wpu.nu

Kategori:Kulor

Från wpu.nu

Huvudsida för kulorna
Huvudsida för vapnet

Kategori med kulor, främst av typen Winchester Western Metal Piercing .357 Magnum (handelsbeteckning 2P). PU har också ibland undersökt andra kulor, vilka då kan registreras här. Varje kula får en egen sida, även om det kanske inte alltid finns så mycket information om varje kula. Detta gör att vi kan registrera blyisotopvärden för varje enskild kula. Man kan då göra olika analyser och beräkningar på dessa värden. Om informationen finns tillgänglig kan man också registrera från vilken patronask kulan kommer.

För att registrera en kula, skapa då en ny sida med namnet "Kula_" och kulans namn, tex Kula_MF_1_1. Använd sedan mallen Mall:Kula typ så här:

{{Kula|MF_1|0.05223|0.8172|2.0096}}

eller i långform:

{{Kula|Ask=MF_1|Pb204_Pb206=0.05223|Pb207_Pb206=0.8172|Pb208_Pb206=2.0096}}