wpu.nu

Mats Eriksson

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
VD 1, C-turen
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Tjänstgöringsnummer 97.Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A6797-00-B

2020-06-03

POLISMÄN I TJÄNST 1986-02-28

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A14211-00-B

1992-01-21

1995-03-08

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder