

David Bagares Gata

Malmskillnadsgatan

Apelbergsgatan

REKONSTRUKTION angående mordet på statsminister

OLOF PALME

Skissen visar vittnets plats då iakttagelserna gjordes.

Kungsgatan

Skala 1:2000.

stockholm i tekniska roteln Waune W. 'Lange

1