wpu.nu

Uppslag:T116-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
116-00
Registrerat
1988-08-01
Ad acta
1996-01-17
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Om eftermiddag/kväll 1986-02-28. Biobesök på Grand. Kort samtal med Mårten och Ingrid Klering utanför bokhandeln Cirkeln efter filmen. Promenad söderut till Tunnelgatan. Överfallet. Ser gärningsmannen fly inåt Tunnelgatan. Signalementsuppgifter.
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 15:35
Avslutat


Dag och tid som ovan uppsöktes fru Lisbeth Palme i bostaden av krkom Inge Reneborg och krinsp Christer H Sjöblom för förhör i anledning av mordet på hennes make.

Närvarande vid förhöret var statssekreterare Ulf Dahlsten samt sonen Mårten Palme.

Fru Palme önskade att bandspelare ej skulle användas under förhöret.

I sak uppgav fru Palme att hon och maken åt middag i hemmet och att de vid 18:30 -tiden ringde till sonen Mårten Palme.

De kom överens om att de skulle gå på bio på kvällen. Från början var de osäkra på vilken film de skulle se men kom överens om att besöka biografen Grand på Sveavägen och där se föreställningen klockan 21 .

Makarna Palme gick hemifrån klockan 20:40 .

De gick Västerlånggatan och vidare Yxsmedsgränd ned till Gamla stans T-banestation varifrån de åkte med tunnelbanan till Rådmansgatans T-banestation.

På biografen sammanträffade de med Mårten Palme och hans flickvän  (Ingrid Klering. De ställde sig i kön för att köpa biljetter och köpte också dessa i kassan.

Makarna Palme fick biljetter bänkrad 8 medan Mårten Palme med flickvän  (Ingrid Klering kom att sitta snett bakom dem.

I biografsalongen kände de igen TCO-ordföranden Björn Rosengren som de också hälsade på.

I övrigt lade inte fru Palme märke till någon annan person som hon kände igen på minsta sätt, vare sig under resan eller vid biografen. Hon lade inte heller märke till om någon person följde efter dem.

Efter biografföreställningen gick de alla fyra Sveavägen söderut på den högra (västra) trottoaren.

Utanför bokhandeln i ABF-huset (Sveavägen 41) stannade de. Olof Palme tänkte där, i ljusskenet från skyltfönstret,

Pol-1986-03-01 1535 T116-00 Förhör med Lisbeth Palme.pdf

Pol-1986-03-01 1535 T116-00 Förhör med Lisbeth Palme.pdf

Dag och tid som ovan uppsöktes fru Lisbeth Palme i bostaden av krkom Inge Reneborg och krinsp Christer H Sjöblom för förhör i anledning av mordet på hennes make.

Närvarande vid förhöret var statssekreterare Ulf Dahlsten samt sonen Mårten Palme.

Fru Palme önskade att bandspelare ej skulle användas under förhöret.

I sak uppgav fru Palme att hon och maken åt middag i hemmet och att de vid 18:30 -tiden ringde till sonen Mårten Palme.

De kom överens om att de skulle gå på bio på kvällen. Från början var de osäkra på vilken film de skulle se men kom överens om att besöka biografen Grand på Sveavägen och där se föreställningen klockan 21 .

Makarna Palme gick hemifrån klockan 20:40 .

De gick Västerlånggatan och vidare Yxsmedsgränd ned till Gamla stans T-banestation varifrån de åkte med tunnelbanan till Rådmansgatans T-banestation.

På biografen sammanträffade de med Mårten Palme och hans flickvän  (Ingrid Klering. De ställde sig i kön för att köpa biljetter och köpte också dessa i kassan.

Makarna Palme fick biljetter bänkrad 8 medan Mårten Palme med flickvän  (Ingrid Klering kom att sitta snett bakom dem.

I biografsalongen kände de igen TCO-ordföranden Björn Rosengren som de också hälsade på.

I övrigt lade inte fru Palme märke till någon annan person som hon kände igen på minsta sätt, vare sig under resan eller vid biografen. Hon lade inte heller märke till om någon person följde efter dem.

Efter biografföreställningen gick de alla fyra Sveavägen söderut på den högra (västra) trottoaren.

Utanför bokhandeln i ABF-huset (Sveavägen 41) stannade de. Olof Palme tänkte där, i ljusskenet från skyltfönstret,

kontrollera en sak i filmprogrammet. I nästan samma ögonblick släcktes dock belysningen.

Makarna Palme skiljdes då från Mårten Palme och hans flickvän och fortsatte att gå Sveavägen söderut.

Något längre fram gick de över gatan för att se i ett skyltfönster varefter de fortsatte på den vänstra trottoaren. De gick arm i arm med fru Palme till höger om Olof Palme.

Framme vid korsningen med Tunnelgatan hörde fru Palme "smällar", sannolikt två till antalet. De lät inte som om de kom från nära håll.

Hon trodde att det var ungdomar som lekte med smällare och vände sig mot maken för att kommentera saken. I samma ögonblick sjönk han ihop, kraftigt blödande från bröst och mun.

Fru Palme hörde ytterligare en smäll samtidigt som hon kände hur det "brände" till på ryggen.

Snett bakifrån såg hon hur en man sprang in på Tunnelgatan. Han stannade en bit in och vände sig om varefter han fortsatte. Någon annan lade hon inte märke till.

Hon skrek på hjälp och på kort tid samlades flera personer kring henne och Olof Palme och försökte hjälpa till på olika sätt.

Mannen som sprang in på Tunnelgatan uppfattade fru Palme som varande i 40-årsåldern, cirka 180 cm lång och med "kompakt" kropp med kort hals.

Han var mörk men inte på ett direkt sydländskt sätt utan håret var mer brunaktigt. Han var iklädd en blå, något lite "bullig" täckjacka som gick en bit nedanför midjan. Han hade vidare mörka, troligen grå byxor.

I övrigt lade fru Palme inte märke till några detaljer vare sig i utseende eller klädsel.

I övrigt uppgav fru Palme att hon för 2-3 veckor sedan, en vardag, vid 18:30 -tiden från bostaden lade märke till två män som stod på Västerlånggatan och tycktes iakttaga porten till nummer 31.

Bägge var i 45-årsåldern, den ene längre än den andre. Den längre var iklädd en vinröd jacka och den andre en mörkblå jacka. Den sistnämnde var eventuellt något yngre än den andre.

Fru Palme tyckte att männens beteende var litet underligt och funderade på att ringa till säkerhetspolisen men avstod. Hon har en svag känsla av att den jacka mannen på Tunnelgatan bar var av

Pol-1986-03-01 1535 T116-00 Förhör med Lisbeth Palme.pdf

Pol-1986-03-01 1535 T116-00 Förhör med Lisbeth Palme.pdf

kontrollera en sak i filmprogrammet. I nästan samma ögonblick släcktes dock belysningen.

Makarna Palme skiljdes då från Mårten Palme och hans flickvän och fortsatte att gå Sveavägen söderut.

Något längre fram gick de över gatan för att se i ett skyltfönster varefter de fortsatte på den vänstra trottoaren. De gick arm i arm med fru Palme till höger om Olof Palme.

Framme vid korsningen med Tunnelgatan hörde fru Palme "smällar", sannolikt två till antalet. De lät inte som om de kom från nära håll.

Hon trodde att det var ungdomar som lekte med smällare och vände sig mot maken för att kommentera saken. I samma ögonblick sjönk han ihop, kraftigt blödande från bröst och mun.

Fru Palme hörde ytterligare en smäll samtidigt som hon kände hur det "brände" till på ryggen.

Snett bakifrån såg hon hur en man sprang in på Tunnelgatan. Han stannade en bit in och vände sig om varefter han fortsatte. Någon annan lade hon inte märke till.

Hon skrek på hjälp och på kort tid samlades flera personer kring henne och Olof Palme och försökte hjälpa till på olika sätt.

Mannen som sprang in på Tunnelgatan uppfattade fru Palme som varande i 40-årsåldern, cirka 180 cm lång och med "kompakt" kropp med kort hals.

Han var mörk men inte på ett direkt sydländskt sätt utan håret var mer brunaktigt. Han var iklädd en blå, något lite "bullig" täckjacka som gick en bit nedanför midjan. Han hade vidare mörka, troligen grå byxor.

I övrigt lade fru Palme inte märke till några detaljer vare sig i utseende eller klädsel.

I övrigt uppgav fru Palme att hon för 2-3 veckor sedan, en vardag, vid 18:30 -tiden från bostaden lade märke till två män som stod på Västerlånggatan och tycktes iakttaga porten till nummer 31.

Bägge var i 45-årsåldern, den ene längre än den andre. Den längre var iklädd en vinröd jacka och den andre en mörkblå jacka. Den sistnämnde var eventuellt något yngre än den andre.

Fru Palme tyckte att männens beteende var litet underligt och funderade på att ringa till säkerhetspolisen men avstod. Hon har en svag känsla av att den jacka mannen på Tunnelgatan bar var av

samma typ som den blå jacka mannen på Västerlånggatan bar.

Den var av en, som hon uppfattade det, "äldre" typ som man inte så ofta ser i Sverige.

Någon närmare beskrivning kan hon dock inte lämna och hon skulle inte känna igen någon av männen.

Pol-1986-03-01 1535 T116-00 Förhör med Lisbeth Palme.pdf

Pol-1986-03-01 1535 T116-00 Förhör med Lisbeth Palme.pdf

samma typ som den blå jacka mannen på Västerlånggatan bar.

Den var av en, som hon uppfattade det, "äldre" typ som man inte så ofta ser i Sverige.

Någon närmare beskrivning kan hon dock inte lämna och hon skulle inte känna igen någon av männen.