Uppslag:E1096-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
1096-00
Registrerat
1988-09-20
Ad acta
1996-02-26
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
ANG UNGDOMSGÄNG CA 7 ST PÅ SVEAVÄGEN VÄSTRA SIDA
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Förhör med Margareta Rytterstål om kontakt med Ulrika och Susanne
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-04 13:30
Avslutat


€ 1096

CS

437

Polisdistrikt (dar uppslagol mottagits)

SPANINGSUPPSLAG 07 Avant

Lopandan Stockholm

i grövre brottmál Adelsenhet

09 plats för förlurasidmpor Vpoginamotrogare 04 telefon

15 dalum

06 klocken 1.Hamrén 08-7623012

26-03-07 13.30 Brolt mod vilkel uppslagol hör sammen

11 Spaningsuppalagat Iamnat

vid person Mordet på Olof Palme

20 par loloton ligt besdk

per brev Uppgislamarong allarnamn och alla lornemni rat folid. 11111a Isnamna markosas)

Farmánl dag anr Ryttes tål Margareta Yrkevital

14 Postadr868 (utdelningsadress och ortagare so) telelon tostaden

Solfagravägen 24, Euddinge, 08-7744560 el 7741836 Arbols plats (arbalagvere poslaoress och lalafon arbale!

Uppslagot avser

misslanti oeraon

17 Handelaa (kort rubrlearing t ex iakttagelse av person, fordon. goda, akottlossning elc med angivande av na

och plata)

Msordon

OMR1

gods ! Sok. (anieckna idrot känd Ponong yrke. namn todeleeld, bostad, telefon och arbetsgivare-alang peran kon, alder, signalemani och kiádael -

beron 10100ng reg nr, fabrikat, lyp, ansmodell. færg mm semi ennal gode med noggrann beaklyning. banale Opiga sakuppginei med angivende øy av hápunkter for order och plalaer semi badomning av uppgIslamngrans trovasdighal och av aprl. ofler narkot: kapéronary

Margareta Ryttestål är mamma till Olrika Ryttestål 17 år, som var i omedelbar i närhet när mordet på Palme skedde. Ulrika och hennes kamrat Susanne Karlsson gick på motsatte sidan av Sveavägen n när Olof Palme sköte, De sprang omedelbart till platsen, Je blev börda av polis på plats med lämnade ej några uprgifter om sig själva enär polisen ej frågade efte några??, Mamman tyckte att de borde höra av sig, men flickorna är chockade och når mycket dåligt över det inträffade.

Falts blad


2 T gildai

760307

kan anknyta ill uppslas n'

Spa ning aches signalur

Bitr spaningsche Registrator Siguur

Signatur

21

12,

anknyter till uppglag nr 2 Aegreret: 22 andet tilldela:

Signalus

| Oalum

| signatur

24 Fardigbsarbelal: alum

25 Spanchof: sign

Pol-1986-03-04 1330 E1096- Margareta Rytterstål om kontakt med Ulrika och Susanne.pdf