wpu.nu

Juri Lina

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Juri Linna
Lina
Linna
Jüri Lina

Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

J27001-00

Victor Gunnarssons telefonlista

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

KI13328-00

1990-10-24

1993-09-17

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

N3178-00

1988-08-03

1995-05-10

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

N3178-01

1995-05-10

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder