wpu.nu

Nils Erik Åhmansson

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Nils Erik Hjalmar Åhmansson, född 1941, var länspolismästare i Malmöhus län vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof och blev rikspolischef 1987.

Biografi och karriär

1941-05-23 Nils Erik Åhmansson föds.
1968 Juris kandidat.
1968 Tingstjänstgöring (1968–1970.)
1971 Polischefsutbildning (1971–1972).
1972 Polissekreterare i Värmland (1972–1975).
1975 Sakkunnig på Justitiedepartementet (1975–1982).
1982 Polismästare i Malmö.

1986 Länspolismästare i Malmöhus län.

1986-02-28 Nils Erik Åhmansson var 45 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.

1987-06-18 Nils Erik Åhmansson utsågs till ny rikspolischef efter Holger Romanders pensionering, med tillträde vid årsskiftet 1987/1988.

1987-10-09 Nils Erik Åhmansson tillträder som rikspolischef efter beslut av regeringen med anledning av Stig Berglings rymning, i syfte att utreda vilka åtgärder som krävdes för att dylikt inte skulle inträffa igen.

1988-07-27 förhördes Åhmansson och Holmér av Konstitutionsutskottet avseende Ebbe Carlsson-affären.

1988-08-03 Under ett andra förhör av Åhmansson den sade två poliser vid Säpo att de uppfattat saken som att Ebbe Carlsson handlat på uppdrag av Åhmansson.

1988-10-03 Justitiekansler (JK) Hans Stark påbörjade granskning av Åhmanssons tjänsteutövning.

1988-10-17 I sin rapport den 17 oktober krävde JK att Åhmansson skulle avgå som rikspolischef.

1988-10-19 Nils Erik Åhmansson avgick som rikspolischef.

1988 Sakkunnig vid Justitiedepartementet.

1989 Direktör på Försäkringsbolaget Skandia.

1993 Ordförande i Svenska Kennelklubben (1993-2015).


Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
Nils Erik Åhmansson Wikipedia - svenska


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

Q9858-05

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder