wpu.nu

Max Dager

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Max Dager promenerade Sveavägen norrut på den västra trottoaren och gjorde observationer kort före filmen "Bröderna Mozart" slutar både söder och norr om Grands entré.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

L1061-00

1993-02-09

1995-01-11

Max Dager

 [PDF] 

Hörd 

L1061-00-A

Max Dager

 [PDF] 

Hörd 

L1061-00-B

Max Dager

[Liggaren]

L1061-00-D

1993-08-04

1995-01-11

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer