Sydafrikaspåret

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökRelevans
Uppslag I PU. Se teorier nedan.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Teorier

Sydafrikansk inblandning i mordet
Avsnitt:HB

Den sydafrikanska apartheidregimen skall ha använts sig av inhemska eller internationella torpeder för att göra sig av med Olof Palme som var den politiska ledare som internationellt uttryckte starkast sympatier med den sydafrikanska befrielserörelsen ANC mot den ledande apartheidregimen.

Flera andra aktörer har också pekats ut att med Sydafrikanska kontakter varit inblandade i mordet, såsom CIA, KGB mfl.

Enligt Lisbet Palme var Sydafrikansk inblandning i mordet en möjlighet. Palmes engagemang i ANC kan ha uppfattats som ett hot av regimen menade hon.

Mari Sandström som jobbat vid FNs flyktingkommission, sade till Expressen att hon av en anonym sydafrikansk underrättelsekälla fått veta att mordet planerades av tre sydafrikaner i samarbetet med en tysk vid namn Franz Esser.

Hon hade också fått veta att mordet var direkt relaterat till morden på ANC tjänstemännen Griffiths och Victoria Mxenge. Sandström skall också ha tipsat polisen om att hon av en anonym sydafrikansk underrättelsekälla fått veta att det var sydafrikanske agenten Craig Williamson som organiserade mordet.

Samma tips gavs av en informatör till Svenska Dagbladet att Palmes mördare tre män ur det sydafrikanska poliskommandot COIN. En västtysk med kriminellt förflutet ordnade de praktiska detaljerna, bl.a. en campingbil för transporter.

Frilansfilmaren Boris Ersson skall ha lämnat en detaljerad skriftlig rapport till Palmeutredningen med namn på de sydafrikaner som legat bakom och utfört mordet.

Det har även föreslagits att det var Sydafrika som låg bakom sprängningen av Pan Am Flight 103 över Lockerbie för att komma åt Bernt Carlsson som var medarbetare till Palme och nyutnämnd FN ansvarig för Namibia.

Enligt säkerhetsofficeren Eugene de Kock som skall ha varit befälhavare för "Koevoet", var det Williamson som låg bakom mordet på Palme.

Två andra underrättelseofficerare, Dirk Coutzee och Peter Casselton stödde de Kock i hans anklagelser och pekade ut fler inblandade, James Anthony White (som skall ha hållit i vapnet) och svenske Bertil Wedin som skulle vara inblandad på den svenska sidan av operationen.

Williamson och White ska vid tiden för mordet vara anställda vid ett företag som heter Longreach. Uppgifterna om White skall ha kommit ifrån Rian Stander fd. anställd vid Longreach [Gunnar Wall]. Enligt Brian Davies ska Williamson och White vara inblandade i mordet men mördaren ska komma ifrån PKK Denne ska ha rekryterats av en CIA agent som var god vän till Williamson [Gunnar Wall].

Även Lars Borgnäs har föreslagit att Williamson kan ha samarbetat med svenska högerextremister och poliser. Gerry Gable chefredaktör för Searchlight, har föreslagit samma sak [Gunnar Wall].

Enligt EIR skulle uppdraget att mörda Palme ha kommit från "Club of the Isles". Och de Kock skall i sin tur ha fått sina uppgifter från Phillip Powell.

Robert "Bob" Wilson. Karl Gunnar Bäck fick några dagar efter mordet besök av en engelsk underättelseman som bl.a. nämnde att sydafrikanska intressen, några svenska affärsmän och några poliser skulle vara inblandade i mordet. Samordnare skulle vara Bob Wilson som då ledde företaget A E Services i London [Lars Krantz]. A E Services pekas även ut i samband med mordet på Rajiv Gandhi.

AWB, Sydafrikansk motståndsrörelse och högextrem grupp som också nämnts som misstänkta för MOP.

Namn som förekommer i FUP: - Heine Hüman, . Uppslag:xxxx Se även: COIN, KGB, CIA


Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Sydafrikaspåret i wpu.nu.

Avsnitt

Förhör med och om Sydafrikaspåret ligger under avsnittet HB i utredningen. Följande finns registrerat under detta avsnitt:

 • HB781-00 (1997-07-11,   ,D1293,D6173,TB)
 • HB781-00-A (1997-07-11,   D1293 D6173 TB)
 • HB781-00-B (1997-07-11,   ,D1293,D6173,TB)
 • HB781-01 (1997-07-11,   ,D1293,D6173, TB)
 • HB781-02 (1997-07-11,   ,D1293,D6173,TB)
 • HB891-00 (1988-12-09, 891-8, SAK -87(SYDAFRIKA  )
 • HB891-01 (1988-12-09, SÄK -87(SYDAFRIKA  )
 • HB1123-00 (2009-11-11, Angaende inkommet tfn-samtal till brittiska ambasaden den 4 mars 1986)
 • HB1126-00 (2009-11-11, Förfrågan från säk till andra länder)
 • HB1126-01 (2009-11-11, Förfrågan från säk till andra länder)
 • HB1135-00 (2009-11-11, Tidningsartikel ang. sydafrika mm.)
 • HB1563-00 (2009-12-04, Ledarkommentarer/artiklar om mordet)
 • HB2987-00 (1997-07-11, IS(880323).SPC 880811)
 • HB2987-01 (1997-07-11, IS(880323),SPC 880811)
 • HB2987-01-A (1997-07-11, IS(880323),SPC 880811)
 • HB2987-02 (1997-07-11, IS(880323),SPC 880811)
 • HB2987-03 (1997-07-11, 1S(880323),SPC 880811)
 • HB2987-04 (1997-07-11, IS (880323),SPC 880811)
 • HB2987-05 (1997-07-11, IS (880323),SPC 880811)
 • HB2987-06 (1997-07-11, IS(880323),SPC 880811)
 • HB2987-07 (1997-07-11, IS(880323),SPC 880811)
 • HB2987-08 (1997-07-11, DNR 700-91 j, IS (880323) SPC 880811)
 • HB4706-00 (1997-06-03, DNR 1122-96, SLAGNING ISA 970603 tilldelat SPL / HÖ 990818 överfört HÖ till SE)
 • HB4708-00 (1997-06-03, ARTIKEL I EXPRESSEN OLYCKA DÖD 970603 tilldelat SPL / HÖ 990818 överfört HÖ till SE)
 • HB4708-01 (ARTIKEL I EXPRESSEN OLYCKA DÖD 970603 tilldelat SPL / HÖ 990818 överfört HÖ till SE)
 • HB6514-00 (1997-07-09, DNR:1201-96, 970812 tilldelat SPL / HÖ 1990820 överfört HO till SE)
 • HB6515-00 (1997-07-09,   TOLK 970812 tilldelat SPI / HO 990820 överfört HÖ till SE)
 • HB6549-00 (1997-07-09, DNR:1190-96, SV AMB, PRETORIA AMB DOKUMENT FR, 970812 tittdelat SPL / HÖ 990820 överfört HÖ till SE)
 • HB6553-00 (1997-07-09, DNR:264-97, SV AMB MAPUTO, 970812 tilldelat SPL / HÖ 990820 överfört HÖ till SE)
 • HB6609-00 (1997-07-09, DNR:231-97, 1 970812 tilldelat SPL / HÖ)
 • HB6639-00 (1997-07-09, DNR:814-97, SV LEG PRETORIA, ANONYMT BREV 970812 tilldelat SPL / HO 990820 överfört HÖ till SE)
 • HB6645-00 (1997-07-09, DNR:263-97, TEELFAX, SV AMB MOSKVA,   970812 tilldelat SPL / HÖ 390820 överfört HÖ till SE)
 • HB6694-00 (1997-07-09, DNR 841-96, KRYPTOFAX, AMBKAPSTADEN 970812 tilldelat SPL / HO 990820 överfört HÖ till SE)
 • HB6718-00 (1997-07-09, 970812 tildetat SPL / HO 1990820 överfört HÖ ul SE)
 • HB6754-00 (1997-07-09, PM, SAS 970812 tilldelat SPL / HO 990820 överfört HÖ till SE)
 • HB6775-00 (1997-07-09, DNR:74-97, PM,AMB HARARE 970812 tilldelat SPL / HO 990820 överfört HÖ till SE)
 • HB6987-00 (1997-07-09, DNR:1113-96, PM   MOTE 970812 tilldelat SPL / HO 990820 överfört HÖ till SE)
 • HB8268-00 (1997-07-11, TILL SPC 880802)
 • HB8268-01 (1997-07-11, TILL SPC 880802)
 • HB8268-02 (1997-07-11, TILL SPC 880802)
 • HB8268-03 (1997-07-11, TILL SPC 880802)
 • HB8268-03-A (1997-07-11, TILL SPC 880802)
 • HB8268-04 (1997-07-11, TILL SPC 880802)
 • HB8268-05 (1997-07-11, TILL SPC 880802)
 • HB9948-00 (1997-07-11, SPC 880712)
 • HB9948-00-A (1997-07-11, SPC 880712)
 • HB10193-00 (1997-07-11, SPCII 880902, SPC 881020)
 • HB10193-00-A (1997-07-11, SPCII 880902 SPC 881020)
 • HB10249-00 (1990-03-15, SPC 880926)
 • HB10355-00 (1990-03-15, SPC 881018, BREV BETR BOKEN"DET TOTALA KRIGET")
 • HB10355-01 (1990-03-15, SPC 881018, BREV BETR BOKEN"DET TOTALA KRIGET")
 • HB10355-02 (2002-08-13, DNR 3910-02, SPC 881018, BREV BETR BOKEN"DET TOTALA KRIGET")
 • HB10355-03 (2011-08-24, SPC 881018, BREV BETR BOKEN"DET TOTALA KRIGET")
 • HB10654-00 (1988-12-09, SYDAFRIKA  )
 • HB10654-00-A (1988-12-09, SYDAFRIKA  )
 • HB10655-00 (1988-12-09, "ANONYM)
 • HB10655-01 (1988-12-09, "ANONYM)
 • HB10656-00 (1988-12-09,     UD  )
 • HB10656-01 (1988-12-09,   UD  )
 • HB10657-00 (1988-12-09,       EAE 804-1,LYBIEN AMB)
 • HB10657-01 (1988-12-09,       EAE 804-1,LYBIEN AMB)
 • HB10657-01-A (1988-12-09,   REINO   EAE 804-1,LYBIEN AMB)
 • HB10657-02 (1988-12-09,       EAE 804-1,LYBIEN AMB)
 • HB10657-02-A (1988-12-09,       EAE 804-1,LYBIEN AMB)
 • HB10657-03 (1988-12-09,       EAE 804-1,LYBIEN AMB)
 • HB10657-03-A (1988-12-09,       EAE 804-1.LYBIEN AMB)
 • HB10659-00 (1988-12-09, " BURR FINGERAVTRYCK JMF SÖKNING RPS/FC(SMITH))
 • HB10659-01 (1988-12-09, " BURR, FINGERAVTRYCK, JMF SÖKNING RPS/FC(SMITH))
 • HB10659-02 (1988-12-09, BURR. FINGERAVTRYCK,JMF SOKNING RPS/FC(SMITH))
 • HB10659-03 (1995-11-29, " BURR FINGERAVTRYCK. JMF SÖKNING RPS/FC(SMITH))
 • HB10660-00 (1990-03-23)
 • HB12998-00 (1990-05-17, ANG     '"`UNIQ--nowiki-00001451-QINU`"' BEST FOTO)
 • HB12998-01 (1990-09-11, ANG     '"`UNIQ--nowiki-00001452-QINU`"' BEST FOTO)
 • HB12998-02 (1991-02-12, ANG     '"`UNIQ--nowiki-00001453-QINU`"' BEST FOTO)
 • HB12998-03 (1991-10-24, ANG     '"`UNIQ--nowiki-00001454-QINU`"' BEST FOTO)
 • HB12998-04 (1991-11-21, ANG     '"`UNIQ--nowiki-00001455-QINU`"' BEST FOTO)
 • HB12998-05 (1992-11-02, ANG     '"`UNIQ--nowiki-00001456-QINU`"' BEST FOTO)
 • HB12998-06 (1992-11-03, ANG     '"`UNIQ--nowiki-00001457-QINU`"' BEST FOTO)
 • HB12998-07 (1992-11-10, ANG     '"`UNIQ--nowiki-00001458-QINU`"' BEST FOTO)
 • HB12999-00 (1990-05-17, UL:   ANG   INS I PÄRM)
 • HB13643-00 (1991-01-24,   (SYDAFRIKA),H4881,T8412,TA12884)
 • HB15034-00 (1993-05-26,   SYDAFRIKA)
 • HB15089-00 (1993-06-30, DNR 521-93, XXXXXXXXXXXXXANG MORD   D15164,UD?)
 • HB15089-01 (1993-10-01,   ANG MORD   D15164,UD7)
 • HB15089-02 (1993-10-05, DNR 872-93,   ANG MORD   D15164,UD?)
 • HB15089-03 (1994-02-01,   ANG MORD   D15164,UD?)
 • HB15164-00 (1993-07-06, POLACK MORD ANC-LED SYDAFR ANKN 15089,UD-FRÅGA)
 • HB15164-01 (1993-10-01, YOLACK MORD ANC-LED SYDAFR ANKN 15089 UD-FRAGA)
 • HB16010-00 (1994-05-06)
 • HB16010-00-A (1994-05-27)
 • HB16010-01 (1994-05-26)
 • HB16010-02 (1995-02-10)
 • HB16010-03 (1995-03-20)
 • HB16010-04 (1995-10-09)
 • HB16017-00 (1994-05-09, DNR 601-94, PM ANG   SYDAFRIKA SAMORDNM)
 • HB16150-00 (1997-07-11,   HB16010  )
 • HB16150-01 (2000-10-24,   HB16010  )
 • HB16150-02 (2001-01-02, Slagning  ,   HB16010  )
 • HB16609-00 (1997-07-01, PM, SYDAFRIKA   KÄLLA A,HANDL I SPCI PLÅTSKÅP)
 • HB16609-01 (1997-07-01, PM, SYDAFRIKA   KALLA A,HANDL I SPCI PLÅTSKÅP)
 • HB16609-02 (1997-07-01, PM, SYDAFRIKA   KALLA A,HANDL I SPCI PLÅTSKÅP)
 • HB16609-02-A (1997-07-01, PM.SYDAFRIKA   KÄLLA A.HANDL I SPCI PLÅTSKÅP)
 • HB16609-02-B (1997-07-01, PM, SYDAFRIKA   KALLA A HANDL)
 • HB16609-03 (1997-07-01, DNR 1249-94, PM, SYDAFRIKA   KALLA A,HANDL I SPCI PLÅTSKÅP)
 • HB16609-04 (1997-07-01, PM SYDAFRIKA   KÄLLA A HANDL I SPCI PLÅTSKÅP)
 • HB16609-05 (1997-07-09, DNR 784-96, IPM SYDAFRIKA KÄLLA A,HANDL I SPCI PLÅTSKÅP)
 • HB17669-00 (1996-10-08, IPA-LGH   STHLM,HB17670)
 • HB17669-00-A (1996-10-09, IPA-LGH   STHLM, HB17670)
 • HB17669-01 (1996-10-08, IPA-LGH   STHLM,HB17670)
 • HB17669-02 (1996-10-29, IPA-LGH   STHLM HB17670)
 • HB17669-03 (1996-11-22, DNR 1141-96, IPA-LGH   STHLM,HB17670)
 • HB17669-04 (1996-11-22, DNR 1140-96, IPA-LGH   STHLM,HB17670)
 • HB17669-05 (1996-12-03, IPA-LGH   STHLM, HB17670)
 • HB17669-06 (1996-12-03, IPA-LGH   STHLM, HB17670)
 • HB17669-07 (1996-12-03, IPA-LGH   STHUM HB17670)
 • HB17670-00 (1996-10-08,     MFL POLISER BODDE IPA-LGH 28/2-2/)
 • HB17670-01 (1996-12-03,     MFL POLISER BODDE IPA-LGH 28/2-2/)
 • HB17670-02 (1996-12-03,     MFL POLISER BODDE IPA-LGH 28/2-2/)
 • HB17670-03 (1996-12-03,     MFL POLISER BODDE IPA-LGH 28/2-2/)
 • HB17670-04 (1996-12-03,     MFLPOUSER BODDE IPA-LGH 28/2-2/)
 • HB17670-05 (1996-12-03,     MFL POLISER BODDE IPA-LGH 28/2-2/)
 • HB17670-06 (1996-12-03,     MFL POLISER BODDE IPA-LGH 28/2-2/)
 • HB17670-07 (1996-12-03,     MFL POLISER BODDE IPA-LGH 28/2-2/)
 • HB17670-08 (1996-12-03,     MFL POLISER BODDE IPA-LGH 28/2-2/)
 • HB17673-00 (1996-10-08, RÅGNAS. CHEF TULLKRIM TYSKREG WV-BUSS)
 • HB17673-01 (1996-10-08, DNR 809-96, RÅGNAS,CHEF TULLKRIM, TYSKREG WV-BUSS)
 • HB17673-02 (1996-10-08, RÅGNAS,CHEF TULLKRIM, TYSKREG WV-BUSS)
 • HB17673-03 (1996-10-08, RAGNAS,CHEF TULLKRIM,TYSKREG WV-BUSS)
 • HB17673-04 (1996-10-19, OP616, RÅGNAS,CHEF TULLKRIM, TYSKREG WV-BUSS)
 • HB17673-05 (1996-11-18, RÅGNAS CHEF TULLKRIM TYSKREG WV-BUSS)
 • HB17673-05-A (1997-03-04, RÅGNAS.CHEF TULLKRIM, TYSKREG WV-BUSS)
 • HB17673-06 (1997-01-20, RÅGNAS CHEF TULLKRIM, TYSKREG WV-BUSS)
 • HB17677-00 (1996-10-09, SYDAFRIKA MTRL - GODSRUM - PORT    )
 • HB17677-01 (1997-03-06, SYDAFRIKA MTRE - GODSRUM - PORT    )
 • HB17680-00 (1996-10-09, DNR 873-96, BREV           XXXXXXOVERSATFNING TILL SAK)
 • HB17680-01 (1996-11-14, BREV             OVERSAÄTTNING TILL SAK)
 • HB17681-00 (1996-10-09,   BEDÖMNING AV MTRL)
 • HB17681-01 (1996-10-29,   BEDÖMNING AV MTRL)
 • HB17681-01-A (1996-12-03,   BEDÖMNING AV MTRL)
 • HB17681-02 (1996-10-29,   BEDÖMNING AV MTRL)
 • HB17681-03 (1996-10-29,   BEDÖMNING AV MTRL)
 • HB17681-03-A (1996-10-29,   BEDÖMNING AV MTRL)
 • HB17681-04 (1996-12-03,   BEDÖMNING AV MTRL)
 • HB17682-00 (1996-10-09, PM.IFRAGASATT FOREGIVANDE AV ALLM STALLNING(TL))
 • HB17682-01 (1997-07-09, DNR 82-97, PM.IFRAGASATT FOREGIVANDE AV ALLM STALLNING(TL))
 • HB17682-02 (1997-07-09, DNR 116-97, PM IFRAGASATT FOREGIVANDE AV ALLM STALLNING(TL))
 • HB17682-02-A (1997-07-09, DNR 162-97, PM,IFRÅGASATT FOREGIVANDE AV ALLM STALLNING(TL))
 • HB17682-03 (1997-07-09, DNR 252-97, PM,IFRÅGASATT FOREGIVANDE AV ALLM STALLNING(TL))
 • HB17705-00 (1996-10-19, PM,    )
 • HB17705-01 (1996-10-19, PM,    )
 • HB17705-02 (1996-10-19, DNR 915-96, PM,    )
 • HB17705-03 (1996-12-03, PM,    )
 • HB17705-04 (1998-09-15, DNR 772-96, PM,    )
 • HB17713-00 (1996-10-21, POLIS   PL 16,ANC,  )
 • HB17713-01 (1996-10-29, POLIS XXXXXXXXXXXPL 16 ANC  )
 • HB17713-02 (1996-10-29, POLIS   PL 16,ANC,  )
 • HB17713-02-A (1996-11-22, ,POLIS XXXXXXXXXXXPL 16 ANC,  )
 • HB17713-03 (1996-10-29, POLIS   PL 16 ANC.  )
 • HB17714-00 (1996-10-21,   FOLKRIKSDAGEN 21/2 1986)
 • HB17715-00 (1996-10-21,     BESÖK HOS   LIK  )
 • HB17715-01 (1996-10-29,     BESÖK HOS   LIK  )
 • HB17716-00 (1996-10-21, DNR 822-96,     HA9817,D10993)
 • HB17716-01 (1996-10-29,     HA9817,D10993)
 • HB17716-02 (1996-12-03,     HA9817,D10993)
 • HB17716-03 (1997-02-14,     HA9817,D10993)
 • HB17717-00 (1996-10-21, DNR 852-96)
 • HB17718-00 (1996-10-21)
 • HB17718-00-A (1996-10-21, DNR 825-96)
 • HB17718-01 (1996-10-21)
 • HB17719-00 (1996-10-21, PM ANONYM ANG    )
 • HB17720-00 (1996-10-21, DNR 855-96,     ANG    )
 • HB17720-00-A (1996-11-12,     ANG    )
 • HB17720-01 (1996-11-12, DNR 1001-96,     ANG    )
 • HB17720-02 (1996-11-15)
 • HB17721-00 (1996-10-21, FILMEN "DEN VITA LFJONINNAN")
 • HB17722-00 (1996-10-21, DNR 860-96, BREV     TEORIER)
 • HB17724-00 (1996-10-21, ANONYM, ANG   FR SYDAFRIKA)
 • HB17725-00 (1996-10-21)
 • HB17727-00 (1996-10-21)
 • HB17729-00 (1996-10-21,   DIPL I        )
 • HB17729-00-A (1997-10-10,   DIPL 1   X    )
 • HB17729-01 (1997-02-18,   DIPL)
 • HB17729-02 (1997-10-29,   DIPL I   X    )
 • HB17730-00 (1996-10-21)
 • HB17731-00 (1996-10-21, DNR 845-96, PM     220000000006   SYD LEG, 071106   förd på ärendet men säger su aldrig haft handlingarna Nya ngulingat" imnsällada och ärendet föredaret An/HM)
 • HB17731-01 (1997-01-13, DNR 845-96, PM         SYD LEG, 071106   förd på ärendet men säger sw aldrig haft handlingarna Nya solnsar" unnrättade och ärendet före daset AA/HM)
 • HB17731-02 (1997-01-13, PM 00 20000000000006 40000000000X 70000000 SYD LEG, 071106   förd på ärendet men såger si aldrig haft handlingarna. Nya Lisstomissoncisgede och ärendet föreslaget aa/HM)
 • HB17735-00 (1996-10-21, ANONYM DANSK, 28 AR)
 • HB17735-00-A (2000-10-31, DNR 803-00, ANONYM DANSK, 28 ÅR I SCHWEIZ  )
 • HB17735-00-B (2000-11-20, DNR 872-00, ANONYM DANSK, 28 ÅR I SCHWEIZ  )
 • HB17735-01 (1997-02-06, DNR 147-97)
 • HB17736-00 (1996-10-21)
 • HB17739-00 (1996-10-21)
 • HB17740-00 (1996-10-29, DNR 893-96, PM    )
 • HB17740-01 (1996-10-29, DNR 893-96, PM    )
 • HB17740-01-A (1996-10-29, DNR 966-96, PM    )
 • HB17740-01-B (1996-10-29, DNR 966-96, PM    )
 • HB17740-02 (1996-10-29, DNR 966-96, PM    )
 • HB17740-03 (1996-10-29, DNR 966-96, PIM    )
 • HB17740-04 (1997-01-13, DNR 1205-96, PM    )
 • HB17741-00 (1997-02-25, DNR 842-96, KRYPTOFAX, AMB 961003 tilldelat SPL / HO 961003 redovisat SPL 961007 delat SPL HO 990823 överfört HO tll SE)
 • HB17741-01 (1997-03-04, DNR 101-97, KRYPTOFAX, AMB 961003 tilldelat SPL / HO 961003 redovisat SPL 961007 delat SPL / HO 990823 överfört HO till SE)
 • HB17742-00 (1996-10-29, DNR 986-96, ANG    )
 • HB17742-00-A (1997-01-22, ANG    )
 • HB17742-01 (1997-01-13, ANG    )
 • HB17743-00 (1996-10-29, DNR 121-05, KUUUK   BREV,ANG     APAL-428-121/05 APAL- 428-81/05 APAL-428-198-06)
 • HB17743-00-A (1996-12-19,     BREV,ANG     APAL-428-121/05,APAL- 428.81/05 APAL-428-198-06)
 • HB17743-00-B (1997-01-16, DNR 1-97, KUUUK   BREV,ANG   XXXXXXXXXXXAPAL-428-121/05APAL- 428-81/05 APAL-428-198.06)
 • HB17743-00-C (1997-06-16, 0000   BREV,ANG     APAL-428-121/05,APAL- 428-81/05 APAL-428-198-06)
 • HB17743-00-D (1998-09-16, DNR 588-98,     BREV, ANG     APAL-428:121/05 APAL- 128.81/05 APAL428-198.06)
 • HB17743-00-E (2000-05-11, DNR 1-97,     BREV ANG     APAL-428-121/05 APAL- 128-81/05 APAL-428-198.06)
 • HB17743-00-F (2000-05-11, DNR 177-99,     BREVANG     APAL-428-121/05 APAL- 428-81/05 APAL-428-198.06)
 • HB17743-00-G (2000-05-11, DNR 231-99, 0000   BREV,ANG     APAL-428-121/05,APAL- 428-81/05 APAL-428-198-06)
 • HB17743-00-H (2000-08-10, DNR 231-99, KUUUK   BREV,ANG     APAL-428-121/05 APAL- 428.81/05 APAL428-198.06)
 • HB17743-00-I (2004-08-17, DNR 298-99,     BREV,ANG     APAL-428-121/05,APAL- 428-81/05 APAL.428-195-06)
 • HB17743-00-J (2006-02-13, DNR 121-05,     BREV,ANG   XXXXXXXXXXXAPAL-428-121/05,APAL- 428-81/05 APAL-428-198-06)
 • HB17743-00-K (2006-04-03, DNR 81-05,     BREV,ANG     APAL-428-121/05APAL- 42.81/05 APAL 428-195.06)
 • HB17743-00-L (2006-04-26, DNR 102-06, KUUUK   BREV,ANG     APAL-428-121/05,APAL- 428-81/05 APAL-428-198-06 ji)
 • HB17743-00-M4 (2006-04-26, DNR 104-06,     BREV, ANG     APAL-428-121/05 APAL- 428-81/05 APAL-428-198-06)
 • HB17743-00-N (2006-05-16, DNR 190-06, 0000   BREV,ANG     APAL-428-121/05APAL- 428-81705 APAL-428-198-06)
 • HB17743-00-O (2006-06-12, ONr 198-06, 10000   BREV,ANG     APAL-428-121/05,APAL- 428-81/05 APAL-428-198-06)
 • HB17743-00-P (2006-03-11, DNR 233-06, 0000 20000000 BREV,ANG   XXX20000000 APAL-428-121/05,APAL- 428-81/05 APAL-428-198-06)
 • HB17743-00-Q (2006-08-18, ONR 82-98,   XXXXXXXXXXBHEV ANG     APAL-428-121/05 APAL- 81/05 APAL-428-198 06)
 • HB17743-00-R (2006-08-18, 0000   BREV,ANG   XXXXXXXXXXXAPAL-428-121/05APAL- 428-81/05 APAL-428-198-06)
 • HB17743-00-S (2006-08-18, KUUUK   BREV,ANG   XXXXXXXXXXXAPAL-428-121/05APAL- 428-81/05 APAL-428-198-06)
 • HB17743-00-T (2007-01-04, Dnr 233-06,   2000000XX BREV,ANG   0CCXXXXXXX APAL-428-121/05,APAL- 428-81/05 APAL-428-198-06)
 • HB17743-00-U (2007-08-23, DNR 149-017 Bildspel,     BREV,ANG   20000000000 APAL-428-121/05,APAL- 428-81/05 APAL-428-198-06)
 • HB17743-00-V (2007-08-23, DNR 149-07, KUUUK   BREV,ANG     APAL-428-121/05APAL- 428-81/05 APAL-428-198.06)
 • HB17743-01 (1997-01-31, 0000   BREV,ANG   XXX20000000 APAL-428-121/05,APAL- 428-81/05 APAL-428-198-06)
 • HB17743-01-A (1997-03-26, 0000   BREV,ANG     APAL-428-121/05APAL- 428-81/05 APAL428-198.06)
 • HB17743-02 (2001-05-14, XX2X 20000000 BREV,ANG     APAL-428-121/05 APAL- 428.81/05 APAL-428-198.06)
 • HB17743-03 (2006-08-11, KUUUK   BREV,ANG     APAL-428-121/05APAL- 428-81/05 APAL428-195.06)
 • HB17743-04 (2011-08-24, KUUUK   BREV,ANG     APAL-428-121/05 APAL- 428-81/05 APAL428-198.06)
 • HB17752-00 (1996-11-12,     HOTELL BIRGER JARL)
 • HB17752-01-A (1996-11-22,     HOTELL BIRGER JARL)
 • HB17752-02 (1996-11-22,     HOTELL BIRGER JARL)
 • HB17752-03 (1996-11-22,     HOTELL BIRGER JARL)
 • HB17752-03-A (1997-01-20,     HOTELL BIRGER JARL)
 • HB17752-04 (1996-11-22,     HOTELL BIRGER JARL)
 • HB17752-05 (1996-12-03,     HOTELL BIRGER JARL)
 • HB17755-00 (1996-11-14, DIPL KOMMENTARER   Of   ,DISKi?)
 • HB17756-00 (1996-11-14, 3 VIDEOBAND BETR MILJOBILDER SYDAFRIKA)
 • HB17775-00 (1996-12-10,   EXP. HOT BEOOMNING!?)
 • HB17995-00 (1997-08-12, DNR 645-97)
 • HB18031-00 (1997-09-15)
 • HB18189-00 (1997-12-09, 971128 tilldelat SPL / HO lag0823 överfört HO ull SE)
 • HB18604-00 (1999-02-08, um I, XEV TIUH I 4I I UF OD MUKUARL AR DTUATRIRANLI  )
 • HB18604-00-A (1999-02-08, VAD ARACAUINM FNUVAR IT AT Ur 3 MURUARL AR STVATMUIRAKNCA  )
 • HB18639-00 (1999-03-02, PM ANG MOTIVET ATT SOC DEM BETALAT UT STORA BELOPP TILL SYDAFRIKANSKA BEFRIELSERÖRISEN AMC , ANKH HB-AVSHITTET, D1866,)
 • HB19067-00 (ONR 238-99, Brevfrån Amlål som under drygt 10-års tid varit stationerad I lökttagelse sept 1985 som kan ha koppling till det sk Sydafnikaspåret)
 • HB19118-00 (DNR 334-99,   - mordet Initierats av Sydafnikanska myndieheter : som lejt en Öerson som numer trohgen år död APAL 334-99.Fh med  )
 • HB19118-00-A (2000-05-11)
 • HB19118-00-B (2000-08-31)
 • HB19118-00-C (2018-05-25, 2018-03-09 ringer och berättar att han fortfarande står ul lörlogande om vi är intresserade av fler uppgifter gållande txligare inlämnade)
 • HB19119-00 (DNR 323-99,   ang  )
 • HB19119-00-A (2003-02-24, FOrhor  ,   ang  )
 • HB19238-00 (2000-11-15, PM,     ang     ankn 12723)
 • HB19238-00-A (2001-01-17, PM,     ang     ankn 12723)
 • HB19335-00 (2001-06-15, PM,UD, Lundvik, Dett  )
 • HB19465-00 (2002-05-15, DNR 260-02, UL:     , Franhrike - ang       - APAL-428-260-)
 • HB19585-00 (2003-02-11, ONR 23-03, E-post från     APAL-428-23/03 ang Sydainka, APAL-428-410/94)
 • HB19585-01 (2003-02-17, E-post frånXXXXX   APAL-428-23/03 ang Sydafrika, APAL -428-410/94)
 • HB19610-00 (2003-03-04, Bok till referensbiblioteket, ALT1T SKapa3 Nn8gOot slags NOPP av AAAÄAÄ     + OVerla nnagd av  )
 • HB19619-00 (2003-03-11, DNR 98-03, Skivelseti ÅA tån AN ANA .APAL-428-98-03, APAL-428-80/04, mops NY 2016-03-16 inkom med brev via RPC med kompletteringar.)
 • HB19619-00-A (2004-05-18, DNR 80-04)
 • HB19619-00-B (2006-04-03, DNR 53-05)
 • HB19619-00-C (2008-04-03, Dnr 41-08)
 • HB19619-00-D (2016-07-05, 2016-03-16   inkom med brev via RPC med kompletteringar.)
 • HB19905-00 (2004-03-15,     - trör att Sydafrika igger bakom mordet)
 • HB19913-00 (2004-03-15, DNR 2973-02, Anonym brev, APAL-428-2973/02 ang     ankn D10110 m fl)
 • HB20441-00 (2006-03-10, Mordkomplott med ursprung I ZimbabWe   , mördaren 15-56 (kopia av)
 • HB20459-00 (2006-03-29, ONR 99-05, Kryptofax från sv amb I Pretoria APAL-428-99/05 ang besök av tipslämnare på amb Vit bli kontaktad I Let 071018 Drasel for som beslutat aa.)
 • HB20711-00 (2008-08-12, UL tipsar om sydafnikan   ))
 • HB20711-00-A (2008-08-12, UL tipsar om sydafrikan  ))
 • HB20711-01 (2008-09-29, UL tipsar om sydafnkan   ))
 • HB20711-02 (2019-02-28, 2019-02-27   inkommer med skrivelse om   som han träffat i Mozambique ett antal gånger.)
 • HB20772-00 (2009-09-21, Ul skall inkomma med mer info)
 • HB20850-00 (2011-01-17, DNR 229-10, UL tipsar om sydafnkanska polisen)
 • HB21192-00 (2012-10-03, Dnr 198-12)
 • HB21197-00 (2012-10-17, Dnr 234-12, besvarar frågor från . mera teorier än bevis, varför han ej kan få de so my 21197C Anteckningar ser samband metar och OP s död/ mord och tror att det var sydafrikanska apartherdagenter tilsammans med högerextrermisuska europeiska kollonister och deras västallierade som mördade de bägge)
 • HB21197-00-B (2013-08-12,   besvarar frågor frdn   , mera teones &n bewis, varfor han ej kan, besvarar frågor från ,mera teorier ån bevis, varför han ej kan få de 50 mil 21197C Anteckningar TH ser samband mellan och OP s död/ mord och tror att det sydalrkanska apartheidagenter tilsammans med högerextremisteka europeiska kollonister och deras västallerade som mördade de bägge)
 • HB21197-00-C (2013-09-24, Ser sompana meilan och OP s död/ mord och tror att det va sydafrikanska apartheidagenter tilsammans med högerextremisuska europeiska kollonister och deras västallberade som mördade de bägge., besvarar frågor frår , mera teorier ån bevis, vartör han ej kan 1 de so mil 21197C anteckninga ser samband mellan och OP s död/ mord och tror att et vat sydafrikanska apartheldagenter tilsammans med högerextremistaka europetska kolonister och deras västallierade som mördade de bägge)
 • HB21197-01 (2012-12-06, besvarar frågor från , mera teorier än bevis, varför han ej kan 1å de 50 mi 21197C Anteckningar set samband mellan och OP s död/ mord och tror att det var sydafrikanska apartheldagenter tilsammans med högerextremistska europelska kolonister och deras västallierade som mördade de bägge)
 • HB21334-00 (2013-04-29, Anonym   vill bara säga att mordet has med Sydafrika att göra, Anonym = vill bara såga att mordet har med Sydafråa att göra)
 • HB21744-00 (2015-09-21, tror att en av Arlanda männen kan vara sebi AnkZ91152, tror att en av Arlanda mannen kan vara   se bild Ank 29115 20)
 • HB21745-00 (2015-09-21, tror sig känna igen Arlanda männen Pm beränelse Ppa fråga på)
 • HB21745-01 (2015-09-21, PPA på  , tror sig känna igen Arlanda männen Pm beråntelse. ppa fråga oå)
 • HB21745-02 (2015-09-21, PPA på  , lo0r sig Vånna igen Arlanda männen pm bersmelse. ppa fråga på)
 • HB21745-A (2015-09-21, Pm berattelse, tror sig känna igen Arlanda männen Pm sberänelse. Ppa fråga oå)
 • HB21745-B (2015-09-21, Ppa fråga på)
 • HB21745-C (2018-02-01, 2017-11-07       skriver att hon ar utsatt for gas på grund av att hon lämnat ups il Palmeutredningen)
 • HB21797-00 (2016-03-07,   ang sydafrikaspåret)
 • HB21797-00-A (2017-01-12, 2017-01-11   inkommer med alis på fyra personer kopplade til)
 • HB21799-00 (2016-03-07, PM över besök i anledning av   regeringens stöd åt Sydafrika, PM över besok I anledning av   regeringens stöd åt Sydafrika)
 • HB21800-00 (2016-03-07,     Derattar om Spionen I Sverige Sammanstallningar,   berättar om Spionen i Sverige Sammanställningar)
 • HB21804-00 (2016-04-04, 0000000 blev I slutet av 1985 erbjuden av Sydafrikansk agent att för 50000 skjuta Olof Plme. 21804 1 Mau mellan   och forhörstedaren  )
 • HB21804-01 (2016-04-04, Mail mellan   och förhörsledar en  , 0000000 blev I slutet av 1985 erbjuden av Sydafrikansk agent att för 50000 skjuta Olof Plme. 21804 1 Max mellan   och förhörstedaren  )
 • HB21843-00 (2016-04-19, Wattage en från I Sydafrika I Namibia Han berättade om Palme mordet som om han visst mycket om det., träffade en fråri I Sydafrika Namibia Han berättade om Palme mordet som om han visst mycket om det 2016-03-07 Inkommer med e-post från en td innehållande spekulationer om Sydafnikaspåret)
 • HB21843-00-A (2016-11-22, 2016-03-07     inkommer med e-post från en d medarbetare innehållande spekulationer om Sydalrikaspåret, XX00 90000 träffade en 60000000XXXX   I Sydafrika Namibia. Han berättade om Palme mordet som om han visst mycket om det 2016-03-07  . KX Inkommer med e-post från en I d medarbetare innehållande spekulationer om Sydatrikaspåret)
 • HB21927-00 (2016-11-11, 2015-04-19 Anonymt tips om en ej namngiven person med anknytning till Sydalrika som kan ha med mordet sit göra, 2015-04-19 Anonymt tips om en ej namngiven person med anknytning till Sydafrika som kan ha med mordet att göra)
 • HB21939-00 (2016-11-23, 2016-09-23 nngde och tipsade om programet Netclean som dinalt kon jämföra biden på männen från Arlanda rörande Sydatnikaspåret, 2016-09-23 ningde och tipsade om programet Netciean som dignalt kan jämföra biiden på männen från Arlanda rörande Sydatrikaspåret)
 • HB21986-00 (2016-12-16, 2016-12-15 Journalisten     besökte Palmegruppen för att visa upp en llmsekvens där det framgår att det inte år XX0000000KX som är mad pb Arlanda 1986-03-01 Lämnar även tios angående Såoo, 2016-12-15 Journalisten besökte Palmegruppen for att visa upp en lämsekvens där det framgår att det Inte är som år filmad på Arlanda 1986-03-01 Låmnar åven tios angående Säpo)
 • HB21986-00-A (2017-08-11, 2017-05-30 Förhör med     om bl a   vittnesuppgifter, 2016-12-15 Journalisten Palmegruppen for att visa upp en limsekvens där det framgår att det inte år som år filmad på Arlanda 1986-03-01 Låmnar sven tins angående Såpo)
 • HB21986-00-B (2020-03-24, 2020-03-24 Skrivetse från     avseende Krister Peterssons uttalande)
 • HB21986-00-C (2020-05-05, 2020-04-15     Inkommer med skrivelse angående teorier om)
 • HB22094-00 (2017-07-31, 2017-03-21   Inkommer med önskan att låämna vittnesuppgifter., 2017-03-21   inkommer med önskan att lämna vatnesuppgifter)
 • HB22094-00-A (2017-08-03, 12017-07-28 Förhör med där det framkommer att i 1985 koolerade Uvrustkammarens låssystem., 2017-03-21   Inkommer med önskan att låmna vitnesuppgifter.)
 • HB22176-00 (2018-03-15, 2018-02-28 ringer och berättar att bodde på Hotell Anglals 1984 och att han troligen reste med bratiskt eller holländskt)
 • HB22183-00 (2018-03-16, 2018-03-06 Anonymt tips Om art en sydafrikansk agent har skjut Palme och sedan blyn skiutsad tel Arlanda av två poliser.)
 • HB22223-00 (2018-05-24, 2018-03-01 inkommer med tips omen från sydalnkaRhodesi som sagt att han kanske var i Stockholm då Palme mördades)
 • HB22225-00 (2018-05-25, 2018-03-02   tror 5ig sett   pd en frakibdt i Hammarbyhamnen oktober 1985.)
 • HB22225-00-A (2018-10-16, 2018-08-22 Förhör med   angående hennes tidigare låmnade tips)
 • HB22261-00 (2018-08-02, 2018-05-04 08 Kontaktar oss om att en man 2018-04-30 besökt svenska konsulatet: Mannen sade sig ha vikte information att lämna som rörde mordet på Olov Palme.)
 • HB22261-01 (2018-08-02, 2018-05-09 generalkonsul franger och det framkommer att en man som befinner sig där är berådd att komma tll Sverige (ör att åtlanåsnn av varedarna)
 • HB22261-01-A (2018-08-02, 2018-05-21 inkommer med sköiftlig redogörelse lör mötet med på konsulatet)
 • HB22261-02 (2018-08-02, 2018-05-26 Promemoria rörande uteblvet möte med  )
 • HB22360-00 (2019-07-08, 2019-06-02 Anonym uppgiftslämnare på besök 1 HOA s lokaler berättar att han överhört ett samtal där en man erkånt att han mördat Palme och att Sydafrika är)
 • HB22366-00 (2019-09-13, 2019-08-3230 OCKXXXX   lämnar information om en sydafrikan med namnet som de anser vara lik Krister Pettersson)
 • HB22366-00-A (2020-06-12, 2019-03-18 Inkommande man)
 • HB22406-00 (2020-03-13, 2020-03-05 r inkommer med tips om en man som flytt från Sydatrika pgs hot när han skulle vattna tsamband med senningskommissionen)
 • HB22429-00 (2020-06-01, 2020-05-06 tipsar Om engelsman som visat upp en magnumrevolver och samtidigt sagt att han visste exakt vem som mördade Palme Handelen utenalade si I Sydafrika)

Dokument

Dokument i avsnitt HB

Det finns inga dokument registrerade där Sydafrikaspåret är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Sydafrikaspåret omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Sydafrikaspåret som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Sydafrikaspåret har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer