wpu.nu

Jan Värnhall

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Polisman K
Jan Wernhall
Jan Vernhall

Relevans
Polisman K i GRK
Polisöverindendent
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Jan Värnhall var chef för Polisens juridiska avdelning
I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D7325-00

1993-02-03

1991-01-16

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D7325-00-A

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D7325-01

1990-11-07

1991-01-16

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder