wpu.nu

Uppslag:N3178-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
3178-01
Registrerat
Ad acta
1995-05-10
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Förhör med MASKAT. Förmodligen om Arvo Horm
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-27 15:30
Avslutat
1986-03-27 19:00


Protokoll över förhör med

Förhöret avhållet i rikskriminalens lokaler och med början klockan 15:30

Förhörsledare krinsp Igor Slloo.

Förhörsvittne krinsp K G Aströn, båda rikskriminalen.

underrättades om anledningen till förhöret och uppgav därefter:


anser sig

Som alla andra människor blev han via massmedia informerad och intresserad av mordet på statsministern.

Han hade av flera gånger pratat med a

Första gången han kom tk i kontakt med

Pol-1986-04-01 N3178-01 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1986-04-01 N3178-01 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Protokoll över förhör med

Förhöret avhållet i rikskriminalens lokaler och med början klockan 15:30

Förhörsledare krinsp Igor Slloo.

Förhörsvittne krinsp K G Aströn, båda rikskriminalen.

underrättades om anledningen till förhöret och uppgav därefter:


anser sig

Som alla andra människor blev han via massmedia informerad och intresserad av mordet på statsministern.

Han hade av flera gånger pratat med a

Första gången han kom tk i kontakt med

forts. för hörgav ett positivt intryck. Vid tillfället hadeSammanträffandet inträffade någon gångmen har svårt att tänka 819 honom som gärningsman.anser attEnligtvid 12-tiden på dagen den 28 februarihade vidsagt att han skulle besökafotts.

Ex 2: Till spaningscholens pärm (i nr-följd inom avsnitt)

Pol-1986-04-01 N3178-01 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1986-04-01 N3178-01 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

forts. för hörgav ett positivt intryck. Vid tillfället hadeSammanträffandet inträffade någon gångmen har svårt att tänka 819 honom som gärningsman.anser attEnligtvid 12-tiden på dagen den 28 februarihade vidsagt att han skulle besökafotts.

Ex 2: Till spaningscholens pärm (i nr-följd inom avsnitt)

forts. förhörI samband med attåterkom till bostaden fick han vetaEnligtSammanfattningsvis menarföljande:Enligė

ärI

Son ytterligare

exempel anger

Förhöret genonläst och lämnat utan erinran.

Förhöret avslutat klockan 19.00

Igør siloo

Pol-1986-04-01 N3178-01 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1986-04-01 N3178-01 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

forts. förhörI samband med attåterkom till bostaden fick han vetaEnligtSammanfattningsvis menarföljande:Enligė

ärI

Son ytterligare

exempel anger

Förhöret genonläst och lämnat utan erinran.

Förhöret avslutat klockan 19.00

Igør siloo