wpu.nu

Lyndon LaRouche

Från wpu.nu


Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Lyndon LaRouche (1922-2004) var en Amerikansk politisk aktivist som grundade LaRouche-rörelsen och dess organisationer National Caucus of Labor Committees (NCLC) med systerorganisationer i Europa som European Labour Committees (ELC) i Wiesbaden, Tyskland.

Som LaRouche-rörelsens politiska gren bildades U.S. Labor Party och i Sverige Europeiska Arbetarpartiet EAP.


Biografi & Karriär

1922-09-08 Lyndon LaRouche föddes.

1934-1936 Egna studier i tonåren i filosofi som Leibniz idéer medan han förkastade Hume, Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Rousseau, och Kant.

1940 Examen från Lynn English High School (svensk gymnasienivå).

1940-1942 Studier vid Northeastern University, Boston, USA.

1942-1945 Som Kväkare vapenvägrade Lyndon LaRouche under VK 2 och gjorde vapenfri tjänst vid Civilian Public Service (CPS).

1944 Mönstrade vid United States Army medical unit som ”non-combatant” och tjänade i Indien och Burma.

1946 Studier vid Northeastern University, Boston, USA.

1948 Socialist Workers Party

1953 arbetade som "management consultant" i New York.

1961-1968 Politisk verksamhet inom olika vänsterorganisationer. Revolutionary Tendency (1964), American Healyite, Spartacist League (1965). Försök att bilda en ”Femte International”.

1968 ”Undervisade”, gav privatkurser i Marx's dialektiska materialism för intresserade universitetsstuderande vid Columbia University and the City College of New York

1968 Under Columbia University protesterna mot universitets kopplingar till Vietnam-kriget organiserade Lyndon LaRouche sina sympatisörer i National Caucus of Labor Committees (NCLC), vilket blev början på LaRouche-rörelsen i organiserad form.

1971 NCLC:s lokala organisationer började skicka ”underrättelser” till NCLC:s huvudkontor som publicerade dessa och därmed bildades ett ”underrättelsenätverk”.

1973 NCLC hade över 600 medlemmar i 25 städer — inklusive Väst Berlin och Stockholm, Sverige.
1973 LaRouche bildade U.S. Labor Party som LaRouche-rörelsens politiska gren.

1974 LaRouche bildade Europäische Arbeiterpartei i Västtyskland.

1974 LaRouche startade Executive Intelligence Review (EIR).

1984 bildar Lyndon LaRouche Schiller Institute i Wiesbaden, Tyskland tillsammans med sin fru Helga Zepp-LaRouche.

1986-02-28 Lyndon LaRouche var 63 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.

1988 Lyndon LaRouche skrev sin självbiografi - The Power of Reason: 1988: An Autobiography by Lyndon H. LaRouche, Jr.

Press/Media

Publicerat Rubrik/Länk Medie
17 mar 2022 ”Lyndon LaRouche” Wikipedia
Datum Rubrik/Länk Medie
I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

HEÖ13081-00

1990-06-20

1997-05-22

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder