wpu.nu

Jan Hedlund

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Polis jobbade vid SBC på mordnatten.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Jan Hedlund
Tjänsteställe 1986: SBC
Tjänstegrad 1986:
Befattning / Funktion:


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

A4456-02

Lars Karlsand (LAC-bandet på Youtube)

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder