wpu.nu

Christer Ekberg

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Byråchef på E-byrån (operativa byrån) SÄPO
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Yngve Herman Christer Ekberg, född 22 april 1941 i Malmö Sankt Petri församling i Malmöhus län, är en svensk ämbetsman.

Vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme var han byråchef för RPS/Säk:s operativa byrå E, säkerhetsunderrättelsetjänst.

Tjänsteställe:
1986: Rikspolisstyrelsen / Säkerhetsavdelningen / Byrå E (tid. Byrå B) Säkerhetsunderrättelsetjänst
Tjänstegrad 1986: Polisintendent
Befattning / funktion: Byråchef, säkerhetspolis


Biografi och karriär (i urval)
Datum Händelse
1941-04-22 Christer Ekberg föddes.
1957-1961 Malmö Latinskola.
1963-1971 Juridiska studier Lunds Universitet.
196? Reservofficersexamen i trängtrupperna.
1971 Juris kandidat-examen.
1973-1974 Tingsnotarie
1979-1990 Byråchef för Byrå A (Operativa byrån) vid Säkerhetspolisen.
1986-02-28 Christer Ekberg var 45 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme
1990-1998 Byråchef i Internationella sekretariatet vid Rikspolisstyrelsen.
1998 Polisöverintendent.
1998-2000 Chef för Kriminalunderrättelsetjänsten.
1999 Christer Ekberg invaldes som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.
2000-2008 Biträdande chef för Rikskriminalpolisen.

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A1517-00

2009-11-30

2009-12-10

[Liggaren]

H21994-00

2016-12-22

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

H21994-00-A

2016-12-22

Christer Ekberg

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

H21994-00-B

2016-12-22

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

H21994-00-C

2016-12-22

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

H21994-00-D

2016-12-30

[Liggaren]

H21994-00-E

2016-12-30

[Liggaren]

H21994-00-F

2016-12-30

[Liggaren]

H21994-00-G

2016-12-30

[Liggaren]

H21994-00-H

2016-12-30

[Liggaren]

H21994-00-I

2016-12-30

[Liggaren]

H21994-00-J

2018-02-20

 [PDF] 

[Liggaren]

H21994-00-K

2018-02-20

[Liggaren]

H21994-00-L

2018-05-22

[Liggaren]

H21994-01

2016-12-22

[Liggaren]

H21994-02

2016-12-22

[Liggaren]

H21994-03

2016-12-22

[Liggaren]

H21994-04

2016-12-30

 [PDF] 

[Liggaren]

H21994-05

2017-08-03

 [PDF] 

[Liggaren]

H21994-06

2018-05-17

Gunnar Ekbergs tid i och kunskap om IB och Stay Behind

 [PDF] 

[Liggaren]

H21994-06-A

2018-06-19

[Liggaren]

H21994-06-B

2018-08-02

[Liggaren]

H21994-06-C

2018-08-02

 [PDF] 

H21994-06-F

 [PDF] 

[Liggaren]

H21994-07

2018-05-22

[Liggaren]

H21994-08

2018-05-22

[Liggaren]

H21994-09

2018-07-17

[Liggaren]

H21994-10

2018-07-17

[Liggaren]

H21994-11

2018-08-08

[Liggaren]

H21994-12

2018-10-10

[Liggaren]

H21994-13

2018-10-18

[Liggaren]

H21994-14

2019-01-04

[Liggaren]

H21994-15

2019-01-10

[Liggaren]

H21994-16

2019-11-01

 [PDF] 

[Liggaren]

H21994-17

2020-03-26

[Liggaren]

H21994-17-A

2020-03-27

[Liggaren]

H21994-17-B

2020-03-27

[Liggaren]

H21994-17-C

2020-03-27

[Liggaren]

H21994-17-D

2020-03-27

 [PDF] 

H21994-17-F

[Liggaren]

H21994-18

2020-06-08

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

Y10092-00

1988-08-16

1993-12-01

Tommy Lindström

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
Christer Ekberg LinkedIn
Christer Ekberg
Christer Ekberg svensk ämbetsman Wikipedia
svenska