wpu.nu

Ingvar Hamrén

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Per-Ingvar Hamrén

Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Ingvar Hamrén
Tjänsteställe 1986: Stockholms pd / CS
Tjänstegrad 1986:

Ingvar Hamrén är halvbror till Lars Hamrén

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

E1096-00

1988-09-20

1996-02-26

Margareta Ryttestål

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder