wpu.nu

Jens Sucksdorff

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Jens Sucksdorff är Arne Sucksdorffs son
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Det finns inget registrerat i wpu på Jens Sucksdorff

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer

På brottsplatsen

Brottsplats: Arne Sucksdorffs lägenhet i Stockholm
Brottstidpunkt: 1977-12-17 12:00-23:00
Misstänkt brott: Inbrott och stöld av revolver

IB10642-03 1989-10-20
Övrigt: Revolver; Smith & Wesson .357 Magnum; Highway patrolman

I utredningen

Förhörsteman:
(Uppslag & förhörsdatum)

IB10642-03 1989-10-20
Inbrott 1977-12-17 i Arne Sucksdorffs lägenhet i Stockholm. En revolver; Smith & Wesson .357 Magnum, Highway patrolman stals.

IB10642-03-A 1989-10-23
Om revolver och ammunition. Fotografier på patroner.

IB10642-03-B 1989-10-24
Om stöld. Revolver. Fotografier.

IB10642-03-C 1990-01-30
Om inbrott. Revolver. Fotografier.