wpu.nu

Jeannie Enwall

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


På brottsplatsen

Brottsplats: Korsningen Wallingatan & Holländargatan.
Brottstid: 1986-02-28. Något efter klockan 23.
Misstänkt brott: Bevakning av korsningen Wallingatan & Holländargatan i samband med mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.

Misstänkta personer: Två män i en grå skåpbil.
Signalementsuppgifter:
(Uppslag & förhörsdatum):


L865-01 | 1986-03-08 14:50-15:07 | 2 sidor
Två män i 30-årsåldern i en grå skåpbil parkerad på Wallingatan i hörnet med Holländargatan.
Övrigt: Den grå skåpbilen stod parkerad i riktning mot Holländargatan med utsikt över ingång till Adolf Fredriks kyrkogård.

L865-01-A |1986-03-10 18:10 | 1 sida
Övrigt: På Wallingatan stod en grå skåpbil parkerad längs trottoaren.

L865-01-B |1988-10-13 09:45-10:30 | 4 sidor
De två männen i skåpbilen var cirka 30-40 år gamla med normal kroppskonstitution, kanske något smala. Sydeuropeiskt utseende.
Huvud: Båda männen i skåpbilen var mörkhåriga.
Övrigt: Jeannie Enwall tyckte det verkade skumt att de två männen satt i en nersläckt bil.

I utredningen

Förhörsteman:
(Uppslag & förhörsdatum)

L865-01 |1986-03-08 14:50-15:07 | 2 sidor
Jeannie Enwall, med man, hade sin bil parkerad på Wallingatan. De hade sett samma film, Bröderna Mozart, på biografen Grand som makarna Palme. Efter bions slut gick de Sveavägen – Kammakargatan – Holländargatan och in på Wallingatan.

I hörnet av Wallingatan & Holländargatan såg hon två män i 30-årsåldern i en skåpbil som stod parkerad i riktning mot korsningen med Holländargatan.

De körde sedan sin bil Wallingatan - Drottninggatan – Adolf Fredriks kyrkogata och Sveavägen söderut i höger körfält.

Vid korsningen med Tunnelgatan fick de rött ljus. Upp från Tunnelgatan kom samma grå skåpbil hon sett några minuter tidigare på Wallingatan.

Vid grönt ljus fortsatte makarna Enwall sin färd förbi den blivande mordplatsen i riktning mot Kungsgatan.

L865-01-A |1986-03-10 18:10 | 1 sida
Jeannie Enwall som hade besökt biografen Grand tillsammans med Leif Enwall och sett samma film, ”Bröderna Mozart”, som makarna Palme gick efter föreställningen till sin bil.

På Wallingatan såg de ”en grå skåpbil parkerad längs trottoaren”.

De tog sin bil och körde Drottninggatan – Adolf Fredriks kyrkogata - Sveavägen söderut.

På Sveavägen såg de samma grå skåpbil, som de hade sett på Wallingatan, komma från Tunnelgatan, svänga förbi den blivande mordplatsen och köra norrut på Sveavägen.


L865-01-B |1988-10-13 09:45-10:30 | 4 sidor

Om Jeannie Enwalls observationer under promenaden mellan biografen Grand och Wallingatan mordkvällen efter föreställningen av filmen ”Bröderna Mozart”.

Vid 21-tiden hade Jeannie Enwall sett makarna Palme i biljettkön.

Efter föreställningens slut, något efter klockan 23, tror sig Jeannie Enwall ha sett paret Palme utanför entrén till biografen Grand och även sett ryggtavlorna på dessa då de börjar gå Sveavägen söderut. Tilläggas kan att denna uppgift är Jeannie Enwall ej helt säker på.

Enligt Granskningskommissionens betänkande SOU1999:88 sid. 148. så började makarna Palme gå Sveavägen söderut ungefär klockan 23:15 .

"Efter filmens slut strax efter klockan 23 (23:05-23:10), dröjde sig Lisbeth och Olof Palme samt sonen  (Mårten Palme och dennes fästmö  (Ingrid Klering kvar något utanför biografen.
Ungefär 23:15 gick de bägge paren åt varsitt håll. Olof och Lisbeth Palme gick Sveavägen mot centrum (söderut), utan att korsa gatan."

Makarna Enwall gick relativt långsamt Sveavägen söderut på dess västra sida till Kammakargatan där de vek av åt höger mot Holländargatan.


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

L865-00

1988-08-23

1990-02-24

Leif Enwall

 [PDF] 

L865-00-A

Leif Enwall

 [PDF] 

Pomn 

L865-00-B

Leif Enwall

[Liggaren]

L865-00-C

1992-02-05

1990-02-24

 [PDF] 

Hörd 

L865-01

Jeannie Enwall

 [PDF] 

Hörd 

L865-01-A

Jeannie Enwall

 [PDF] 

Hörd 

L865-01-B

1988-10-21

1990-02-24

Jeannie Enwall

[Liggaren]

L865-01-C

1988-10-26

1990-02-24

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder