Nigel Barnett

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Andra kända namn

NB
Leon van der Westhuizen
Henry William Bacon
Nicho Esslin


Relevans
Sydafrikansk militär agent som kunde tala svenska. Ansedd att vara yrkesmördare.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Poliskommissarien Jan-Åke Kjellberg från Göteborg arbetade för Sanningskommissionen 1996–1999 och förhörde inte bara EugeneDe Kock, utan även en spion som föddes Leon van der Westhuizen, som bytte namn till Henry William Bacon när han adopterades av den svenska missionären Aina Amanda Eriksson, bytte senare igen till Nicho Esslin och kallade sig  Nigel Barnett när han greps i Moçambique.

Barnett hade kapacitet att utföra mordet – det hade knappast varit hans första. Han hade kopplingar till DCC, hade spelat in radiointervjuer med vittnen i Palmeutredningen, kunde lite svenska, hade varit i Stockholm flera gånger och talade enligt ett lögndetektortest inte sanning när han nekade till att ha varit inblandad i mordet.

Vad hade då Barnett i sitt bankfack i Durban förutom falska pass? När Jan-Åke Kjellberg efter två dagars byråkratisk strid fick öppna det, slog hjärtat dubbelslag när han fann en Smith & Wesson .357 Magnum – alltså samma typ som Palme sköts med! Kjellberg fick inte närvara när revolvern provsköts, men fick beskedet att det inte var mordvapnet. Och där slutar spåren. Nigel Barnett frigavs och Magnumrevolvern försvann. Kvar finns bara indicier. Inga kopplingar till mordplatsen har hittats.

Se även Sydafrikaspåret

Artikel om Barnett på Engelska.


Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Nigel Barnett i wpu.nu.

Avsnitt

Förhör med och om Nigel Barnett ligger under avsnittet HBV i utredningen. Följande finns registrerat under detta avsnitt:

 • HBV6838-00 (1997-07-09, DNR:373-97, TIDNINGSARTIKLAR I MEDIAFAX)
 • HBV6838-00-A (1997-07-09, DNR:373-97, TIDNINGSARTIKLAR I MEDIAFAX)
 • HBV6838-00-B (1997-07-09, DNR:422-97-440-97, TIDNINGSARTIKLAR I MEDIAFAX)
 • HBV6838-00-C (1997-07-09, DNR:487-97, TIDNINGSARTIKLAR I MEDIAFAX)
 • HBV6838-00-D (1997-07-09, DNR:491-97, TIDNINGSARTIKLAR I MEDIAFAX)
 • HBV6838-00-E (1997-07-09, DNR:522-97, TIDNINGSARTIKLAR I MEDIAFAX)
 • HBV6838-01 (1997-07-09, DNR:565-97, TIDNINGSARTIKLAR I MEDIAFAX)
 • HBV6838-02 (1997-07-09, DNR:595-97, TIDNINGSARTIKLAR I MEDIAFAX)
 • HBV6838-02-A (1997-07-09, DNR:597-97, TIDNINGSARTIKLAR I MEDIAFAX)
 • HBV6838-02-B (1997-07-09, DNR:596-97, TIDNINGSARTIKLAR I MEDIAFAX)
 • HBV6838-03 (1997-08-12, DNR:647-97, TIDNINGSARTIKLAR I MEDIAFAX)
 • HBV6838-03-A (1997-08-12, DNR:642-97, TIDNINGSARTIKLAR)
 • HBV6838-03-B (1997-08-12, DNR:653-97, TIDNINGSARTIKLAR I MEDIAFAX)
 • HBV6838-03-C (1997-08-12, DNR:654-97, TIDNINGSARTIKLAR I MEDIAFAX)
 • HBV6851-00 (1997-07-09, PM MOCAMBIQUE)
 • HBV6868-00 (1997-07-09, Metalpiersingkulor jimförda vid SKL - neg resultat. Ev blisotopundersöknina.)
 • HBV6868-00-A (1997-07-09, Metalpiersingkulor jämförda vid SKL - neg resultat. Ev blyisotonundersöknine.)
 • HBV6868-00-B (1997-07-09, Metalpiersingkulor jämförda vid SKL - neg resultat. Ev blvisotanundersöknine.)
 • HBV6868-00-C (1997-07-09, DNR 465-97, Metalpiersingkulor jamforda vid SKL - neg resuitat. Ev bivisotopundersöknine.)
 • HBV6868-00-D (1997-07-09, Metalpiersingkulor jämförda vid SKL - neg resultat. Ev blvisotantndercäknins)
 • HBV6868-01 (1997-09-01, Metalpiersingkulor jimförda vid SKL - neg resultat. Ev blvisotonundersöknine)
 • HBV6868-02 (1997-09-01, Metalpiersingkulor jämförda vid SKL - neg resultat. Ev blyisotanundercäknins)
 • HBV6868-03 (1997-09-16, DNR:777-97, Metalpiersingkulor jämförda vid SKL - neg resultat. Ev blvisotonundersöknine.)
 • HBV6868-04 (1997-09-24, Metalpiersingkulor Jämförda vid SKL - neg resultat. Ev blvisotnnundercäknins)
 • HBV6868-05 (1997-10-03, Metalpiersingkulor jämförda vid SKL - neg resultat. Ev blvisotonundersöknine)
 • HBV6868-06 (1998-03-17, Metalpiersingkulor jämförda vid SKL - neg resultat. Ev blvisotanundercäknins)
 • HBV6868-07 (2004-09-09, Metalpiersingkulor jämförda vid SKL - neg resultat. Ev blyisotonundersöknine.)
 • HBV6868-08 (2009-05-29, Metalpiersingkulor jämförda vid SKL - neg resultat. Ev blvisotnnunrercäkning)
 • HBV6868-09 (2009-05-29, Metöalpiersingkulor jämförda vid SKL - neg resultat. Ev bivisotopundersökning.)
 • HBV6895-00 (1997-07-09, PM SAPO-KONTR  )
 • HBV6895-01 (1997-07-09, PM, SÄPO-KONTR.  )
 • HBV6895-02 (1997-07-09, PM. SÄPO-KONTR.  )
 • HBV6895-02-A (1997-07-09, PM,SAPO-KONTR  )
 • HBV6895-02-B (1997-07-09, PM,SAPO-KONTR.  )
 • HBV6895-02-C (1997-07-09, PM SÄPO-KONTR.  )
 • HBV6895-03 (1997-07-09, IPM SÄPO-KONTR  )
 • HBV6927-00 (1997-07-09, DNR:531-97, BREV  )
 • HBV6927-00-A (2003-01-29, DNR:22-03, BREV  )
 • HBV6940-00 (1997-07-09, DNR:565-97, IPM HANDL FR  )
 • HBV6953-00 (1997-07-09,   ,SAS   TILL SYDAFRIKA 970812 tilldelat SPL / HO 990820 överfört HÖ till SE)
 • HBV6955-00 (1997-07-09, KONTR, HOTELLBASEN)
 • HBV6955-01 (1997-07-09, KONTR, HOTELLBASEN)
 • HBV6966-00 (1997-07-09, PM   FLYGBILJ SAS)
 • HBV6966-01 (1997-07-09, PM   FLYGBILJ SAS)
 • HBV6967-00 (1997-07-09, PM,RADIO SWEDEN, FFR)
 • HBV6967-01 (1998-04-15, IPM RADIO SWEDEN, FFR)
 • HBV6973-00 (1997-07-09, DNR:425-97, ISV AMB MAPUTO)
 • HBV6975-00 (1997-07-09, TELEFAX, CERTIFIKAT FÖR  )
 • HBV7017-00 (1997-07-10, SLAGN  )
 • HBV7017-01 (1997-07-10, SLAGN  )
 • HBV7017-01-A (1997-07-10, SLAGN  )
 • HBV7017-01-B (1997-07-10, SLAGN  )
 • HBV7017-02 (2001-01-26, dnr.46-01 barnfoto på  , SLAGN  )
 • HBV7108-00 (1997-07-10, PM, FOTOVISNING  )
 • HBV7108-00-A (1997-07-10, IPM FOTOVISNING  )
 • HBV7126-00 (1997-07-10, PM, FOTOVISNING,  )
 • HBV7126-00-A (1997-07-10, PM, FOTOVISNING,  )
 • HBV7126-00-B (1997-07-10, PM.FOTOVISNING,  )
 • HBV7126-01 (1997-07-10, PM.FOTOVISHING,  )
 • HBV7126-01-A (1997-07-10, PM,FOTOVISNING,  )
 • HBV7126-01-B (1997-07-10, PM FOTOVISNING  )
 • HBV7129-00 (1997-07-10, PM, FOTOVISNING,  )
 • HBV7129-01 (1997-07-10, PM, FOTOVISNING,  )
 • HBV7129-01-A (1997-07-10, PM, FOTOVISNING,  )
 • HBV7129-01-B (1997-07-10, PM, FOTQVISNING  )
 • HBV7159-00 (1997-07-10, DNR:618-97, TELEGRAM FR   TILL  )
 • HBV7168-00 (1997-07-10)
 • HBV7168-00-A (2003-02-03, DNR:58-03)
 • HBV7168-01 (1997-07-10)
 • HBV7175-00 (1997-07-10)
 • HBV7175-00-A (1997-08-12)
 • HBV7178-00 (1997-07-10)
 • HBV7178-01 (1997-07-10, DNR 531-97)
 • HBV7217-00 (1997-07-10, FH MED  )
 • HBV7217-00-A (1997-07-10, DNR 531-97, FH MED  )
 • HBV7234-00 (1997-07-10, FH MED  )
 • HBV7271-00 (1997-07-10, FH MED  )
 • HBV7271-00-A (1997-07-10, FH MED  )
 • HBV7271-00-B (1997-07-10, FH MED  )
 • HBV17933-00 (1997-07-09, AMB   MOCAMBIQUE   EH1483)
 • HBV17933-00-A (1997-07-09, AMB   MOCAMBIQUE XXXXXXXXXXXXXXXXXEH148?)
 • HBV17933-00-B (1997-07-09, DNR 361-97, AMB   MOCAMBIQUE KKKKKKKXXXXXXXXXXEH1482)
 • HBV17933-00-C (1997-07-09, DNR 361-97, AMB   MOCAMBIQUE XXXXXXXXXXXXXXXXEH1483)
 • HBV17933-01 (1997-07-09, VAKANT, AMB   MOCAMBIQUE XXXXXXXXXXXXXXXXXEH1483)
 • HBV17933-02 (1997-07-09, VAKANT, AMB   MOCAMBIQUE XXXXXXXXXXXXXXXXXEH1483)
 • HBV17933-03 (1997-07-09, VAKANT, AMB   MOCAMBIQUE XXXXXXXXXXXXXXXXXEH1482)
 • HBV17933-04 (1997-07-09, VAKANT, AMB   MOCAMBIQGUE   EH148:)
 • HBV17933-05 (1997-07-09, VAKANT, AMB   MOCAMBIQUE XXXXXXXXXXXXXXXXXEH1482)
 • HBV17933-06 (1997-07-09, VAKANT, AMB   MOCAMBIQUE XXXXXXXXXXXXXXXXXEH148:)
 • HBV17933-07 (1997-07-09, VAKANT, AMB   MOCAMBIQUE XXXXXXXXXXXXXXXXXEH148:)
 • HBV17993-00 (1997-08-12, DNR 646-97,   KANT IGEAXXXXXXXXXXXXX)
 • HBV17993-01 (1997-08-12,   ,KANT IGEN  )
 • HBV18003-00 (1997-08-14, DNR 695-97, FAX  ,PASSHR UPPFOUNING)
 • HBV18003-01 (1997-08-14, DNR 696-97, FAX  , PASSNR UPPFOLJNING)
 • HBV18003-02 (1997-09-15, FAX   ,PASSNR UPPFOLJNING)
 • HBV18003-03 (1997-10-10, FAX   ,PASSNR UPPFOUNING)
 • HBV18023-00 (1997-09-10, DNR 735-97, SV AMB KAPSTADEN   TIONART.PEET BOTHMA)
 • HBV18029-00 (1997-09-15)
 • HBV18040-00 (1997-09-23,   ,HBV6868 MFL)
 • HBV18266-00 (1998-02-20, FOTC  )
 • HBV18266-01 (1998-02-20, FOTO  )
 • HBV18266-OLA (1993-02-20, FOTC HBV18266)
 • HBV18390-00 (1998-08-10, DNR 589-98, RAPPORT FRAN   FOR KANNEDOM!)
 • HBV18536-00 (1999-01-18, DNR 732-98, FFR VIA FRÅN SV AMB I MAPUTO BETR OCH EV tockorTEkloktEST EVIVAR 17 Swan skuckat HUD SB.02-15)
 • HBV18536-01 (1999-02-16, SH-6-700-98, FFR VIA UD FRÅN SV AMB I MAPUTO BETR OCH EV LOGNDETLKTORTEST. EV SVAR 17 avar skakat u uD99-02-I5)
 • HBV19024-00 (ONR 429-99, SKRIVELSE FR ADV PRETORIA, SYDAFRIKA BETR MT OM TYRTYR MOT HANDUNGARNA OVERSANDA TILL CU(INTERNA UTR I FOR VIDARE ÅTGARD O UTREDNING (KRKOM BLOM, CÅ BIRGITTA CRONIER AV ÅKL-BESLUT+RPS-BESLUT+PM TILL SV AMB/UD I MAPUTO I JUNI 2000.)
 • HBV19024-01 (2000-06-28, Beslut RPS 2000-03-07 PEB-793-1158/00, SKRIVELSE FR ADV PRETORIA, SYDAFRIKA BETR MT OM TYRTYR MOT HANDLINGARNA OVERSANDA TILL CU(INTERNA UTR ) FOR VIDARE ATGARD O UTREDNING (KRKOM BLOM, CA BIRGITTA CRONIER KOPIA AV AKL.BESLUT+RPS BESLUT+PM TILL SV AMB/UD 1 MAPUTO)
 • HBV19024-02 (2000-06-29, REDOVISNING AMBASSADEN  , SKRIVELSE FR ADV PRETORIA, SYDAFRIKA BETR MT OM TYRTYR MOT HANDLINGARNA OVERSANDA TILL CUIINTERNA UTR ) FOR VIDARE ÅTGARD O UTREDNING (KRKOM BLOM, CÅ BIRGITTA CRONIERIKOPIA AV ÅKL-BESLUT+RPS-BESLUTPM TILL SV AMB/UD I MAPUTO I JUNI 2000)
 • HBV19232-00 (2000-10-31, DNR 808-00, Handlingar fr Sydafrika bete     Supt   - handläggare - ok uppdrags-eivare Brev från  )
 • HBV19232-01 (2000-10-31, FT  , Handlingar fr Sydafrika betr     Supt   - handläggare - ok uppdrags-gvare Brev från 00000000000X)
 • HBV19232-02 (2000-10-31, KOPIOR AKT  , Handlingar fr Sydafrika bett 000000000 Supt   - handläggare - ok uppdrags-ervare Brev från XXXXKOODOOX)
 • HBV19591-00 (2003-02-13, DNR 28-03, Info från Sv ambassad I Pretoria ang inlämnade disketter av, och)
 • HBV19591-01 (2003-02-13)
 • HBV19591-02 (2003-02-13)
 • HBV19591-03 (2003-02-13)
 • HBV19591-04 (2003-02-13)
 • HBV19597-00 (2003-02-17, DNR 35-03  , Skrivelse från /A 7N it via Sv amb I Pretoria, APAL-428-35/03 071106 X förd påärendet men säger sie atdne haft handingarna Nya soulingar" UDDrättade och ärendet föreslaget aa /MM)
 • HBV19597-00-A (2003-03-13, Oversåttning av fax)
 • HBV19597-01 (2003-03-05, Påminnelse)
 • HBV19597-02 (2003-03-24)
 • HBV19597-03 (2010-08-12, DNR 121-10)

Dokument

Det finns inga dokument registrerade i HBV

Det finns inga dokument registrerade där Nigel Barnett är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Nigel Barnett omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Nigel Barnett som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Nigel Barnett har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer

I utredningen