wpu.nu

Busspassagerare vid Rosenbad (Olof Palmes arbetsplats)

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Busspassageraren

Relevans
"Busspassageraren" (vittnet) är ett av tre vittnen som dagen innan mordet observerat en man som övervakade Olof Palme.

Hon gjorde sin iakttagelse från en buss på Fredsgatan varifrån hon hade utsikt över Rosenbad.

Hennes iakttagelse gjordes någon gång omkring 15:30-16:00 då bussen tillfälligt stoppade och hon på några meters håll iakttog en man som stod vid en port några tiotal meter från Rosenbads huvudentré till Olof Palmes arbetsplats i Regeringskansliet.

Mannen övervakade entrén varifrån Olof Palme kom att gå ut för att göra några ärenden på stan.

Från förhörT8518-00 s. 2 personlig sekreterare till statsminister Palme.
Om Palmes program den sista veckan (24-28 februari) berättar Ann-Marie Wilson följande:
1986-02-27 Torsdag:
Kl 16:00 besök av Cubas ambassadör.
Palme hade efter detta berättat att han skulle bege sig till PUB eller Ströms för att inhandla en kostym. Han hade då varit själv.
Ann-Marie Wilson hade lämnat Rosenbad vid 17-18-tiden och då var Palme inte där (hade inte kommit tillbaka).

De övriga två vittnen var en modefotograf som inne på varuhuset PUB såg Olof Palme på väg i rulltrappan upp till NK med en man som följde efter, "övervakade" honom och Patricio Araya som före klockan 18 mötte Olof Palme i gallerian och en man som följde efter, "övervakade" honom.

Patricio gjorde en teckning av mannen och en s.k. Fantombild (nr. 12) vilken av Hans Holmér kallades ”Skuggan” (följ länk).

De tre vittnen har lämnat samstämmiga signalementsuppgifter på den man de iakttog under tidsspannet 15:30-18:00 dagen innan mordet.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


På brottsplatsen

Brottsplats: Fredsgatan utanför Olof Palmes arbetsplats Rosenbad.
Brottstid: Dagen innan mordet. Torsdag 1986-02-27 15:30 cirka

Misstänkt brott: Misstänkt övervakning av Olof Palmes arbetsplats vid Rosenbad.

Misstänkta person: Oidentifierad man kallad ”Skuggan” i utredningen.

Signalementsuppgifter:
(Uppslag & förhörsdatum):

M2812-00 | 1986-03-27 17:05 | 1 sida
Man, cirka 35-37 år, cirka 190 cm lång, kraftig kroppsbyggnad (bredaxlad) vältränad kropp.
Huvud: --
Klädsel: Blå täckjacka lite ljusare än marinblå.
Övrigt: Den oidentifierade mannen liknade ”Skuggan” och spanade på de personer som kom ut från Rosenbad.

M2812-00-A | 1986-04-16 11:30 | 1 sida
Man, kring 190 cm lång
Huvud: Kort hår, dock ej snaggat, blont med en dragning åt rött, kammat åt höger. Grovhugget ansikte. Markerade ögonbryn, okänd ögonfärg.
Klädsel: Barhuvad. Blå täckjacka av sämre kvalitet, ej insnörning vid midjan, hängde rakt ner en bit på låren, stor krage.
Övrigt: Mannen tittade intensivt, "glodde" mot Rosenbad (ingången till Statsrådsberedningen, Olof Palmes arbetsplats). Han stod kurande som om han frös, hängde rakt ner med armarna, "gorilla-stil" bar ingenting i händerna.

M2812-00-B | 1986-04-01 10:50 | 1 sida
Mannen hon såg stämmer till stora delar överens med fotot på "Skuggan". Dock stämmer ej hårfärgen, mannen hon såg skall vara betydligt ljusare.

I utredningen

Förhörsteman:
(Uppslag & förhörsteman

M2812-00 | 1986-03-27 17:05 | 1 sida
Om man som omkring klockan 15:30 dagen innan mordet spanade på personer som kom ut från Olof Palmes arbetsplats vid Rosenbad. Den oidentifierade mannen liknade ”Skuggan” enligt uppgiftslämnaren.

M2812-00-A | 1986-04-16 11:30 | 1 sida
Om man som cirka klockan 15:30 dagen innan mordet stod vid ”en portal bredvid ett varuintag till Rosenbad”, några tiotal meter från huvudingången till Statsrådsberedningen, Olof Palmes arbetsplats. Mannen tittade intensivt, "glodde" mot Rosenbad. Signalement.

M2812-00-B | 1986-04-01 10:50 | 1 sida
UL hänvisade till tidigare lämnade uppgifter om signalement och hennes iakttagelser. UL sade sig vara villig att ställa upp på s.k. fotovisning.

M2812-00-C | 1986-04-24 09:32-09:37 | 1 sida
Fotovisning. Vittnet kände inte igen någon såsom den som dagen innan mordet övervakade/spanade mot entrén till Olof Palmes arbetsplats vid Rosenbad.


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

M2812-00

1991-08-14

1993-07-21

Busspassagerare vid Rosenbad (Olof Palmes arbetsplats)

 [PDF] 

Hörd Pomn 

M2812-00-A

Busspassagerare vid Rosenbad (Olof Palmes arbetsplats)

 [PDF] 

Hörd Pomn 

M2812-00-B

Busspassagerare vid Rosenbad (Olof Palmes arbetsplats)

 [PDF] 

Hörd 

M2812-00-C

Busspassagerare vid Rosenbad (Olof Palmes arbetsplats)

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


RPS/Säk:s utredning och analys om Olof Palme varit utsatt för övervakning.A11544

Från RPS/Säk:s PM 1986-04-24 om övervakning av Olof Palme
A11544-00 PM sid. 19

Tiden fram till det att makarna PALME lämnade bostaden på kvällen 1986-02-28

M2812 Torsdag 1986-02-27 15:30 cirka gjordes en iakttagelse i anslutning till Rosenbad. Det är den enda observationen som bedömts kunna utgöra ett led i en övervakning vid 0lof PALMES arbetsplatser.

En man stod på Fredsgatans norra sida mitt emot Rosenbadskvarteret och uppfattades ha intresset riktat mot det kvarteret.

Uppgiften är i sig tvetydig men platsen är från observationssynpunkt intressant.

En person som rör sig något utmed gatan kan i den positionen hålla uppsikt dels över eventuella utpasserande på Fredsgatan och dels över utpasserande från Rosenbads huvudentré, samtidigt som det går att undvika att vara i blickfånget för eventuella bevakningsmän vid huvudingången.

Observationen är också intressant då den ligger vid en tidpunkt då Olof PALME kunde förväntas lämna arbetsplatsen.

Värdet av iakttagelsen ökar också i belysningen av andra observationer som är gjorda senare samma dag.

RPS/Säk Sammanställning över tips tablå nr. 13

13. M2812-00 Torsdag 1986-02-27 15:30 cirka
Uppgiftslämnare: Referens behövs
Plats: Fredsgatan utanför Rosenbad
Händelse: UL åkte buss förbi Rosenbad. En man stod på Fredsgatan norra sida mittemot järndörren.

Signalement: Man, ca 35-37 år, ca 190 cm lång. Blond med dragning åt rött, kortklippt.
Huvud/ansikte: Liknar "SKUGGAN". Kraftig (bredaxlad)
Klädsel: Blå täckjacka lite ljusare än marinblå, stusslång.
Övrig: "Gorillastil".*