wpu.nu

Jan-Henrik Barrling

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Jan Barrling
Barrling

Relevans
Utredningsman vid Säkerhetspolisen som bistod Ebbe Carlsson och driver PKK-spåret.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

YD15242-00

1993-09-08

1993-09-23

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer