wpu.nu

Mall:Person i utredningen

Från wpu.nu


Denna mall används för att automatiskt bygga en informationssida om en person som förekommer i utredningen. Det kan vara både som misstänkt eller som tex vittne. Det som behövs är att informationen om personen ligger i ett specifikt avsnitt. Tex som Skandiamannens E63 eller Christer Petterssons KD. Använd mallen så här:

{{Person_i_utredningen|Avsnitt=E63}}

I texten före mallen skriver du bakgrund etc om personen i fråga. Sidan måste heta som personen.

Se även mallen Mall:Känner som används för att länka personer till varandra.