Ottavio Quattrocchi

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


"Vapenhandlare" is not in the list (Vittne, Polis, Journalist, Politiker, Kan misstänkas, Annat, Ambulans, Tekniker, Obduktion, Mordplatsvittne, ...) of allowed values for the "Har Roller" property.


Foto

Plats för foto


Relevans
Mellanhand av mutor i Boforsaffären.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Ottavio Quattrocchi i wpu.nu.

Avsnitt

Ottavio Quattrocchi har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Ottavio Quattrocchi är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Ottavio Quattrocchi omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Ottavio Quattrocchi som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Ottavio Quattrocchi har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer