wpu.nu

Lennart Ljung

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Enligt Christer Ekberg, Byråchef på E-byrån (operativa byrån) SÄPO så säger han följande:
"Om det är praxis att generaler får överta ansvaret för Stay Behind så måste det i februari 1986 ha varit general Lennart Ljung som var chef för Stay Behind." Källa: H21994-00-A
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Karl Hilmer Lennart Ljung (1921-1990) i Stockholm, var Sveriges överbefälhavare 1978–1986

Biografi och karriär (urval)
Datum Händelse
1921-03-13 Lennart Ljung föddes.
1944 Fänrik vid signaltrupperna.
1957 Kapten i Generalstaben.
1961 Major i Generalstaben.
1962-1963 Lärare i strategi vid Militärhögskolan.
1964 Överstelöjtnant.
1965-1966 Tjänstgjorde vid Gotlands regemente (P 18).
1966 Överste, chef operationsledning 2 i Försvarsstaben."
1967 Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.
1968 Chef för Upplands signalregemente.
1972 Generalmajor och chef för Arméstaben.
1974 Tillförordnad militärbefälhavare i Västra militärområdet.
1976-1978 Generallöjtnant och chef för Försvarsstaben.
1978-10-01 General.
1980 Hedersledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet.
1981 okt Lennart Ljung var överbefälhavare under ubåtsincidenten i Karlskrona, då den sovjetiska U-137 gick på grund i Blekinge skärgård.
1978-10-01 till 1986-09-30 Överbefälhavare.
1986-02-28 Lennart Ljung var 65 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.
1986-09-30 Chef för H M Konungens stab.
1990-11-19 Lennart Ljung avled i en ålder av 69 år.

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

H21994-00-A

2016-12-22

Christer Ekberg

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder