wpu.nu

Kaj Hahne

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Förhörsledaren förhör vittnen
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Kriminalinspektör vid KK 1I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

D2775-00-A

1992-02-11

1992-04-08

Modefotografen på PUB

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

D2775-00-B

1992-02-11

1992-04-08

Modefotografen på PUB

 [PDF] 

FHL Pomn 

E9978-01

Jan Andersson

 [PDF] 

FHL Pomn 

M2812-00-A

Busspassagerare vid Rosenbad (Olof Palmes arbetsplats)

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder