wpu.nu

Johan Karlsson

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

7945

Relevans
Tog emot sakkunnigutlåtande av LAC-bandet
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

A4456-09

1988-12-05

1990-02-27

SKL Sakkunnigutlåtande LAC-bandet

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

IB10642-03-A

1989-11-27

Jens Sucksdorff

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder