wpu.nu

Christer Ekberg

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Byråchef på A-byrån (operativa byrån) SÄPO
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Yngve Herman Christer Ekberg, född 22 april 1941 i Malmö Sankt Petri församling i Malmöhus län, är en svensk ämbetsman.

Vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme var han byråchef för RPS/Säk:s operativa byrå A, säkerhetsunderrättelsetjänst.

Tjänsteställe 1986: Rikspolisstyrelsen / Säkerhetsavdelningen / Byrå A Säkerhetsunderrättelsetjänst
Tjänstegrad 1986: Polisintendent
Befattning / funktion: Byråchef, säkerhetspolis


Biografi och karriär (i urval)
Datum Händelse
1941-04-22 Christer Ekberg föddes.
1957-1961 Malmö Latinskola.
1963-1971 Juridiska studier Lunds Universitet.
196? Reservofficersexamen i trängtrupperna.
1971 Juris kandidat-examen.
1973-1974 Tingsnotarie
1979-1990 Byråchef för Byrå A (Operativa byrån) vid Säkerhetspolisen.
1986-02-28 Christer Ekberg var 45 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme
1990-1998 Byråchef i Internationella sekretariatet vid Rikspolisstyrelsen.
1998 Polisöverintendent.
1998-2000 Chef för Kriminalunderrättelsetjänsten.
1999 Christer Ekberg invaldes som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.
2000-2008 Biträdande chef för Rikskriminalpolisen.

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

H21994-00-A

2016-12-22

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

Y10092-00

1988-08-16

1993-12-01

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
Christer Ekberg LinkedIn
Christer Ekberg
Christer Ekberg svensk ämbetsman Wikipedia
svenska