wpu.nu

Ebbe Carlsson

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Ebbe Karlsson

Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Ebbe Carlsson, född 1947-09-28, död 1992-08-03, var en svensk bokförläggare och huvudperson i den så kallade Ebbe Carlsson-affären 1988.

Ebbe Carlsson hade en bakgrund som tidningsjournalist och hans förmåga att lära känna människor och knyta kontakter var fruktbar när han från hösten 1971 arbetade åt Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning i Stockholm och lärde känna högt uppsatta socialdemokrater vid regeringskansliet.

Vid tiden för mordet och en tid därefter bodde Hans Holmér tillfälligt hos Ebbe Carlsson p.g.a att han låg i skilsmässa med sin fru Palmeutredningen inifrån 1/7 - P3 Dokumentär


Biografi & Karriär

1966 Extra vaktmästare på Göteborgs-Tidningen redaktion.

1968 Studentexamen

1968 Sommarjobb på Dagens Nyheter i Stockholm

1968 Matematikstudier i Köpenhamn

1968 Allmänreporter Sydsvenska Dagbladet i Malmö med inriktning på kriminaljournalistik och skiftade sedan fokus mot arbetsmarknadspolitik

1970 pressekreterare på SACO i Stockholm och dess ordförande Bertil Östergren

1971 Journalist vid Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings redaktion i Stockholm med inriktning på arbetsmarknads- och rikspolitik

1973 Sveriges Radio på Dagens Eko

1974-1976 Informationssekreterare på justitiedepartementet åt statsråden Lennart Geijer och Carl Lidbom

1977-1979 Chefredaktör för den socialdemokratiska dagstidningen Västgöta-Demokraten i Borås

1977-1978 Chefredaktör för den socialdemokratiska dagstidningen Västgöta-Demokraten i Borås

1978-1979 Direktör Västgöta-Demokraten

1979 Vikarierade som förlagsredaktör för Tidens förlag i Stockholm medan förlagschefen Anders Ferm var tjänstledig för uppdraget som generalsekreterare i Palmekommissionen

1979 Bokförläggare hos Bonniers i Stockholm och fick ett rykte som framgångsrik förläggare med näsa för bra affärer

1985 Chef för avdelningen Bonnier Fakta

1992 Ebbe Carlsson dog i aids 1992, som en av de första kända svenskar som drabbats av sjukdomen

Övriga uppdrag:
1984 ordförande i Svenska Kanotförbundet.

I utredningen

Uppslag & datum

Q9858-05 | 1986-04-04 | 6 sidor

Sammandrag i punktform av Ebbe Carlssons brev:

  • Uppdraget.
  • Om Abolhassan Banisadr och hans uttalanden.
  • Om smuggling av antikviteter och äkta mattor samt narkotikahandel och mordet på Olof Palme. Ebbe Carlssons bild.
  • Om svenska affärsmän i Iran och svenska vapen, Robot 70.
  • Om PKK och svensk polis misstankar om PKK:s delaktighet i mordet på Olof Palme.
  • Om Amir Taheri.
  • Om Olof Palmes relationer till Irans ledning.


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D14543-01-A

1993-01-12

1993-04-22

Ingvar Grundborg

 [PDF] 

Hörd Pomn 

Q9858-05

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Teorier

I en tysk dokumentär om MOP av WDR frågar man sig om Hans Holmér, Carl Lidbom och Ebbe Carlsson kan vara inblandade i mordet. Att de tre menas ha försökt skaffa sig falska alibin för mordnatten skulle ge anledning till misstanke. 
Sven Anér menar att det inte finns några bevis för att Ebbe Carlsson var i Paris mordnatten som han hävdar.
Olle Alsén ska i minnesanteckningar inlämnade till Rikspolisstyrelsen spekulerat i om Ebbe Carlsson vetat, eller misstänkt, att han smittat Palme med HIV och att det närmast varit en human eller 'statsskyddande' insats att förkorta Palmes liv. Hans Holmér skulle i så fall hjälpt till.