P-G Näss

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökFoto

Plats för foto

Andra kända namn

Per-Göran Näss
P.G. Näss
PG Näss
P G Näss


Relevans
Byrådirektör
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på P-G Näss i wpu.nu.

Avsnitt

P-G Näss har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där P-G Näss är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där P-G Näss omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med P-G Näss som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där P-G Näss har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer