wpu.nu

Richard Secord

Från wpu.nu
Foto

Andra kända namn

Richard "Dick" Secord
Dick Secord

Relevans
Vapenhandel.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Richard Vernon Secord, född 1932, är en amerikansk generalmajor som vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme var ledande inom nätverket för att transportera vapen till både Iran och Contrasrebeller i Nicaragua i strid med kongressens lagstiftning.

1932-07-06 Richard Secord föddes .

1955 Officersexamen, Fänrik, från West Point.

1956 Fullgjorde pilotträning i the US Air Force.

1956 ”Flight instructor” 59 vid Laredo Air Force Base 1956-1959

1959 ”Instructor and operations officer” vid Tinker Air Force Base och studier vid University of Oklahoma för ”Master's degree” i English Literature, 1959-1961.

1961 Rekryterades till hemliga uppdrag inom 1st Air Commando Wing i Operation Farm Gate under Vietnamkriget och flög över 200 stridsuppdrag i AT-28 mellan 1962 mars och 1963 januari, 1961-1965.

1963 (jan-juli) temporärt kommenderad som rådgivare till the Imperial Iranian Air Force samt 1964 (jan-maj) och 1965 (jan-mars).

1965 Studier och examen från Air Command and Staff College, in Montgomery, Alabama, USA, 1965-1966.

1966 Återvänder till Sydostasien som ”air operations officer” och förflyttad som major till Thailand's Udorn Royal Thai Air Force Base där han ingick i Operation Waterpump som tränade piloter från Royal Lao Air Force för CIA:s hemliga krigföring i Laos. Underställd CIA tränade han också Thai ”mercenary" piloter och piloter från Air America som anklagats för smuggla heroin ut ur Sydostasien.

Han tjänstgjorde för och kände Ted Shackley and Thomas Clines; han arbetade direkt för CIA officerare som understödde det hemliga kriget i Laos, James William Lair och Lloyd C. "Pat" Landry.

1967-01-07 ledde Secord den enda lyckade fritagningen av krigsfångar under Vietnamkriget, the Ban Naden raid.

1968 Överstelöjtnant vid Eglin Air Force Base som "assistant deputy chief of staff for operations” för Tactical Air Command, 1968-1969.

1969 Befälhavare för 603rd Special Operations Squadron, 1969-1971.

1971 Fortsatta studier och examen från Naval War College, 1971-1972.

1972 Master of Science i internationella affärer från the George Washington University.

1972 Stabstjänstgöring vid United States Department of Defense som desk officer för Laos, Thailand och Vietnam under Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, 1972-1975.

1973-04-01 Befordrad till Överste och tjänstgöring som Executive Assistant till Director of the Defense Security Assistance Agency.

1975 Richard Secord blev befordrad till brigadgeneral och USAF Chief of the Military Assistance Advisory Group (MAAG) i Iran med ansvar för alla militära biståndsprogram från USA till Iran under Shahens tid och var chefsrådgivare till the Commander-in-Chief of the Iranian Air Force, 1975-1978.

Under denna tid hade Secord tillsyn över Project Dark Gene and Project Ibex som utförde rekognosceringsuppdrag mot Sovjetunionen.

1978 (juli) återvänder Secord till Washington, D.C. som “director of international programs” vid U.S. Air Force HQ.

1980 Secord var involverad i Operation Tipped Kettle som var en amerikansk-israelisk operation för att föra beslagtagna vapen från PLO till Contras-rebeller i Nicaragua.

1981 Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs med ansvar för Främre orienten, Afrika och Sydostasien samtidigt som han på hög nivå deltog i hemliga operationer, 1981-1983.

1983 Förfrågan från CIA DCI William Casey, till USA:s försvarsminister Caspar Weinberger om att fastställa om vapen beslagtagna av Israel från PLO kunde förvärvas av USA för överföring till Contrasrebeller i Nicaragua. Efter samtal mellan Richard Secord och Menachem Meron, Israels militärattaché i Washington, D.C.“auktoriserade” Israels försvarsminister Moshe Arens överlåtelse av 300 m3 av beslagtagna vapen från PLO med ett värde av omkring $10m i 34 israeliskägda container till USA inom ramen för Operation Tipped Kettle.

1983 avgick Secord från US Air Force efter anklagelser om olämpliga affärshandlingar med fd CIA-agenten och vapenhandlaren Edwin P. Wilson.

1983 President för Stanford Technology Trading Group Intl., aka "The Enterprise" grundat tillsammans med den iranske vapenhandlaren Albert Hakim.

1986-02-28 Richard Secord var 53 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.

1989-11-08 Richard Secord erkände sig skyldig till en anklagelse om att ljuga för den amerikanska kongressen i utbyte mot ett s k “plea deal” som gav honom ett straff på två års villkorlig dom och övervakning.

1992, Secord och fd Brig. Gen. Harry Aderholt besökte Azerbaijan som representanter för MEGA Oil, ett bolag startat av fd amerikanska officerare. Enligt uppgifter erbjöd Secord att träna Azerbaijanis militära specialstyrkor för $10m.

I utredningen

Det finns inget registrerat i wpu på Richard Secord

Bilder


Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
Richard Secord Wikipedia
engelska