wpu.nu

Lennart Ljung

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Enligt Christer Ekberg, Byråchef på E-byrån (operativa byrån) SÄPO så säger han följande:
"Om det är praxis att generaler får överta ansvaret för Stay Behind så måste det i februari 1986 ha varit general Lennart Ljung som var chef för Stay Behind." Källa: H21994-00-A
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Karl Hilmer Lennart Ljung, född 13 mars 1921 i Sollefteå, död 19 november 1990 i Stockholm, var Sveriges överbefälhavare 1978–1986

Biografi & karriär

1921-03-13 Lennart Ljung föddes.
1944 Fänrik vid signaltrupperna.
1957 Kapten i Generalstaben
1961 Tjänstgjorde vid Norra skånska infanteriregementet (I 6) 1960-1961.
1961 Major i Generalstaben
1962 Lärare i strategi vid Militärhögskolan 1962-1963.
1964 Överstelöjtnant.
1965Tjänstgjorde vid Gotlands regemente (P 18) 1965-1966.
1966 Överste, chef operationsledning 2 i Försvarsstaben.
1967 Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien 1967.
1968 Chef för Upplands signalregemente 1968-1971.
1971 Sektionschef militärområdesstaben i Östra militärområdet 1971-1972.
1972 Generalmajor och chef för Arméstaben
1974 Tillförordnad militärbefälhavare i Västra militärområdet.
1976 Generallöjtnant och chef för Försvarsstaben – 1976-1978.
1978-10-01 General, Överbefälhavare – 1978 till 1986-09-30.
1980 Hedersledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet 1980.

1981 Lennart Ljung var överbefälhavare under ubåtsincidenten i Karlskrona, då den sovjetiska U-137 i oktober 1981 gick på grund i Blekinge skärgård.

1986-02-28 Lennart Ljung var ÖB och 65 år vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.<br

1986-09-30 Chef för H M Konungens stab.

1900-11-19 Lennart Ljung dör 70 år gammal.Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

H21994-00-A

2016-12-22

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder