wpu.nu

Uppslag:HA13216-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-08-09
Ad acta
1990-11-13
Uppslagsanteckningar (PU)
DNR:23-90
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Brev
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-08-07 13:15
Avslutat


Tisdagen 1990-08-07 13:15 inkommer  Uppgiftslämnaren (UL) 

tel bost. till RK-A2 och önskar överlämna fyra brev, maskinskrivna, avfattade på engelska språket, jämte ett tidningsurklipp av 1990-07-28 från tidningen De Telegraaf.

 UL  uppgav, att han erhållit breven för en tid sedan i samband med att han besökte en WACL-konferens i Belgien.

Fotokopior av breven överlämnas till RK-A2 i och för översättning.

På ett av breven före kommer ett nästan oläsligt nummer (telefon-/-fax)

För cirka två (2) månader sedan fick  UL  besök av reportern Henk de Mari, vilken har skrivit den bifogade tidningsartikeln i De Telegraaf.

synes figurera kring ett eller flera av breven.

Breven, jämte tidningsartikeln lämnas för översättning.

Anknytning:

:
D 1547 (Tips inl. av Åke J Ek)
HI 7504 (Om WACL)

:
HO 12547-2 (PM om högerextremism)
HI 7504 (Om WACL)
H 12811 (Om kriminella Estländare)

:
HI 7504 (Om WACL)

S:
D 4582-10
HI 7504 (Om WACL)

x .doc DNR. 900808-23

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Tisdagen 1990-08-07 13:15 inkommer  Uppgiftslämnaren (UL) 

tel bost. till RK-A2 och önskar överlämna fyra brev, maskinskrivna, avfattade på engelska språket, jämte ett tidningsurklipp av 1990-07-28 från tidningen De Telegraaf.

 UL  uppgav, att han erhållit breven för en tid sedan i samband med att han besökte en WACL-konferens i Belgien.

Fotokopior av breven överlämnas till RK-A2 i och för översättning.

På ett av breven före kommer ett nästan oläsligt nummer (telefon-/-fax)

För cirka två (2) månader sedan fick  UL  besök av reportern Henk de Mari, vilken har skrivit den bifogade tidningsartikeln i De Telegraaf.

synes figurera kring ett eller flera av breven.

Breven, jämte tidningsartikeln lämnas för översättning.

Anknytning:

:
D 1547 (Tips inl. av Åke J Ek)
HI 7504 (Om WACL)

:
HO 12547-2 (PM om högerextremism)
HI 7504 (Om WACL)
H 12811 (Om kriminella Estländare)

:
HI 7504 (Om WACL)

S:
D 4582-10
HI 7504 (Om WACL)

x .doc DNR. 900808-23

Viktigt x x x

Telefax

HOTEL PRESIDENT
Bryssel, Belgien


Från Svenska Fredsrådet: Gillberg, Nyman m.fl.

Kopia till tidningar och tidskrifter i Bryssel

Från Stockholm och Köpenhamn

Till verkställande styrelsen för Anti-kommunistiska världsförbundet som har möte på Hotel President, Bryssel, Belgien, och till WACL:S europeiska råd.

Från förberedande kommittén för ett nordiskt råd för WACL, avsett att omfatta anti-kommunistiska enheter från Island, Danmark, Estland, Litauen, Lettland, tätt samarbete med anti-kommunistiska celler i Nordtyskland och Polen i Östersjöregionen.

Norge, Sverige och Finland är redan delar av WACL, vad vi vet.

Innan man skapar ett aktivt allnordiskt antikommunistiskt råd med kända parlamentariker önskar vi ha full insikt i WACL:s ställningstagande rörande problem som påverkat WACL sedan 1971,

Vi stöder helhjärtat WACL-doktrinen av 1966 och 1967 med de förbättringar  som  gjorts liksom också den europeiska doktrinen antagen i Genève 1980.

Dock är det ett välkänt faktum att WACL har plågats av anti-WACL doktrinära element, vilka i nationalismens namn har fört in rasistbegrepp i WACL.

De äreröriga breven från herr Geoffrey Stewart-Smith mot 1/2 (???) "korrumperade Orientaler", "Kinamannen Ku" ångade av de vitas anglosaxiskt protestantiskt rashat.

Den beryktade antisemiten i Brittiska Rättsförbundet, Donald Martin, under en lång tid allierad med ukrainarna i London och München, representerade en sorts rasism.

Rafael Rodriguez' Guadalajarafolk och Raim Guerrero vid TECOS, FEMACO och CAL var inte rasister men alltigenom antisemitiska och antijudaiska, missbrukande det antisionitiska begreppet för sin fördärvliga målsättning.


Roger Pearson och Elmore D. Greaves vid USA filialen var ökända Neo-nazister, rasister och antisemiter, hela deras yrkesgärning full av hat mot svarta, spanjorer, judar.

Nu (troligen felskrivning i texten) vill vi tala om för WACL's verkställande

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Viktigt x x x

Telefax

HOTEL PRESIDENT
Bryssel, Belgien


Från Svenska Fredsrådet: Gillberg, Nyman m.fl.

Kopia till tidningar och tidskrifter i Bryssel

Från Stockholm och Köpenhamn

Till verkställande styrelsen för Anti-kommunistiska världsförbundet som har möte på Hotel President, Bryssel, Belgien, och till WACL:S europeiska råd.

Från förberedande kommittén för ett nordiskt råd för WACL, avsett att omfatta anti-kommunistiska enheter från Island, Danmark, Estland, Litauen, Lettland, tätt samarbete med anti-kommunistiska celler i Nordtyskland och Polen i Östersjöregionen.

Norge, Sverige och Finland är redan delar av WACL, vad vi vet.

Innan man skapar ett aktivt allnordiskt antikommunistiskt råd med kända parlamentariker önskar vi ha full insikt i WACL:s ställningstagande rörande problem som påverkat WACL sedan 1971,

Vi stöder helhjärtat WACL-doktrinen av 1966 och 1967 med de förbättringar  som  gjorts liksom också den europeiska doktrinen antagen i Genève 1980.

Dock är det ett välkänt faktum att WACL har plågats av anti-WACL doktrinära element, vilka i nationalismens namn har fört in rasistbegrepp i WACL.

De äreröriga breven från herr Geoffrey Stewart-Smith mot 1/2 (???) "korrumperade Orientaler", "Kinamannen Ku" ångade av de vitas anglosaxiskt protestantiskt rashat.

Den beryktade antisemiten i Brittiska Rättsförbundet, Donald Martin, under en lång tid allierad med ukrainarna i London och München, representerade en sorts rasism.

Rafael Rodriguez' Guadalajarafolk och Raim Guerrero vid TECOS, FEMACO och CAL var inte rasister men alltigenom antisemitiska och antijudaiska, missbrukande det antisionitiska begreppet för sin fördärvliga målsättning.


Roger Pearson och Elmore D. Greaves vid USA filialen var ökända Neo-nazister, rasister och antisemiter, hela deras yrkesgärning full av hat mot svarta, spanjorer, judar.

Nu (troligen felskrivning i texten) vill vi tala om för WACL's verkställande

styrelse:

Hela tiden var det operativa avdelningen vid Centrala Underrättelsetjänsten i Langley Virginia som med sina ökända PINCER-intriger attackerade WACL för att misskreditera KUOMINGTANG-Partiet och NATIONALISTKINESERNA innan Kommunistkina erkänts, före USA-kongressen och USA:s allmänna opinion på samma gång som betrodda journalister fick möjlighet att fråga Nordamerikas och Europas och Latinamerikas massmedia med detaljer om hur WACL blivit nazistiskt.

Svenska Fredsrådet avslöjade bluffen i det Blå Dokumentet till den utmärkta Paraguauy-filialen 1979.

Dr Juan Manuel FRUTOS talade offentligt ut mot de antisemitiska rasistinfiltratörerna. Dr. Roger Pearson misslyckades med att föra in WACL under SWASTIKANS banér.

De flesta ABN-medlemmar röstade för Pearson-linjen i Paraguay men Mme Stetsko höll sig"neutral".

1986 publicerade CIA en bok "Inuti Förbundet, om dödsskvadroner som var involverade med WACL.

Man hävdade också, att general John Singlaub hade rensat WACL från nazistiska element. Han hade inte gjort något alls i den vägen.

Det var den franska filialen det Norska och Svenska Fredsrådet med Dr Ku Cheng i bakgrunden och Gdt Rombouts, som höll i yxan, vilka stod för rengöringsarbetet.

Den Inre krets som Förbundet byggde på kom från konferensen på Hotel Registry i Dallas år 1986 (överstruket) dit obestridligen ett antal skandalösa nazisttyper hade bjudits in, nazismens undre värld alltifrån Adolf Hitlers dagar från Rumänien, Bulgarien etc.

Avsikten var att senare få rökridå för CIA:s egna aktiviteter, bland dem Dödsskvadronens Mord, då man använde sig av lokal polis som var frustrerad, som vid mordet på Olof Palme.

1986 CIA:s operativa avdelning trodde att man 1986 inte skulle komma att ha vidare användning av WACL, sålunda kom boken som uppviglade kommunisterna att demonstrera i Luxembourg, och gav CIA ett annat falskt spår att mörklägga mord på Olof Palme med.

Nu planerar CIA att inleda ett hitlerianskt krig mot Sovjetunionen, med ukrainare beväpnade med amerikanska vapen för att krossa ryssarna, som de hatar, ett nytt SS-rasistiskt KRIG, denna gång den antikommunistiska Perestrojkan!

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

styrelse:

Hela tiden var det operativa avdelningen vid Centrala Underrättelsetjänsten i Langley Virginia som med sina ökända PINCER-intriger attackerade WACL för att misskreditera KUOMINGTANG-Partiet och NATIONALISTKINESERNA innan Kommunistkina erkänts, före USA-kongressen och USA:s allmänna opinion på samma gång som betrodda journalister fick möjlighet att fråga Nordamerikas och Europas och Latinamerikas massmedia med detaljer om hur WACL blivit nazistiskt.

Svenska Fredsrådet avslöjade bluffen i det Blå Dokumentet till den utmärkta Paraguauy-filialen 1979.

Dr Juan Manuel FRUTOS talade offentligt ut mot de antisemitiska rasistinfiltratörerna. Dr. Roger Pearson misslyckades med att föra in WACL under SWASTIKANS banér.

De flesta ABN-medlemmar röstade för Pearson-linjen i Paraguay men Mme Stetsko höll sig"neutral".

1986 publicerade CIA en bok "Inuti Förbundet, om dödsskvadroner som var involverade med WACL.

Man hävdade också, att general John Singlaub hade rensat WACL från nazistiska element. Han hade inte gjort något alls i den vägen.

Det var den franska filialen det Norska och Svenska Fredsrådet med Dr Ku Cheng i bakgrunden och Gdt Rombouts, som höll i yxan, vilka stod för rengöringsarbetet.

Den Inre krets som Förbundet byggde på kom från konferensen på Hotel Registry i Dallas år 1986 (överstruket) dit obestridligen ett antal skandalösa nazisttyper hade bjudits in, nazismens undre värld alltifrån Adolf Hitlers dagar från Rumänien, Bulgarien etc.

Avsikten var att senare få rökridå för CIA:s egna aktiviteter, bland dem Dödsskvadronens Mord, då man använde sig av lokal polis som var frustrerad, som vid mordet på Olof Palme.

1986 CIA:s operativa avdelning trodde att man 1986 inte skulle komma att ha vidare användning av WACL, sålunda kom boken som uppviglade kommunisterna att demonstrera i Luxembourg, och gav CIA ett annat falskt spår att mörklägga mord på Olof Palme med.

Nu planerar CIA att inleda ett hitlerianskt krig mot Sovjetunionen, med ukrainare beväpnade med amerikanska vapen för att krossa ryssarna, som de hatar, ett nytt SS-rasistiskt KRIG, denna gång den antikommunistiska Perestrojkan!

Fran: 6613909 Du P: 0000 K: 0500 D: OOCO. R: S:
CIG: 86613909 PILOT: SW Den Judiska Staten Israels ambassad
INL STN: Stockholm

Ord: Datum: 17 TID: 1827

EJ TAX TJÄN/VIA R.0. ambassad Palestina

SIGN: AMH ERG. R.Oc Ambassad Stockholm

Koordinator: P,0,Box 5126

Referenser: Frank Sucol??? Dcc.1973 ADL

Ann Lentos, Stockholm 1979

(med och

1980 ADL anti-CIA görande (Rasism) på Elmore D. Greaves kongressdeltagare?? i Asuncion, Taipei, Seoul, Saudi-Arabia

TAX TJ

Adress

Senator Ted Kennedy

Kongressen

Washington DC


Telegramtext:


KÄRA SENATOR KENNEDY,

INSTITUTIONEN FÖR SAMTIDA STUDIER MOT ANTISEMITISM OCH RASISM GRUNDAD 1979 VÄLKÄND I DET JUDISKA SAMHÄLLET LOKALA LEDARE LIKSOM OCKSÅ EURO-ISLAMISKT RÅD I STOCKHOLM GENERAL SEKRETARIAT FÖR SVENSKA MUSLIMKONVERTERADE AKTIVA SEDAN 198? HAR HÄRMED ÄRAN ATT INFORMERA ER OCH DEN AMERIKANSKA KONGRESSEN SOM FÖLJER:

DET FRUKTANSVÄRDA TERRORISTMORDET PÅ OLOF PALME, ANTIRASIST PROISLAM KÄMPE FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, HADE PLANERATS OCH UTFÖRTS AV CIA OCH DEN SVENSKA STATLIGA SÄKERHETENS LEDARE I SAMARBETE MED ANHÄNGARE AV MILITÄRA GRU I SVERIGE.

DÖLJANDET AV BROTTET HADE SAMMA CIRKLAR OM HAND LIKSOM OCKSÅ AVRÄTTNING AV EN BANKRÅNARE FRÅN IRAN SOM UTGAV SIG FÖR ATT VARA - JOURNALIST FÖR THE OBSERVER VAR EN CIA REPORTER MED SPIONUPPDRAG I IRAK, SVENSKA MUSLIMER BAD HANS EXCELLENS PRESIDENTEN I IRAK SADDAM HUSSEIN ATT SNABBT UTMÄTA DET RÄTTA ISLAMISKA STRAFFET FÖR DESSA SOM

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Fran: 6613909 Du P: 0000 K: 0500 D: OOCO. R: S:
CIG: 86613909 PILOT: SW Den Judiska Staten Israels ambassad
INL STN: Stockholm

Ord: Datum: 17 TID: 1827

EJ TAX TJÄN/VIA R.0. ambassad Palestina

SIGN: AMH ERG. R.Oc Ambassad Stockholm

Koordinator: P,0,Box 5126

Referenser: Frank Sucol??? Dcc.1973 ADL

Ann Lentos, Stockholm 1979

(med och

1980 ADL anti-CIA görande (Rasism) på Elmore D. Greaves kongressdeltagare?? i Asuncion, Taipei, Seoul, Saudi-Arabia

TAX TJ

Adress

Senator Ted Kennedy

Kongressen

Washington DC


Telegramtext:


KÄRA SENATOR KENNEDY,

INSTITUTIONEN FÖR SAMTIDA STUDIER MOT ANTISEMITISM OCH RASISM GRUNDAD 1979 VÄLKÄND I DET JUDISKA SAMHÄLLET LOKALA LEDARE LIKSOM OCKSÅ EURO-ISLAMISKT RÅD I STOCKHOLM GENERAL SEKRETARIAT FÖR SVENSKA MUSLIMKONVERTERADE AKTIVA SEDAN 198? HAR HÄRMED ÄRAN ATT INFORMERA ER OCH DEN AMERIKANSKA KONGRESSEN SOM FÖLJER:

DET FRUKTANSVÄRDA TERRORISTMORDET PÅ OLOF PALME, ANTIRASIST PROISLAM KÄMPE FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, HADE PLANERATS OCH UTFÖRTS AV CIA OCH DEN SVENSKA STATLIGA SÄKERHETENS LEDARE I SAMARBETE MED ANHÄNGARE AV MILITÄRA GRU I SVERIGE.

DÖLJANDET AV BROTTET HADE SAMMA CIRKLAR OM HAND LIKSOM OCKSÅ AVRÄTTNING AV EN BANKRÅNARE FRÅN IRAN SOM UTGAV SIG FÖR ATT VARA - JOURNALIST FÖR THE OBSERVER VAR EN CIA REPORTER MED SPIONUPPDRAG I IRAK, SVENSKA MUSLIMER BAD HANS EXCELLENS PRESIDENTEN I IRAK SADDAM HUSSEIN ATT SNABBT UTMÄTA DET RÄTTA ISLAMISKA STRAFFET FÖR DESSA SOM

SAMTIDIGT MISSBRUKAR DE HEDERVÄRDA SYSSLORNA SOM LÄKARE OCH REPORTER (UNDERSÖKANDE JOURNALISTIK).

I DETTA SAMMANHANG BER VI ER I ER EGENSKAP AV GENUIN VÄN TILL ALLA SMÅ NATIONER I VÄRLDEN ATT UTROTA DET VIDRIGA CIA-MONSTER SOM ÄR NÄRA FÖRBUNDET MED DEN INTERNATIONELLA VAPENINDUSTRIEN OCH HANDELN.

CIA LÅG BAKOM DEN SKANDALÖSA ANTI-ISLAMISKA OCH ANTI-JUDISKA S.K. RADIO ISLAM SOM AVSLÖJADES AV FÖRRE VICE STATSMINISTERN PER AHLMARK I NEW YORK TIMES DEN 14 NOVEMBER 1989

VAR GOD VIDTAG ALLA OCH VILKA SOM HELST ÅTGÄRDER TILLSAMMANS MED FBC IRS, DEA OCH ANDRA HEDERVÄRDA ORGANISATIONER VID USA:S ADMINISTRATION FÖR ATT EN GÅNG FÖR ALLA KROSSA CIA:S ONDSKEFULLA OCH STÄNDIGT PÅGÅENDE KRIGSPROVOKATIONER.

I DENNA VÄDJAN HAR VI STARKT STÖD AV DET ANTIKOMMUNISTISKA FÖRBUNDETS ENHETER INOM DET NORDISKA OMRÅDET OCH VID HÖGKVARTEREN I KINESISKA REPUBLIKEN OCH TAIWAN.

handskriver Var god offentliggör!

HÖGAKTNINGSFULLT

, , , ,

POSTOFFICEBOX L LOLO STOCKHOLM

Kopia: Palestinska republiken
med post c/o PLO Ambassaden Stockholm (handskrivet)

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

SAMTIDIGT MISSBRUKAR DE HEDERVÄRDA SYSSLORNA SOM LÄKARE OCH REPORTER (UNDERSÖKANDE JOURNALISTIK).

I DETTA SAMMANHANG BER VI ER I ER EGENSKAP AV GENUIN VÄN TILL ALLA SMÅ NATIONER I VÄRLDEN ATT UTROTA DET VIDRIGA CIA-MONSTER SOM ÄR NÄRA FÖRBUNDET MED DEN INTERNATIONELLA VAPENINDUSTRIEN OCH HANDELN.

CIA LÅG BAKOM DEN SKANDALÖSA ANTI-ISLAMISKA OCH ANTI-JUDISKA S.K. RADIO ISLAM SOM AVSLÖJADES AV FÖRRE VICE STATSMINISTERN PER AHLMARK I NEW YORK TIMES DEN 14 NOVEMBER 1989

VAR GOD VIDTAG ALLA OCH VILKA SOM HELST ÅTGÄRDER TILLSAMMANS MED FBC IRS, DEA OCH ANDRA HEDERVÄRDA ORGANISATIONER VID USA:S ADMINISTRATION FÖR ATT EN GÅNG FÖR ALLA KROSSA CIA:S ONDSKEFULLA OCH STÄNDIGT PÅGÅENDE KRIGSPROVOKATIONER.

I DENNA VÄDJAN HAR VI STARKT STÖD AV DET ANTIKOMMUNISTISKA FÖRBUNDETS ENHETER INOM DET NORDISKA OMRÅDET OCH VID HÖGKVARTEREN I KINESISKA REPUBLIKEN OCH TAIWAN.

handskriver Var god offentliggör!

HÖGAKTNINGSFULLT

, , , ,

POSTOFFICEBOX L LOLO STOCKHOLM

Kopia: Palestinska republiken
med post c/o PLO Ambassaden Stockholm (handskrivet)

Artikel av Henk de Mari i De Telegraaf

Rå-summering av innehållet.

Texten är på holländska - inte tyska. Jag kan inte holländska men har försökt summera innehållet - "lite" holländska har jag läst en gång i tiden.

Artikeln handlar om att Olof Palme var rädd för "anslag" från CIA och man säger, att den italienska regeringen inlett en undersökning av CIA beträffande mordanslag mot industriledare och politiker, anslag har förekommit de senaste åren.

Man bestämde sig för detta då en exagent Dick Brenneke från CIA i televisionsutsändning beskyllde CIA för samarbete med Röda Brigaderna.

Brenneke har tydligen också sagt att CIA stod bakom mordet på Olof Palme, en beskyllning som ingalunda är ny.

Den svenska mordbrigaden sägs ha undersökt eventuell inblandning av WACL ((World Anti Communist League) i Taipeh.

WACL är nu lierat med CIA.

WACL har tydligen en avdelning, Ook i Nederländerna. Den nederländska avdelningen har grundats av en amerikan, greve Carl Magnus Torsten Armfelt.

Det verkar som man antyder att Torsten Armfelt är släkt med Olof Palme (brorson?) (Neef betyder också kusin) och man säger nu att han bor i Kanada.

Torsten Armfelt bodde två månader före Palmes död i Zeeuws-Vlaanderen.

Från Kanada talar Torsten Armfelt om att de nu har en avslöjande "överlöpare"; han vill skratta åt det hela, detta att CIA står bakom mordet på Olof Palme.

Han säger sig inte ens känna exagenten Dick Brenneke.

Tidigare säger man, att Torsten Armfelt före Palmes våldsamma död yttrade, att det var tid att han försvann, "för gott".

Torsten Armfelt fortsätter att tala om svenska polisens granskning av den svenska avdelning av WACL och säger, att ingenting kom ut av det.

Det är ordentliga människor som har hand om avdelningen, polispsykologen Ake (Åke) Ek, riksdagsledamoten professor Birger Hagård.

De är naturligtvis ivriga antikommunister och det är ju helt sunt, tycker Torsten Armfelt.

Carl Magnus Torsten Armfelt bodde 17 år (från 1968 till 1985) i Nederländerna Aardenburg, Zeeuws-Vlanderen (Flandern), vid gränsen mot Belgien.

Han föddes i New York som son till en svensk ambassadör.

Han var tydligen vid flottan vid Pearl Harbour och var tydligen också vid luftvapnet.

Han började i CIA under tiden då general McCarthy spred skräck för kommunisterna, man nämner också något om tiden då nazisterna blev besegrade.

Namnet Ijzeren Gordijn  (Järnridån)  är tydligen ett flygfält (militärt) - en fara hotade från Ijzeren Gordijn  (Järnridån) 

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Artikel av Henk de Mari i De Telegraaf

Rå-summering av innehållet.

Texten är på holländska - inte tyska. Jag kan inte holländska men har försökt summera innehållet - "lite" holländska har jag läst en gång i tiden.

Artikeln handlar om att Olof Palme var rädd för "anslag" från CIA och man säger, att den italienska regeringen inlett en undersökning av CIA beträffande mordanslag mot industriledare och politiker, anslag har förekommit de senaste åren.

Man bestämde sig för detta då en exagent Dick Brenneke från CIA i televisionsutsändning beskyllde CIA för samarbete med Röda Brigaderna.

Brenneke har tydligen också sagt att CIA stod bakom mordet på Olof Palme, en beskyllning som ingalunda är ny.

Den svenska mordbrigaden sägs ha undersökt eventuell inblandning av WACL ((World Anti Communist League) i Taipeh.

WACL är nu lierat med CIA.

WACL har tydligen en avdelning, Ook i Nederländerna. Den nederländska avdelningen har grundats av en amerikan, greve Carl Magnus Torsten Armfelt.

Det verkar som man antyder att Torsten Armfelt är släkt med Olof Palme (brorson?) (Neef betyder också kusin) och man säger nu att han bor i Kanada.

Torsten Armfelt bodde två månader före Palmes död i Zeeuws-Vlaanderen.

Från Kanada talar Torsten Armfelt om att de nu har en avslöjande "överlöpare"; han vill skratta åt det hela, detta att CIA står bakom mordet på Olof Palme.

Han säger sig inte ens känna exagenten Dick Brenneke.

Tidigare säger man, att Torsten Armfelt före Palmes våldsamma död yttrade, att det var tid att han försvann, "för gott".

Torsten Armfelt fortsätter att tala om svenska polisens granskning av den svenska avdelning av WACL och säger, att ingenting kom ut av det.

Det är ordentliga människor som har hand om avdelningen, polispsykologen Ake (Åke) Ek, riksdagsledamoten professor Birger Hagård.

De är naturligtvis ivriga antikommunister och det är ju helt sunt, tycker Torsten Armfelt.

Carl Magnus Torsten Armfelt bodde 17 år (från 1968 till 1985) i Nederländerna Aardenburg, Zeeuws-Vlanderen (Flandern), vid gränsen mot Belgien.

Han föddes i New York som son till en svensk ambassadör.

Han var tydligen vid flottan vid Pearl Harbour och var tydligen också vid luftvapnet.

Han började i CIA under tiden då general McCarthy spred skräck för kommunisterna, man nämner också något om tiden då nazisterna blev besegrade.

Namnet Ijzeren Gordijn  (Järnridån)  är tydligen ett flygfält (militärt) - en fara hotade från Ijzeren Gordijn  (Järnridån) 

Han var en av de första som skapade kontakt med Taipeh, huvudstad i Taiwan, med den år 1954 grundade PACL där (Pacific Anti-Communist League) och 1967 kom WACL att eventuellt inkludera PACL - här nämns också att PACL i "folkmun" kallades Pakkel och WACL kallades Wakkel.

Han blev generalsekreterare vid den europeiska WACL och hjälpte till att bygga upp avdelningar i Sverige, Nederländerna och Väst-Tyskland.

Det verkar sedan som om man talar om bolsjeviker i Nederländerna. Namn som Maarten Schakel, Ruud Lubbers, Ad Ploeg, Mateman, De Vries, Ces van den Heuvel, Hans Tees Gerritsen, huvudredaktörer, borgmästare, krönikörer, BVD-agenter.

F.d. borgmästare Lockefeer i Aardenburg säger:

"Han (Torsten Armfelt) tipsade mig om att det i min kommun (trakt etc.) bodde två personer som publicerade den anarkistiska tidskriften Gramschap."

Tydligen ordnade Lockefeer en husrannsakan i bostaden och där påträffades en bruksanvisning över hur man tillverkar bomber. Det fanns ett samband med IRA.

Jag fick idén att Armfelt också arbetade med BVD.

Lockefeer fortsätter att beskriva Torsten Armfelt: Torsten Armfelt var mycket oroad, han oroade sig för faran i Europa från öst. Han blev helt blek då de hade diskuterat östsidan.

Och tillståndet i Sverige, där flera organisationer var kryptokommunistiska beredde honom mycken sorg.

Torsten Armfelt ansåg att Olof Palme sålt svenskarna till ryssarna. Trots att han var amerikan fick han behålla sin adelstitel på grund av arbete för Amerika.

Lockefeer fortsätter: Han var alltid på plats när man höll politiska kongresser i landet, tydligen kom han till ett flygfält som hette IJzeren Gordijn.  (Järnridån) 

Han reste också regelbundet till landet där familjen hade sina gods (?) och kallade sig "diplomatisk rådgivare".

Lockefeer talar så om Cees van den Heuwel, som tydligen under 17 år varit chef för BVD's avdelningar, och också direktör för 8? mindre avdelningar.

Det verkar som man ville skydda Nederländerna mot krig och den kommunistiska faran. Det var van der Heuvel som ombesörjde att Torsten Armfelt kunde komma och bo i Nederländerna.

Så är det van den Heuvels tur att berätta om sin vän Torsten Armfelt: Han talar om ett uppdrag från den amerikanska senatskommissionen: man skulle kartlägga Europas politik, kartlägga kommunismen, var fanns "pro's" och var fanns "contras".

Han arbetade också för en av Van den Heuvens organisationer, som hette Interdoc, ett informationscentrum som arbetade med faran från Ryssland.

Han försökte tydligen på allvar att skapa en stark anti-kommunistisk front i Nederländerna genom de metoder som kommunisterna själva använde sig av: genom att skapa celler. Inte bara i Nederländerna utan också i Sverige.

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Han var en av de första som skapade kontakt med Taipeh, huvudstad i Taiwan, med den år 1954 grundade PACL där (Pacific Anti-Communist League) och 1967 kom WACL att eventuellt inkludera PACL - här nämns också att PACL i "folkmun" kallades Pakkel och WACL kallades Wakkel.

Han blev generalsekreterare vid den europeiska WACL och hjälpte till att bygga upp avdelningar i Sverige, Nederländerna och Väst-Tyskland.

Det verkar sedan som om man talar om bolsjeviker i Nederländerna. Namn som Maarten Schakel, Ruud Lubbers, Ad Ploeg, Mateman, De Vries, Ces van den Heuvel, Hans Tees Gerritsen, huvudredaktörer, borgmästare, krönikörer, BVD-agenter.

F.d. borgmästare Lockefeer i Aardenburg säger:

"Han (Torsten Armfelt) tipsade mig om att det i min kommun (trakt etc.) bodde två personer som publicerade den anarkistiska tidskriften Gramschap."

Tydligen ordnade Lockefeer en husrannsakan i bostaden och där påträffades en bruksanvisning över hur man tillverkar bomber. Det fanns ett samband med IRA.

Jag fick idén att Armfelt också arbetade med BVD.

Lockefeer fortsätter att beskriva Torsten Armfelt: Torsten Armfelt var mycket oroad, han oroade sig för faran i Europa från öst. Han blev helt blek då de hade diskuterat östsidan.

Och tillståndet i Sverige, där flera organisationer var kryptokommunistiska beredde honom mycken sorg.

Torsten Armfelt ansåg att Olof Palme sålt svenskarna till ryssarna. Trots att han var amerikan fick han behålla sin adelstitel på grund av arbete för Amerika.

Lockefeer fortsätter: Han var alltid på plats när man höll politiska kongresser i landet, tydligen kom han till ett flygfält som hette IJzeren Gordijn.  (Järnridån) 

Han reste också regelbundet till landet där familjen hade sina gods (?) och kallade sig "diplomatisk rådgivare".

Lockefeer talar så om Cees van den Heuwel, som tydligen under 17 år varit chef för BVD's avdelningar, och också direktör för 8? mindre avdelningar.

Det verkar som man ville skydda Nederländerna mot krig och den kommunistiska faran. Det var van der Heuvel som ombesörjde att Torsten Armfelt kunde komma och bo i Nederländerna.

Så är det van den Heuvels tur att berätta om sin vän Torsten Armfelt: Han talar om ett uppdrag från den amerikanska senatskommissionen: man skulle kartlägga Europas politik, kartlägga kommunismen, var fanns "pro's" och var fanns "contras".

Han arbetade också för en av Van den Heuvens organisationer, som hette Interdoc, ett informationscentrum som arbetade med faran från Ryssland.

Han försökte tydligen på allvar att skapa en stark anti-kommunistisk front i Nederländerna genom de metoder som kommunisterna själva använde sig av: genom att skapa celler. Inte bara i Nederländerna utan också i Sverige.

Detta hände innan 1963, innan den ryske partiledaren Krustjev besökte Olof Palme.

Riksdagsledamot Birger Hagård (Konservativ) berättar om Armfelts besök.

"Jag var då ledare för de unga konservativa i Sverige. Jag kände naturligtvis Armfelť till, namnet, en berömd finlandssvensk släkt.

Torsten Armfelt hade en stor idé. Hans idé gällde, eventuellt, att sammanträffa med Krustjev under hans besök."

Birger Hagård besökte också Torsten Armfelt flera gånger i Nederländerna. De drack kaffe i Amsterdam och talade om tillståndet i världen.

Han var en aktionernas man! Han hade också en CIA-agentur i ett sydamerikanskt land.

Och ett par månader före och ett par månader efter mordet på Olof Palme var han där, på riksdagen, och de drack kaffe.

Cees van den Heuvel säger: Han hade också berättat för mig flera gånger om den där CIA-agenturen i Sydamerika. Det verkar som om han fått hjälp med den av en diktator.

Van den Heuvel hade tänkt, att han var en riktig äventyrare. Van den Heuvel säger också, att han verkligen kan försäkra att Torsten Armfelt var en mycket ivrig anti-kommunist.

Flera nederländare minns, att Torsten Armfelt kort före Olof Palmes död talade om aktioner mot honom.

Tydligen lämnade han plötsligt Aardenburg 1985-12-22. Han försvann till Kanada.. till en mer lantlig miljö.

En märkvärdig omständighet förde den svenska mordbrigaden snabbt på spåren av Armfelts svenska avdelning av WACL.

Generalsekreterare vid den svenska WACL var en viss Anders Larsson.

En hemlig svensk agent på Cypern, som inte vill nämna sitt namn,  Bertil Wedin  berättade följande:

Anders Larsson var född i svenska Ystad. Där mördades för tjugo år sedan en man som också bar namnet Palme.

Och den 24 februari 1986 , två dagar före mordet på den svenske statsministern, gick Larssen igenom Palmes arbetsrum på ministeriet.

På ett bord framför hans stol hade någon hängt upp rubrikerna för 20 år sedan, (en löpsedel kan det handla om) och texten löd: "Palme mördad!"

Larssen blev upprörd men hade snabbt slagit bort det hela.

Det blir tydligt, att han vill hålla Palmes namn utanför WACL och att han drar gränser för vad en högersinnad man kan fördraga hos en vänstersinnad ledare.

Den svenska mordbrigaden undersöker hela den svenska WACL-organisationen genom en bakdörr, de talrika tentaklerna till moderorganisationen i Taipeh, där WACL som en reaktion på Mao Tse Tungs förändringar upprättade "De grote Mars".

När vi ville verifiera förhållandet hos Larssen i Stockholm möter han oss först

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Detta hände innan 1963, innan den ryske partiledaren Krustjev besökte Olof Palme.

Riksdagsledamot Birger Hagård (Konservativ) berättar om Armfelts besök.

"Jag var då ledare för de unga konservativa i Sverige. Jag kände naturligtvis Armfelť till, namnet, en berömd finlandssvensk släkt.

Torsten Armfelt hade en stor idé. Hans idé gällde, eventuellt, att sammanträffa med Krustjev under hans besök."

Birger Hagård besökte också Torsten Armfelt flera gånger i Nederländerna. De drack kaffe i Amsterdam och talade om tillståndet i världen.

Han var en aktionernas man! Han hade också en CIA-agentur i ett sydamerikanskt land.

Och ett par månader före och ett par månader efter mordet på Olof Palme var han där, på riksdagen, och de drack kaffe.

Cees van den Heuvel säger: Han hade också berättat för mig flera gånger om den där CIA-agenturen i Sydamerika. Det verkar som om han fått hjälp med den av en diktator.

Van den Heuvel hade tänkt, att han var en riktig äventyrare. Van den Heuvel säger också, att han verkligen kan försäkra att Torsten Armfelt var en mycket ivrig anti-kommunist.

Flera nederländare minns, att Torsten Armfelt kort före Olof Palmes död talade om aktioner mot honom.

Tydligen lämnade han plötsligt Aardenburg 1985-12-22. Han försvann till Kanada.. till en mer lantlig miljö.

En märkvärdig omständighet förde den svenska mordbrigaden snabbt på spåren av Armfelts svenska avdelning av WACL.

Generalsekreterare vid den svenska WACL var en viss Anders Larsson.

En hemlig svensk agent på Cypern, som inte vill nämna sitt namn,  Bertil Wedin  berättade följande:

Anders Larsson var född i svenska Ystad. Där mördades för tjugo år sedan en man som också bar namnet Palme.

Och den 24 februari 1986 , två dagar före mordet på den svenske statsministern, gick Larssen igenom Palmes arbetsrum på ministeriet.

På ett bord framför hans stol hade någon hängt upp rubrikerna för 20 år sedan, (en löpsedel kan det handla om) och texten löd: "Palme mördad!"

Larssen blev upprörd men hade snabbt slagit bort det hela.

Det blir tydligt, att han vill hålla Palmes namn utanför WACL och att han drar gränser för vad en högersinnad man kan fördraga hos en vänstersinnad ledare.

Den svenska mordbrigaden undersöker hela den svenska WACL-organisationen genom en bakdörr, de talrika tentaklerna till moderorganisationen i Taipeh, där WACL som en reaktion på Mao Tse Tungs förändringar upprättade "De grote Mars".

När vi ville verifiera förhållandet hos Larssen i Stockholm möter han oss först

en handfull märken där det står skrivet:

Försvinn, otäcka KGB-agent!

Larssen beskrivs: han rör sig med största försiktighet. Han talar om förhållandet, kommer in på skrivbordsincidenten i Palmes arbetsrum...

Några rader borta - "olycka" vid kopieringen av artikeln.

..... hemlig tjänst, boende i Hälsingborg, arbetsledare för de svenska WACL-anhängarna, en "hjälpare" till yrket, och han vet allt om den undersökning som des svenska polisen gjorde - av hans organisation. "Absolut ingenting kom fram".

Det verkar som om han sedan talar om att man inom organisationen har en avsky mot människor som är så mycket till vänster som Olof Palme.

Han talar om hur stort WACL är och räknar upp länderna: Amerika, England, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Sverige, Fjärran Östern, Paraguay, Mexiko, många länder i världen har en avdelning. Yrkesmilitärer i Taiwan nämns i detta sammanhang.

Man hade kongresser och Larssen minns att man hade en i London och det var tydligen ett flygplan som plockade upp diverse personer i hela landet. Man rörde sig från Köpenhamn till Dusseldorf, från Den Haag till Bryssel, - här nämns ett militärt flygfält vid London. "Så man uppfattade oss mycket seriöst."

"Jag kände naturligtvis också Armfelt, han kom regelbundet med nyheter till oss från Östblocket."

MI-6 (Engelsk hemlig tjänst) Bertil Wedin, som var med på resan, stannade över där. Han ville inte anlita luftvapen till England. (?)

I många år organiserade Taiwan/Taipeh världskongresser för WACL-avdelningen.

I Taipeh, Tokyo, Brisbane, Bangkok, Seoul, Genève, Madrid, Mexiko, i Saudi-Arabien i Lichtenstein (Med Otto van Habsburg, självutnämnd (?) prins av Lichtenstein.

Under tiden betalade Moskva flygbiljetterna till möten i Moskva och betalade till europeiska fredsrörelser, och det Taiwanesiska ministeriet betalade överresan för delegaterna från diverse länder av utländska pengar och för representanterna för WACL i Nederländerna.

Prosper Ego heter avdelningen, mer känt för sin gamla .... och det var nederländska politiker som Ploeg, ?ateman, de Vries, Hennekam, Van Herp och Schakel.

Den nederländska avdelningen av WACL som initierades av Torsten Armfelt år 1979 och grundades av bankiren Iedema, general Broekmeijer, vilken för övrigt avled under en WACL-resa till Bangkok (naturlig död).

De senaste åren upplevde WACL-aktiviteterna en sorts stiltje. Så många neo-nazister och anti-semiter hade nästlat sig in i [[WACL-leden att vanligt hyggligt folk inte ville ha något mer att göra med hela

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

en handfull märken där det står skrivet:

Försvinn, otäcka KGB-agent!

Larssen beskrivs: han rör sig med största försiktighet. Han talar om förhållandet, kommer in på skrivbordsincidenten i Palmes arbetsrum...

Några rader borta - "olycka" vid kopieringen av artikeln.

..... hemlig tjänst, boende i Hälsingborg, arbetsledare för de svenska WACL-anhängarna, en "hjälpare" till yrket, och han vet allt om den undersökning som des svenska polisen gjorde - av hans organisation. "Absolut ingenting kom fram".

Det verkar som om han sedan talar om att man inom organisationen har en avsky mot människor som är så mycket till vänster som Olof Palme.

Han talar om hur stort WACL är och räknar upp länderna: Amerika, England, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Sverige, Fjärran Östern, Paraguay, Mexiko, många länder i världen har en avdelning. Yrkesmilitärer i Taiwan nämns i detta sammanhang.

Man hade kongresser och Larssen minns att man hade en i London och det var tydligen ett flygplan som plockade upp diverse personer i hela landet. Man rörde sig från Köpenhamn till Dusseldorf, från Den Haag till Bryssel, - här nämns ett militärt flygfält vid London. "Så man uppfattade oss mycket seriöst."

"Jag kände naturligtvis också Armfelt, han kom regelbundet med nyheter till oss från Östblocket."

MI-6 (Engelsk hemlig tjänst) Bertil Wedin, som var med på resan, stannade över där. Han ville inte anlita luftvapen till England. (?)

I många år organiserade Taiwan/Taipeh världskongresser för WACL-avdelningen.

I Taipeh, Tokyo, Brisbane, Bangkok, Seoul, Genève, Madrid, Mexiko, i Saudi-Arabien i Lichtenstein (Med Otto van Habsburg, självutnämnd (?) prins av Lichtenstein.

Under tiden betalade Moskva flygbiljetterna till möten i Moskva och betalade till europeiska fredsrörelser, och det Taiwanesiska ministeriet betalade överresan för delegaterna från diverse länder av utländska pengar och för representanterna för WACL i Nederländerna.

Prosper Ego heter avdelningen, mer känt för sin gamla .... och det var nederländska politiker som Ploeg, ?ateman, de Vries, Hennekam, Van Herp och Schakel.

Den nederländska avdelningen av WACL som initierades av Torsten Armfelt år 1979 och grundades av bankiren Iedema, general Broekmeijer, vilken för övrigt avled under en WACL-resa till Bangkok (naturlig död).

De senaste åren upplevde WACL-aktiviteterna en sorts stiltje. Så många neo-nazister och anti-semiter hade nästlat sig in i [[WACL-leden att vanligt hyggligt folk inte ville ha något mer att göra med hela

Ego. (Prosper Ego)

Från Belgien hade en ex-SS-man De Beukelaar kommit med.

Under en årskongress i Dubai, hade han tydligen angripit Israel.


Bertil Haagman (Bertil Häggman) påtalar det förhållande att man publicerat mycket i Europa under åren 1984-1985 som "nya bevis" för att Olof Palme slagit in på fel väg med sitt land.

Det hette att Olof Palme hade besökt Fidel Castro - det var en omständighet som påtalades - och hade slutit ett vänskapsförbund med den kubanske ledaren.

Ett resultat av denna utväxling var - som man berättade - att Sverige skulle härbärgera 6.000 till 8.000 sydamerikanska flyktingar.

Han talar vidare om flyktingar, "Latinos" som hade grundat en militär skola (ett sorts läger) i DDR, Ryssland och Tjeckoslovakien. De grundade ett sabotageläger för att erövra Skandinavien, eventuellt skedde detta på uppmaning från Moskva.

Ett annat läger nämns också, utländska krafter i Östblocket nämns och avsikten har varit att antalet kunde fördubblas med ett enda tag.

Bertil Häggman säger: Torsten Armfelt var den förste jag berättade om dessa förhållanden för, tydligen hade Bertil Häggman fått höra talas om detta inom ministeriet.

Han (Torsten Armfelt) bjöd in mig till hotell Elsinore i Köpenhamn för en intervju tydligen, eventuellt på band.

Sedan har tydligen intervjuen publicerats i ett flertal tidningar,"det var det värsta Olof Palme kunde göra oss svenskar".

Latinamerikas förhållanden hade gjort stort intryck överallt i Europa.

Polispsykolog Åke Ek, en tidigare ledare för det svenska WACL, höll det inte för omöjligt att förhållanden som dessa hade kunnat påverka Palmes liv, sätta det i fara.

"fanns flera människor i Sverige som hade kunnat dricka Palmes blod", sa han vid en kopp kaffe på Stockholmspolisens kontor.

Riksdagsledamot Birger Hagård känner också till förhållandena med flyktingarna men han har alltid tvivlat på dess sanning. Man har aldrig talat om detta i riksdagen.

Vi har ju dock i Sverige en stor öppenhet från regeringens sida, säger 6.000 eller 7.000 flyktingar plus alla ryssarna, vältränade, som skulle bosätta sig här, hade ju märkts?

Han säger något om att Sverige har många skogar och anser omöjligt att dussintals soldater skulle kunna placeras på sabotageläger där.

Greve Torsten Armfelt gick med den bandinspelade intervjuen till alla de mäktiga i Europa och de mardrömsliknande förhållandena avslöjades i talrika flygblad i en mängd europeiska städer.

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Ego. (Prosper Ego)

Från Belgien hade en ex-SS-man De Beukelaar kommit med.

Under en årskongress i Dubai, hade han tydligen angripit Israel.


Bertil Haagman (Bertil Häggman) påtalar det förhållande att man publicerat mycket i Europa under åren 1984-1985 som "nya bevis" för att Olof Palme slagit in på fel väg med sitt land.

Det hette att Olof Palme hade besökt Fidel Castro - det var en omständighet som påtalades - och hade slutit ett vänskapsförbund med den kubanske ledaren.

Ett resultat av denna utväxling var - som man berättade - att Sverige skulle härbärgera 6.000 till 8.000 sydamerikanska flyktingar.

Han talar vidare om flyktingar, "Latinos" som hade grundat en militär skola (ett sorts läger) i DDR, Ryssland och Tjeckoslovakien. De grundade ett sabotageläger för att erövra Skandinavien, eventuellt skedde detta på uppmaning från Moskva.

Ett annat läger nämns också, utländska krafter i Östblocket nämns och avsikten har varit att antalet kunde fördubblas med ett enda tag.

Bertil Häggman säger: Torsten Armfelt var den förste jag berättade om dessa förhållanden för, tydligen hade Bertil Häggman fått höra talas om detta inom ministeriet.

Han (Torsten Armfelt) bjöd in mig till hotell Elsinore i Köpenhamn för en intervju tydligen, eventuellt på band.

Sedan har tydligen intervjuen publicerats i ett flertal tidningar,"det var det värsta Olof Palme kunde göra oss svenskar".

Latinamerikas förhållanden hade gjort stort intryck överallt i Europa.

Polispsykolog Åke Ek, en tidigare ledare för det svenska WACL, höll det inte för omöjligt att förhållanden som dessa hade kunnat påverka Palmes liv, sätta det i fara.

"fanns flera människor i Sverige som hade kunnat dricka Palmes blod", sa han vid en kopp kaffe på Stockholmspolisens kontor.

Riksdagsledamot Birger Hagård känner också till förhållandena med flyktingarna men han har alltid tvivlat på dess sanning. Man har aldrig talat om detta i riksdagen.

Vi har ju dock i Sverige en stor öppenhet från regeringens sida, säger 6.000 eller 7.000 flyktingar plus alla ryssarna, vältränade, som skulle bosätta sig här, hade ju märkts?

Han säger något om att Sverige har många skogar och anser omöjligt att dussintals soldater skulle kunna placeras på sabotageläger där.

Greve Torsten Armfelt gick med den bandinspelade intervjuen till alla de mäktiga i Europa och de mardrömsliknande förhållandena avslöjades i talrika flygblad i en mängd europeiska städer.

Och enligt den i Stockholm bosatte brodern Gustaf Mauritz Torsten Armfelt är greve Carl Magnus Torsten Armfelt svuren kommunistbekämpare.

Han kommer regelbundet hem, men reser aldrig till Finland.

"I Finland börjar bolsjevikernas land" säger han. Aldrig reser jag dit.

Mauritz, som också är greve, berättar mer om sin bror.

Enligt honom har han - efter kriget - inte bara arbetat(2) för senatskommissionen och för Nederländerna, eventuellt för att få fäste i Europa, men har också en firma för flygfältsutrustning i Washington.

Enligt Mauritz kombinerade Carl Magnus Torsten Armfelt bägge funktionerna. Han var tydligen enligt brodern att likna vid en amerikansk spion.

Han avslöjade militära saker för den som ville ha dem. Han behövde pengar. Han var tydligen inte rik - eventuellt hade han varit gift några gånger.

Mauritz hade talat med sin bror många gånger. Han kände alla militära flygfält i Europa. I synnerhet IJzeren Gordijn  (Järnridån) .

Han var själv i Ungern 1958, då när ryssarna kom in och måste fly för sitt liv.

Per telefon bekräftade Carl Magnus Torsten Armfelt då han var i Nederländerna, att han gjort flera resor till IJzeren Gordijn  (Järnridån) .

"Jag har under 25 års tid haft långvarig kontakt med underjordiska grupper där", berättar han:

"Som generalsekreterare vid europeiska WACL hade jag händerna fulla. Det finns ännu så många kommunister, som prövar att erövra positioner."

Enligt de beskyllningar som CIA-agenten Dick Brenneke lade fram i den italienska televisionen:

Jag lovar att Olof Palme var räddare för ett anslag från CIA-kretsar än från KGB. Tenslotte höll honom tydlig ansvarig för Vietnam-desertörerna i Sverige.

Men han Carl Magnus Torsten Armfelt) måste skratta, åt påstående från den svenska polisen och om undersökningen, som kommer i spåren av Palmemordet. Det blir naturligtvis ingen säger han.

Eventuellt kallar han sig Palmes "riktiga brorson". (Neef kan också betyda kusin)

Bildtexten

Texten till bilden av [{Anders Larsson|Anders Larssen]].

Han var generalsekreterare vid svenska WACL) Han såg en löpsedel i Palmes arbetsrum, eventuellt på hans skrivbord: "Palme mördad". Två dagar senare blev den svenska statsministern mördad.

Text till foto av Carl: Greve Carl Magnus Torsten Armfelt, här på ett

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Och enligt den i Stockholm bosatte brodern Gustaf Mauritz Torsten Armfelt är greve Carl Magnus Torsten Armfelt svuren kommunistbekämpare.

Han kommer regelbundet hem, men reser aldrig till Finland.

"I Finland börjar bolsjevikernas land" säger han. Aldrig reser jag dit.

Mauritz, som också är greve, berättar mer om sin bror.

Enligt honom har han - efter kriget - inte bara arbetat(2) för senatskommissionen och för Nederländerna, eventuellt för att få fäste i Europa, men har också en firma för flygfältsutrustning i Washington.

Enligt Mauritz kombinerade Carl Magnus Torsten Armfelt bägge funktionerna. Han var tydligen enligt brodern att likna vid en amerikansk spion.

Han avslöjade militära saker för den som ville ha dem. Han behövde pengar. Han var tydligen inte rik - eventuellt hade han varit gift några gånger.

Mauritz hade talat med sin bror många gånger. Han kände alla militära flygfält i Europa. I synnerhet IJzeren Gordijn  (Järnridån) .

Han var själv i Ungern 1958, då när ryssarna kom in och måste fly för sitt liv.

Per telefon bekräftade Carl Magnus Torsten Armfelt då han var i Nederländerna, att han gjort flera resor till IJzeren Gordijn  (Järnridån) .

"Jag har under 25 års tid haft långvarig kontakt med underjordiska grupper där", berättar han:

"Som generalsekreterare vid europeiska WACL hade jag händerna fulla. Det finns ännu så många kommunister, som prövar att erövra positioner."

Enligt de beskyllningar som CIA-agenten Dick Brenneke lade fram i den italienska televisionen:

Jag lovar att Olof Palme var räddare för ett anslag från CIA-kretsar än från KGB. Tenslotte höll honom tydlig ansvarig för Vietnam-desertörerna i Sverige.

Men han Carl Magnus Torsten Armfelt) måste skratta, åt påstående från den svenska polisen och om undersökningen, som kommer i spåren av Palmemordet. Det blir naturligtvis ingen säger han.

Eventuellt kallar han sig Palmes "riktiga brorson". (Neef kan också betyda kusin)

Bildtexten

Texten till bilden av [{Anders Larsson|Anders Larssen]].

Han var generalsekreterare vid svenska WACL) Han såg en löpsedel i Palmes arbetsrum, eventuellt på hans skrivbord: "Palme mördad". Två dagar senare blev den svenska statsministern mördad.

Text till foto av Carl: Greve Carl Magnus Torsten Armfelt, här på ett

Hotel President Brussels c/o Hotel President
Fax 03932 2 216 64 02

Message from
Nordic Committee for Understanding Islam and Euro-Arabia Joint Action Committee (Tage Tallquist and others) and Societas de Amicitia Suecia VATICANA

To
HON SHAKEEB AMAWI (Saudi Arabia) and Middle East Solidarity Committee inside the WACL and Executive Board (EB) WACL.

We have recently, together with the Swedish Freedom Council (expelled from WACL 1984-1986) pointed out to the WACL EB that the Kuomintang Representatives inside the WACL have allowed the CIA to discredit the whole of the anti-Communist Cause Worldwide by steadfastly refusing to listen to the advice of scientifically Swedish Muslims.

The outrageous behaviour of the WACL in Luxemburg Mr Lars Erik Nyman, in favor of an ex-Nazi infiltrator taking part in the cover-up in the Police Murder (Base Ball Gang) of pro-Arab anti-Sionist Olof Palme, proves that the WACL is in the hands of CIA people in Europe, or Catholic anti-muslim advisors to the Financiers!

The book, "INSIDE THE LEAGUE: How Death Squad Terrorists infiltrated the WACL", was a piece of CIA Operational Department Global Desinformation to cover up the CIA Death Squad Murder of Olof Palme, using the WACL as a smoke-screen and also blaming the WACL for the Olof Palme Murder, in the same way as they blamed Iraq, Iran, Kurds and Swedish Conservatives.

The Swedish state Security P. G. Näss and intendent Alf Karlsson, stopped all reports on Police activities on the night of the murder.

Alf Karlsson transmitted CIA desinformation from to Swedish press.

The whole of the Palme Murder Investigation has been an AUTHORS WORKSHOP, sowing desinformation to the world to cover up the murder CIA - invited - on purpose Nazi friends to the Registry Hotel Conference 1985 at Dallas, September 19 to use for the Desinformation book against WACL in 1986.

They planned false traces prior to the Palme Murder.

Beijing has never protested against WACL because WACL, except inside Nationalist China, only served the cause of consolidating Communism in China, by putting Free China in the company of Racists and Merchants of Death of the CIA Operational . The CIA today finances Neo Nazis all over Europe!

They destroyed the IMAGE of WACL Executive Board!

However, the CIA Super-Zionist anti-Judaic world force also was able to discredit Arabs by putting them, in front of European and North American.press, together mapped with Notorious Nazis and War Time Hitler Collaborators, in this way making Arabs appear Jew-Murdering Nazi Friends, thus sabotaging the cause of Palestine.

Continuing global provocations, financed by American Arms Bazaar and US Drugs Trade International, CIA murders all friends of Arabs, Islam, Third World Nations.

Their present allies seems to be Ukrainians, in racist hatred against the Russian People now liberating themselves from Communist together with a Unified Germany.

Racist America and their CIA is the Enemy of All Decent of the World.

Authentic Mosaic Jews in London begin to understand this!

The Military Industrial Complex in America needs the CIA Operational Department.

The Jew-Hating CIA needs "Israel" for Arms Sales.

The Middle East Problem can be solved the day authentic Jews and authentic Muslims of Palestine start talking, closing the door to the CIA Operational Department and Washington DC!

DOWN WITH THE LACKEYS OF THE AMERICAN MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX!

DOWN WITH COMMUNISM RACISM ANTI ARABISM ANTI JUDAISM!

LONG LIVE FREEDOM AND DEMOCRACY THROUGH: World Action Coordination Liaison for PeacefUL Developments in Collective Security and Struggle against Racism all kinds of Totalitarianism (according to WACL Charter)

Copy of this Message to the King of Sweden and the King of Saudi Arabia Best regards


Best regards

(Namnteckning)
Ali Musa

(Namnteckning)
Tariq al Quran


(Namnteckning)
Miriam al Watan

Box 5176 102 44 Stockholm 5

Please contact Mr Rantala, Finland Chapter

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Hotel President Brussels c/o Hotel President
Fax 03932 2 216 64 02

Message from
Nordic Committee for Understanding Islam and Euro-Arabia Joint Action Committee (Tage Tallquist and others) and Societas de Amicitia Suecia VATICANA

To
HON SHAKEEB AMAWI (Saudi Arabia) and Middle East Solidarity Committee inside the WACL and Executive Board (EB) WACL.

We have recently, together with the Swedish Freedom Council (expelled from WACL 1984-1986) pointed out to the WACL EB that the Kuomintang Representatives inside the WACL have allowed the CIA to discredit the whole of the anti-Communist Cause Worldwide by steadfastly refusing to listen to the advice of scientifically Swedish Muslims.

The outrageous behaviour of the WACL in Luxemburg Mr Lars Erik Nyman, in favor of an ex-Nazi infiltrator taking part in the cover-up in the Police Murder (Base Ball Gang) of pro-Arab anti-Sionist Olof Palme, proves that the WACL is in the hands of CIA people in Europe, or Catholic anti-muslim advisors to the Financiers!

The book, "INSIDE THE LEAGUE: How Death Squad Terrorists infiltrated the WACL", was a piece of CIA Operational Department Global Desinformation to cover up the CIA Death Squad Murder of Olof Palme, using the WACL as a smoke-screen and also blaming the WACL for the Olof Palme Murder, in the same way as they blamed Iraq, Iran, Kurds and Swedish Conservatives.

The Swedish state Security P. G. Näss and intendent Alf Karlsson, stopped all reports on Police activities on the night of the murder.

Alf Karlsson transmitted CIA desinformation from to Swedish press.

The whole of the Palme Murder Investigation has been an AUTHORS WORKSHOP, sowing desinformation to the world to cover up the murder CIA - invited - on purpose Nazi friends to the Registry Hotel Conference 1985 at Dallas, September 19 to use for the Desinformation book against WACL in 1986.

They planned false traces prior to the Palme Murder.

Beijing has never protested against WACL because WACL, except inside Nationalist China, only served the cause of consolidating Communism in China, by putting Free China in the company of Racists and Merchants of Death of the CIA Operational . The CIA today finances Neo Nazis all over Europe!

They destroyed the IMAGE of WACL Executive Board!

However, the CIA Super-Zionist anti-Judaic world force also was able to discredit Arabs by putting them, in front of European and North American.press, together mapped with Notorious Nazis and War Time Hitler Collaborators, in this way making Arabs appear Jew-Murdering Nazi Friends, thus sabotaging the cause of Palestine.

Continuing global provocations, financed by American Arms Bazaar and US Drugs Trade International, CIA murders all friends of Arabs, Islam, Third World Nations.

Their present allies seems to be Ukrainians, in racist hatred against the Russian People now liberating themselves from Communist together with a Unified Germany.

Racist America and their CIA is the Enemy of All Decent of the World.

Authentic Mosaic Jews in London begin to understand this!

The Military Industrial Complex in America needs the CIA Operational Department.

The Jew-Hating CIA needs "Israel" for Arms Sales.

The Middle East Problem can be solved the day authentic Jews and authentic Muslims of Palestine start talking, closing the door to the CIA Operational Department and Washington DC!

DOWN WITH THE LACKEYS OF THE AMERICAN MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX!

DOWN WITH COMMUNISM RACISM ANTI ARABISM ANTI JUDAISM!

LONG LIVE FREEDOM AND DEMOCRACY THROUGH: World Action Coordination Liaison for PeacefUL Developments in Collective Security and Struggle against Racism all kinds of Totalitarianism (according to WACL Charter)

Copy of this Message to the King of Sweden and the King of Saudi Arabia Best regards


Best regards

(Namnteckning)
Ali Musa

(Namnteckning)
Tariq al Quran


(Namnteckning)
Miriam al Watan

Box 5176 102 44 Stockholm 5

Please contact Mr Rantala, Finland Chapter

ungdomsfoto, ex-CIA-agent av finlandssvensk härkomst, bodde 17 år i Zeeuws-Vlanderen och byggde upp den europeiska anti-kommunistiska organisationen.

Under bild av äldre man, troligen Mauritz Armfelt. Han berättar om sin bror. Hans yrke var spionens, han satte flera militära flygfält, bl.a. IJzeren Gordijn på kartan.

28 februari 1986 En teckning: Mord på Olof Palme (brorson): greven Armfelt.

26 februari 1986 Generalsekretereran vid Svenska WACL ser texten: "Palme mördad".

22 december 1985 Lämnar plötsligt Nederländerna (Carl Magnus Torsten Armfelt)

1984 Sprider rykten om sabotageläger i Sverige.

1967 Generalsekreterare för det europeiska WACL.

Från 1967 Kontakter med BVD i Nederländerna.

Från 1967 Spionresor till Östblocket

1941 Via Pearl Harbour till CIA.

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

ungdomsfoto, ex-CIA-agent av finlandssvensk härkomst, bodde 17 år i Zeeuws-Vlanderen och byggde upp den europeiska anti-kommunistiska organisationen.

Under bild av äldre man, troligen Mauritz Armfelt. Han berättar om sin bror. Hans yrke var spionens, han satte flera militära flygfält, bl.a. IJzeren Gordijn på kartan.

28 februari 1986 En teckning: Mord på Olof Palme (brorson): greven Armfelt.

26 februari 1986 Generalsekretereran vid Svenska WACL ser texten: "Palme mördad".

22 december 1985 Lämnar plötsligt Nederländerna (Carl Magnus Torsten Armfelt)

1984 Sprider rykten om sabotageläger i Sverige.

1967 Generalsekreterare för det europeiska WACL.

Från 1967 Kontakter med BVD i Nederländerna.

Från 1967 Spionresor till Östblocket

1941 Via Pearl Harbour till CIA.

PUBLIC MESSAGE TRES URGENT

To:
His Excellency The President of the Republic of Italy Francesco COSSIGA
and
His Excellency the Prime Minister Giulio Andreotti, ROMA, Italy c/o Embassy of Italy, Stockholm

from:
the INTERNATIONAL FOUNDATION FOR CONTEMPORARY STUDIES AGAINST RACISM AND ANTISEMITISM
(Founded in 1976, in Liaison various Jewish and Muslim centres as well as Western and Arab Governments) Mailing address PO Box 5176, 102 44 Stockholm

cooperating with SOCIETAS DE AMICITIA SUECIA VATICANA (same bureau Phone Stockholm 8/660 11 82)

URGENT COPY: General Robert CLOSE 00932-221834

We have the honour of addressing ourselves to you and the People of Italy, to assure you that there is NO ITALIAN LINK WHATSOEVER in the murder of Prime Minister OLOF PALME, friend of Arabs, Islam, Palestine authentic Judaism as well as Dis-Armament and Collective Security, at Sveavägen 1986-02-28.

We have studied the Palme Murder since 10 days before the Death Squad execution of Olof Palme by members of the so called "Base Ball Gang" of the local police at District 1.

Since the beginning of March 1986, the Department B (Operational Department) of Swedish State Security P G Näss and Alf Karlsson) are responsible for the Cover-Up of the Crime of the Millenium.

The Olof Palme Police Investigation is nothing and was never anything more than an AUTHORS WORKSHOP of putting false traces before world public opinion and TV watcher's and Newspaper readers world.

We tried to warn Olof Palme, after rumours from inside Police!

It is in the false traces that the MURDERERS expose themselves: the CIA Operational Department in collaboration with Swedish Social Democrat op Military and CIA Collaborating Super Intendents of the Security Police.

The actual" TRIGGERMAN, a police officer off duty, had killed before while the man was under arrest, and was guilty of 40 cases of physical abuse and violations of police regulations!

The facts are known by, the Government of Iraq, who were portrayed as -----derens in a Notorious book in London "DEATH OF A STATESMAN, the solution Palme murder".

The facts are also known by the Catholic Bishop William Kenney, Stockholm, and maybe even the Vatican.

The Secretary General of the Suecia Vaticana Friendship Society was described as the murderer of Olof Palme, in numerous news articles attributed by the Palme Investigation and the SÄPO State Security, despite of the fact that Olof Palme was the honorary Member of the Societas de Amicitia Suecia' Vaticana (!).

Both in the case of the so called World Anti Communist League, now meeting at Hotel President, Brussels (Phone Brussels 2 217 20 20 ex 2 218.84 02) and the P 2, the CIA infiltrates these organisation for specific purposes, then use them as SMOKE SCREENS to cover their own activities.

From the Chinese, Norwegian and Saudi Arabia Representatives and perhaps General Robert Close, Brussels (but not the Italian representantives) you may hear the truth, as CIA always infiltrated the WACL.

The Swedish Premier Ingvar Carlsson and the Swedish Police Chief Björn Eriksson together cover up the Palme Murder, an internal Swedish Social Democrat Murder with the help of the CIA!

Socialist Generals considered Olof Palme a liability to the Party.

CIA were only too glad to ???lige in serving editorial assistance via British Top CIA men.

They are all a Homosexual network also!

Swedish UD Press Bureau Anders Larsson also knows but he may prefer to keep quiet, because of his job.

With the Palme Murder, the Social Democrats ensured their Government Power.

Libya and Saudi Arabia and World Jewish Congress London also Know the Truth.

Is Italy independent enough to tell the Truth. Or is ???ocenco Lanza (CIA ruling Italian Press?

(Namnteckning)

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

PUBLIC MESSAGE TRES URGENT

To:
His Excellency The President of the Republic of Italy Francesco COSSIGA
and
His Excellency the Prime Minister Giulio Andreotti, ROMA, Italy c/o Embassy of Italy, Stockholm

from:
the INTERNATIONAL FOUNDATION FOR CONTEMPORARY STUDIES AGAINST RACISM AND ANTISEMITISM
(Founded in 1976, in Liaison various Jewish and Muslim centres as well as Western and Arab Governments) Mailing address PO Box 5176, 102 44 Stockholm

cooperating with SOCIETAS DE AMICITIA SUECIA VATICANA (same bureau Phone Stockholm 8/660 11 82)

URGENT COPY: General Robert CLOSE 00932-221834

We have the honour of addressing ourselves to you and the People of Italy, to assure you that there is NO ITALIAN LINK WHATSOEVER in the murder of Prime Minister OLOF PALME, friend of Arabs, Islam, Palestine authentic Judaism as well as Dis-Armament and Collective Security, at Sveavägen 1986-02-28.

We have studied the Palme Murder since 10 days before the Death Squad execution of Olof Palme by members of the so called "Base Ball Gang" of the local police at District 1.

Since the beginning of March 1986, the Department B (Operational Department) of Swedish State Security P G Näss and Alf Karlsson) are responsible for the Cover-Up of the Crime of the Millenium.

The Olof Palme Police Investigation is nothing and was never anything more than an AUTHORS WORKSHOP of putting false traces before world public opinion and TV watcher's and Newspaper readers world.

We tried to warn Olof Palme, after rumours from inside Police!

It is in the false traces that the MURDERERS expose themselves: the CIA Operational Department in collaboration with Swedish Social Democrat op Military and CIA Collaborating Super Intendents of the Security Police.

The actual" TRIGGERMAN, a police officer off duty, had killed before while the man was under arrest, and was guilty of 40 cases of physical abuse and violations of police regulations!

The facts are known by, the Government of Iraq, who were portrayed as -----derens in a Notorious book in London "DEATH OF A STATESMAN, the solution Palme murder".

The facts are also known by the Catholic Bishop William Kenney, Stockholm, and maybe even the Vatican.

The Secretary General of the Suecia Vaticana Friendship Society was described as the murderer of Olof Palme, in numerous news articles attributed by the Palme Investigation and the SÄPO State Security, despite of the fact that Olof Palme was the honorary Member of the Societas de Amicitia Suecia' Vaticana (!).

Both in the case of the so called World Anti Communist League, now meeting at Hotel President, Brussels (Phone Brussels 2 217 20 20 ex 2 218.84 02) and the P 2, the CIA infiltrates these organisation for specific purposes, then use them as SMOKE SCREENS to cover their own activities.

From the Chinese, Norwegian and Saudi Arabia Representatives and perhaps General Robert Close, Brussels (but not the Italian representantives) you may hear the truth, as CIA always infiltrated the WACL.

The Swedish Premier Ingvar Carlsson and the Swedish Police Chief Björn Eriksson together cover up the Palme Murder, an internal Swedish Social Democrat Murder with the help of the CIA!

Socialist Generals considered Olof Palme a liability to the Party.

CIA were only too glad to ???lige in serving editorial assistance via British Top CIA men.

They are all a Homosexual network also!

Swedish UD Press Bureau Anders Larsson also knows but he may prefer to keep quiet, because of his job.

With the Palme Murder, the Social Democrats ensured their Government Power.

Libya and Saudi Arabia and World Jewish Congress London also Know the Truth.

Is Italy independent enough to tell the Truth. Or is ???ocenco Lanza (CIA ruling Italian Press?

(Namnteckning)

URGENT


Telefax
PRESIDENT HOTEL BRUSSELS BELGIUM

From SWEDISH FREEDOM COUNCIL: Gillberg, Nyman other

Copy to Newspapers and Magazines in Brussels

From Stockholm and Copenhagen

To the executive Board of the World Anti Communist League meeting at the President Hotel, Brussels, Belgium and the WACL Council for Europe.


from Preparatory Committee for a Nordic Council for the WACL intended to include Anti-Communist units from Iceland, Denmark, Estonia, Lithuania, Latvia, cooperating closely with anti-Communist bodies in Northern Germany and Poland in the Baltic Sea Region.

Norway, Sweden and Finland are already part of the WACL, as we understand.

Prior to setting up an active all Nordic Anti-Communist Council with Prominent Parliamentarians, we wish to have total knowledge of the WACL position on the problems afflicting the WACL since 1971.

We totally support the WACL Charter of 1966 and 1967 with Amendments, as well as the European Charter adopted at Geneva in 1980.

However, it is a well-known fact that since 1971 the WACL has been tormented by anti-WACL Charter elements who in the name of Nationalism have introduced racist concepts in WACL.

The slanderous letters of Mr Geoffrey Stevart-Smith against 1/2 "corrupt Orientals", "Chinaman Ku" were breathing with white Anglo-Saxon Protestant Racist Hatred!

The notorious antisemite of the British League of Rights, Donald Martin, for a long time allied to the Ukranians in London and Munich, represented the same kind of racism.

The Guadalajara people of Rafael Rodrígues and Raimundo Guerrero of the TECOS, FREMACO and CAL were not rasist but thoroughly antisemitic and anti-judaico, abusing the name of anti-sionism for their evil designs.

Roger Pearson and Elmore D Greaves of the USA Chapter were notorious neo-Nazi, Racistas and Anti-Semites, their whole careers being full of hatred of Blacks, Spaniards, Jews.

We now tell the WACL Executive Board. It was all the time the Operational Department of the Central Intelligenoe Agency in Langley Virginia that in their notorious PINCERS maneuvres attacked the WACL in order to discredit the KUOMINGTANG PARTY and the NATIONALIST CHINESE prior to recognition of Communist China, before US Congress and US Public Opinion, at the same timo as respected journalists were given the opportunity to fill the massmedia of North America and Europe and Latin America with details on the Nazification of the WACL.

The Swedish freedom Council exposed the Hoax in the blue Document to the Distinguished Paraguay Chapter in 1979.

Dr Juan Mangel FRUTOS spoke out publicly against the racist anti-semitic infiltrators!

Dr Roger Pearson failed to bring WACL under the Banner of the SWASTIKA!

Most ABN Members voted for the Pearson line in Paraguay, though Mme Stetsko remained "neutral".

In 1986, the CIA published a book INSIDE THE LEAGUE, about Death squads being involved with the WACL, They also claimed General John Singlaub had rinsed the WACL from Nazi elements. He had done nothing of the sort.

It was the French Chapter, the Norvegian and Swedish Freedom Council P with Dr Ku Cheng kang in the background and Cdt Rombouts holding the ax, that had done the house-cleaning.

"The Inside the League" was built upon the Dallas Registry Hotel Conference of 1986 were admittedly a number of outrage Nazi types had been invited, the netherworld of Nazism from the days of Adolf Hitler from Romania, Bulgaria etc!

The purpose was to have a later smokescreen for CIA:s own activities, among them DEATH SQUAD MURDERS, using local frustrated Police Officers, like the Murder of Olof Palme 1986! The CIA Operational Department in 1986 thought they had no more use for the WACL thus the book that agitated Communists to demonstrate in Luxembourg, and gave the CIA another false trace to cover their murder of Olof Palme!

Now the CIA plans to launch a Hitlerite War against the Soviet Union arming Ukraine with American Weaponry to crush the hated Russians, a new SS RASIST WAR, this time against the Anti-Communist Perestroika!

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

URGENT


Telefax
PRESIDENT HOTEL BRUSSELS BELGIUM

From SWEDISH FREEDOM COUNCIL: Gillberg, Nyman other

Copy to Newspapers and Magazines in Brussels

From Stockholm and Copenhagen

To the executive Board of the World Anti Communist League meeting at the President Hotel, Brussels, Belgium and the WACL Council for Europe.


from Preparatory Committee for a Nordic Council for the WACL intended to include Anti-Communist units from Iceland, Denmark, Estonia, Lithuania, Latvia, cooperating closely with anti-Communist bodies in Northern Germany and Poland in the Baltic Sea Region.

Norway, Sweden and Finland are already part of the WACL, as we understand.

Prior to setting up an active all Nordic Anti-Communist Council with Prominent Parliamentarians, we wish to have total knowledge of the WACL position on the problems afflicting the WACL since 1971.

We totally support the WACL Charter of 1966 and 1967 with Amendments, as well as the European Charter adopted at Geneva in 1980.

However, it is a well-known fact that since 1971 the WACL has been tormented by anti-WACL Charter elements who in the name of Nationalism have introduced racist concepts in WACL.

The slanderous letters of Mr Geoffrey Stevart-Smith against 1/2 "corrupt Orientals", "Chinaman Ku" were breathing with white Anglo-Saxon Protestant Racist Hatred!

The notorious antisemite of the British League of Rights, Donald Martin, for a long time allied to the Ukranians in London and Munich, represented the same kind of racism.

The Guadalajara people of Rafael Rodrígues and Raimundo Guerrero of the TECOS, FREMACO and CAL were not rasist but thoroughly antisemitic and anti-judaico, abusing the name of anti-sionism for their evil designs.

Roger Pearson and Elmore D Greaves of the USA Chapter were notorious neo-Nazi, Racistas and Anti-Semites, their whole careers being full of hatred of Blacks, Spaniards, Jews.

We now tell the WACL Executive Board. It was all the time the Operational Department of the Central Intelligenoe Agency in Langley Virginia that in their notorious PINCERS maneuvres attacked the WACL in order to discredit the KUOMINGTANG PARTY and the NATIONALIST CHINESE prior to recognition of Communist China, before US Congress and US Public Opinion, at the same timo as respected journalists were given the opportunity to fill the massmedia of North America and Europe and Latin America with details on the Nazification of the WACL.

The Swedish freedom Council exposed the Hoax in the blue Document to the Distinguished Paraguay Chapter in 1979.

Dr Juan Mangel FRUTOS spoke out publicly against the racist anti-semitic infiltrators!

Dr Roger Pearson failed to bring WACL under the Banner of the SWASTIKA!

Most ABN Members voted for the Pearson line in Paraguay, though Mme Stetsko remained "neutral".

In 1986, the CIA published a book INSIDE THE LEAGUE, about Death squads being involved with the WACL, They also claimed General John Singlaub had rinsed the WACL from Nazi elements. He had done nothing of the sort.

It was the French Chapter, the Norvegian and Swedish Freedom Council P with Dr Ku Cheng kang in the background and Cdt Rombouts holding the ax, that had done the house-cleaning.

"The Inside the League" was built upon the Dallas Registry Hotel Conference of 1986 were admittedly a number of outrage Nazi types had been invited, the netherworld of Nazism from the days of Adolf Hitler from Romania, Bulgaria etc!

The purpose was to have a later smokescreen for CIA:s own activities, among them DEATH SQUAD MURDERS, using local frustrated Police Officers, like the Murder of Olof Palme 1986! The CIA Operational Department in 1986 thought they had no more use for the WACL thus the book that agitated Communists to demonstrate in Luxembourg, and gave the CIA another false trace to cover their murder of Olof Palme!

Now the CIA plans to launch a Hitlerite War against the Soviet Union arming Ukraine with American Weaponry to crush the hated Russians, a new SS RASIST WAR, this time against the Anti-Communist Perestroika!

Embassy of the Jewish State of Israel

Embassy of R.o. Palestine

Embassy of ROC Republic of China, Stockholm

Coordinator: PO Box 5126

 Otydligt : Recene: Frank S Otydligt l, Dec. 1978 ADL

Ann Lantos, Stockholm 1979 (with otydligt-otydligt and otydligt Lundquist)

1980 ADL anti-CIA  Otydligt !! (Racism) on Elmer D Greaves con Otydligt  to Asuncion, Taipei, Seoul, Saudi-Arabia

866:3909 PILOT:
STN STOCKHOLM
DATUM: 17 TID: 18:27
EJ TAX TJANM/VIA: TJ:
SIGN: AMH ERG.
ESS:

SENATOR TED KENNEDY
THE CONGRESS
?GRAMTEXT:

Dear Senator KENNEDY,

The Foundation for Contemporary Studies against Anti-semitism and Racism, established in 1979, well-known in Jewish community local leadership as well as Euro-Islamic Council of Stockholm, General Secretariat of Swedish Muslim converts active since 1986 have the honour of informing You and American Congress as follows:

The outrageous terrorist murder of anti-racist pro-islamic human rights fighter Olof Palme was planned and carried out by the CIA and Swedish State Security leadership jointly together with military gru in Sweden.

The concealment of the crime was carried out by same circles as for execution of bankrobber from Iran posing as on behalf of the observer was CIA stringer on espionage mission in Iraq.

Swedish muslims asked his excellency The President of Iraq Saddam Hussein to carry out swiftly the just islamic sentence of those abusing simultaneously the honourable professions of medical doctor as well as research journalist.

In this context we ask you as authentic friend of all small nations of the world to disband the hidious monster of the CIA closely allied to the arms industry and trade.

The CIA was behind the anti-Islamic and anti-Jewish so called Radio Islam exposed vice premier Per Ahlmark in the New York Times on november 4 1989.

Please take all and any measures together with the FBI, the IRS, the DEA and other honourable organizations of the US administration to crush finally the evil and wicked permineņt war of the CIA.

We are strongly supported in this demand by the Anti-Communist League units in the Nordic area and headquarters in the Republic of china on Taiwan

Please make public!

Sincerely Yours

Fuad al Quran, Ali Husa, Lars Isaksson, Sten Anders Gillberg, Miriam W

Post Office Box 21, 101 20 Stockholm

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Embassy of the Jewish State of Israel

Embassy of R.o. Palestine

Embassy of ROC Republic of China, Stockholm

Coordinator: PO Box 5126

 Otydligt : Recene: Frank S Otydligt l, Dec. 1978 ADL

Ann Lantos, Stockholm 1979 (with otydligt-otydligt and otydligt Lundquist)

1980 ADL anti-CIA  Otydligt !! (Racism) on Elmer D Greaves con Otydligt  to Asuncion, Taipei, Seoul, Saudi-Arabia

866:3909 PILOT:
STN STOCKHOLM
DATUM: 17 TID: 18:27
EJ TAX TJANM/VIA: TJ:
SIGN: AMH ERG.
ESS:

SENATOR TED KENNEDY
THE CONGRESS
?GRAMTEXT:

Dear Senator KENNEDY,

The Foundation for Contemporary Studies against Anti-semitism and Racism, established in 1979, well-known in Jewish community local leadership as well as Euro-Islamic Council of Stockholm, General Secretariat of Swedish Muslim converts active since 1986 have the honour of informing You and American Congress as follows:

The outrageous terrorist murder of anti-racist pro-islamic human rights fighter Olof Palme was planned and carried out by the CIA and Swedish State Security leadership jointly together with military gru in Sweden.

The concealment of the crime was carried out by same circles as for execution of bankrobber from Iran posing as on behalf of the observer was CIA stringer on espionage mission in Iraq.

Swedish muslims asked his excellency The President of Iraq Saddam Hussein to carry out swiftly the just islamic sentence of those abusing simultaneously the honourable professions of medical doctor as well as research journalist.

In this context we ask you as authentic friend of all small nations of the world to disband the hidious monster of the CIA closely allied to the arms industry and trade.

The CIA was behind the anti-Islamic and anti-Jewish so called Radio Islam exposed vice premier Per Ahlmark in the New York Times on november 4 1989.

Please take all and any measures together with the FBI, the IRS, the DEA and other honourable organizations of the US administration to crush finally the evil and wicked permineņt war of the CIA.

We are strongly supported in this demand by the Anti-Communist League units in the Nordic area and headquarters in the Republic of china on Taiwan

Please make public!

Sincerely Yours

Fuad al Quran, Ali Husa, Lars Isaksson, Sten Anders Gillberg, Miriam W

Post Office Box 21, 101 20 Stockholm

Hotel President, Bryssel Fax 00932 2 216 04 08

Meddelande från Kommittén för förståelse av Islam och euro-arabiska samaktionskommittéen och Sverige-Vatikanens vänskapsförbund

Till ärade SHAKEEB AMAWI (Saudi Arabien)

(Tage Tallquist och andra) Tel. 2 217 20 20

c/o Hotel President


Mellan Österns solidaritetskommitté inom WACL och verkställande styrelsen EB WA

Vi har nyligen tillsammans med Svenska Fredsrådet (uteslutna ur WACL 1984-86) påpekat för WACL:S verkställande styrelse att representanterna för Kuomingtang inom WACL har tillåtit CIA att misskreditera hela den anti-kommunistiska målsättningen världen över genom att ihärdigt vägra att lyssna till råd från de vetenskapligt arbetande svenska muslimerna.

WACL:s skandalösa beteende i Luxemburg 1986 mot
herr till förmån för en f.d. nazistisk infiltratör som deltagit i mörkläggningen av Polismordet (Baseball-gänget) på den pro-arabiske antisionisten Olof Palme, visar, att WACL är i händern på CIA-folk i Europa eller katolska anti-muslimska rådgivare till finansiärerna!

Boken "Bakom ligan": Hur den terroristiska dödsskvadronen infiltrerade WACL är ett stycke global desinformation från CIA's operativa avdelning för att mörklägga CIA:S dödsskvadrons mord på Olof Palme, användande WACL som en rökridå och också anklagande WACL för mordet på Palme, på samma sätt som de anklagade Irak, Iran, kurderna och konservativa svenskar.

Den svenska statliga säkerhetstjänsten P.G. Naess och intendent Alf Karlsson stoppade alla rapporter om polisaktiviteter, på mordnatten.

Alf Karlsson vidarebefordrade desinformation från CIA, från Turkiet till den svenska pressen.

Hela undersökningen av mordet på Olof Palme har varit en FörfattarWorkshop (verkstad) , som sått desinformation ute i världen för att mörklägga mordet.

CIA bjöd in - avsiktligt - nazistvänner till konferensen 1985 på Hotel Regis i Dallas den 19 september för att kunna använda den vilseledande boken mot WACL år 1986.

De planerade falska spår före mordet på Olof Palme!

Beijing har aldrig protesterat mot WACL eftersom WACL utom i Nationalist Kina, bara har tjänat att konsolidera kommunismen i Kina genom att placera det f: Kina i sällskap med rasister och dödens handelsmän vid CIA:s operativa avdelning. CIA: av idag finansierar Neo-nazister i hela Europa.

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Hotel President, Bryssel Fax 00932 2 216 04 08

Meddelande från Kommittén för förståelse av Islam och euro-arabiska samaktionskommittéen och Sverige-Vatikanens vänskapsförbund

Till ärade SHAKEEB AMAWI (Saudi Arabien)

(Tage Tallquist och andra) Tel. 2 217 20 20

c/o Hotel President


Mellan Österns solidaritetskommitté inom WACL och verkställande styrelsen EB WA

Vi har nyligen tillsammans med Svenska Fredsrådet (uteslutna ur WACL 1984-86) påpekat för WACL:S verkställande styrelse att representanterna för Kuomingtang inom WACL har tillåtit CIA att misskreditera hela den anti-kommunistiska målsättningen världen över genom att ihärdigt vägra att lyssna till råd från de vetenskapligt arbetande svenska muslimerna.

WACL:s skandalösa beteende i Luxemburg 1986 mot
herr till förmån för en f.d. nazistisk infiltratör som deltagit i mörkläggningen av Polismordet (Baseball-gänget) på den pro-arabiske antisionisten Olof Palme, visar, att WACL är i händern på CIA-folk i Europa eller katolska anti-muslimska rådgivare till finansiärerna!

Boken "Bakom ligan": Hur den terroristiska dödsskvadronen infiltrerade WACL är ett stycke global desinformation från CIA's operativa avdelning för att mörklägga CIA:S dödsskvadrons mord på Olof Palme, användande WACL som en rökridå och också anklagande WACL för mordet på Palme, på samma sätt som de anklagade Irak, Iran, kurderna och konservativa svenskar.

Den svenska statliga säkerhetstjänsten P.G. Naess och intendent Alf Karlsson stoppade alla rapporter om polisaktiviteter, på mordnatten.

Alf Karlsson vidarebefordrade desinformation från CIA, från Turkiet till den svenska pressen.

Hela undersökningen av mordet på Olof Palme har varit en FörfattarWorkshop (verkstad) , som sått desinformation ute i världen för att mörklägga mordet.

CIA bjöd in - avsiktligt - nazistvänner till konferensen 1985 på Hotel Regis i Dallas den 19 september för att kunna använda den vilseledande boken mot WACL år 1986.

De planerade falska spår före mordet på Olof Palme!

Beijing har aldrig protesterat mot WACL eftersom WACL utom i Nationalist Kina, bara har tjänat att konsolidera kommunismen i Kina genom att placera det f: Kina i sällskap med rasister och dödens handelsmän vid CIA:s operativa avdelning. CIA: av idag finansierar Neo-nazister i hela Europa.

De förstörde WACL:s verkställande styrelses image.

Och likväl kunde CIA:s supersionistiska anti-judiska världskraft misskreditera araberna genom att sammanföra dem med ökända nazister och krigskollaboratörer under hitlertiden, inför europeisk och nordamerikansk press, och på detta sätt fick man araberna att framstå som mördare av judar, nazistvänliga, och på detta sätt saboterande målsättningen med Palestina, fortsättande de globala provokationerna, finansierade av American Arms Bazaar (Amerikanska vapendepoten) och Drugs Trade International (Internationella amerikanska droghandeln): CIA mördar alla vänner till araber, Islam, Tredje Världens nationer.

Deras allierade för närvarande tycks vara ukrainarna, i raskrig mot ryssarna, nu i färd med att frigöra sig från kommunismen tillsammans med ett enat Tyskland.

Rasistiska Amerika och deras CIA är fiende till allt hyggligt folk i världen. De sanna mosaiska judarna i London börjar komma underfund med detta!

Det militära industriella komplexet i Amerika behöver CIAs operativa avdelning.

Det judehatande CIA behöver "Israel" för vapenförsäljning.

Mellanösterns problem kan lösas den dag då sanna judar och sanna muslimer i Palestina börjar tala med varandra, och stänger dörren till CIA:s operativa avdelning och Washington DC.

NER MED AMERIKAS INDUSTRIELLA KOMPLEXLAKEJER!

NER MED KOMMUNI$M +RACISM ANTI-ARABISK INSTÄLLNING ANTI-JUDAISM!

LÄNGE LEVE FRIHETEN OCH DEMOKRATIEN GENOM Världens aktiva samarbetsförbund för fredlig utveckling av den kollektiva säkerheten och kampen mot rasism och alla slags totalitarism (Enligt WACL:s doktrin)

En kopia av detta meddelande till Sveriges Kung och "Saudia-Arabiens Kung.

Med vänlig hälsning

Box 104 44 Stockholm 5

Var god kontakta herr , Avdelningen i Finland

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

De förstörde WACL:s verkställande styrelses image.

Och likväl kunde CIA:s supersionistiska anti-judiska världskraft misskreditera araberna genom att sammanföra dem med ökända nazister och krigskollaboratörer under hitlertiden, inför europeisk och nordamerikansk press, och på detta sätt fick man araberna att framstå som mördare av judar, nazistvänliga, och på detta sätt saboterande målsättningen med Palestina, fortsättande de globala provokationerna, finansierade av American Arms Bazaar (Amerikanska vapendepoten) och Drugs Trade International (Internationella amerikanska droghandeln): CIA mördar alla vänner till araber, Islam, Tredje Världens nationer.

Deras allierade för närvarande tycks vara ukrainarna, i raskrig mot ryssarna, nu i färd med att frigöra sig från kommunismen tillsammans med ett enat Tyskland.

Rasistiska Amerika och deras CIA är fiende till allt hyggligt folk i världen. De sanna mosaiska judarna i London börjar komma underfund med detta!

Det militära industriella komplexet i Amerika behöver CIAs operativa avdelning.

Det judehatande CIA behöver "Israel" för vapenförsäljning.

Mellanösterns problem kan lösas den dag då sanna judar och sanna muslimer i Palestina börjar tala med varandra, och stänger dörren till CIA:s operativa avdelning och Washington DC.

NER MED AMERIKAS INDUSTRIELLA KOMPLEXLAKEJER!

NER MED KOMMUNI$M +RACISM ANTI-ARABISK INSTÄLLNING ANTI-JUDAISM!

LÄNGE LEVE FRIHETEN OCH DEMOKRATIEN GENOM Världens aktiva samarbetsförbund för fredlig utveckling av den kollektiva säkerheten och kampen mot rasism och alla slags totalitarism (Enligt WACL:s doktrin)

En kopia av detta meddelande till Sveriges Kung och "Saudia-Arabiens Kung.

Med vänlig hälsning

Box 104 44 Stockholm 5

Var god kontakta herr , Avdelningen i Finland

Översättning från engelska av HA13216-00 sid. 3

Allmänt meddelande

Mycket viktigt

Till Deras Excellenser

Presidenten i Italienska Republiken Francesco COSSICA och Giulio Andreotti, Rom, Italien c/o Italiens Ambassad, Stockholm

Brådskande kopia:
General Robert CLOSE på President, Belgien


Från INTERNATIONELLA FÖRBUNDET FÖR SAMTIDA STUDIER AV RACISM OCH ANTI-SEMITISM
(grundat 1976, med olika judiska och muslimska centra såväl som västerländska och och arabiska regeringar anslutna)
Postadress P.O. Box 5176, 102 44 Stockholm.

i samarbete med Sverige-Vatikanstatens Vänskapsförbund (samma kontor tel. Stockholm 8/6601182.


Vi har härmed äran att vända oss till Er och det italienska folket, för att försäkra Er att det INTE FINNS NÅGOT SOM HELST ITALIENSKT SAMBAND med mordet på statsminister Olof Palme, en vän av araber, Islam, Palestina, den sanna judaismen liksom också Nedrustningen och den kollektiva säkerheten, på Sveavägen 1986-02-28.

Vi har studerat mordet på Olof Palme alltsedan tio dagar före Dödsskvadronens exekution av Olof Palme genom medlemmar av av det s k, Basebollgänget, den lokala polisen i Distrikt 1.

Alltsedan början ay mars 1986 är Avdelning B, (Operativ avdelning) vid den statliga säkerheten (P.G Naess och Alf Karlsson) ansvariga för mörkläggnen av århundradets brott.

Polisundersökningen av mordet på Olof Palme är ingenting annat än och var aldrig något annat än en Författarverkstad (Workshop) för att lägga ut falska spår inför världsopinionen och TV-tittare och tidningsläsare i världen.

Vi försökte varna Olof Palme efter rykten inom Polisen!

Det är just i de falska spåren som MÖRDARNA avslöjar sig.

CIA:s operativa avdelning i samarbete med Svenska Socialdemokratiska Toppmilitärenheten och CIA:s samarbetande överintendenter vid polisens säkerhetsavdelning.

Den verklige lejde mördaren, en polis, tjänstledig, hade dödat en man tidigare medan mannen var häktad och hade gjort sig skyldig till 40 fall av misshandel och brott mot polisreglementet.

Dessa fakta känner Iraks regering till, vilken beskrevs som mördare i en famös bok i London "En statsmans död, lösningen på Palme-mordet".

Dessa fakta känner också

Fortsättning på nästa sida

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Översättning från engelska av HA13216-00 sid. 3

Allmänt meddelande

Mycket viktigt

Till Deras Excellenser

Presidenten i Italienska Republiken Francesco COSSICA och Giulio Andreotti, Rom, Italien c/o Italiens Ambassad, Stockholm

Brådskande kopia:
General Robert CLOSE på President, Belgien


Från INTERNATIONELLA FÖRBUNDET FÖR SAMTIDA STUDIER AV RACISM OCH ANTI-SEMITISM
(grundat 1976, med olika judiska och muslimska centra såväl som västerländska och och arabiska regeringar anslutna)
Postadress P.O. Box 5176, 102 44 Stockholm.

i samarbete med Sverige-Vatikanstatens Vänskapsförbund (samma kontor tel. Stockholm 8/6601182.


Vi har härmed äran att vända oss till Er och det italienska folket, för att försäkra Er att det INTE FINNS NÅGOT SOM HELST ITALIENSKT SAMBAND med mordet på statsminister Olof Palme, en vän av araber, Islam, Palestina, den sanna judaismen liksom också Nedrustningen och den kollektiva säkerheten, på Sveavägen 1986-02-28.

Vi har studerat mordet på Olof Palme alltsedan tio dagar före Dödsskvadronens exekution av Olof Palme genom medlemmar av av det s k, Basebollgänget, den lokala polisen i Distrikt 1.

Alltsedan början ay mars 1986 är Avdelning B, (Operativ avdelning) vid den statliga säkerheten (P.G Naess och Alf Karlsson) ansvariga för mörkläggnen av århundradets brott.

Polisundersökningen av mordet på Olof Palme är ingenting annat än och var aldrig något annat än en Författarverkstad (Workshop) för att lägga ut falska spår inför världsopinionen och TV-tittare och tidningsläsare i världen.

Vi försökte varna Olof Palme efter rykten inom Polisen!

Det är just i de falska spåren som MÖRDARNA avslöjar sig.

CIA:s operativa avdelning i samarbete med Svenska Socialdemokratiska Toppmilitärenheten och CIA:s samarbetande överintendenter vid polisens säkerhetsavdelning.

Den verklige lejde mördaren, en polis, tjänstledig, hade dödat en man tidigare medan mannen var häktad och hade gjort sig skyldig till 40 fall av misshandel och brott mot polisreglementet.

Dessa fakta känner Iraks regering till, vilken beskrevs som mördare i en famös bok i London "En statsmans död, lösningen på Palme-mordet".

Dessa fakta känner också

Fortsättning på nästa sida

Översättning från engelska av HA13216-00 sid. 3 forts.

den katolske biskopen i Stockholm, William Kenny till, och också Vatikanen känner till dem.

Generalsekreterare vid Sverige-Vatikanstatens Vänskapsförbund utpekad som Olof Palmes mördare, i ett flertal nyhetsartiklar som distribuerades av Palmemordgruppens undersökningsavdelning och av SÄPO, den statliga säkerhetstjänsten, trots det faktum att Olof Palme var hedersmedlem av Sveriges-Vatikanstatens vänskapsförbund. (1)

Både i fallet med den s.k. världsantikommunistiska ligan, som nu träffas på hotell President i Bryssel (Tel, i Bryssel Fax ) och P 2 infiltrerar CIA dessa organisationer av speciella skäl, och använder dem sedan som RÖKRIDÅER för att dölja sina egna förehavanden.

Från den kinesiska, norska och saudi-arabiska representanten och kanske från General Robert Close, Brussel, (men inte från den italienska representanten) kan man få höra sanningen, eftersom CIA allt infiltrerat WACL.

Den svenske statsministern Ingvar Carlsson och den svenska polischefen Björn Eriksson mörklägger tillsammans mordet på Olof Palme, ett internt svenskt socialdemokratiskt mord med hjälp av CIA!

Socialistgeneralerna ansåg Palme vara en belastning för Partiet.

CIA var enbart belåtna med att kunna vara tillmötesgående genom att stå till tjänst med redigeringshjälp via brittiska top-Cia-män. De utgjorde alla också ett homosexuellt nätverk:

Svenska UD:s pressbyrås Anders Larsson känner också till detta men han kanske föredrar att vara tyst på grund av det arbete han har.


Genom mordet på Olof Palme säkrade socialdemokraterna sin makt i regeringen.

Libyen och Saudi-Arabien och den judiska kongressen i London känner också till sanningen.

Är Italien självstäbdigt nog att säga sanningen.

Eller styr Vincenco Lanza (CIA) pressen?

Oläslig namnteckning

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Pol-1990-08-07 HA13216-00 brev-WACL-Belgien-artikel-de-Telegraafsidorna 1-20.pdf

Översättning från engelska av HA13216-00 sid. 3 forts.

den katolske biskopen i Stockholm, William Kenny till, och också Vatikanen känner till dem.

Generalsekreterare vid Sverige-Vatikanstatens Vänskapsförbund utpekad som Olof Palmes mördare, i ett flertal nyhetsartiklar som distribuerades av Palmemordgruppens undersökningsavdelning och av SÄPO, den statliga säkerhetstjänsten, trots det faktum att Olof Palme var hedersmedlem av Sveriges-Vatikanstatens vänskapsförbund. (1)

Både i fallet med den s.k. världsantikommunistiska ligan, som nu träffas på hotell President i Bryssel (Tel, i Bryssel Fax ) och P 2 infiltrerar CIA dessa organisationer av speciella skäl, och använder dem sedan som RÖKRIDÅER för att dölja sina egna förehavanden.

Från den kinesiska, norska och saudi-arabiska representanten och kanske från General Robert Close, Brussel, (men inte från den italienska representanten) kan man få höra sanningen, eftersom CIA allt infiltrerat WACL.

Den svenske statsministern Ingvar Carlsson och den svenska polischefen Björn Eriksson mörklägger tillsammans mordet på Olof Palme, ett internt svenskt socialdemokratiskt mord med hjälp av CIA!

Socialistgeneralerna ansåg Palme vara en belastning för Partiet.

CIA var enbart belåtna med att kunna vara tillmötesgående genom att stå till tjänst med redigeringshjälp via brittiska top-Cia-män. De utgjorde alla också ett homosexuellt nätverk:

Svenska UD:s pressbyrås Anders Larsson känner också till detta men han kanske föredrar att vara tyst på grund av det arbete han har.


Genom mordet på Olof Palme säkrade socialdemokraterna sin makt i regeringen.

Libyen och Saudi-Arabien och den judiska kongressen i London känner också till sanningen.

Är Italien självstäbdigt nog att säga sanningen.

Eller styr Vincenco Lanza (CIA) pressen?

Oläslig namnteckning