wpu.nu

CIA

Från wpu.nu
Foto

Avatar CIA.jpg

CIA

Andra kända namn

Central Intelligence Agency
OSS
Office of Strategic Services

Relevans
Har eget avsnitt i utredningen.
Se också "Teorier" nedan
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Central Intelligence Agency (CIA) (1947-nu) är en fristående federal myndighet i USA som svarar för underrättelseverksamhet riktad mot utlandet.

CIA är efterföljare till Office of Strategic Services (OSS) som var verksamt under andra världskriget.

Fristående federala myndigheter i USA (engelska: Independent agencies) är de myndigheter som tillhör den verkställande grenen av USA:s federala statsmakt som organisatoriskt inte ingår i något av regeringsdepartementen eller presidentkansliet, utan dess chefer är formellt ansvariga direkt inför presidenten utan att nödvändigtvis ingå i kabinettet.

CIA:s funktion som ledare för USA:s underrättelseverksamhet utövas sedan 2004 av Office of the Director of National Intelligence.

Organisation och ledning

CIA:s huvudkontor är beläget i Langley i Fairfax County, Virginia som ligger på andra sidan Potomacfloden i förhållande till Washington, D.C.

CIA leddes av en generaldirektör, Director of Central Intelligence (DCI) som tillika var överhuvud för underrättelsesamfundet och ständigt adjungerad underrättelserådgivare i National Security Council (NSC).

Director of Central Intelligence (DCI)
Tillträdde Namn President
1946-01-23 Sidney Souers Harry S. Truman
1946-06-10 Hoyt Vandenberg Harry S. Truman
1947-05-01 Roscoe H. Hillenkoetter Harry S. Truman
1950-10-07 Walter Bedell Smith Harry S. Truman
Dwight D. Eisenhower
1953-02-26 Allen W. Dulles Dwight D. Eisenhower
John F. Kennedy
1961-11-29 John McCone John F. Kennedy
Lyndon B. Johnson
1965-04-28 William Raborn Lyndon B. Johnson
1966-06-30 Richard M. Helms Lyndon B. Johnson
Richard Nixon
1973-02-02 James R. Schlesinger Richard Nixon
1973-09-04 William E. Colby Richard Nixon
Gerald Ford
1976-01-30 George H. W. Bush Gerald Ford
1977-03-09 Stansfield Turner Jimmy Carter
1981-01-28 William J. Casey Ronald Reagan
1986-02-28 Mordet på Sveriges statsminister Olof Palme
1987-01-26 -
1991-08-31
William H. Webster Ronald Reagan
George H. W. Bush


Verksamhet

Tidslinje 1947 - 1989 / Historia

För tiden efter kalla kriget (1991 och senare) se länkar längre ner “Källor”.

1947-07-26 National Security Act antogs och konstituerade

  • Central Intelligency Agency (CIA) som därmed bildades som en organisation. CIA ersatte därmed som en civil underrättelsetjänst den militära underrättelsetjänsten OSS som hade upplösts 1945.
  • National Security Council (NSC) bildades samtidigt som säkerhetsråd till USA:s president. Rådets ordförande och sammankallande är USA:s president.

Ständiga medlemmar är vicepresidenten, utrikesministern samt försvarsministern. Generaldirektören för CIA (DCI) var ständigt adjungerad underrättelserådgivare, 1947-2005.

Under det kalla kriget var CIA inblandat i bland annat följande operationer
(För länkar till mer information om operationerna, se längre ner "CIA operationer")

CIA operationer
Tid Operationer DCI
1953 Operation Ajax, statskupp som störtade premiärminister Mohammad Mosaddeqs regering i Iran. Allen W. Dulles
1954 Operation PBSuccess, statskupp som störtade president Jacobo Arbenz Guzmáns regering i Guatemala. Allen W. Dulles
1961 Operation Zapata, det misslyckade invasionsförsöket av Kuba vid Grisbukten. Allen W. Dulles
1973 Militärkuppen i Chile, statskupp som störtade president Salvador Allendes regering. William E. Colby
1984 Stöd till uppbyggandet av gerillagruppen Contras som bekämpade sandinisterna i Nicaragua, Iran-Contras-affären. William J. Casey
1986-02-28 Teorier om CIA:s delaktighet i mordet på Sveriges statsminister Olof Palme. Se CIA-spåret samt längre ner under "Teorier" William J. Casey
1980-talet Stöd till mujahedingerillan i Afghanistan som bekämpade Sovjetunionens militära närvaro i landet. William J. Casey
William Webster från 1997)

I utredningen

CIA förekommer i Granskningskommissionens betänkande SOU1999:88 sid. 428-445

CIA förekommer i utredningen under Avsnitt:HA


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

[Liggaren]

HA425-00

1988-09-27

1991-05-21

[Liggaren]

HA797-00

1992-12-07

1993-02-02

[Liggaren]

HA797-01

1992-12-07

1993-02-02

[Liggaren]

HA799-00

1994-07-07

1993-02-02

 [PDF] 

[Liggaren]

HA1121-00

2009-11-11

2009-12-15

 [PDF] 

[Liggaren]

HA1122-00

2009-11-11

2009-12-15

[Liggaren]

HA1587-00

2009-12-04

2009-12-10

[Liggaren]

HA7854-00

1990-03-13

1988-04-24

[Liggaren]

HA7854-00-A

1990-03-13

1988-04-24

[Liggaren]

HA7854-00-B

1990-03-13

1988-04-24

[Liggaren]

HA7854-00-C

1990-03-13

1988-04-24

[Liggaren]

HA7854-00-D

1990-03-13

1988-04-24

[Liggaren]

HA7854-01

1990-03-13

1988-04-24

[Liggaren]

HA7854-02

1990-03-13

1988-04-24

HA9083-01-H

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-00

1988-08-09

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-00-A

[Liggaren]

HA9803-00-P

1992-05-08

1993-09-09

 [PDF] 

HA9803-01

 [PDF] 

HA9803-01-A

 [PDF] 

HA9803-01-C

 [PDF] 

HA9803-01-D

 [PDF] 

HA9803-01-E

 [PDF] 

HA9803-01-G

 [PDF] 

HA9803-01-H

 [PDF] 

HA9803-01-I

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-01-J

1991-10-22

1993-09-09

Ivan von Birchan

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-01-K

1991-02-07

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-01-L

1991-02-22

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-01-M

1991-03-01

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-01-N

1991-10-22

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-01-O

1991-10-22

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-01-Q

1993-05-12

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-01-R

2016-10-14

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-05-A

1988-09-30

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-05-C

1989-09-27

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-06-A

1993-05-12

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-06-B

1993-05-12

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-07-A

1993-05-12

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-09-A

1992-03-26

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-09-B

1992-04-07

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-09-C

1992-04-23

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-09-D

1993-05-12

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-10-A

1992-04-07

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-10-B

1993-05-12

1993-09-09

 [PDF] 

HA9803-11

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-11-A

1993-05-12

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-12

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-13

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-14

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-15

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-16

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-16-A

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-18

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-19

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-20

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-20-A

1993-05-12

1993-09-09

 [PDF] 

HA9803-21-A

 [PDF] 

HA9803-21-B

 [PDF] 

HA9803-22

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-23

1988-10-14

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-24

1989-04-14

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-25

1989-07-11

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-26

1990-01-30

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-26-A

1993-05-12

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-27

1990-08-03

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-28

1991-09-23

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-28-A

1993-05-12

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-29

1992-04-23

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-29-A

1992-04-23

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-29-B

1992-04-23

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-30

1992-12-11

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-31

1992-12-11

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-32

1992-12-11

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-33

1993-05-12

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-34

1993-05-12

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-35

1993-05-12

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-36

1993-05-12

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-37

1993-05-12

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-38

1993-05-12

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-39

1993-05-12

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-39-A

2003-02-06

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-39-B

2003-02-06

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-39-C

2003-02-06

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-39-D

2003-02-06

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-39-E

2003-02-06

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-39-F

2003-02-06

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-39-G

2003-02-06

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-39-H

2003-02-06

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-39-I

2003-02-06

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-40

1993-05-12

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-41

1994-04-14

1993-09-09

[Liggaren]

HA9803-42

1994-04-14

1993-09-09

 [PDF] 

[Liggaren]

HA9803-43

1994-05-24

1993-09-09

[Liggaren]

HA9804-00

1988-08-09

1991-05-21

[Liggaren]

HA9805-00

1988-08-09

1991-05-21

[Liggaren]

HA9806-00

1988-08-09

1991-05-21

[Liggaren]

HA9807-00

1988-08-09

1991-05-21

[Liggaren]

HA9808-00

1988-08-09

1991-05-21

[Liggaren]

HA9809-00

1988-08-09

1991-05-21

[Liggaren]

HA9810-00

1988-08-09

1991-05-21

[Liggaren]

HA9811-00

1988-08-09

1991-05-21

[Liggaren]

HA9812-00

1988-08-09

1991-05-21

HA9812-00-A

[Liggaren]

HA9813-00

1988-08-09

1991-05-21

[Liggaren]

HA9814-00

1988-08-09

1991-05-21

[Liggaren]

HA9815-00

1988-08-09

1991-05-21

[Liggaren]

HA9816-00

1988-08-09

1991-05-21

[Liggaren]

HA9817-00

1988-08-09

1990-05-21

[Liggaren]

HA9818-00

1988-08-09

1991-05-21

[Liggaren]

HA9819-00

1988-08-09

1991-05-21

[Liggaren]

HA9820-00

1988-08-09

1990-07-16

[Liggaren]

HA10431-00

1988-10-24

2003-11-06

[Liggaren]

HA10431-00-A

1988-10-24

2003-11-06

[Liggaren]

HA10431-00-B

2003-10-29

2003-11-06

[Liggaren]

HA10431-00-C

2003-10-29

2003-11-06

[Liggaren]

HA10434-00

1988-10-24

1991-05-21

[Liggaren]

HA11289-00

1990-03-15

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-00-A

1990-06-01

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-01

1990-03-15

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-02

1990-03-15

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-03

1990-03-27

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-04

1990-04-10

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-04-A

1990-06-08

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-05

1990-05-17

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-06

1990-05-17

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-07

1990-05-31

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-08

1990-06-01

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-09

1990-07-23

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-09-A

1990-07-25

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-09-B

1990-07-31

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-10

1990-07-25

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-11

1990-07-25

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-11-A

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-11-B

1990-07-31

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-11-C

1990-07-31

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-11-D

1990-07-31

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-11-E

1990-07-31

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-12

1990-07-31

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-13

1990-07-31

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-14

1990-07-31

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-15

1990-08-21

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-16

1990-08-21

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-17

1990-08-21

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-18

1990-08-21

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-19

1990-08-21

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-19-A

1990-09-14

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-20

1990-08-21

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-21

1990-09-26

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-22

1990-12-16

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-23

1991-01-03

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-24

1991-01-14

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-25

1991-01-14

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-26

1991-01-22

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-27

1991-02-14

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-27-A

1991-03-04

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-28

1991-02-14

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-29

1991-03-01

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-30

1991-03-25

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-31

1991-10-06

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-31-A

1991-10-22

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-31-B

1991-10-22

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-32

1992-02-03

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-33

1992-02-04

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-33-A

1992-04-22

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-33-B

2000-06-26

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-34

1992-02-20

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-34-A

1992-02-24

1994-11-23

[Liggaren]

HA11289-35

2001-01-26

1994-11-23

[Liggaren]

HA11569-00

1989-06-05

1989-07-12

 [PDF] 

[Liggaren]

HA12229-00

1990-01-12

1991-05-21

 [PDF] 

[Liggaren]

HA13216-00

1990-08-09

1990-11-13

 [PDF] 

[Liggaren]

HA13216-01

1993-08-24

1990-11-13

[Liggaren]

HA13539-00

1990-12-27

1991-01-09

[Liggaren]

HA13728-00

1991-03-05

1991-03-10

[Liggaren]

HA13728-01

1991-03-22

1991-03-10

[Liggaren]

HA13728-02

1999-02-04

1991-03-10

[Liggaren]

HA13926-00

1991-07-26

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-01

1991-08-12

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-02

1991-08-12

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-02-A

1991-08-19

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-03

1991-08-12

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-04

1991-08-12

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-05

1991-08-12

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-06

1991-08-29

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-07

1991-08-30

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-07-A

1991-11-04

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-08

1991-09-25

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-08-A

1991-11-04

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-08-B

1991-11-04

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-09

1991-10-30

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-10

1991-11-04

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-11

1992-06-18

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-12

1992-08-11

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-13

1992-08-11

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-14

1993-03-31

1993-04-22

[Liggaren]

HA13926-15

1993-04-14

1993-04-22

 [PDF] 

[Liggaren]

HA14551-00

1992-04-24

1995-12-07

[Liggaren]

HA14551-00-A

1992-05-05

1995-12-07

 [PDF] 

[Liggaren]

HA14551-01

1992-04-28

1995-12-07

 [PDF] 

HA14551-02-A

Ove Falkirk

[Liggaren]

HA14551-03

1992-05-05

1995-12-07

[Liggaren]

HA14933-00

1993-03-16

1993-03-29

[Liggaren]

HA15212-00

1993-08-17

1993-09-16

[Liggaren]

HA16361-00

1994-08-01

1994-09-07

[Liggaren]

HA16361-01

1994-08-18

1994-09-07

[Liggaren]

HA17146-00

1995-10-05

1995-08-21

[Liggaren]

HA17146-01

1996-03-26

1995-08-21

[Liggaren]

HA17146-02

1996-05-06

1995-08-21

[Liggaren]

HA17636-00

1996-07-24

1997-03-11

[Liggaren]

HA17636-01

1996-09-02

1997-03-11

[Liggaren]

HA17980-00

1997-06-16

1997-06-18

[Liggaren]

HA18662-00

1999-07-07

1999-09-27

[Liggaren]

HA19071-00

1999-12-07

[Liggaren]

HA19071-01

2000-05-11

1999-12-07

[Liggaren]

HA19071-02

2002-01-22

1999-12-07

[Liggaren]

HA19071-03

2002-03-06

1999-12-07

[Liggaren]

HA19071-04

2011-01-25

1999-12-07

[Liggaren]

HA19071-05

2016-08-04

1999-12-07

 [PDF] 

HA19803-01-L

[Liggaren]

HA21134-00

2012-05-03

2012-06-04

[Liggaren]

HA22026-00

2017-01-04

2017-02-22

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Teorier

Spår/Teorier listan

  • Sovjetunionen ska ha framställt en film med bevis att CIA dödade Palme.
  • Riksdagsman Jörn Svensson menar att CIA kan ha mördar Palme. Motivet skulle vara att USA kände sig hotat av Palmes fredsarbete.
  • Enligt journalisten John Anderson belutade fd CIA chefen George H. W. Bush om mordet på Palme eftersom Palme vägrat samarbeta med USA och hotat med att stoppa vapenförsäljning till Iran.
  • Två f.d CIA agenter ska i tv sagt att mordet på Palme var organiserat av "P" på order av CIA och utfört av Gladio som är den Italienska delen av Stay Behind nätverket med anknytning till CIA. Motivet ska ha varit att Palme stod i vägen för amerikanska vapenleveranser till Iran. Enligt den tyska tidningen Stern fanns Palme på Gladios dödslista tillsammans med flera framträdande socialdemokrater och socialister i Europa Ska ha föreslagits av Olle Alsén som möjliga förövare. Även Erik Holmberg menar att Gladio måste undersökas.
  • Mordet på Palme har kopplats samman med Amerikansk underättelsetjänst genom en avhoppad CIA agent Oswald LeWinter (aka Y, George Cave och Razin) som nämner ett telegram från Licio Gelli. Detta enligt journalisten Barbara Honegger.
  • Svenske Tommy J tipsade polisen att det skall ha varit varit två gärningsmän som begått mordet. Den ene skulle heta Sjevjenko och vara ryss med amerikanskt medborgarskap. Gärningsmännen skulle vara utsända av den sovjetiska underrättelsetjänsten GRU. CIA skulle betala dem 700 000 amerikanska dollar för mordet.
  • Richard Brenneke ska ha vittnat om att Reagan/Bush administrationen genom CIA låg bakom mordet på Palme.
  • Enligt f.d. CIA agenten Gene "Chip" Tatum mördades Palme därför att han vägrat ge USA tillgång till den s.k. Bofors-routen och för att han hotat avslöja USAs vapenleveranser till Iran.

Se även Gladio, Charles Morgan, Operation Condor, Boforsspåret, "Tommy J" och Club of the Isles.

CIA operationer (länkar info)

År Rubrik / Länk Källor
1953 Operation Ajax Wikipedia
svenska
1953 Iranian coup d'état (Operation Ajax) Wikipedia
engelska
1954 Statskuppen i Guatemala 1954 (Operation PBSuccess) Wikipedia
svenska
1954 Guatemalan coup détat (Operation PBSuccess) Wikipedia
engelska
1961 Grisbuktsinvasionen (Operation Zapata) Wikipedia
svenska
1961 Bay of Pigs Invasion (Operation Zapata) Wikipedia
engelska


Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
Fristående federala myndigheter i USA Wikipedia
svenska
Central Intelligence Agency Wikipedia
svenska
Central Intelligence Agency Wikipedia
engelska
CIA:s officiella webbplats CIA
engelska