wpu.nu

Uppslag:L1061-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
1061-01
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-17 00:00
Avslutat


L1061-01 :
Skiss 1986-04-17 enligt Max Dager
Iakttagelser av personer 1986-02-28 28 22:55


Skiss över Max Dagers iakttagelser på Sveavägen på mordkvällen 1986-02-28. Upprättad vid förhör L1061-00-B


ABF - RESTAURANT

Busshållplats / Personbil
Person nr 1 Man som kommer i riktning från busshållplatsen där bilen stannat.
Person nr 2: Festklädd kvinna på väg att stiga in i bil.

BOKHANDEL
Person nr 1: Mannen som kommit ut framför Max Fager med sällskap går norrut mot biografen Grand men stannar vid bokhandeln Cirkelns skyltfönster.

MÖBLER

PORT
GARAGE
GRAND

Telefonkiosk
Person nr 3
Person nr 4

Pol-1986-03-09 L10611-00-A Max Dager.pdf

Pol-1986-03-09 L10611-00-A Max Dager.pdf

L1061-01 :
Skiss 1986-04-17 enligt Max Dager
Iakttagelser av personer 1986-02-28 28 22:55


Skiss över Max Dagers iakttagelser på Sveavägen på mordkvällen 1986-02-28. Upprättad vid förhör L1061-00-B


ABF - RESTAURANT

Busshållplats / Personbil
Person nr 1 Man som kommer i riktning från busshållplatsen där bilen stannat.
Person nr 2: Festklädd kvinna på väg att stiga in i bil.

BOKHANDEL
Person nr 1: Mannen som kommit ut framför Max Fager med sällskap går norrut mot biografen Grand men stannar vid bokhandeln Cirkelns skyltfönster.

MÖBLER

PORT
GARAGE
GRAND

Telefonkiosk
Person nr 3
Person nr 4