wpu.nu

Inge Reneborg

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Förhörsledare, förhör Lisbeth Palme
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner



Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

KI13328-00

1990-10-24

1993-09-17

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

T116-00

1988-08-01

1996-01-17

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer