wpu.nu

Operation Condor

Från wpu.nu


Introduktion

Operation Condor var en kampanj mellan 1975-1983 av internationellt underrättelsesamarbete och statsterrorism mot politiska motståndare till de högerorienterade militärdiktaturerna och auktoritära konservativa regeringarna i Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasilien, Ecuador, Peru och Venezuela.

Relevans för mordet på Olof Palme

Sverige och Olof Palmes regeringar (1969-1976) och (1982-1986) tog emot många människor som flydde undan Operation Condors terror i diktaturregimerna i Sydamerika.

Olof Palme betraktades som en fiende av Sydamerikas militärdiktaturer och en av Operation Condors agenter, mördare, Michael Townley observerades enligt ett vittne på biografen Grand mordkvällen, 1986-02-28, i biosalongen som visade filmen ”Ran” under det att Olof Palme med fru Palme såg filmen ”Bröderna Mozart” i en intilliggande biosalong.

När filmen som makarna Palme såg slutade reste sig Michael Townley och lämnade biosalongen.


Allmänt

Samarbete mellan ”Operation Condors” säkerhetstjänster i syfte att ”eliminera marxistisk subversion” fanns redan innan 1975 och under Conference of American Armies som hölls i Caracas, Venezuela, 1973-09-03 föreslog den brasilianske generalen Breno Borges Fortes, att ”utöka utbytet av information mellan olika tjänster för att slå tillbaks subversion”.

1975-11-25 (Augusto Pinochets födelsedag) träffades cheferna/ledarna för de militära underrättelsetjänsterna från Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay och Uruguay samt Manuel Contreras, chef för DINA (den chilenska hemliga polisen) i Santiago de Chile, för att officiellt och formellt skapa Plan Condor genom ett samarbetsavtal.

Dess systematisering av ny omvälvande krigföring i framför allt större städer, mot civila vänster- eller människorättselement, hade framtagits mot civilbefolkningars solidarisering, uppbackning och partisanliknande aktiviteter mot ockupation eller kolonial frigörelse.

Bortföranden, försvinnanden, likvideringar tillsammans med förhör, tortyr och därefter avrättning resulterade i att tusentals oppositionella dumpades levande, döende eller döda ute över sydatlantens frånlandsvindar från främst argentinska trupptransportplan, som lastats med militärakademiers eller träningscentras politiska fångar.

De flesta militära, polisiära och underrättelseaktioner genomfördes gemensamt av underrättelse- och säkerhetstjänsterna i dessa länder med stöd av USA:s administration som U.S. Department of State (”Utrikesdepartementet) och USA:s underrättelsetjänst CIA för att motverka vänsterinfluenser på kontinenten men också för att polisiärt och militärt förebygga möjliga oppositionsrörelser mot den rådande, för USA:s del gynnsamma, politiska ordningen.

Det exakta antalet döda kopplade till Operation Condor kommer sannolikt aldrig att bli känt men det rör sig troligtvis om tiotusentals offer.

Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
1975-1983 Operation Condor Wikipedia
svenska
Political warfare Wikipedia
engelska

Fyll på här.