Uppslag:D7325-02

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
7325-02
Registrerat
1991-01-13
Ad acta
1991-01-16
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
ANONYM SIGN   (P),AA 881105,I13590
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: I13590-00Kort sammanfattning
Protokoll fört vid förhör med polisöverintendenten JAN Gunnar Värnhall   Förhöret hållet på Kungsholmsgatan 37 i Stockholm i Palmegruppens lokaler den 7 januari 1991 klockan 15.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1991-01-07 15:20
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med polisöverintendenten JAN Gunnar Värnhall Förhöret hållet på Kungsholmsgatan 37 i Stockholm i Palmegruppens lokaler den 7 januari 1991 klockan 15.20 av krinsp Per Hejdebeck utan tillgång till förhörsvittne.

Värnhall som tidigare fått vetskap om att hans namn förekommer i utredningen kring mordet på Olof Palme höres upplysningsvis på egen begäran, de uppgifter som lämnats i spaningsuppslag inkommet till Palmegruppen i juli 1987 och dels också i juni 1988.

Värnhall berättar beträffande sin inställning till Palme att denna är densamna som till i stort sett alla politiker. Han menar att att han inte har någon politisk anknytning och är helt ointresserad av politik. Palme liksom många andra hade ibland enligt Värnhall goda idéer men ibland dåliga idéer. Någon annan inställning kan inte Värnhall beskriva.

Beträffande hans ekonomiska situation under aktuell period berättar han att                    

Pol-1991-01-07 1520 D7325-02 Förhör med Jan Värnhall .pdf

Beträffande Värnhalls eventuella besök på Regeringskansliet och Säkerhetstjänsten kring statsminister Olof Palme uppger Värnhall att det han nu kommer att berätta är sekretessbelagt enligt 5:1 och 2:2. Uppgiften i spaningsuppslaget beträffande hans "snokande i regeringskansliet om säkerhetstjänsten där" uppger Värnhall vara helt fel och förvirrande. Som företrädare för polismyndigheten ålåg det Värnhall  

Pol-1991-01-07 1520 D7325-02 Förhör med Jan Värnhall .pdf

ha yttrat efter mordet på Olof Palme och påståendet i spaningsuppslaget han hade berättat detta före mordet är således felaktigt. vill Värnhall poångtera att han inte på något vis haft någon insikt om kring Palme. Personskyddet kring honom och säkerhetsarrangemangen strikt delat från de uppgifter som ingick i Värnhalls ansvarsområde.

avslutas klockan 16.10 och är intalat på band efter gjorda koncept. Efter utskriften beredes Värnhall möjlighet att ta del av det förhöret.

som ovan

Tu y debunk

Per CHejdebäck

9 januari 1991 klockan 15.30 fick Värnhall på sitt tjänsterum ta del av nedtecknade förhöret. godkändes i utskrivet skick förutom att orden " skulle Olof Palme " rad 5 räknat nerifrån på förhörets andrasida skulle ändras till " skulle statsminster".

som ovan

To Hedibunt

Hejdebick

Pol-1991-01-07 1520 D7325-02 Förhör med Jan Värnhall .pdf