wpu.nu

Uppslag:L865-01-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
865-01-B
Registrerat
1988-10-21
Ad acta
1990-02-24
Uppslagsanteckningar (PU)
EDB
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1988-10-13 09:45
Avslutat
1988-10-13 10:30


Protokoll fört vid förhör med  Jeannie Enwall 

Förhöret hållet i samband med fotorekonstruktion vid biograf Grand, Sveavägen, torsdagen 1988-10-13 09:45.

Förhörsledare krinsp FHL Tuve Johansson.

Förhörsvittne krinsp FHV Lennart Gustavsson.

Förhöret är av kompletterande karaktär med betoning på den del som berör  Jeannie Enwalls  observationer under promenaden mellan biograf Grand och Wallingatan 1986-02-28.

 Jeannie Enwall  underrättad om att hon skall höras beträffande sina observationer under den promenad som nämns i ovanstående stycke.

Beträffande aktuell kväll 1986-02-28 uppger  Jeannie Enwall  att hon tillsammans med  Leif Enwall  besökte biograf Grand.

Den film de ämnade åse var "Bröderna Mozart". Väl inne i biografens foajé blev de stående i en av de tre parallella köer som rörde sig mot kassan.

 Paret Enwall  nådde kassan samtidigt som Olof Palme.


Efter biljettköpet går paret  Enwall  direkt in i salongen och sätter sig. De observerar då även var Olof Palme med fru sätter sig.

 Jeannie Enwall  tillfrågas av förhörsledaren om det är någon som lämnar biografsalongen under pågående föreställning.

 Jeannie Enwall  uppger att hon ej har gjort några sådana observationer.

under pågående biografföreställning kan  Jeannie Enwall  ej erinra sig.

Pol-1988-10-18 L865-01-B Grandbesökare ser grå skåpbil.pdf

Pol-1988-10-18 L865-01-B Grandbesökare ser grå skåpbil.pdf

Protokoll fört vid förhör med  Jeannie Enwall 

Förhöret hållet i samband med fotorekonstruktion vid biograf Grand, Sveavägen, torsdagen 1988-10-13 09:45.

Förhörsledare krinsp FHL Tuve Johansson.

Förhörsvittne krinsp FHV Lennart Gustavsson.

Förhöret är av kompletterande karaktär med betoning på den del som berör  Jeannie Enwalls  observationer under promenaden mellan biograf Grand och Wallingatan 1986-02-28.

 Jeannie Enwall  underrättad om att hon skall höras beträffande sina observationer under den promenad som nämns i ovanstående stycke.

Beträffande aktuell kväll 1986-02-28 uppger  Jeannie Enwall  att hon tillsammans med  Leif Enwall  besökte biograf Grand.

Den film de ämnade åse var "Bröderna Mozart". Väl inne i biografens foajé blev de stående i en av de tre parallella köer som rörde sig mot kassan.

 Paret Enwall  nådde kassan samtidigt som Olof Palme.


Efter biljettköpet går paret  Enwall  direkt in i salongen och sätter sig. De observerar då även var Olof Palme med fru sätter sig.

 Jeannie Enwall  tillfrågas av förhörsledaren om det är någon som lämnar biografsalongen under pågående föreställning.

 Jeannie Enwall  uppger att hon ej har gjort några sådana observationer.

under pågående biografföreställning kan  Jeannie Enwall  ej erinra sig.

Efter filmens slut ämnar  paret Enwall  promenera från biografen till sitt fordon som är parkerat på Wallingatan.

Utanför entrén till biografen Grand tror sig  Jeannie Enwall  ha sett paret Palme och även sett ryggtavlorna på dessa då de börjar gå Sveavägen söderut. Tilläggas kan att denna uppgift är  Jeannie Enwall  ej helt säker på.paret går relativt långsamt den väg de har fram till fordonet på Wallingatan.

 Paret Enwall  går Sveavägen söderut på dess västra sida fram till Kammakargatan där de viker höger. De går sedan Kammakargatan västerut troligtvis på dess norra trottoar.

Då Adolf Fredriks kyrkogårdsområde gränsar till Kammakargatan tillfrågas  Jeannie Enwall  om de under den promenad de företog, den korta biten mellan Sveavägen och Holländargatan på Kammakargatan gjorde några observationer eller hörde några ljud innifrån kyrkogården.

 Jeannie Enwall  kan ej erinra sig några speciella ljud eller observationer som kan ha indikerat att folk befunnit sig på kyrkogårdsområdet.

Väl framme vid Holländargatan viker de av till vänster och promenerar Holländargatan söderut.

 Jeannie Enwall  kan ej erinra sig om de går på Holländargatans östra trottoar, dvs den som vetter mot kyrkogårdsområdet eller om de promenerar på Holländargatans västra trottoar.

 Jeannie Enwall  tillfrågas om  Leif Enwall  gjorde någon observation beträffande fordon eller människor på Holländargatan.

 Jeannie Enwall  uppger att hon i dagens läge ej kan erinra sig någon observation på nämnda gata som kan vara av värde för utredningen.

Förhörsledaren konfronterar  Jeannie Enwall  med de uppgifter som  Leif Enwall  lämnat vid förhör L865-00-A 1986-03-08 vilket ger vid hand att en vit bil med en kvinna vid ratten har kommit körande på Holländargatan mot enkelriktningen.  Jeannie Enwall  kan ej påminna sig denna episod.

Det bör påpekas att det i tidigare förhör uppgetts att  Leif Enwall  möter, med betoning på möter den vita bilen då de promenerar Holländargatan i sydlig riktning.

Detta innebär i så fall att den vita bilen med kvinnan vid ratten kör i nordlig riktning på Holländargatan. Om dessa uppgifter är korrekta innebär detta att kvinnan i den vita bilen framför fordonet i den påbjudna riktningen dvs helt enligt de vägmärken som finns på nämnda gata.

Tilläggas bör dock att detta är under förutsättning att samma vägmärken och trafikregler gällde under februari 1986-02-28, som är gällande dags datum.

Pol-1988-10-18 L865-01-B Grandbesökare ser grå skåpbil.pdf

Pol-1988-10-18 L865-01-B Grandbesökare ser grå skåpbil.pdf

Efter filmens slut ämnar  paret Enwall  promenera från biografen till sitt fordon som är parkerat på Wallingatan.

Utanför entrén till biografen Grand tror sig  Jeannie Enwall  ha sett paret Palme och även sett ryggtavlorna på dessa då de börjar gå Sveavägen söderut. Tilläggas kan att denna uppgift är  Jeannie Enwall  ej helt säker på.paret går relativt långsamt den väg de har fram till fordonet på Wallingatan.

 Paret Enwall  går Sveavägen söderut på dess västra sida fram till Kammakargatan där de viker höger. De går sedan Kammakargatan västerut troligtvis på dess norra trottoar.

Då Adolf Fredriks kyrkogårdsområde gränsar till Kammakargatan tillfrågas  Jeannie Enwall  om de under den promenad de företog, den korta biten mellan Sveavägen och Holländargatan på Kammakargatan gjorde några observationer eller hörde några ljud innifrån kyrkogården.

 Jeannie Enwall  kan ej erinra sig några speciella ljud eller observationer som kan ha indikerat att folk befunnit sig på kyrkogårdsområdet.

Väl framme vid Holländargatan viker de av till vänster och promenerar Holländargatan söderut.

 Jeannie Enwall  kan ej erinra sig om de går på Holländargatans östra trottoar, dvs den som vetter mot kyrkogårdsområdet eller om de promenerar på Holländargatans västra trottoar.

 Jeannie Enwall  tillfrågas om  Leif Enwall  gjorde någon observation beträffande fordon eller människor på Holländargatan.

 Jeannie Enwall  uppger att hon i dagens läge ej kan erinra sig någon observation på nämnda gata som kan vara av värde för utredningen.

Förhörsledaren konfronterar  Jeannie Enwall  med de uppgifter som  Leif Enwall  lämnat vid förhör L865-00-A 1986-03-08 vilket ger vid hand att en vit bil med en kvinna vid ratten har kommit körande på Holländargatan mot enkelriktningen.  Jeannie Enwall  kan ej påminna sig denna episod.

Det bör påpekas att det i tidigare förhör uppgetts att  Leif Enwall  möter, med betoning på möter den vita bilen då de promenerar Holländargatan i sydlig riktning.

Detta innebär i så fall att den vita bilen med kvinnan vid ratten kör i nordlig riktning på Holländargatan. Om dessa uppgifter är korrekta innebär detta att kvinnan i den vita bilen framför fordonet i den påbjudna riktningen dvs helt enligt de vägmärken som finns på nämnda gata.

Tilläggas bör dock att detta är under förutsättning att samma vägmärken och trafikregler gällde under februari 1986-02-28, som är gällande dags datum.

 Jeannie Enwall  uppger att när de kommer fram till Wallingatan hamnar de av någon anledning på dess södra trottoar varefter de går Wallingatan i västlig riktning, det naturliga om man promenerar Holländargatan i sydlig riktning är att väl framme vid Wallingatan viker man av in på dess norra trottoar.

 Jeannie Enwall  kan ej erinra sig varför de av någon anledning hamnade på Wallingatans södra trottoar.

På Wallingatan med nosen cirka två meter från Holländargatan observerar  Jeannie Enwall  en större skåpbil stå parkerad.

Skåpbilen står parkerad i östlig riktning, med nosen mot Adolf Fredriks kyrka. I fordonet sitter två personer, en på fordonets förarsida och ytterligare en på fordonets passagerarsida.

 Jeannie Enwall  observerar männen under en mycket kort tid men trots detta säger hon sig se männen väldigt tydligt. Nämnda skåpbil hade ej motorn i gång eller lysen tända. De båda männen gjorde inga försök att dölja sig utan verkade snarast uppslupna.

Beträffande signalement på skåpbilen som kan liknas vid en Van säger sig  Jeannie Enwall  ha observerat att fordonet hade en

Hon tillägger även att
. Färgen på fordonet var mörk, eventuellt mörk grå.

Beträffande signalement på de två personer som sitter i nämnda Van är  Jeannie Enwall  något osäker. Hon beskriver dock männen såsom följer.

 Jeannie Enwall  kan ej ge något individuellt signalement beträffande de två männen utan beskriver dem såsom varande relativt jämlika till utseende.

Ålder cirka 30-40 år, normal kroppskonstitution, kanske något smala.

 Jeannie Enwall  kan ej erinra sig ansiktsformen på de båda männen. Männen var i avsaknad av skägg, mustasch, glasögon eller andra liknande kännetecken.

Vad som mer konkret kan sägas beträffande männens signalement är att de båda var mörkhåriga.  Jeannie Enwall  säger att utseendet var sydeuropeiskt.

 Jeannie Enwall  tyckte det verkade skumt att männen satt i den nersläckta bilen och lade därför observationen på minnet.

 Jeannie Enwall  tillfrågas om hon kunde skymta vad som fanns i fordonet beträffande material eller utrustning.

 Jeannie Enwall  uppger på denna fråga att hon ej kunde se in i fordonet förutom då frontfönstret samt passagerar och sidofönstret.

Pol-1988-10-18 L865-01-B Grandbesökare ser grå skåpbil.pdf

Pol-1988-10-18 L865-01-B Grandbesökare ser grå skåpbil.pdf

 Jeannie Enwall  uppger att när de kommer fram till Wallingatan hamnar de av någon anledning på dess södra trottoar varefter de går Wallingatan i västlig riktning, det naturliga om man promenerar Holländargatan i sydlig riktning är att väl framme vid Wallingatan viker man av in på dess norra trottoar.

 Jeannie Enwall  kan ej erinra sig varför de av någon anledning hamnade på Wallingatans södra trottoar.

På Wallingatan med nosen cirka två meter från Holländargatan observerar  Jeannie Enwall  en större skåpbil stå parkerad.

Skåpbilen står parkerad i östlig riktning, med nosen mot Adolf Fredriks kyrka. I fordonet sitter två personer, en på fordonets förarsida och ytterligare en på fordonets passagerarsida.

 Jeannie Enwall  observerar männen under en mycket kort tid men trots detta säger hon sig se männen väldigt tydligt. Nämnda skåpbil hade ej motorn i gång eller lysen tända. De båda männen gjorde inga försök att dölja sig utan verkade snarast uppslupna.

Beträffande signalement på skåpbilen som kan liknas vid en Van säger sig  Jeannie Enwall  ha observerat att fordonet hade en

Hon tillägger även att
. Färgen på fordonet var mörk, eventuellt mörk grå.

Beträffande signalement på de två personer som sitter i nämnda Van är  Jeannie Enwall  något osäker. Hon beskriver dock männen såsom följer.

 Jeannie Enwall  kan ej ge något individuellt signalement beträffande de två männen utan beskriver dem såsom varande relativt jämlika till utseende.

Ålder cirka 30-40 år, normal kroppskonstitution, kanske något smala.

 Jeannie Enwall  kan ej erinra sig ansiktsformen på de båda männen. Männen var i avsaknad av skägg, mustasch, glasögon eller andra liknande kännetecken.

Vad som mer konkret kan sägas beträffande männens signalement är att de båda var mörkhåriga.  Jeannie Enwall  säger att utseendet var sydeuropeiskt.

 Jeannie Enwall  tyckte det verkade skumt att männen satt i den nersläckta bilen och lade därför observationen på minnet.

 Jeannie Enwall  tillfrågas om hon kunde skymta vad som fanns i fordonet beträffande material eller utrustning.

 Jeannie Enwall  uppger på denna fråga att hon ej kunde se in i fordonet förutom då frontfönstret samt passagerar och sidofönstret.

Efter nämnda observation går  paret Enwall  vidare fram till sitt fordon en som står parkerad på Wallingatan vid hörnet till Drottninggatan.

De kliver in i sitt fordon och backar sedan ut på Drottninggatan som de sedan kör i sydlig riktning fram till Adolf Fredriks kyrkogata där de svänger vänster och fortsätter i riktning fram mot Sveavägen.

De svänger höger ut på Sveavägen och kör i sydlig riktning mot

På Sveavägen observerar de hur en Van troligtvis samma fordon som stod parkerad på Wallingatan kommer körande norrut.

 Jeannie Enwall  kan ej minnas detaljer beträffande denna observation och är ej säker på att det är samma fordon som de tidigare observerat parkerat på Wallingatan.

 Leif Enwall  minns mer av denna observation och har uppgett att det är samma fordon de möter vid detta tillfälle på Sveavägen.

 Paret Enwall  fortsätter sedan Sveavägen söderut mot

De kommer då att passera den plats, dvs korsningen Sveavägen & Tunnelgatan som senare kom att bli mordplatsen.

 Jeannie Enwall  har ej gjort några observationer av värde för utredningen vid passeringen av denna plats.

Hon kan ej erinra sig att någon uppståndelse rådde på Sveavägens östra sida vid korsningen med Tunnelgatan.

De fortsätter sedan via till bostaden

 Jeannie Enwall  säger sig ha ett ganska diffust minne av aktuell kväll och tror sig ej kunna lämna ytterligare uppgifter av värde för utredningen.

Förhöret som är hållet i samband med fotorekonstruktion L865-01-C avslutas klockan 10:30.

 Jeannie Enwall  önskar ej åhöra en återuppspelning av det indikterade bandet utan godkänner förhöret i utskrivet skick.

Tilläggas kan att foton beträffande aktuellt händelseförlopp kommer att bifogas utredningen.

Stockholm som ovan

Tuve Johansson
Krinsp

Pol-1988-10-18 L865-01-B Grandbesökare ser grå skåpbil.pdf

Pol-1988-10-18 L865-01-B Grandbesökare ser grå skåpbil.pdf

Efter nämnda observation går  paret Enwall  vidare fram till sitt fordon en som står parkerad på Wallingatan vid hörnet till Drottninggatan.

De kliver in i sitt fordon och backar sedan ut på Drottninggatan som de sedan kör i sydlig riktning fram till Adolf Fredriks kyrkogata där de svänger vänster och fortsätter i riktning fram mot Sveavägen.

De svänger höger ut på Sveavägen och kör i sydlig riktning mot

På Sveavägen observerar de hur en Van troligtvis samma fordon som stod parkerad på Wallingatan kommer körande norrut.

 Jeannie Enwall  kan ej minnas detaljer beträffande denna observation och är ej säker på att det är samma fordon som de tidigare observerat parkerat på Wallingatan.

 Leif Enwall  minns mer av denna observation och har uppgett att det är samma fordon de möter vid detta tillfälle på Sveavägen.

 Paret Enwall  fortsätter sedan Sveavägen söderut mot

De kommer då att passera den plats, dvs korsningen Sveavägen & Tunnelgatan som senare kom att bli mordplatsen.

 Jeannie Enwall  har ej gjort några observationer av värde för utredningen vid passeringen av denna plats.

Hon kan ej erinra sig att någon uppståndelse rådde på Sveavägens östra sida vid korsningen med Tunnelgatan.

De fortsätter sedan via till bostaden

 Jeannie Enwall  säger sig ha ett ganska diffust minne av aktuell kväll och tror sig ej kunna lämna ytterligare uppgifter av värde för utredningen.

Förhöret som är hållet i samband med fotorekonstruktion L865-01-C avslutas klockan 10:30.

 Jeannie Enwall  önskar ej åhöra en återuppspelning av det indikterade bandet utan godkänner förhöret i utskrivet skick.

Tilläggas kan att foton beträffande aktuellt händelseförlopp kommer att bifogas utredningen.

Stockholm som ovan

Tuve Johansson
Krinsp