Ebbe Carlsson

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökRelevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Ebbe Carlsson i wpu.nu.

Avsnitt

Ebbe Carlsson har inget eget avsnitt.

Dokument

Dokument där Ebbe Carlsson är uppgiftslämnare

  • Q9858-05-A (Ebbe Carlssons brev om samtal med Abolhassan Banisadr fd president i Iran., 1988-04-04)

Det finns inga dokument registrerade där Ebbe Carlsson omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Ebbe Carlsson har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

Omnämnd

Det finns inga förhör där Ebbe Carlsson har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


I utredningen

"Q9858-05-A 1988-04-04
Sammandrag i punktform av Ebbe Carlssons brev:
Uppdraget. Om Abolhassan Banisadr och hans uttalanden. Om Irans inblandning i narkotikahandel och mordet på Olof Palme. Ebbe Carlssons bild. Om svenska affärsmän i Iran och svenska vapen, Robot 70. Om PKK och svensk polis misstankar om PKKs delaktighet i mordet på Olof Palme. Om Amir Taheri. Om Olof Palmes relationer till Irans ledning. "