wpu.nu

Uppslag:E9978-01-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9978-01-C
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Konfrontation
Kort sammanfattning
Fotokonfrontation 15 st vittnen
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1986-05-14 00:00
Avslutat


Anknyter tips E17-02.Referens behövs
Uppföljning avseende vittnet Engström.


Tid som ovan förevisas Andersson på sitt företag en fotosamling innefattande 15 st fotografier föreställande olika vittnen i mordutredningen, se fotosamlingen.

Andersson berättar före visning att när de svängt runt sin bil och stannat gjorde han de iakttagelser som han tidigare berättat om.

Han koncentrerade sig på mannen i blå täckjacka och väskan.

Ganska omgående efter första iakttagelsen kom ytterligare en man in i bilden och mannen kom uppdykande framför motorhuven på Anderssons och Ljungqvists bil som då stod uppställd i riktning norrut.

Andersson kan inte säga varifrån mannen kom men han har en uppfattning att kanske kom han Sveavägen söderut eventuellt på gatans östra sida.

Mannen verkade lite överlägsen beskäftig och liksom talade med flera personer runt platsen däribland den långe taxichauffören.

Mannen uttalade sig ganska angående vad Andersson kommer ihåg "jag såg alltsammans".

Andersson vill dock poängtera att han själv icke är säker på detta med hänsyn till att mannens uppträdande gav en tendens att mannen liksom ville blanda sig i.

Såvitt Andersson kommer ihåg var mannen kvar på platsen mycket länge så länge som att Andersson troligen såg honom när han och Ljungqvist återkommit efter att ha hämtat Ljungqvists söner.

Andersson kan inte uttala sig om huruvida mannen gav sig iväg någonstans.

Vid visningen av fotografierna stannar han vid Björkman E13-00 och säger att dennes jacka och väska liknar den man han särskilt höll ögonen på.

Nair han kommer till fotografi föreställande Engström E63-00 tycker han sig känna igen glasögonen och han säger att möjligen hade han keps eller annan huvudbonad.

Han är dock osäker men har en minnesbild av mannen som välliknande detta foto.

Han säger att enligt hans minnesbild var möjligen mannen tunnhårig samt något yngre än på fotot.

Pol-1986-05-14-E9978-01-C Jan Andersson mordplatsvittne.pdf

Pol-1986-05-14-E9978-01-C Jan Andersson mordplatsvittne.pdf

Anknyter tips E17-02.Referens behövs
Uppföljning avseende vittnet Engström.


Tid som ovan förevisas Andersson på sitt företag en fotosamling innefattande 15 st fotografier föreställande olika vittnen i mordutredningen, se fotosamlingen.

Andersson berättar före visning att när de svängt runt sin bil och stannat gjorde han de iakttagelser som han tidigare berättat om.

Han koncentrerade sig på mannen i blå täckjacka och väskan.

Ganska omgående efter första iakttagelsen kom ytterligare en man in i bilden och mannen kom uppdykande framför motorhuven på Anderssons och Ljungqvists bil som då stod uppställd i riktning norrut.

Andersson kan inte säga varifrån mannen kom men han har en uppfattning att kanske kom han Sveavägen söderut eventuellt på gatans östra sida.

Mannen verkade lite överlägsen beskäftig och liksom talade med flera personer runt platsen däribland den långe taxichauffören.

Mannen uttalade sig ganska angående vad Andersson kommer ihåg "jag såg alltsammans".

Andersson vill dock poängtera att han själv icke är säker på detta med hänsyn till att mannens uppträdande gav en tendens att mannen liksom ville blanda sig i.

Såvitt Andersson kommer ihåg var mannen kvar på platsen mycket länge så länge som att Andersson troligen såg honom när han och Ljungqvist återkommit efter att ha hämtat Ljungqvists söner.

Andersson kan inte uttala sig om huruvida mannen gav sig iväg någonstans.

Vid visningen av fotografierna stannar han vid Björkman E13-00 och säger att dennes jacka och väska liknar den man han särskilt höll ögonen på.

Nair han kommer till fotografi föreställande Engström E63-00 tycker han sig känna igen glasögonen och han säger att möjligen hade han keps eller annan huvudbonad.

Han är dock osäker men har en minnesbild av mannen som välliknande detta foto.

Han säger att enligt hans minnesbild var möjligen mannen tunnhårig samt något yngre än på fotot.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-05-14 00:00
Avslutat


Tid som ovan förevisas Andersson på sitt företag en fotosamling innefattande 15 st fotografier föreställande olika vittnen i mordutredningen, se fotosamlingen. Andersson berättar före visning att när de svängt runt sin bil och stannat gjorde han de iakttagelser som han tidigare berättat om. Han koncentrrerade sig på mannen i blå täckjack och väskan. GAnska omgående efter första iakttagelsen kom ytterligare en man in i bilden och mannen kom uppdykande framför motorhuven på Anderssons och Ljungqvists bil som då sta ppställd i riktning norrut. Andersson kan inte säga varifrån mannen kom men han har en uppfattning att kanske kom han Sveavägen söderut ev på gatans östra sida.Marnen verkade lite överlägsen beskäftig och liksom talade med flera personer runt platsen däribland den långe taxichauffören. Marnen uttalde sig ganska angående vad Andersson kamer ihåg "jag såg alltsamens". Andersson vill dock poängtera att han själv icke är säker på detta med hänsyn till att memens uppträdande gav en tendens att marnen Liksom ville blanda sig i. Såvitt Andersson kommer ihåg var mernen kvar på platsen mycket länge så länge som att Andersson troligen såg honom när han och Ljungqvist återkommit eft er att ha hämtat Ljungqvists söner. Andersson kan inte uttala sig om huruvida mernen gav sig iväg någonstans. Vid visningen av fotografiema stannar han vid Björkmen

13 och säger att deres jacka och väska liknar den men han särskilt holl ögonen på. Nair han kommer till fotografi föreställande Engsträn E 63 tycker han sig kärna igen glasögonen och han säger att möjligen hade han keps eller annan huvudbonad. Han är dock osäker men har en mirnesild av mannen som välliknande detta foto. Han säger att enligt hans mirnesbild var möjligen mernen turhårig samt något yngre än på fotot.

Pol-1986-05-14 E9978-01-C pm-uppfoljning-av-engström-o-YN.pdf

Pol-1986-05-14 E9978-01-C pm-uppfoljning-av-engström-o-YN.pdf

Tid som ovan förevisas Andersson på sitt företag en fotosamling innefattande 15 st fotografier föreställande olika vittnen i mordutredningen, se fotosamlingen. Andersson berättar före visning att när de svängt runt sin bil och stannat gjorde han de iakttagelser som han tidigare berättat om. Han koncentrrerade sig på mannen i blå täckjack och väskan. GAnska omgående efter första iakttagelsen kom ytterligare en man in i bilden och mannen kom uppdykande framför motorhuven på Anderssons och Ljungqvists bil som då sta ppställd i riktning norrut. Andersson kan inte säga varifrån mannen kom men han har en uppfattning att kanske kom han Sveavägen söderut ev på gatans östra sida.Marnen verkade lite överlägsen beskäftig och liksom talade med flera personer runt platsen däribland den långe taxichauffören. Marnen uttalde sig ganska angående vad Andersson kamer ihåg "jag såg alltsamens". Andersson vill dock poängtera att han själv icke är säker på detta med hänsyn till att memens uppträdande gav en tendens att marnen Liksom ville blanda sig i. Såvitt Andersson kommer ihåg var mernen kvar på platsen mycket länge så länge som att Andersson troligen såg honom när han och Ljungqvist återkommit eft er att ha hämtat Ljungqvists söner. Andersson kan inte uttala sig om huruvida mernen gav sig iväg någonstans. Vid visningen av fotografiema stannar han vid Björkmen

13 och säger att deres jacka och väska liknar den men han särskilt holl ögonen på. Nair han kommer till fotografi föreställande Engsträn E 63 tycker han sig kärna igen glasögonen och han säger att möjligen hade han keps eller annan huvudbonad. Han är dock osäker men har en mirnesild av mannen som välliknande detta foto. Han säger att enligt hans mirnesbild var möjligen mernen turhårig samt något yngre än på fotot.