wpu.nu

Lars Borgström

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Polisinspektör vid KK1. Förhör vittnen.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

FHL Pomn 

E107-00-A

Inge Morelius

 [PDF] 

FHL Pomn 

E107-01-A

Helena Lähde

 [PDF] 

FHL Pomn 

E107-02

Susanne Larsson

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

N3000-00-E

1992-03-30

1992-03-26

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer