wpu.nu

Nigel Barnett

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

NB
Leon van der Westhuizen
Henry William Bacon
Nicho Esslin

Relevans
Sydafrikansk militär agent som kunde tala svenska. Ansedd att vara yrkesmördare.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Poliskommissarien Jan-Åke Kjellberg från Göteborg arbetade för Sanningskommissionen 1996–1999 och förhörde inte bara Eugene De Kock, utan även en spion som föddes Leon van der Westhuizen, som bytte namn till Henry William Bacon när han adopterades av den svenska missionären Aina Amanda Eriksson, bytte senare igen till Nicho Esslin och kallade sig  Nigel Barnett när han greps i Moçambique.

Barnett hade kapacitet att utföra mordet – det hade knappast varit hans första. Han hade kopplingar till DCC, hade spelat in radiointervjuer med vittnen i Palmeutredningen, kunde lite svenska, hade varit i Stockholm flera gånger och talade enligt ett lögndetektortest inte sanning när han nekade till att ha varit inblandad i mordet.

Vad hade då Barnett i sitt bankfack i Durban förutom falska pass?

När Jan-Åke Kjellberg efter två dagars byråkratisk strid fick öppna det, slog hjärtat dubbelslag när han fann en Smith & Wesson .357 Magnum – alltså samma typ som Palme sköts med!

Kjellberg fick inte närvara när revolvern provsköts, men fick beskedet att det inte var mordvapnet. Och där slutar spåren.

Nigel Barnett frigavs och Magnumrevolvern försvann. Kvar finns bara indicier. Inga kopplingar till mordplatsen har hittats.

Se även Sydafrikaspåret

Artikel om Barnett på Engelska.


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

[Liggaren]

HBV6838-00

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6838-00-A

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6838-00-B

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6838-00-C

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6838-00-D

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6838-00-E

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6838-01

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6838-02

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6838-02-A

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6838-02-B

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6838-03

1997-08-12

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6838-03-A

1997-08-12

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6838-03-B

1997-08-12

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6838-03-C

1997-08-12

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6851-00

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6868-00

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6868-00-A

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6868-00-B

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6868-00-C

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6868-00-D

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6868-01

1997-09-01

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6868-02

1997-09-01

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6868-03

1997-09-16

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6868-04

1997-09-24

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6868-05

1997-10-03

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6868-06

1998-03-17

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6868-07

2004-09-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6868-08

2009-05-29

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6868-09

2009-05-29

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6895-00

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6895-01

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6895-02

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6895-02-A

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6895-02-B

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6895-02-C

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6895-03

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6927-00

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6927-00-A

2003-01-29

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6940-00

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6953-00

1997-07-09

2008-06-04

[Liggaren]

HBV6955-00

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6955-01

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6966-00

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6966-01

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6967-00

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6967-01

1998-04-15

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6973-00

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV6975-00

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7017-00

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7017-01

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7017-01-A

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7017-01-B

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7017-02

2001-01-26

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7108-00

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7108-00-A

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7126-00

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7126-00-A

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7126-00-B

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7126-01

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7126-01-A

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7126-01-B

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7129-00

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7129-01

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7129-01-A

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7129-01-B

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7159-00

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7168-00

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7168-00-A

2003-02-03

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7168-01

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7175-00

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7175-00-A

1997-08-12

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7178-00

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7178-01

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7217-00

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7217-00-A

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7234-00

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7271-00

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7271-00-A

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV7271-00-B

1997-07-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV17933-00

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV17933-00-A

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV17933-00-B

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV17933-00-C

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV17933-01

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV17933-02

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV17933-03

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV17933-04

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV17933-05

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV17933-06

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV17933-07

1997-07-09

1999-05-12

[Liggaren]

HBV17993-00

1997-08-12

1999-05-12

[Liggaren]

HBV17993-01

1997-08-12

1999-05-12

[Liggaren]

HBV18003-00

1997-08-14

1999-05-12

[Liggaren]

HBV18003-01

1997-08-14

1999-05-12

[Liggaren]

HBV18003-02

1997-09-15

1999-05-12

[Liggaren]

HBV18003-03

1997-10-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV18023-00

1997-09-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV18029-00

1997-09-15

1999-05-12

[Liggaren]

HBV18040-00

1997-09-23

1997-09-24

[Liggaren]

HBV18266-00

1998-02-20

1999-05-12

[Liggaren]

HBV18266-01

1998-02-20

1999-05-12

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd 

HBV18390-00

1998-08-10

1999-05-12

[Liggaren]

HBV18536-00

1999-01-18

1999-02-10

[Liggaren]

HBV18536-01

1999-02-16

1999-02-10

[Liggaren]

HBV19024-00

1999-11-01

[Liggaren]

HBV19024-01

2000-06-28

1999-11-01

[Liggaren]

HBV19024-02

2000-06-29

1999-11-01

[Liggaren]

HBV19232-00

2000-10-31

2000-11-07

[Liggaren]

HBV19232-01

2000-10-31

2000-11-07

[Liggaren]

HBV19232-02

2000-10-31

2000-11-07

[Liggaren]

HBV19591-00

2003-02-13

2003-03-14

[Liggaren]

HBV19591-01

2003-02-13

2003-03-14

[Liggaren]

HBV19591-02

2003-02-13

2003-03-14

[Liggaren]

HBV19591-03

2003-02-13

2003-03-14

[Liggaren]

HBV19591-04

2003-02-13

2003-03-14

[Liggaren]

HBV19597-00

2003-02-17

2007-11-08

[Liggaren]

HBV19597-00-A

2003-03-13

2007-11-08

[Liggaren]

HBV19597-01

2003-03-05

2007-11-08

[Liggaren]

HBV19597-02

2003-03-24

2007-11-08

[Liggaren]

HBV19597-03

2010-08-12

2007-11-08

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder