wpu.nu

Ebbe Carlsson

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Ebbe Karlsson

Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Ebbe Carlsson, född 1947-09-28, död 1992-08-03, var en svensk bokförläggare och huvudperson i den så kallade Ebbe Carlsson-affären 1988.

Ebbe Carlsson hade en bakgrund som tidningsjournalist och hans förmåga att lära känna människor och knyta kontakter var fruktbar när han från hösten 1971 arbetade åt Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning i Stockholm och lärde känna högt uppsatta socialdemokrater vid regeringskansliet.

Vid tiden för mordet och en tid därefter bodde Hans Holmer tillfälligt hos Ebbe Carlsson p.g.a att han låg i skilsmässa med sin fru Palmeutredningen inifrån 1/7 - P3 Dokumentär


Biografi & Karriär

1966 Extra vaktmästare på Göteborgs-Tidningen redaktion.

1968 Studentexamen

1968 Sommarjobb på Dagens Nyheter i Stockholm

1968 Matematikstudier i Köpenhamn

1968 Allmänreporter Sydsvenska Dagbladet i Malmö med inriktning på kriminaljournalistik och skiftade sedan fokus mot arbetsmarknadspolitik

1970 pressekreterare på SACO i Stockholm och dess ordförande Bertil Östergren

1971 Journalist vid Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings redaktion i Stockholm med inriktning på arbetsmarknads- och rikspolitik

1973 Sveriges Radio på Dagens Eko

1974-1976 Informationssekreterare på justitiedepartementet åt statsråden Lennart Geijer och Carl Lidbom

1977-1979 Chefredaktör för den socialdemokratiska dagstidningen Västgöta-Demokraten i Borås

1977-1978 Chefredaktör för den socialdemokratiska dagstidningen Västgöta-Demokraten i Borås

1978-1979 Direktör Västgöta-Demokraten

1979 Vikarierade som förlagsredaktör för Tidens förlag i Stockholm medan förlagschefen Anders Ferm var tjänstledig för uppdraget som generalsekreterare i Palmekommissionen

1979 Bokförläggare hos Bonniers i Stockholm och fick ett rykte som framgångsrik förläggare med näsa för bra affärer

1985 Chef för avdelningen Bonnier Fakta

1992 Ebbe Carlsson dog i aids 1992, som en av de första kända svenskar som drabbats av sjukdomen

Övriga uppdrag:
1984 ordförande i Svenska Kanotförbundet.

I utredningen

Uppslag & datum

Q9858-05 | 1986-04-04 | 6 sidor

Sammandrag i punktform av Ebbe Carlssons brev:
Uppdraget. Om Abolhassan Banisadr och hans uttalanden. Om smuggling av antikviteter och äkta mattor samt narkotikahandel och mordet på Olof Palme. Ebbe Carlssons bild. Om svenska affärsmän i Iran och svenska vapen, Robot 70. Om PKK och svensk polis misstankar om PKK:s delaktighet i mordet på Olof Palme. Om Amir Taheri. Om Olof Palmes relationer till Irans ledning. "


Det finns inget registrerat i wpu på Ebbe Carlsson

Bilder


Teorier

I en tysk dokumentär om MOP av WDR frågar man sig om Hans Holmér, Carl Lidbom och Ebbe Carlsson kan vara inblandade i mordet. Att de tre menas ha försökt skaffa sig falska alibin för mordnatten skulle ge anledning till misstanke. 
• Sven Anér menar att det inte finns några bevis för att Ebbe Carlsson var i Paris mordnatten som han hävdar.
• Olle Alsén ska i minnesanteckningar inlämnade till Rikspolisstyrelsen spekulerat i om Ebbe Carlsson vetat, eller misstänkt, att han smittat Palme med HIV och att det närmast varit en human eller 'statsskyddande' insats att förkorta Palmes liv. Hans Holmér skulle i så fall hjälpt till.