Rekonstruktion

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

konfrontation
Fotokonfrontation
vittneskonfrontation


Relevans
Sammanställning av diverse rekonstruktioner ock konfrontationer.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Datum Typ Deltagare Beskrivning Adminstratörer Uppslag Övrigt
1086-04-15 Rekonstruktion Mordplatsvittnen Första rekonstruktionen av mordet Ledare: Vincent Lange ?? LP & SE ej deltagande.

Lör, Start: 06:00

1986-06-14 Fotokonfrontation Jan Andersson Förevisas 15 st fotografier av vittnen i utredningen ?? E9978-01-C ...
1987-01-30 Fotokonfrontation Yvonne Nieminen Förevisas fotografi på en mansperson (Stig Engström) ?? E15-01-B ...


Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Rekonstruktion i wpu.nu.

Avsnitt

Rekonstruktion har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Rekonstruktion är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Rekonstruktion omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Rekonstruktion som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Rekonstruktion har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer

I utredningen