wpu.nu

Uppslag:A6797-00-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
6797-00-B
Registrerat
2020-06-03
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Information från tjänstgöringslistor överförd till Excel-dokument.
Uppslagsanteckningar (wpu)
POLISMÄN I TJÄNST 1986-02-28

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Sammanställning polispatruller Excel blad
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2020-06-03 00:00
Avslutat


Enhet / Blad nr / Tjänstgöring tid / Tur / Tjnr / Titel / Efternamn / Namn / Anrop radio
/ (07-08) / (08-09) / (09-10) / (10-11) / (11-12) / (12-13)

VD 1 / Tur C / 17:00-02:00 / Pikét  SHA  1230
Pinsp Christer Persson SHA 1230
415 Kent Bäcklund
429 Ulf Hellman
447 Lena Löhr
402 Per Borg
450 Hans-Erik Rehnstam

440/1 Per Hall Ersättare  SHA  1227
416/1 Göran Stigsson Ersättare 1227<br


VD 1 / Tur ? / 13:45-21:00 / Buss SHA1220
Tjänstgöring tid: 13:45-21:00
Pinsp Roland Offesson 1220
424 Ulf Martinsson Frånvaro 905
420 Åke Ekerbring
409 Rolf Levin
405 Anders Holmström
422 Glenn Masuhr Frånvaro 914 Anteckning VD 1

434/1 Stefan Andersson Ersättare
437/1 Staffan Jönsson Ersättare
181/1 Olsson EU Ersättare


VD 1 /Tur E / 21:00-07:00 / Pikét SHA 1220
Pinsp Sven Matzols 1220
426 Sven-Olof Laggar
428 Hans Nordlander
419 Kjell Dahl
431 Kent Karlsson
455 Bror Elvinsson Frånvaro 905

403/1 Bo Andersson Ersättare
417/1 Peter Ahlqvist Frånvaro 905 Ersättare


Blad 3 / 21:00-07:00 / Tur C /
903 Pinsp Göran Lindgren 1230
427 Carl-Gustav Jonsson
418 Lennart Matzols
444 Håkan Dahllöf
402 Mats Kajler
432 Mats Eurenius

441/1 Stefan Lindh Ersättare
408/1 Ulf Frykedal Ersättare


VD 1 / Vhbfl 4.1.5 Pinsp Ture Hansson

Bvhbf 17.2.4 Pinsp Carl-Erik Anderek 914 VD 6

Sv.grp 14.2.6 Pinsp Bertil Karlsson 912

Rab.grp. 20.0.6 13  Johan  Dahlin

Radiobil 1110
Pinsp Stig Nilsson 901 1110
68 Anders Isaksson 1110

17 Christer Åkerman 1160

28 Strömberg

55 Karlsson

17:00-02:00 97 Eriksson

13 Johan Dahlin 912 1117

101 Pettersson

39 Tommy Fordell 912 1170

49 Bertil Westergren 1590

56 Göran Helmersson

H-för 16.1.5 98 Sören Jacobsson 914

VD 1 / Citykommendering/ SHA 1470
VD 1 / 16:00-24:00
Yttre  befäl  14.2.7 39 Tommy Fordell 912 1470
16:30-02:00 638 Thörngren
435  Carl-Gustaf  Rask
451  Bo  Andersson
497 Eriksson
609  Björn  Stove


17:00-02:00 28 Roland Strömberg 912

55 Anders Carlsson 912

38 Anders Gustafsson 912

97 Mats Eriksson 912

101 Anders Pettersson 912

122 Per-Erik Söderhäll 900

80 Bernt Mattsson

81 Lars Lööf 900

633 Stefan Svensson

619 Arne Persson 905

647 Sven Lundgren 907

631 Mart Dahlström 912 CST

645 Kristina Gustavsson

649 Lars Lindros 912 CST

616 Catharina Kjell 913

1021 Mikael Söderström 912 CST

17:00-02:00 646 Brith-Louise Beckman 914 OCB

106/6 T Engberg 907

08:00-16:40 1810 Inger Mattsson 907 Rec.tjg

VD 1 / Blad nr 16 / E-turen


23:00-07:00  Anders  Björneberg

Vhbfl Pinsp Per-Erik Sörlin

Bvhbfl 79 Henriksson

21:00-07:00 Pinsp Matts Imhagen

Pinsp Sven Morin

21:00-07:00 155 Englund

Pinsp Tommy Andersson 1120


17:00-02:00 radiobil SHA1160
20 Dag Andersson 1160
45 Kenneth Johansson 1160

Radiobil 1150
21:00-06:00 53 Tommy Carlsson SHA1150
79 Thomas Henriksson 912 SHA1150

105 Jönsson

17:00-02:00 145 Sven-Olof Ån Civilpatrull

152 Jan Ytterström

H-tur 9 Urban Vikenmark 902

1 Ulf Sundberg

VD 1 / Blad nr 17 / E-turen

17:45-02:00 Yttre  befäl  60  Mats-Erik  Rengärde

Pinsp Anders Björneberg 912


ÖVS 21:00-07:00 61 Stephan Rick

60 Mats-Erik Rengärde 912

149 Fredrik Ståhle 904 Nyår

152 Jan Ytterström 912 Civilpatrull

155 Per Englund 912

105 Gunnel Jönsson 912

104 Lars Wallberg 1340
175 Jan-Eric Eriksson 1340

683 Joakim Lederud

678 Åke Stenfeldt

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Enhet / Blad nr / Tjänstgöring tid / Tur / Tjnr / Titel / Efternamn / Namn / Anrop radio
/ (07-08) / (08-09) / (09-10) / (10-11) / (11-12) / (12-13)

VD 1 / Tur C / 17:00-02:00 / Pikét  SHA  1230
Pinsp Christer Persson SHA 1230
415 Kent Bäcklund
429 Ulf Hellman
447 Lena Löhr
402 Per Borg
450 Hans-Erik Rehnstam

440/1 Per Hall Ersättare  SHA  1227
416/1 Göran Stigsson Ersättare 1227<br


VD 1 / Tur ? / 13:45-21:00 / Buss SHA1220
Tjänstgöring tid: 13:45-21:00
Pinsp Roland Offesson 1220
424 Ulf Martinsson Frånvaro 905
420 Åke Ekerbring
409 Rolf Levin
405 Anders Holmström
422 Glenn Masuhr Frånvaro 914 Anteckning VD 1

434/1 Stefan Andersson Ersättare
437/1 Staffan Jönsson Ersättare
181/1 Olsson EU Ersättare


VD 1 /Tur E / 21:00-07:00 / Pikét SHA 1220
Pinsp Sven Matzols 1220
426 Sven-Olof Laggar
428 Hans Nordlander
419 Kjell Dahl
431 Kent Karlsson
455 Bror Elvinsson Frånvaro 905

403/1 Bo Andersson Ersättare
417/1 Peter Ahlqvist Frånvaro 905 Ersättare


Blad 3 / 21:00-07:00 / Tur C /
903 Pinsp Göran Lindgren 1230
427 Carl-Gustav Jonsson
418 Lennart Matzols
444 Håkan Dahllöf
402 Mats Kajler
432 Mats Eurenius

441/1 Stefan Lindh Ersättare
408/1 Ulf Frykedal Ersättare


VD 1 / Vhbfl 4.1.5 Pinsp Ture Hansson

Bvhbf 17.2.4 Pinsp Carl-Erik Anderek 914 VD 6

Sv.grp 14.2.6 Pinsp Bertil Karlsson 912

Rab.grp. 20.0.6 13  Johan  Dahlin

Radiobil 1110
Pinsp Stig Nilsson 901 1110
68 Anders Isaksson 1110

17 Christer Åkerman 1160

28 Strömberg

55 Karlsson

17:00-02:00 97 Eriksson

13 Johan Dahlin 912 1117

101 Pettersson

39 Tommy Fordell 912 1170

49 Bertil Westergren 1590

56 Göran Helmersson

H-för 16.1.5 98 Sören Jacobsson 914

VD 1 / Citykommendering/ SHA 1470
VD 1 / 16:00-24:00
Yttre  befäl  14.2.7 39 Tommy Fordell 912 1470
16:30-02:00 638 Thörngren
435  Carl-Gustaf  Rask
451  Bo  Andersson
497 Eriksson
609  Björn  Stove


17:00-02:00 28 Roland Strömberg 912

55 Anders Carlsson 912

38 Anders Gustafsson 912

97 Mats Eriksson 912

101 Anders Pettersson 912

122 Per-Erik Söderhäll 900

80 Bernt Mattsson

81 Lars Lööf 900

633 Stefan Svensson

619 Arne Persson 905

647 Sven Lundgren 907

631 Mart Dahlström 912 CST

645 Kristina Gustavsson

649 Lars Lindros 912 CST

616 Catharina Kjell 913

1021 Mikael Söderström 912 CST

17:00-02:00 646 Brith-Louise Beckman 914 OCB

106/6 T Engberg 907

08:00-16:40 1810 Inger Mattsson 907 Rec.tjg

VD 1 / Blad nr 16 / E-turen


23:00-07:00  Anders  Björneberg

Vhbfl Pinsp Per-Erik Sörlin

Bvhbfl 79 Henriksson

21:00-07:00 Pinsp Matts Imhagen

Pinsp Sven Morin

21:00-07:00 155 Englund

Pinsp Tommy Andersson 1120


17:00-02:00 radiobil SHA1160
20 Dag Andersson 1160
45 Kenneth Johansson 1160

Radiobil 1150
21:00-06:00 53 Tommy Carlsson SHA1150
79 Thomas Henriksson 912 SHA1150

105 Jönsson

17:00-02:00 145 Sven-Olof Ån Civilpatrull

152 Jan Ytterström

H-tur 9 Urban Vikenmark 902

1 Ulf Sundberg

VD 1 / Blad nr 17 / E-turen

17:45-02:00 Yttre  befäl  60  Mats-Erik  Rengärde

Pinsp Anders Björneberg 912


ÖVS 21:00-07:00 61 Stephan Rick

60 Mats-Erik Rengärde 912

149 Fredrik Ståhle 904 Nyår

152 Jan Ytterström 912 Civilpatrull

155 Per Englund 912

105 Gunnel Jönsson 912

104 Lars Wallberg 1340
175 Jan-Eric Eriksson 1340

683 Joakim Lederud

678 Åke Stenfeldt

Insp Rähnlund kompl. för 31/12-86

616 Gerhardsson Fri 21.00-24.00 tid inarb. 19/2-86

652 Nilsson Sjuk från (oläsligt)

TF insp Fransson 02.00-04.00 VD4

TF pkom Sandmark 01.00-04.00 VD4

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Insp Rähnlund kompl. för 31/12-86

616 Gerhardsson Fri 21.00-24.00 tid inarb. 19/2-86

652 Nilsson Sjuk från (oläsligt)

TF insp Fransson 02.00-04.00 VD4

TF pkom Sandmark 01.00-04.00 VD4

U 143U 1340 139U

912 914 912

Rb 32 OCP GLG

1500 1374

912 912

IRb 40 GLG

Samuelsson 113 Rahm 119 Kindgren 123 Karlsson 124 Kv NY Emanuelsson 127 Löthbrink 132 Ky Ky Nilsson 147 Gerhardsson 162 Fernström Områdespoliser Ansvarsområde 4:8 (YZ) Samordnande pinsp Stridh Söderlund

LY

6520 616 1001

900

912

102

VD 4

3 områdespoliser

4781

Farsta Farstas Vakanti JE-tur

15.1.4

1912

|4701

15.1.4 18-16

15.1.4 17-01

B 68 C 105U

Arsta, J-hov H-by. Bj-h 4711 Se C-tur

Ansvarsområde 4:1 (ABCD) Jakobsson 13 Kv Norberg 102 Kv Nordin 122

1470

900

O-berga Örby Stureby

Ansvarsområdet 4:2 (ELF)

14721

15.1.4 17-01

905

63U 633

Högström 103 Söderberg 172

Se C-tur

G:a Enskede Dalen

Ansvarsområde 4:3 (GH)

4731

15.1.4 8-16

B 23U 136U

Lindell 116 Särkijärvi 129

900

15.1.4 17-01

608U

V.A.B

907 1900

VD4

1615 A 2U 200

Johansson 146 Fidler

Hundförare Dominicus 17 Hedestedt 23

1548

4550

16.1.5 7-15

16-24

4560

Nordin 6 Blomkvist 32 Lindroth 24

12U 35U IU E 7U 106U

1903

Utb.

4550

Qvarnström 15 Nilsson 28

Civilpatrull

15.3.4. 6-14

A 61U 75U

4580

Jonsson 11 Holmgren 14

17-02

907

4580

29U 62U

Rosén 9 Sjöberg 12

17-02

4580

Hedström 1 Lindblom 7

E 10 13U G 18U 92 140

903

4580

Sydne 4 Holm

Högberg & Gatulangningsgrupper

900

VD4

4 A

A

15.4.1 8-16

Pinsp

1334 1170 650U

Heisner Wisdahl 98 Salgström Eriksson 144 (överstruken)

4544 4545 4546 |4549

15.4.1 15-24

Pinsp

139U 137U

4540 4541 4542

Westling Karlsson 124 Lothbrink 132 Κν Mikko 134 Bergström 60 (Overstruken) Κν Gustavsson 100 (överstruken)

4543

140U 391

640

VD3 P

JC

21.1.2 17-02

Pinsp

3220

913

441 451 413 417 402 408/3 456/3 D 438

Östling Wikström Helin Ulf Hermansson Svensson Djurfeldt Bolinder Gedda

Kjell Peter Ulf Jan Leif Claes Goran Kr

905

Ersättare

13.45-21

Edholt Olofsson

Pinsp

913

3220

Sjödin

912

418 438 446 445 431

Edholt Jörnevik Henriksson Rörström Magnusson

Bertil Peder Kenneth Во Ake Kjell Peter Lage

900 913

4123 1419/3

Ersättare

Nordgren

VD3 P

JE

21.1.2 1


905


21-07 Polisinspektör Mats Näslund

420 Lars Hällgren

421 Björn Larsson

435 Anders Sällström

430 Stefan Edström

447 Mats Blomgren

409/3 Tommy Hägglund Ersättare

457/3 Tomas Fransson

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

U 143U 1340 139U

912 914 912

Rb 32 OCP GLG

1500 1374

912 912

IRb 40 GLG

Samuelsson 113 Rahm 119 Kindgren 123 Karlsson 124 Kv NY Emanuelsson 127 Löthbrink 132 Ky Ky Nilsson 147 Gerhardsson 162 Fernström Områdespoliser Ansvarsområde 4:8 (YZ) Samordnande pinsp Stridh Söderlund

LY

6520 616 1001

900

912

102

VD 4

3 områdespoliser

4781

Farsta Farstas Vakanti JE-tur

15.1.4

1912

|4701

15.1.4 18-16

15.1.4 17-01

B 68 C 105U

Arsta, J-hov H-by. Bj-h 4711 Se C-tur

Ansvarsområde 4:1 (ABCD) Jakobsson 13 Kv Norberg 102 Kv Nordin 122

1470

900

O-berga Örby Stureby

Ansvarsområdet 4:2 (ELF)

14721

15.1.4 17-01

905

63U 633

Högström 103 Söderberg 172

Se C-tur

G:a Enskede Dalen

Ansvarsområde 4:3 (GH)

4731

15.1.4 8-16

B 23U 136U

Lindell 116 Särkijärvi 129

900

15.1.4 17-01

608U

V.A.B

907 1900

VD4

1615 A 2U 200

Johansson 146 Fidler

Hundförare Dominicus 17 Hedestedt 23

1548

4550

16.1.5 7-15

16-24

4560

Nordin 6 Blomkvist 32 Lindroth 24

12U 35U IU E 7U 106U

1903

Utb.

4550

Qvarnström 15 Nilsson 28

Civilpatrull

15.3.4. 6-14

A 61U 75U

4580

Jonsson 11 Holmgren 14

17-02

907

4580

29U 62U

Rosén 9 Sjöberg 12

17-02

4580

Hedström 1 Lindblom 7

E 10 13U G 18U 92 140

903

4580

Sydne 4 Holm

Högberg & Gatulangningsgrupper

900

VD4

4 A

A

15.4.1 8-16

Pinsp

1334 1170 650U

Heisner Wisdahl 98 Salgström Eriksson 144 (överstruken)

4544 4545 4546 |4549

15.4.1 15-24

Pinsp

139U 137U

4540 4541 4542

Westling Karlsson 124 Lothbrink 132 Κν Mikko 134 Bergström 60 (Overstruken) Κν Gustavsson 100 (överstruken)

4543

140U 391

640

VD3 P

JC

21.1.2 17-02

Pinsp

3220

913

441 451 413 417 402 408/3 456/3 D 438

Östling Wikström Helin Ulf Hermansson Svensson Djurfeldt Bolinder Gedda

Kjell Peter Ulf Jan Leif Claes Goran Kr

905

Ersättare

13.45-21

Edholt Olofsson

Pinsp

913

3220

Sjödin

912

418 438 446 445 431

Edholt Jörnevik Henriksson Rörström Magnusson

Bertil Peder Kenneth Во Ake Kjell Peter Lage

900 913

4123 1419/3

Ersättare

Nordgren

VD3 P

JE

21.1.2 1


905


21-07 Polisinspektör Mats Näslund

420 Lars Hällgren

421 Björn Larsson

435 Anders Sällström

430 Stefan Edström

447 Mats Blomgren

409/3 Tommy Hägglund Ersättare

457/3 Tomas Fransson

136Särkijärvi sjuk

615 Fidler sjuk

105 Norberg 01-07

633 Söderberg 01-07

12 Nordin 16-24 Egen begäran 10-18

Insp Westling 15-23 VD4 KCV

139 Karlsson 15-23 VD4 KCV

140 Mikko 15-23 VD4 KCV

431 Rörström 28-8/3

445 Henriksson Sjuk

Pinsp Östling 02-05.30

441 Wickström 02-05.30

413 Hermansson 02-05.30

417 Svensson 02-05.30

402 Djurfeld 02-05.30

456 Gedda 02-05.30

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

136Särkijärvi sjuk

615 Fidler sjuk

105 Norberg 01-07

633 Söderberg 01-07

12 Nordin 16-24 Egen begäran 10-18

Insp Westling 15-23 VD4 KCV

139 Karlsson 15-23 VD4 KCV

140 Mikko 15-23 VD4 KCV

431 Rörström 28-8/3

445 Henriksson Sjuk

Pinsp Östling 02-05.30

441 Wickström 02-05.30

413 Hermansson 02-05.30

417 Svensson 02-05.30

402 Djurfeld 02-05.30

456 Gedda 02-05.30

Enhet / Blad nr / Tjänstgöring tid / Tur / Tjnr / Titel / Efternamn / Namn / Anrop radio / (07-08) / (08-09) / (09-10) / (10-11) / (11-12) / (12-13)

453 Swall

Pinsp Lars-Åke Kvarnlind 907 FN-tjänst 3230

406 Kent Silfer

453 Magnus Swall 912


Per Mikael Tord Lars-Erik Jan KO MJ

906 1907

FN-tjänst Ersättare

Karlsson

910

Inemar

912

Stig

3120

Dan Göran Ilkka

3170

17-02

3580

Henry Christer

Ulf Leif

3550 1900

Bal

Pinsp Olsson BM 910


1912

3330/3470

Torbjörn Göte

Peter

Ej natt

Roger

60/3

Mattsson

Lundström

1


449

Mårtensson 444

Sultan 448

Bergstedt 423/3

Fredin 1422/3 56/OT

Högberg 134/4

Kindgren VD3 19 C-turen 4.1.5 15-23.15

Pinsp Lidgren

Pinsp Olsson Bål 11.2.6 10-18

38

Kaipanen

Pinsp Fagerling 20.2.6 17-02

Pinsp Rysén 91

Berndtsson 160

Wennerström 20.3.3

93

Brofeldt 18

Wiiri 15.3.4 17-02

115

Johansson 19

Öberg 16.1.5 16-24

64

Malm 146

Hedberg 14.2.6 16.30-02

66

Liljesson Pinsp Lidgren

Pinsp Davidsson 17.2.4 17-02

11

Lindgren 103

Carlsson 91

Berndtsson 38

Kaipanen 166

Liljesson 33

Hynynen 111

Holmdahl 88

Stavberg 67

Bengtsson

87 Eva Fredriksson

8 TTG3 |18-03

80

Pa

Nordin Ів

Pinsp Lilja A 94

Pa

Ericsson A 40 Pa Tysk

18-03 Radiobil 8120 A14205-04-B
18-03 Pinsp Österdahl
18-03 A 32 Polisassistent Ohlsson Rb 8120


B 80 Pa Nordin (18-03)

D B

164 Pa Niklasson 18-03

R | В

48 Pa Cronebäck 18-03 A


A 54

| Ра

Åberg 145

| Ра

Salminen (18-03)

A 16

Bjeverud 92

Pa

Johansson 18-03) A 91

Pa

Massander 87

Pa

Svensson 162/3 |Pa

Mählberg (överstruket) 18-03

70

Lundborg ТВ

Pinsp Raukola ТВ 84

Pa

Bohlin (18-03

| В 89

Pa Berglund | В 70

Pa 903

23

Pa

Hedestedt 11

Pa

Stanley (18-03)

B 23/3

Pa

Jedbom 5 Biltur 6-14

A 49

Pa

Olsson Bål A

109 Ра

Jacobsson (6-14)

A 66

Pa

Brontén B 101

Pa

Aberg 6-14 (8-16) IB 57

Pa

Westling с 56

Pa Asborg 65

Pa

Back ve 36 30

Mattsson 22-06

D 38

Pa

Skold

30 (22-06

53

Pettersson D 82

|Pa Ohlsson 1903

58 Pa

Widengren 1903

30 Pa

Wallin 902

|36

IP

Pa 1903

76

| Ра

DAGTUR

- 1903

A 12

Pa Hjortenskog 903 |А 52

Pa Elfving 6-15 B 14

|Pa

Wikström

900 912 912 912

Lars Risto Hans

ennart Marie Anneli Per

3155

901

905

Instr.ryckar kurs

8120 Mc-pinsp

912 900

8155

8120 8152

1916 1900 907 1905 914

V17 B

TA

8152

905 905 904 1912

Lundborg

TTG Pinsp sär. 1. 65% T-pax

912 1905

8182

900 912 905

TU

8182

905 905

904

8182 8182 8182

900

18180 Instr.ryckar kurs

21

|Pa

Larsson

905

16-15 8.3.6

Radiobil SHA 7510
10:45-03:00 / Pinsp Bohdin / BJ / 7510
16:45-03:00 / 100 Eliasson / LEK / 7510

в D

01


Pinsp

TBG

105

Civ.ptr. 16.45-03

26 35 36

Karlsson Lindh Andersson Elisson

7625 7625

IR

Rbgrp 8.2.5 17.45-04

12 75

Hall Forsell Westerbom Multen

TL BG YSV SH

7550 7560 7550 7560

51 32

18.3.6


109 Wallsten

LEK LJA

907

C-avd.

126

Lindh

CF

912

25851118 16.45-03 18.3.6 16.45-03

GT

1914

63 1014 1020 1649 1650

Johansson Lindström Almlof Stolt Trulsson

7624 7614

Arb.in Arb.in Ass.kurs Ass.kurs

JPV MCA

545 545

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Enhet / Blad nr / Tjänstgöring tid / Tur / Tjnr / Titel / Efternamn / Namn / Anrop radio / (07-08) / (08-09) / (09-10) / (10-11) / (11-12) / (12-13)

453 Swall

Pinsp Lars-Åke Kvarnlind 907 FN-tjänst 3230

406 Kent Silfer

453 Magnus Swall 912


Per Mikael Tord Lars-Erik Jan KO MJ

906 1907

FN-tjänst Ersättare

Karlsson

910

Inemar

912

Stig

3120

Dan Göran Ilkka

3170

17-02

3580

Henry Christer

Ulf Leif

3550 1900

Bal

Pinsp Olsson BM 910


1912

3330/3470

Torbjörn Göte

Peter

Ej natt

Roger

60/3

Mattsson

Lundström

1


449

Mårtensson 444

Sultan 448

Bergstedt 423/3

Fredin 1422/3 56/OT

Högberg 134/4

Kindgren VD3 19 C-turen 4.1.5 15-23.15

Pinsp Lidgren

Pinsp Olsson Bål 11.2.6 10-18

38

Kaipanen

Pinsp Fagerling 20.2.6 17-02

Pinsp Rysén 91

Berndtsson 160

Wennerström 20.3.3

93

Brofeldt 18

Wiiri 15.3.4 17-02

115

Johansson 19

Öberg 16.1.5 16-24

64

Malm 146

Hedberg 14.2.6 16.30-02

66

Liljesson Pinsp Lidgren

Pinsp Davidsson 17.2.4 17-02

11

Lindgren 103

Carlsson 91

Berndtsson 38

Kaipanen 166

Liljesson 33

Hynynen 111

Holmdahl 88

Stavberg 67

Bengtsson

87 Eva Fredriksson

8 TTG3 |18-03

80

Pa

Nordin Ів

Pinsp Lilja A 94

Pa

Ericsson A 40 Pa Tysk

18-03 Radiobil 8120 A14205-04-B
18-03 Pinsp Österdahl
18-03 A 32 Polisassistent Ohlsson Rb 8120


B 80 Pa Nordin (18-03)

D B

164 Pa Niklasson 18-03

R | В

48 Pa Cronebäck 18-03 A


A 54

| Ра

Åberg 145

| Ра

Salminen (18-03)

A 16

Bjeverud 92

Pa

Johansson 18-03) A 91

Pa

Massander 87

Pa

Svensson 162/3 |Pa

Mählberg (överstruket) 18-03

70

Lundborg ТВ

Pinsp Raukola ТВ 84

Pa

Bohlin (18-03

| В 89

Pa Berglund | В 70

Pa 903

23

Pa

Hedestedt 11

Pa

Stanley (18-03)

B 23/3

Pa

Jedbom 5 Biltur 6-14

A 49

Pa

Olsson Bål A

109 Ра

Jacobsson (6-14)

A 66

Pa

Brontén B 101

Pa

Aberg 6-14 (8-16) IB 57

Pa

Westling с 56

Pa Asborg 65

Pa

Back ve 36 30

Mattsson 22-06

D 38

Pa

Skold

30 (22-06

53

Pettersson D 82

|Pa Ohlsson 1903

58 Pa

Widengren 1903

30 Pa

Wallin 902

|36

IP

Pa 1903

76

| Ра

DAGTUR

- 1903

A 12

Pa Hjortenskog 903 |А 52

Pa Elfving 6-15 B 14

|Pa

Wikström

900 912 912 912

Lars Risto Hans

ennart Marie Anneli Per

3155

901

905

Instr.ryckar kurs

8120 Mc-pinsp

912 900

8155

8120 8152

1916 1900 907 1905 914

V17 B

TA

8152

905 905 904 1912

Lundborg

TTG Pinsp sär. 1. 65% T-pax

912 1905

8182

900 912 905

TU

8182

905 905

904

8182 8182 8182

900

18180 Instr.ryckar kurs

21

|Pa

Larsson

905

16-15 8.3.6

Radiobil SHA 7510
10:45-03:00 / Pinsp Bohdin / BJ / 7510
16:45-03:00 / 100 Eliasson / LEK / 7510

в D

01


Pinsp

TBG

105

Civ.ptr. 16.45-03

26 35 36

Karlsson Lindh Andersson Elisson

7625 7625

IR

Rbgrp 8.2.5 17.45-04

12 75

Hall Forsell Westerbom Multen

TL BG YSV SH

7550 7560 7550 7560

51 32

18.3.6


109 Wallsten

LEK LJA

907

C-avd.

126

Lindh

CF

912

25851118 16.45-03 18.3.6 16.45-03

GT

1914

63 1014 1020 1649 1650

Johansson Lindström Almlof Stolt Trulsson

7624 7614

Arb.in Arb.in Ass.kurs Ass.kurs

JPV MCA

545 545

48 Cronebäck 03.00-04.00

80 Nordin 03.00-04.00

70 Lundborg 18.30-23.00 Vällingby VD6 samt Beordrad via ODL

54 Åberg 18-30-23.00

36 Mattsson 22-06

153 Pettersson 22-06

Pinsp Karlsson 28/2-4/3 Se


Insp Bohdin 03.00-05.00 Utstr.tjg

100 Eliasson 03.00-05.00 Utstr.tjg

670 Hultgren 03.00-05.00 Utstr.tjg

672 Thomsson 03.00-05.00 Utstr.tjg

1012 Lissel 03.00-05.00 Utstr.tjg

1013 Pettersson 03.00-05.00 Utstr.tjg

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

48 Cronebäck 03.00-04.00

80 Nordin 03.00-04.00

70 Lundborg 18.30-23.00 Vällingby VD6 samt Beordrad via ODL

54 Åberg 18-30-23.00

36 Mattsson 22-06

153 Pettersson 22-06

Pinsp Karlsson 28/2-4/3 Se


Insp Bohdin 03.00-05.00 Utstr.tjg

100 Eliasson 03.00-05.00 Utstr.tjg

670 Hultgren 03.00-05.00 Utstr.tjg

672 Thomsson 03.00-05.00 Utstr.tjg

1012 Lissel 03.00-05.00 Utstr.tjg

1013 Pettersson 03.00-05.00 Utstr.tjg

Ass.kurs

Thomsse Lissel

Akerblom

549

8.3.6 16.45-02

Ass.kurs

Ass.kurs D7674

7684 І ОСВ ОСВ

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Ass.kurs

Thomsse Lissel

Akerblom

549

8.3.6 16.45-02

Ass.kurs

Ass.kurs D7674

7684 І ОСВ ОСВ

Engberg 28/1-1/3-86 Vård av sjukt barn

193 Komesjö 02.00-03.00 Utstr.tjg

117 Hellgren 02.00-03.00 Utstr.tjg

611 Parman02.00-03.00 Utstr.tjg

604 Danielsson 02.00-03.00 Utstr.tjg

618 Ahlberg 02.00-03.00 Utstr.tjg

621 Westerlund 02.00-03.00 Utstr.tig

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Engberg 28/1-1/3-86 Vård av sjukt barn

193 Komesjö 02.00-03.00 Utstr.tjg

117 Hellgren 02.00-03.00 Utstr.tjg

611 Parman02.00-03.00 Utstr.tjg

604 Danielsson 02.00-03.00 Utstr.tjg

618 Ahlberg 02.00-03.00 Utstr.tjg

621 Westerlund 02.00-03.00 Utstr.tig

|04-05

05-06

Personalförändringar (se baksida) Övertidstjänst 02.00-05.00 Overtidstjänst 02.00-05.00 Overtidstjänst 02.00-09.00 Övertidstjänst 02.00-05.00 Övertidstjänst 02.00-05.00 Övertidstjänst 02.00-05.00 Overtidstjänst 02.00-05.00 Overtidstjänst 08.00-16.00

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

|04-05

05-06

Personalförändringar (se baksida) Övertidstjänst 02.00-05.00 Overtidstjänst 02.00-05.00 Overtidstjänst 02.00-09.00 Övertidstjänst 02.00-05.00 Övertidstjänst 02.00-05.00 Övertidstjänst 02.00-05.00 Overtidstjänst 02.00-05.00 Overtidstjänst 08.00-16.00

Enhet / Blad nr / Tjänstgöring tid / Tur / Tjnr / Titel / Efternamn / Namn / Anrop radio /07-08/108-09/09-10/10-11/11-12/12-13

685 Bo Sköld

693 Kimmo Pöllänen

709 Tommy Grahn 906

629 Ulf Carlsson STÅR TILL KSN BROLIN'S FÖRFOGANDE. HAN KOMMER TILL STATION.

638 Stefan Törngren

641 Leif Eriksson 905

Ej nattpass
09:00-19:00 94 Uulas Annika Modeen Rec.tj.
VD 1 09:00-19:00 125 Eva Tördahl Rec.tj.

Blad 19

17:00-09:00 697 Eriksson ÖT7#

17:00-09:00 636 Nihlén ÖT7#

VD 2 / Blad 8 / 15:00-23:00

Insp Gustav Svensson

Vikner 2110

17:00-02:00 Vakant

77 Olsson

24 Tomas Andersson 912

79 Gillenskog

48 Anders Nilsson

643  Magnus  Rudberg

91 Suzanne Wikström 900 2150


16:30-02:00 Insp Göran Nilsson 2480

Insp Ulf Vikner 912

80 Inger Thelander

57 Lars-Göran Stigsson 900

77 Lars-Åke Ohlsson 912

75 Kåre Eriksson 912

79 Håkan Gillenskog 912

117 Morgan Larsson 549 Introduktion

643 Magnus Rudberg 912

656 Katarina Stenbäck 2480

608 Ann-Charlotte Gilander 2480

620 Katarina Hoffman 2461

627 Ingvar Windén 2520

105 Göran Magnusson 907


905 900 2150

Inspektör Claes Sundberg

Mane OL

Hanason

Larsson

162

Eriksson Insp Gustavsson

F 1664

Tömberg 663

Hellqvist F 37

Linse F 1653

Forsell F 194

Gustavsson VD 2

10 |23.00-07.00

Jinsp Hablin Insp

36

Larsson 21.00-07.00

Insp Johansson

Tommy 189

Wallberg 36 Larsson

Bo 21.00-06.00

129 Bidefjord

Leif 22 Källström

Lennart 17.45-02.00

Insp Norden

Lennart Insp Frentz

Torbjörn Hablin 189 Wallberg

Britt 168

Anette 155 Lindgren

Látta 88 Rytoft

Carin

ann 114 Alden

Lena 124 124 Sjöstedt

Fredrik

Fredri 633

Karlsson 1626

Agner 603 Frisk

Carina Björkman

Ulf 672 Holm

Peter

900 912 905 1912 549 912

Introd. 2641 2520

907

se A-tur se A-tur se B-tur se F-tur se F-tur se F-tur se A-tur

2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470

fr. kl 02.30 900

1904

Nyårsafton 2120

912

12120 12160 2160

RPS

912 912

rissveds

Rec.

549

Nyårsafton

Torkel

907 912 914

VD 3

10

17.00-02.01

545

Ass.kurs

Elisabeth Thomas

175 633 665 J607

Arnhed
Lundström
Ingvarsson/H
Appelqvist/A
Sundqvist/G

Pinsp

Kan ej inställa sig!

72 1617

Persson/G Björklund/G

Kan ej inställa sig!

Mikael/G

401 62 1173 76 127 180

Sundqvist
Sjölund/A-tur
Larsson
Magnusson/G Magnetorp/G Persson kvp

12

23.00-07.00

Pinsp Pinsp

Pettersson Ekman

Ture

900

Bo

18.00-02.00 21.00-07.00

Pinsp Pinsp

|3116

Hedenskog Ahman Vak Fellinger Stenberg Cederwall Being

19 54 59 45

900

21.00-16.00

Göran Jan-Erik Mats

3116 3150 3150

17:00-02:00 rb 3160
153 Tommy Sundberg 3160
43 Bertil Lundström 3160


35 40 Herbert Leif

3510 3510

Johansson

Adolvsson

Pinsp Pinsp Pinsp

21.00-07.00

KAU KAU

160 63 78 198 98 83 19 106

Forsgren Pettersson Ahman Zetterlund Karlsson INorling Norling Ostergren Stenbäck Fellinger Johansson

Göran Tommy Mats John Roger Stefan Lena UIT Wolfgang Jan

912 912 907

13

21.00-07.00

1906

164

182 1604

Hertzberg
Hedström
Israelsson

Thomas Annika Ann-Kristin

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Enhet / Blad nr / Tjänstgöring tid / Tur / Tjnr / Titel / Efternamn / Namn / Anrop radio /07-08/108-09/09-10/10-11/11-12/12-13

685 Bo Sköld

693 Kimmo Pöllänen

709 Tommy Grahn 906

629 Ulf Carlsson STÅR TILL KSN BROLIN'S FÖRFOGANDE. HAN KOMMER TILL STATION.

638 Stefan Törngren

641 Leif Eriksson 905

Ej nattpass
09:00-19:00 94 Uulas Annika Modeen Rec.tj.
VD 1 09:00-19:00 125 Eva Tördahl Rec.tj.

Blad 19

17:00-09:00 697 Eriksson ÖT7#

17:00-09:00 636 Nihlén ÖT7#

VD 2 / Blad 8 / 15:00-23:00

Insp Gustav Svensson

Vikner 2110

17:00-02:00 Vakant

77 Olsson

24 Tomas Andersson 912

79 Gillenskog

48 Anders Nilsson

643  Magnus  Rudberg

91 Suzanne Wikström 900 2150


16:30-02:00 Insp Göran Nilsson 2480

Insp Ulf Vikner 912

80 Inger Thelander

57 Lars-Göran Stigsson 900

77 Lars-Åke Ohlsson 912

75 Kåre Eriksson 912

79 Håkan Gillenskog 912

117 Morgan Larsson 549 Introduktion

643 Magnus Rudberg 912

656 Katarina Stenbäck 2480

608 Ann-Charlotte Gilander 2480

620 Katarina Hoffman 2461

627 Ingvar Windén 2520

105 Göran Magnusson 907


905 900 2150

Inspektör Claes Sundberg

Mane OL

Hanason

Larsson

162

Eriksson Insp Gustavsson

F 1664

Tömberg 663

Hellqvist F 37

Linse F 1653

Forsell F 194

Gustavsson VD 2

10 |23.00-07.00

Jinsp Hablin Insp

36

Larsson 21.00-07.00

Insp Johansson

Tommy 189

Wallberg 36 Larsson

Bo 21.00-06.00

129 Bidefjord

Leif 22 Källström

Lennart 17.45-02.00

Insp Norden

Lennart Insp Frentz

Torbjörn Hablin 189 Wallberg

Britt 168

Anette 155 Lindgren

Látta 88 Rytoft

Carin

ann 114 Alden

Lena 124 124 Sjöstedt

Fredrik

Fredri 633

Karlsson 1626

Agner 603 Frisk

Carina Björkman

Ulf 672 Holm

Peter

900 912 905 1912 549 912

Introd. 2641 2520

907

se A-tur se A-tur se B-tur se F-tur se F-tur se F-tur se A-tur

2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470

fr. kl 02.30 900

1904

Nyårsafton 2120

912

12120 12160 2160

RPS

912 912

rissveds

Rec.

549

Nyårsafton

Torkel

907 912 914

VD 3

10

17.00-02.01

545

Ass.kurs

Elisabeth Thomas

175 633 665 J607

Arnhed
Lundström
Ingvarsson/H
Appelqvist/A
Sundqvist/G

Pinsp

Kan ej inställa sig!

72 1617

Persson/G Björklund/G

Kan ej inställa sig!

Mikael/G

401 62 1173 76 127 180

Sundqvist
Sjölund/A-tur
Larsson
Magnusson/G Magnetorp/G Persson kvp

12

23.00-07.00

Pinsp Pinsp

Pettersson Ekman

Ture

900

Bo

18.00-02.00 21.00-07.00

Pinsp Pinsp

|3116

Hedenskog Ahman Vak Fellinger Stenberg Cederwall Being

19 54 59 45

900

21.00-16.00

Göran Jan-Erik Mats

3116 3150 3150

17:00-02:00 rb 3160
153 Tommy Sundberg 3160
43 Bertil Lundström 3160


35 40 Herbert Leif

3510 3510

Johansson

Adolvsson

Pinsp Pinsp Pinsp

21.00-07.00

KAU KAU

160 63 78 198 98 83 19 106

Forsgren Pettersson Ahman Zetterlund Karlsson INorling Norling Ostergren Stenbäck Fellinger Johansson

Göran Tommy Mats John Roger Stefan Lena UIT Wolfgang Jan

912 912 907

13

21.00-07.00

1906

164

182 1604

Hertzberg
Hedström
Israelsson

Thomas Annika Ann-Kristin

OT: Insp Nilsson 1656 Stenbäck 608 Gillander 79 Gillenskog 643 Rudberg 627 Windén

02.00-02.30 02.00-02.30 02.00-02.30 02.00-06.00 02.00-05.00 02.00-09.00

ОТ Pinsp Hahlin 29 Bidefjord 22 Källström 36 Larsson 89 Wallberg

02.00-07.00 06.00-06.30 06.00-06.30 07.00-07.30 07.00-07.30

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

OT: Insp Nilsson 1656 Stenbäck 608 Gillander 79 Gillenskog 643 Rudberg 627 Windén

02.00-02.30 02.00-02.30 02.00-02.30 02.00-06.00 02.00-05.00 02.00-09.00

ОТ Pinsp Hahlin 29 Bidefjord 22 Källström 36 Larsson 89 Wallberg

02.00-07.00 06.00-06.30 06.00-06.30 07.00-07.30 07.00-07.30

VD3 3 Områdespolis

17:00-01:00 Pinsp Thomas Larsson 3 3771

A151 Hans Sjölund 5 3742Leit

Anders

Erixon

905

Fredeberg

Nils Anne-Lie Birgitta Susanna Lars Göran Ronny Willy

Aase Kjell

Lennart Britt-Marie Maria M. Thomas Krister Arne Bengt-Göran

13 3771


3764 3 eg. 1 3765 3

3744 4 eg. 1 3743

3754 4 eg. 1 3754

3722 3721 3721

3771 4 Ass.kurs

3759

3757 3752

22769 >

3762 15

2769 3762

293 2 Ass.kurs 3737 2 Ass.kurs 3731 12

3732 12

3732

3761 5 Ass.kurs 3761

545

JonssonA110

Pettersson A46

Carlsson A49

Pettersson/Sidenvall A122

Husberg A24 A80

Persson A 107

Granbeck B51

Nyström

am B30 B6 B172

No DO

Epolu

B608 Lars Englund 545 4 Ass.kurs 3752

DU B606

wa Wold

D. B616

Brohlin co

. B609

Sandell mana B610

Hackzell

To B611

Söderberg C12

Hämqvist C61

Larsson C105

Larsson C620

Carlsson PD 0103 VDS 16 15.00-23.15

Insp Bergström Insp Hellgren

Insp 44

Dahlgren 17.00-02.00

31

Hellgren 80

Andersson 16.30-02.00

Insp

Sandberg

Insp Karlsson 17.00-02.00

181

Eriksson 108

Jansson 41

Sandström 14 49

Andertun 607

Vehola 631

Pettersson 1643

Ljungström 1605

Sahlin 121

Gustavsson 17.00-02.00 89

Cannerheim VD5 10

Torstensson

C

Insp Classon 169

Dib

Inspektör Åke Rimborn 912 4-led

re 183

Elfman

. 629

Hansson 169

Tibell

.. 57

Wirgin Insp Granberg

Insp Thomas Torstensson 912 Vhbfl


628

Rådbjer 1629

Hansson 604

Grönros 645

Claesson 1019

Jertberg 1030

Aallonkosk

545 545

905

545

Bengt

Backing

Conny

5120

Christer

Glg C Gig C Rb 4-P

5160

912 912 912 905 914

Vincent Torgny Sven Bengt Lars

5120

OCB

Anders

Hellmers

Rb Glg C Glg C

Hans Bodil Lasse Katharina Kajsa Carina

900 912 912 912 900 905 1907 913

Studier KSN

Harriet

1905

75% deltid

Ake

900

Tibell

912

Mikael


912

Rop

Olov Christer Lennart Anders Stefan Meri Joachim Olle Regina

916 545 912

Fackligt Ass.kurs Rb

907

Studier

Ojakangas

Cajsa

8-16.40

VDS B+S

96 Expediton & kansli

Kom Kom

Carlefalk Haglund Carlefalk

905 912

Ake

VDC

Kom

Ivarsson

Gunnar

907

Dp

7-16

15-24 Inspektör  Åke  Rimborn


Jansson Thorsell

Sven

Kom Kom Insp

912

Hans

7.30-16.40

Olsson

Lars-Olof

1900

KANSLIPERSONAL

Ihre

Birgit

18-16.40 18-14.38

Ass Ass

Yvonne

905

85

Hedberg Sennebäck Akerblad

18-16.40

ASS Ass

905 912

Kb X ass Exp.

Sennebäck Arktoft Onnnberg Wiksten

Lea Gurli

Annlo Stig Roger

913

KK2

VD 5

9a

17.45-02

Insp

Radbjer

Jan

5360

Persson

Jimmy Marika Stefan

5480

1124 1125 1127 1128 1129 2569

Yngbäck Hagberg Holmström Hugolf Soppela

Michael

5482

Maria Ari Nils-Ragnar

Insp

Carlsson

23-7 20.2.6 21-07

109

Jansson

5110 "Muppappa

15110

Insp

Jan

912

58 112

Rádbjer Lindström Norberg

Evert

912

Glg C

5110

20.3.5. 21-06

633 76

Jan

912

5150

Nordin Larsson Mejhert Johansson Larsson Johansson

Per-Erik

905-85 1905

14.2.6. 17.45-02 E

76

Insp

Kjell

Vård av barn

Insp

Eriksson

Anders

1907

17.2.4.21-07

52 15

Ottosson Sjöberg Ekman

Marianne Niki

1912 907

KVP Studier

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

VD3 3 Områdespolis

17:00-01:00 Pinsp Thomas Larsson 3 3771

A151 Hans Sjölund 5 3742Leit

Anders

Erixon

905

Fredeberg

Nils Anne-Lie Birgitta Susanna Lars Göran Ronny Willy

Aase Kjell

Lennart Britt-Marie Maria M. Thomas Krister Arne Bengt-Göran

13 3771


3764 3 eg. 1 3765 3

3744 4 eg. 1 3743

3754 4 eg. 1 3754

3722 3721 3721

3771 4 Ass.kurs

3759

3757 3752

22769 >

3762 15

2769 3762

293 2 Ass.kurs 3737 2 Ass.kurs 3731 12

3732 12

3732

3761 5 Ass.kurs 3761

545

JonssonA110

Pettersson A46

Carlsson A49

Pettersson/Sidenvall A122

Husberg A24 A80

Persson A 107

Granbeck B51

Nyström

am B30 B6 B172

No DO

Epolu

B608 Lars Englund 545 4 Ass.kurs 3752

DU B606

wa Wold

D. B616

Brohlin co

. B609

Sandell mana B610

Hackzell

To B611

Söderberg C12

Hämqvist C61

Larsson C105

Larsson C620

Carlsson PD 0103 VDS 16 15.00-23.15

Insp Bergström Insp Hellgren

Insp 44

Dahlgren 17.00-02.00

31

Hellgren 80

Andersson 16.30-02.00

Insp

Sandberg

Insp Karlsson 17.00-02.00

181

Eriksson 108

Jansson 41

Sandström 14 49

Andertun 607

Vehola 631

Pettersson 1643

Ljungström 1605

Sahlin 121

Gustavsson 17.00-02.00 89

Cannerheim VD5 10

Torstensson

C

Insp Classon 169

Dib

Inspektör Åke Rimborn 912 4-led

re 183

Elfman

. 629

Hansson 169

Tibell

.. 57

Wirgin Insp Granberg

Insp Thomas Torstensson 912 Vhbfl


628

Rådbjer 1629

Hansson 604

Grönros 645

Claesson 1019

Jertberg 1030

Aallonkosk

545 545

905

545

Bengt

Backing

Conny

5120

Christer

Glg C Gig C Rb 4-P

5160

912 912 912 905 914

Vincent Torgny Sven Bengt Lars

5120

OCB

Anders

Hellmers

Rb Glg C Glg C

Hans Bodil Lasse Katharina Kajsa Carina

900 912 912 912 900 905 1907 913

Studier KSN

Harriet

1905

75% deltid

Ake

900

Tibell

912

Mikael


912

Rop

Olov Christer Lennart Anders Stefan Meri Joachim Olle Regina

916 545 912

Fackligt Ass.kurs Rb

907

Studier

Ojakangas

Cajsa

8-16.40

VDS B+S

96 Expediton & kansli

Kom Kom

Carlefalk Haglund Carlefalk

905 912

Ake

VDC

Kom

Ivarsson

Gunnar

907

Dp

7-16

15-24 Inspektör  Åke  Rimborn


Jansson Thorsell

Sven

Kom Kom Insp

912

Hans

7.30-16.40

Olsson

Lars-Olof

1900

KANSLIPERSONAL

Ihre

Birgit

18-16.40 18-14.38

Ass Ass

Yvonne

905

85

Hedberg Sennebäck Akerblad

18-16.40

ASS Ass

905 912

Kb X ass Exp.

Sennebäck Arktoft Onnnberg Wiksten

Lea Gurli

Annlo Stig Roger

913

KK2

VD 5

9a

17.45-02

Insp

Radbjer

Jan

5360

Persson

Jimmy Marika Stefan

5480

1124 1125 1127 1128 1129 2569

Yngbäck Hagberg Holmström Hugolf Soppela

Michael

5482

Maria Ari Nils-Ragnar

Insp

Carlsson

23-7 20.2.6 21-07

109

Jansson

5110 "Muppappa

15110

Insp

Jan

912

58 112

Rádbjer Lindström Norberg

Evert

912

Glg C

5110

20.3.5. 21-06

633 76

Jan

912

5150

Nordin Larsson Mejhert Johansson Larsson Johansson

Per-Erik

905-85 1905

14.2.6. 17.45-02 E

76

Insp

Kjell

Vård av barn

Insp

Eriksson

Anders

1907

17.2.4.21-07

52 15

Ottosson Sjöberg Ekman

Marianne Niki

1912 907

KVP Studier

F-tur

Rimbom Insp Torstensson Rimbom

JOT | 24-06 198 LOT

15-23.31 198 Beredskap 06-09

Rimborn Ass Hedberg Kom Carlefalk Jansson

00-09 27/2 ...från dagen 07.15-08.00 Utjämningstöd 8-16,40 Ist f??

Anders Eriksson 907, vård av bam perioden

ut

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

F-tur

Rimbom Insp Torstensson Rimbom

JOT | 24-06 198 LOT

15-23.31 198 Beredskap 06-09

Rimborn Ass Hedberg Kom Carlefalk Jansson

00-09 27/2 ...från dagen 07.15-08.00 Utjämningstöd 8-16,40 Ist f??

Anders Eriksson 907, vård av bam perioden

ut

GE

|

17.7.3. 17-02 15.4.1 17-02

Eriksson Backäng Dahler Panigre Hellmer

... Anderu Pice

22.1.5 17-02

Y Pins

Andere Andersso

14.2.6. 17.45-0

Carlssonell

Eriksson - Plogell Berge Ericsson Bramwall

Tb 6110

rb 6150

Bergman

4.1.5. 23-07 14.2.6. 17.45-02 20.2.6. 21-07

Särskild

20.3.5. 21-06

insp

HERE

15.3.4

12.45-20

19-15 T8-14

22-07 15.3.4

12.45-20

19-15 T8-14

22-07


VD 6 6A (Vällingby) BROMMA FLYGPLATS

22.1.5 C-turen

112 Lars Ericson 6360

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

GE

|

17.7.3. 17-02 15.4.1 17-02

Eriksson Backäng Dahler Panigre Hellmer

... Anderu Pice

22.1.5 17-02

Y Pins

Andere Andersso

14.2.6. 17.45-0

Carlssonell

Eriksson - Plogell Berge Ericsson Bramwall

Tb 6110

rb 6150

Bergman

4.1.5. 23-07 14.2.6. 17.45-02 20.2.6. 21-07

Särskild

20.3.5. 21-06

insp

HERE

15.3.4

12.45-20

19-15 T8-14

22-07 15.3.4

12.45-20

19-15 T8-14

22-07


VD 6 6A (Vällingby) BROMMA FLYGPLATS

22.1.5 C-turen

112 Lars Ericson 6360

Rissveds 02-06.30

Andersson 02-03

Forell 02-06.30

133 Forell 02-06.30

Pinsp Kronberg 23.00-24.00

34 Schwartz 23.00-24.00

47 Eklöf 23.00-24.00

601 Lindblom 17-01 VDI

89 Rylander 10-18

117 Oppman 17-02 omrpolis

122 Sundin 17-02 omrpolis

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Rissveds 02-06.30

Andersson 02-03

Forell 02-06.30

133 Forell 02-06.30

Pinsp Kronberg 23.00-24.00

34 Schwartz 23.00-24.00

47 Eklöf 23.00-24.00

601 Lindblom 17-01 VDI

89 Rylander 10-18

117 Oppman 17-02 omrpolis

122 Sundin 17-02 omrpolis

Enhet / Blad nr / Tjänstgöring tid / Tur / Tjnr / Titel / Efternamn / Namn / Anrop radio / (07-08) / (08-09) / (09-10) / (10-11) / (11-12) / (12-13)

Fp 7 Nilsson Bonde


CSU

A-C Helen

Christer

Bodil Marc

Buss 6480 6721

Mats Erik Stefan Michael Jerk

1912 1912 906

ompol ompol

17-01

Lars

6783

16771

vik.ompol pinsp 905 Itig 92%

Margareta Kerstin Lena Tomas Britt Bjöm Ole Janina

16731 16741 16731

905

16771 16741 16731 16741

Intr. Intr.

Martin

6751

Lena

905

C-turen

Hellstrand


12

Morghult 40

Frisk 89

Rylander 35

Svensson

Blegel 8-16

117

Oppman 122

Sundin 658

Fykell 665

Wagner 1669

Wiberg 1

Green 49

Eriksson 129

Blom 109

Wiktorsson 78

Ellström 33

Wennström 66

Hultgren 137

Rossen 637

Przybylski 658

Fykell 665

Wagner 15.3.2

|А 8-16

19

Höglund 15.84.09 01 8-16

198

Yng VD4

Vhbf1 4.1.5

Hedlund 15-23

Pinsp Liljedahl

Rab.gr 20.2.6

154

Grönberg 17-02

Pinsp Hedlund 152

Aslund 87

Norman 46 20.3.5

104

Brännerud 17-02

37

Alnered 38 110

Wrejde 62

Yttre befal 14.2.6

118

Hurtig 16.30-02

Pinsp Hellstrand

ÖVS 17.2.4 17-02

1040

Brännerud 78 118U 59U

Grönberg 101 840

Ohlsson 114 16U

Brännerud 115 1520

Aslund 138 1628U

Stein 140 6640

Ortegren 156

Kv 617

Hagström 163 1661

Spaak 1662

Liljestrand 169 105 633

Vhbil 4.1.5

Hedlund 17-02

Pinsp Liljedahl

Rab.grp 20.2.6

59

Grönberg 17-02

Pinsp Hedlund 152 187

Norman 46 |20.3.5

104

Brännerud 17-02

37

Alnered 38 110

Wrejde 62

Yttre befal 14.2.6

118

Hurtig 16.30-02

Pinsp

913

JT

912

Liljedahl

4120

905

908

4160

1900

14580

Hurtig 83

Rbf. 37 Hellstrand Hedlund

K-Å

912 912 912 1907 1914 912 545 904

00 Rbf 87 Ass kurs

905

Studier

907 900

Norberg Söderberg

913

JT

912

Liljedahl

4120

Aslund

905

4160

908

14580

900

14.2.6 17-02

Rbf. 37 Hellstrand Hedlund

K-A

1040 118U 59U 840 16U 152U 628U 6640

lövs Brännerud 78 Hurtig 83 Grönberg 101 Ohlsson 114 Brännerud 115 Aslund 138 Stein 140

Ortegren 156 Kv Hagström 163 Kv Ky Spaak 168 Liljestrand 169 Norberg Söderberg Vhbtl

912 912 912 907 914 912 545 904

00 Rbf. 87 Ass kurs

617

905

Studier

907 900

661 1662 105 633

VD4

9 E-turen

14.1.5 23.07

Söderberg Vakant

Pinsp

20.2.6 21-07

102

Pinsp

904

Rab.grp Lundström Råhnlund Rahm Andersson 20 Emanuelsson Con Fransson 56

4150

143 52 150 40

1905

20.3.5 21-06

912

4150

Sandmark Coläsligt namn)

912

1001 102

Pinsp

Fernström Lindström 50 Ers.grp. Westling Yttre befal Fransson

912

14.2.6 17.45.02

GLG

40

Pinsp Sandmark 912 Lindelöf


17.2.4

21-07

9U

OVS Lundén 71 Κν

900

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Pol-YYYY-MM-DD A6797-00-B A 6797-00-B Sammanst llning polispatruller.pdf

Enhet / Blad nr / Tjänstgöring tid / Tur / Tjnr / Titel / Efternamn / Namn / Anrop radio / (07-08) / (08-09) / (09-10) / (10-11) / (11-12) / (12-13)

Fp 7 Nilsson Bonde


CSU

A-C Helen

Christer

Bodil Marc

Buss 6480 6721

Mats Erik Stefan Michael Jerk

1912 1912 906

ompol ompol

17-01

Lars

6783

16771

vik.ompol pinsp 905 Itig 92%

Margareta Kerstin Lena Tomas Britt Bjöm Ole Janina

16731 16741 16731

905

16771 16741 16731 16741

Intr. Intr.

Martin

6751

Lena

905

C-turen

Hellstrand


12

Morghult 40

Frisk 89

Rylander 35

Svensson

Blegel 8-16

117

Oppman 122

Sundin 658

Fykell 665

Wagner 1669

Wiberg 1

Green 49

Eriksson 129

Blom 109

Wiktorsson 78

Ellström 33

Wennström 66

Hultgren 137

Rossen 637

Przybylski 658

Fykell 665

Wagner 15.3.2

|А 8-16

19

Höglund 15.84.09 01 8-16

198

Yng VD4

Vhbf1 4.1.5

Hedlund 15-23

Pinsp Liljedahl

Rab.gr 20.2.6

154

Grönberg 17-02

Pinsp Hedlund 152

Aslund 87

Norman 46 20.3.5

104

Brännerud 17-02

37

Alnered 38 110

Wrejde 62

Yttre befal 14.2.6

118

Hurtig 16.30-02

Pinsp Hellstrand

ÖVS 17.2.4 17-02

1040

Brännerud 78 118U 59U

Grönberg 101 840

Ohlsson 114 16U

Brännerud 115 1520

Aslund 138 1628U

Stein 140 6640

Ortegren 156

Kv 617

Hagström 163 1661

Spaak 1662

Liljestrand 169 105 633

Vhbil 4.1.5

Hedlund 17-02

Pinsp Liljedahl

Rab.grp 20.2.6

59

Grönberg 17-02

Pinsp Hedlund 152 187

Norman 46 |20.3.5

104

Brännerud 17-02

37

Alnered 38 110

Wrejde 62

Yttre befal 14.2.6

118

Hurtig 16.30-02

Pinsp

913

JT

912

Liljedahl

4120

905

908

4160

1900

14580

Hurtig 83

Rbf. 37 Hellstrand Hedlund

K-Å

912 912 912 1907 1914 912 545 904

00 Rbf 87 Ass kurs

905

Studier

907 900

Norberg Söderberg

913

JT

912

Liljedahl

4120

Aslund

905

4160

908

14580

900

14.2.6 17-02

Rbf. 37 Hellstrand Hedlund

K-A

1040 118U 59U 840 16U 152U 628U 6640

lövs Brännerud 78 Hurtig 83 Grönberg 101 Ohlsson 114 Brännerud 115 Aslund 138 Stein 140

Ortegren 156 Kv Hagström 163 Kv Ky Spaak 168 Liljestrand 169 Norberg Söderberg Vhbtl

912 912 912 907 914 912 545 904

00 Rbf. 87 Ass kurs

617

905

Studier

907 900

661 1662 105 633

VD4

9 E-turen

14.1.5 23.07

Söderberg Vakant

Pinsp

20.2.6 21-07

102

Pinsp

904

Rab.grp Lundström Råhnlund Rahm Andersson 20 Emanuelsson Con Fransson 56

4150

143 52 150 40

1905

20.3.5 21-06

912

4150

Sandmark Coläsligt namn)

912

1001 102

Pinsp

Fernström Lindström 50 Ers.grp. Westling Yttre befal Fransson

912

14.2.6 17.45.02

GLG

40

Pinsp Sandmark 912 Lindelöf


17.2.4

21-07

9U

OVS Lundén 71 Κν

900