Jan Värnhall

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Polisman K
Jan Wernhall
Jan Vernhall


Relevans
Polisman K i GRK
Polisöverindendent
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Jan Värnhall i wpu.nu.

Avsnitt

Jan Värnhall har inget eget avsnitt.

Dokument

Dokument där Jan Värnhall är uppgiftslämnare

  • D7325-02 (Förhör med Jan Värnhall 1991-01-07_1520, Protokoll fört vid förhör med polisöverintendenten JAN Gunnar Värnhall   Förhöret hållet på Kungsholmsgatan 37 i Stockholm i Palmegruppens lokaler den 7 januari 1991 klockan 15., 1991-01-07T15:20:00)

Dokument där Jan Värnhall omnämns

  • D7325-00 (Tips om pöint Jan Wernhall, Yrke. namn, födetsetid bostad, telefon och arbetsgivare - okind persons kön, sidor, signalement och lådsol, Okänd, 1987-07-15)
  • D7325-01 (Tjänsteanteckning om tips från PHT 652 om Jan Wernhall1988-06-10_1030, RPS säk Sekretariatet STOCKHOLM bc P-G Näss, AW 1987-11-11 Tjänsteanteckning Ärendet föredraget för åklagare varvid på mitt förslag beslutats att inga átgärder för närvarande skall vidtagas, då uppgifterna om Värnhall ej innehåller någon substans., PHT 652, 1987-11-11)

Förhör

Jan Värnhall har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

  • D7325-02 (Förhör med Jan Värnhall 1991-01-07_1520, Protokoll fört vid förhör med polisöverintendenten JAN Gunnar Värnhall   Förhöret hållet på Kungsholmsgatan 37 i Stockholm i Palmegruppens lokaler den 7 januari 1991 klockan 15., Jan Värnhall, 1991-01-07T15:20:00)

Omnämnd

Jan Värnhall har nämnts i följande förhör eller uppslag:

  • D7325-00 (Tips om pöint Jan Wernhall, Yrke. namn, födetsetid bostad, telefon och arbetsgivare - okind persons kön, sidor, signalement och lådsol, Okänd, 1987-07-15)
  • D7325-01 (Tjänsteanteckning om tips från PHT 652 om Jan Wernhall1988-06-10_1030, RPS säk Sekretariatet STOCKHOLM bc P-G Näss, AW 1987-11-11 Tjänsteanteckning Ärendet föredraget för åklagare varvid på mitt förslag beslutats att inga átgärder för närvarande skall vidtagas, då uppgifterna om Värnhall ej innehåller någon substans., PHT 652, 1987-11-11)

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer