Lennart Davidsson

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto


Relevans
Lennart Davidsson Rikskriminalen deltog i utredningsgruppen som utredde om Olof Palme varit övervakad.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
KännerResten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Lennart Davidsson i wpu.nu.

Avsnitt

Lennart Davidsson har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Lennart Davidsson är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Lennart Davidsson omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Lennart Davidsson som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Lennart Davidsson har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer