wpu.nu

Margareta Nuder

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Lisbeth Palmes närmsta chef.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

A11544-00

1989-05-17

1992-11-02

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

T116-00-L

1994-02-03

1996-01-17

[Liggaren]

T143-00

1991-02-06

1991-02-06

[Liggaren]

T143-00-A

1988-09-13

1991-02-06

[Liggaren]

T143-01

1991-02-06

1991-02-06

[Liggaren]

T143-01-A

1991-02-06

1991-02-06

[Liggaren]

T143-01-B

1988-09-13

1991-02-06

[Liggaren]

T143-02

1991-02-06

1991-02-06

[Liggaren]

T143-02-A

1991-02-06

1991-02-06

[Liggaren]

T143-03

1991-02-06

1991-02-06

Från RPS/Säks PM A15440-00 sid. 19 Beträffande torsdagen den 1986-02-20 finns två iakttagelser som kan tyda på en kartläggning runt Lisbeth PALME.

Sammanlagt finns det tre sådana antydningar, varav det tredje följer senare i redovisningen.

Iakttagelserna är delvis tvetydiga men har medtagits i bedömningen då de är de enda som riktar sig mot henne.

T143-03 Torsdag 1986-02-20 på dagen
Någon gång mitt på dagen, torsdagen 1986-02-20 , observerades på Lisbeth PALMES arbetsplats i Södra Nämndhuset, i en hiss, två män som uppgiftslämnaren reagerade för på grund av att de gjorde ett obehagligt intryck,

Männen hade befunnit sig i hissen då uppgiftslämnaren tryckte upp hissen till plan sex. Männen hade därefter följt med i hissen till entréplanet där de stigit av.

[Liggaren]

T143-03-A

1991-02-06

1991-02-06

[Liggaren]

T143-04

1991-02-06

1991-02-06

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder